Senterparti-Tolgaordfører bør få gratis verge


Hun har ingen skyld.
Hun visste ikke før nå at psykiatrisk diagnostisering ikke avgjøres av formannskapet mot fett statlig vederlag.
Hun visste bare ikke bedre.
Men, Gudbedre.
Hun må få oppnevnt gratis verge for egenbeskyttelse, uten innsynsrett og uten protestrett.
Gud bevare SP og Tolga.
Oskar2
15.10.2018 kl 22:01 398

Anslag frie inntekter
113 551 000 kr
Anslag frie inntekter for Tolga kommune er 113 551 000 kroner.
Pretor
15.10.2018 kl 23:17 366

Hei Oscar den 2.
Du kjenner tydligvis Tolga kommunes netto? inntekter.....
Er alle nettoinntekter knyttet til statlige overføringer vedrørende kommunens mange psykisk utviklingshemmede ?
Og er kommunenes SP-ordfører også nå endelig innlemmet i dette manntallet ?
På forhånd takk for svar !
P
16.10.2018 kl 08:20 332

Det er vel de som stemmer SP det burde søkes ekstra støtte for. De er ikke gode i toppen.

Så viser det seg altså at kommunen likevel ikke nødvendigvis har gjort noen formelle feil i selve diagnostiseringen:

"Stikk i strid med det regjeringen nå sier, har direktoratet åpnet for at diagnostiseringen kan skje utenfor spesialisthelsetjenesten. I 2016 ble det lagt inn et alternativ som innebærer «en skriftlig stadfesting frå lege på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming». Helsedirektoratet opplyser at dette var ment å være et unntak.
– Jeg er enig med Høie og Solberg. I utgangspunktet er dette diagnoser som skal settes i spesialisthelsetjenesten. Dette kom som et alternativ for de som av forskjellige grunner kan være vanskelig å benevne, men som likevel klart kvalifiserer til diagnosen, og som det ikke er rimelig å kreve en lang utredning fra, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet. Lie sier at de har forutsatt at legen har nødvendig kompetanse og god kjennskap til pasienten."

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/minst-53-personer-ført-som-psykisk-utviklingshemmede-uten-utredning/ar-BBOqSDJ?ocid=spartanntp

Erna utviser stadig dårlig vurderingsevne og dømmekraft - kanskje litt for kjapp til å stille sine "diagnoser" uten nødvendig utredning?
Okulus
16.10.2018 kl 17:24 271

Artikkelen nevner intet om finansieringen av denne turen, privat eller offentlig. Har hennes partikolleger i Tolga eller moderpartiet sentralt noen kommentarer til eskapadene? Kan hun gjenvelges demokratisk og med hederlig omtale?

Ordfører i Tolga ble spurt på dagsenteret der hun jobbet tre dager i uka, om hun ville være deres ordfører. Det kvekket hun et ja til, Vergen så ikke noe galt i det og dermed ble hun valgt til Ordfører i Tolga i sin tid. Siden har stadig flere fått en PU (psykisk utviklingshemmet) diagnose hvis de har vært i nærheten av Kommunehuset
Redigert 16.10.2018 kl 21:53 Du må logge inn for å svare