Kan ikke skjønne annet !!


En at 1 Q blir meget bra om man leser disse kontraktene hvor alle er gjennom 1Q.

Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg
Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringskomponenter til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første skikkelige feste i markedet for flytende vindkraft. Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere et ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. Selskapet har de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet. For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021

2. Scana Offshore har blitt tildelt en kontrakt på levering av et fortøyningssystem til et FPSO prosjekt i Brasil. Leveransen består av forankringsutstyr som kjettingstoppere, jekker og vinsjer. FPSO-en skal ombygges i Asia og integrering av fortøyningssystemet vil bli utført på verftet. Dette er Scana Offshore sin andre kontrakt på fortøyningsutstyr til en FPSO som skal operere i brasiliansk farvann. Selskapet har de siste årene jobbet systematisk for å utvikle robuste og kostnadseffektive fortøyningsløsninger.

3. SCANA: Subseatec sikrer nok en viktig ordre
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Mexicogulfen. Samlet konktraktsverdi er ca. 20 MSEK. Subseatec skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart.Leveransen vil starte i tredje kvartal 2020 og forsette gjennom andre kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

4. SCANA: Subseatec sikrer flere subsea-kontrakter
Norskeide Subseatec, et datterselskap av Scana ASA, ble nylig tildelt kontrakt på å levere subsea utstyr for feltutvikling i Afrika og Sørøst-Asia. Samlet konktraktsverdi er ca. 13 MSEK, med opsjon på ytterligere 6 MSEK. Selskapet skal ta seg av en totalleveranse på subsea utstyr, engieering, anskaffelser og dokumentasjon. - Produktene blir levert i henhold til bransjens strengeste krav for utbygginger inn høytrykks – og høytemperatursapplikasjoner, sier Peter Jansson, daglig leder i Subseatec. Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransen vil starte i fjerde kvartal 2020 og forsette gjennom tredje kvartal i 2021. – Kontrakten er en bekreftelse på våre ingeniørers ledende kompetanse på avanserte, smidde produkter for olje- og gassindustrien. Den representerer også en sterk anerkjennelse av vår kontinuerlige produktutvikling innen lange smistålkomponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann, sier Jansson. Med selskapets opprinnelse i stålvirksomheten har Subseatec en unik forståelse av egenskaper og produksjonsmetoder som kreves for hver materialkvalitet. Selskapet har også tilgang til en sterk og pålitelig forsyningskjede for smiing, maskinering, sveising, belegg, tilkoblinger, testing og inspeksjoner.

5. SCANA: Vant stor forankringskontrakt i LNG-markedet
DSME i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems AS kontrakt på levering av forankringsutstyr og analyser til to flytende lagringsenheter for LNG. – Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, uttaler Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems AS. – Gledelig utvikling Den fysiske leveransen fra Seasystems består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere. Disse skal DSME installere på to flytende lagringsenheter (FSU-er) som verftet har under bygging. Produksjonen av skrogbraketter og kjettingstoppere er planlagt å starte i november. Leveransene til DSME vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året. Seasystems leverer i tillegg analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav. Systemet som skal leveres til DSME er basert på teknologi som selskapet allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien. – Kontrakten viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter. Dette bekrefter nok en gang at vi oppnår de strategiske målene vi setter oss gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere, sier Lisland. Han legger til at Front Energy, et selskap

6.Gjennom datterselskapet Scana Subsea er Scana tildelt en kontrakt på levering av smidde og maskinerte stigerørsapplikasjoner med høy strekkfasthet til en feltutvikling i Mexicogulfen.

Samlet kontraktsverdi er på ca. 45 MSEK. Scana Subseas skal stå for en totalleveranse av stigerørskoblinger i lavlegert stål, inkludert prosjektering, anskaffelser og dokumentasjon. Stresskoblingene er de første til SCR-stigerør som produseres av stål med høy strekkfasthet.

Kontrakten er en sterk anerkjennelse av selskapets kontinuerlige produktutvikling innen lange smistål-komponenter med høy strekkfasthet, til bruk i stigerør for feltutbygginger på dypt vann.

Produksjonen er planlagt å starte umiddelbart. Leveransene vil starte fra 3. kvartal 2020 og fortsette gjennom 2. kvartal 2021.


