Det burde bli straffbart å bevisst falskpropagandere om klima.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xLPxQ/den-norske-blasfemiparagrafen-er-historie

Tidligere hadde vi noe som het blasfemipararafen. Nå synes det å være et økende behov for å forhindre spredning av bevisst falsk
propaganda om de initielt menneskeskapte ekstraordinære svært alvorlige klimaendringene.. Jeg snakker om betalte klimaendringsfornektere, klimasvindlere
og klimadatasvindlere. Som opptrer i uberettiget vinnings hensikt.

Bevisst sabotering av korrekt opplysning om klimaet og hvordan det best bør forebygges, bør sanksjoneres.

Et av de største problemene rundt de initielt menneskeskapte ekstraordinære klimaendringene, er all svindelen som pågår for å tiltukle og feie dette under teppe. De betalte propagandistene forsøker å gi inntrykk av at problemet ikke fins. Mens fakta er at de initielt menneskeskapte ekstraordinære klimautfordringene nå pr. oktober 2018 er SVÆRT ALVORLIGE.

Den nå opphevede paragraf 142 i straffeloven lød slik:

«Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder»
________________________________________________________________________________________________________________
Bevisst falskpropaganda om de meget alvorlige klimaendringene vi står overfor, bør inn i straffeloven.
Som en viktig hjelp i å få klimasaken raskt på skinner. Vi kan ikke ha sånn meningsløs motstand i arbeidet med å takle utfordringene.
Redigert 15.10.2018 kl 21:35 Du må logge inn for å svare

Definisjon :
Blasfemi (fra gresk blasphemein, «å snakke stygt om») betegner gudsbespottelse, men også annen nedsettende eller foraktelig tale om det som (av noen) anses hellig. Gjennom alle tider har de forskjellige religioner og deres talspersoner (prester eller lærde) forsøkt å beskytte seg mot angrep i form av hån og spott.

Vi trenger en KLIMASVINDELPARAGRAF
Så alle forstår hvor alvorlig klimasaken er. Og for å få klimasaken raskest mulig på de riktige skinnene mot målet.
velkjent
15.10.2018 kl 22:18 3837

Ja, for mange er det blitt religiøst, så hvorfor ikke?

Dette er ikke religiøst. Det er veldokumenterte fakta. Virkeligheten.
Redigert 15.10.2018 kl 22:27 Du må logge inn for å svare
OZZY
15.10.2018 kl 22:31 3782

det er blitt relgiøst når man ikke tror på det 95% av forskningen har funnet ut.

Utsagn som det OZZY her skriver, er heldigvis om ganske kort tid historie. Da vil alle undres over hvordan det kunne ha seg at noen erkehengehoder eller kammuflerte falskspillere kunne holde på sånn, så i nyere tid som i oktober 2018.
velkjent
15.10.2018 kl 22:52 3726

Hva er dokumentert? Været om 50 år?
Det eneste jeg leser, som er dokumentert, er at tidligere utsagn om fremtiden var feil. Nå foreligger nye utsagn om fremtiden, så nå får vi se da om de blir mer treffsikre.
Det er blitt ropt "ulv" så mange ganger at skepsisen vokser hos de fleste.
velkjent
15.10.2018 kl 23:07 3613

OZZY:
Prøver du å være morsom?
Det er jo et program sendt i NRK! Det er ment å være underholdning.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/15/01016-20181015ARTFIG00297-inondationsdans-l-aude-emotion-nationale-apres-le-deluge-meurtrier.php

Vi har nå ekstremregnvær med 6 døde i Aude nord av Pyreneene. Vi har Skjåk vassdraget. Luster. Vi hadde nylig Mallorca, Nord-Vest Florida. Det er events i fleng daglig.
Sjøisen i Arktis forsvinner. Nå begynner de menneskeskapte kreftene og de igjennom det utløste naturkreftene å smelte isen på Grønland. Konsekvensene av alt dette blir bare verre og verre og mer og mer perspektivsskremmende. Smelter Grønlandsisen, stiger verdenshavene 6 - 7 meter. Og hele kuldehatten ved polområdet opphører.
15.10.2018 kl 23:50 3511

Det er bare det at dette har skjedd før i verdens historien. Skulle en fornekte det også? At det er skremmende kan vi jo være enig om, men naturen går sin gang uten av vi kan løfte en finger for å forhindre det.
OZZY
15.10.2018 kl 23:52 3477

for at golfstrømmen skal fungere ordentlig MÅ kulde hatten på Grønland være intakt. se programmet på NRK som jeg la ut link til.
15.10.2018 kl 23:59 3428

dere er vel eksponert mot såkalte klimavennlige selskaper så det er ikke så rart at klimabløffen opprettholdes. dere kjører vel tesla og.


