NVE må legge om sine rutiner.


https://www.dagbladet.no/nyheter/flommen-i-ottadalen-kom-helt-overraskende-pa-nve/70320451

NVE ble tatt på senga. Men dette er ikke godt nok. Alle steder i Norge med potensiell flomfare må kartlegges på forhånd. Har et sted et stort nedbørsfelt i antall kvadratkilometer omkring seg, må det være spesiell attention på slike områder hos NVE. Og alle enkeltsteder i nedbørsfeltet som kan være utsatt. Heri inngår selvfølgelig også forhold med sne som ligger der. Denne kan plutselig smelte.
Potensiell steinrasfare og jordrasfare må også kartlegges. Og utsatte broer osv. Vi må vite mest mulig om sånne forhold i forkant. (Og kanskje endog trær som kan være utsatt for sterk vind, velting eller utrasning ? Fordi kollapsede trær kan gjøre skade). Og utsatte andre ting.


https://www.aftenposten.no/norge/i/J18xbR/Forst-kom-snoen_-sa-snudde-varet-Derfor-kom-den-kraftige-flommen-midt-i-oktober

Alvorlig klimainformasjon tillater Aftenposten seg å ha bak betalingsmur. Hvor er samfunnsansvaret ?