Oppgraderer eget utstyr

– At Skarpenord får ta del i oppgraderingen av utstyr som selskapet leverte til «Jotun» for 20 år siden, er det beste kvalitetsstempelet vi kan få. Avtalen er nok en bekreftelse på at Skarpenord har et godt merkevarenavn ute i markedet, mener Styrk Bekkenes, administrerende direktør i morselskapet Scana ASA.

– For oss kommer denne kontrakten på et viktig tidspunkt. Vi er glade for at prosjekter som dette blir realisert i en tid der leverandørindustrien er hardt rammet av coronaepidemien og oljeprisfallet, sier Egil Kjeldsen i Skarpenord.

For Skarpenord starter Jotun-prosjektet umiddelbart, og utstyret skal leveres til verftet i andre kvartal, 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Egil Kjeldsen | Daglig leder | Skarpenord AS | +47 96 22 95 82
Styrk Bekkenes | Administrerende direktør | Scana ASA | +47 40 40 35 20
murpy
22.04.2021 kl 10:01 2234

Nå kommer det en kontrakt til tipper jeg.
lysaker
22.04.2021 kl 11:31 2155

Ønsker virkelig å høre noe positivt fra SCANA-ledelsen
murpy
22.04.2021 kl 11:34 2146

Tror dere får en godnyhet snart.

Aksjen er kraftig oversolgt og topp 20 kjøper mer.
Fallet har vært på lite volum så her skal det lite til at vi får en kraftig opptur.
murpy
22.04.2021 kl 11:51 2091

Industriledere ser lyst på fremtiden
3 timer siden · Maiken Svendsen
Konjunkturbarometeret til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser «moderat vekst i samlet industriproduksjon» sammenliknet med forrige kvartal.
Sammensatt konjunkturindikator for industrien stiger fra 3,8 poeng i forrige kvartal til 8,2 poeng i første kvartal i år.
Det er produksjonen av innsatsvarer som øker, mens investeringsvarer faller, ifølge byrået. Investeringsvarer innebærer blant annet bygging av skip og oljeplattformer, og flere industriledere sier til SSB at de har manglet kompetanse fra utlandet på grunn av de strenge innreisereglene fra regjeringen.
Industrilederne SSB har snakket med bedømmer utsiktene som «totalt sett positive» for andre kvartal i år. Nå ser de mer positivt på utsiktene enn de gjorde i tredje kvartal 2019. I første kvartal 2019 var industrilederne mer positive til fremtiden, enn på flere år.
murpy
23.04.2021 kl 10:30 1879

Tipper at det kommer noe etter det de har skrevet på hjemmesiden.


Muffe
23.04.2021 kl 15:09 1737

Kunne jo lært litt av Endur ,og gjort noe innsidekjøp for å vise at denne kursen er latterlig lav..
Muffe
27.04.2021 kl 08:28 1413

Kan virke som at markedet oppfatter dette som bunnen.
Håper vi kan «løpe litt» før Q1. En ny kontrakt, innsidekjøp, eller noe info rundt Seasystems hadde virkelig gjort susen.
murpy
27.04.2021 kl 09:13 1317

Etter det jeg kan se på alle kontraktene som går gjennom 1Q. så bør resultatet til Scana være ganske bra i 1Q
Skulle forundre meg stort om ikke flere vil posisjonere seg før fremleggelsen.

Men omsetningen er jo så å si fraværende?
Muffe
03.05.2021 kl 08:49 929

Nå får vi satse på noen gode tall i Q1 pluss info rundt en og annen ny storkontrakt!
Vi vet at endel leveringer har blitt gjort i Q1. Forhåpentlig mye ny kapital på konto i den forbindelse ;)
Redigert 03.05.2021 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Ja, men det ser som skjer med kursen nå er jo ikke bra i det hele tatt. Jeg driver og laster opp mer på disse nivåene, men hvor stopper nedgangen liksom 🤷‍♂️
Redigert 03.05.2021 kl 09:18 Du må logge inn for å svare

Nekter å tro at nedsiden er så stor nå. Tenker det er bra å snike bak døra å kjøpe mere aksjer før markedet får opp øynene på selskapet og se hvor billig aksjen er.
Muffe
03.05.2021 kl 12:51 589

Liker meg best på andre siden av 2 tallet.. Skal ikke mye til før vi er der :)