Stella,
Det har ikke skjedd før at 4/5 av sjøisvolumet i Arktis har forsvunnet på 40 år. Nå må du våkne og ta deg sammen Stella.
Isen på Grønland er i full gang med å smelte. Det er svære elver med smeltevann oppe på Grønlandsisen. Om ti år står verdenshavene høyere enn i dag.
Det er ikke selve de da antall centimetere som er viktg, men HASTIGHETEN i havstigningen. Det er menneskene som initielt har utløst dette. Forhold i naturen har blitt utløst av det menneskeskapte, og er nå egne drivkrefter i dette ved siden av det menneskeproduserte.

Smelter den arktiske sjøisen og isen på Grønland, så er det ikke noe kuldehatt igjen !
Og når den arktiske sjøisen er borte, vil senter i kuldehatten flytte seg innover Grønland.
Det strømmer varmt Atlanderhavs- og Stillehavsvann inn i det mer og mer åpne Polhavet.

Du vil tydeligvis ha mer Skjåkflom verbatim. Eller Mallorca og Aude monsterregnvær. Du lukter kammuflert klimasvindler lang vei verbatim.
egget
16.10.2018 kl 00:52 3269

Hvor mange meter er det du tror havet stiger hvis sjøisen smelter?
Josik
16.10.2018 kl 00:56 3252

Det er rikelig med politiske vedtak om såkalte "menneskeskapte klimaendringer", men det er jo en utfordring så lenge det ikke finnes noe vitenskaplig dekning for dette. Da blir det bare politikk...

Josik,
Det kan nå bevises at de ekstraordinære klimaendringene vi ser og opplever, er initielt menneskeskapte. Det er bare et tidsspørsmål innen slike som Josik er helr avkledde som virkelighetsfornektere. Eller kall det unnasluntrere med å observere relevant virkelighet på området.
really
16.10.2018 kl 05:31 3142

Den typiske klimafornekteren er ifølge en herværende løssalgsavis en eldre mann. Du velger selv om du inngår i den kategorien..
Krona
16.10.2018 kl 11:19 3025

De middelaldrende og eldre menn som også stemmer FRP er unnasluntrere av rang innen miljøforhold. De vil ikke og ønsker ikke å bidra. Formannen deres i sin tid kastet malingspann i kontainer og ble fersket. Han måtte pent fiske dem opp igjen og levere på miljøstasjon. Barn av FRP'ere blir nesten aldri miljødetektiver eller medlemmer i Blekkulf. De har lavt miljøengasjement. Til gjengjeld driver de ofte med slikt som forpester miljøet som moped og motorgreier. Slik vokser det opp midt iblant oss hele familier som gir blaffen og betrakter nærmiljøet som søppeldynge de kan hive og forpeste alt på. Mine unger spionerer på 2 FRP naboer og har med kamera i tilfelle naboene tømmer frostvæske, white sprite, maling ol. i avløpet. Da melder vi dem rett til miljøbyrådet og de og barna deres bør da får flere 100 ekstratimer med miljøpensum til de har lært alminnelig atferd.
OZZY
16.10.2018 kl 12:26 2952

De som stemmer MDG er i ferd med å ødelegge en hel by. Nemlig Oslo. Det er en større katastrofe.
Krona
16.10.2018 kl 15:05 2890

MDG har lagt mye til rette for en grønnere og bærekraftigere by der barn ikke får astma og folk må gå mer i gatene. Det er blomster og planter i bybildet og de renser luften så man kan ta dype åndedrag igjen uten å havne på sykehus med infarkt og blodpropp. Folk kan sykle lange veier på røde fine stier som fører langt ut av bykjernen. Folkehelsen økes 10 fold. Så vil noen FRP'ere og andre ødelegge ved å fortsette med fæle fossile biler fordi de ikke klarer eller vil den omstillingsprosessen vi alle går gjennom nå i Oslo. Vi som forstod det var i grevens tid det kom et parti som MDG. De gjorde noe med livsvilkårene og de vekket oss med sitt engasjement for det vi alle er så avhengig av. Nemlig miljøet.

Hvordan forklarer en "svindelen" med at menden CO2 i atmosfæren aldri har vært høyere og at havet forsures i rekordfart? Det skal jo bli ekstra morsomt når metan-gassen i tundra-strøk slipper løs pga. varmere klima. En annen ting: Har vi råd til å gamble på at alt omkring klimavarsler bare er fri fantasi? Noen ganger er det kanskje greit å være føre-var. Fungerte heldigvis da KFK gassene ble stanset og Ozon-hullet stoppet å vokse. Nå har noen dimlinger i Kina funnet ut at det er penger å tjene igjen på dette, så det går jo kjempebra...
velkjent
16.10.2018 kl 16:00 2822

Du synes å være smittet av klimabasillen. Ta det med ro, hiss deg ikke opp, men les om klimaforskningen andre steder enn i norsk massemedia, CICERO eller RealClimate.Da vil verdensanskuelsen bli bedre og mer realistisk, samt at livsløgnen ikke får en så fremtredende plass.
Som gammel mann med livserfaring er ovennevnte å anbeafale.
Forøvrig viste ozonhullet seg å være naturlige svingninger, uten nevneverdig påvirkning av KFK-gassen. Men fordelen ble at flusspaten (CaF2) ble konsentrert til de andre anvendelsesområdene.
Krona
16.10.2018 kl 16:25 2789

velkjent lurer ikke oss. Han vil bare gasse på med bilen slik han har forpestet siden han var 18 år. Dette går ikke lenger. Nå skal han enten betale så det svir eller få forbud som er det aller beste. Dette er prototypen på en som ikke vil eller ønsker forandring fordi det har gått bra til nå, men det går jo ikke bra nå. Klimaet har fått store skader og de er mer synlige i form av tørke, flom, oppvarming og issmelting. Klimaet gråt sist i Sjåk og slutter vi ikke med de forferdelige fossile bilene vil det gråte enda mer. Så enkelt er det.
Målselv
16.10.2018 kl 16:33 2760

Er det håp om at operahuset kan komme under vann ?
velkjent
16.10.2018 kl 16:42 2722

Enn så lenge har vannstanden sunket i Oslofjorden. Faren er større for at det må mudres.
Redigert 16.10.2018 kl 16:43 Du må logge inn for å svare
Krona
16.10.2018 kl 16:47 2695

Jeg ser på NRK hver dag. Det går i fantorangen (har unger), nyhetene og urix. NRK forteller det som det er med en kritisk journalistikk på FRP-greier.
velkjent
16.10.2018 kl 17:07 2658

Krona, pass deg for NRK, hvis de ikke lyver om FrP eller været, så unnlater de å formidle sannheten. (Den passer ikke alltid kanalens agenda).
Forøvrig kjører jeg minst mulig og bruker vel bare ca. 500L bensin/år. Derimot betaler jeg mye i direkte skatt.
Krona
16.10.2018 kl 17:45 2620

Det er opplagt det jobber mange røde journalister der og nå har de fått inn flere med innvandrerbakgrunn som kan ha motiver innen jihad og enda mer skumle saker. Selvsagt er heller ikke NRK objektiv, men kanalen er en av de ytterst få uten reklame. De andre tv-stasjonene blir man kvalm av. Der blir man pushet på alt fra shampo til fæle fossile biler og det forbruket er jo roten til alt det onde i klimaet og miljøet så de kan jeg ikke se på. Ungene får heller ikke utsettes for det presset. Det får de nok av etter 18 år likevel. NRK skal ha credit for de sender programmer som tar opp klima og miljø og ikke slike lettvinne serier som er ferdigtygget som de andre kanalene sender med retardert reklame og høy lyd i høyt tempo så vi ikke klarer å tenke, men blir påvirket. De vet alt om hjernevasking de reklamefolkene.
velkjent
16.10.2018 kl 19:08 2573

Du er selvsagt klar over at du betaler over NOK 3000/år for å slippe reklame (nesten). Ja, noen synes det er greit, men når det gjelder vitenskapelige program, mener jeg at de bør ha en fagfellevurdering og ikke slik som nå at de i for stor grad bærer preg av politisert populisme og for de innvidde i saksområdet, enten blir underholdning eller løgn. Du kan jo f.eks. lese hva Klimarealistene skriver på sin hjemmeside om NRKs siste klimaprogrammer. Rart de ikke tar NRK til retten.
Redigert 16.10.2018 kl 19:11 Du må logge inn for å svare
Krona
16.10.2018 kl 19:36 2552

Ikke si det til noen ?, men reklamen betales gjennom å gjøre varene man kjøper dyrere. Så 3000,- til NRK bare for å slippe ? er absolutt verdt det ?. Hvorfor skal jeg betale 3030,- for en vare jeg liker ? som egentlig burde koste 3000,- ☹️ for å plages ? med denne dumme høylydte reklamen som kommer ut av tv boksen ??
Redigert 16.10.2018 kl 19:39 Du må logge inn for å svare
velkjent
16.10.2018 kl 20:30 2523

Selv om jeg gjerne kunne diskutere både markedsføring og markedsforskning med deg på HO, og således hva som påvirker vareprisene, skal jeg la det ligge. Saken gjaldt egentlig om det var blasfemi å erklære seg uenig i eller reise tvil om klimatrusselen var reell, slik våre politikere og FN/paven/EU/kirken forfekter.
Mitt svar til TS var at så sant spørsmålet var religiøst og ikke vitenskapelig fundert, måtte selvsagt blasfemiparagrafen vekkes til live igjen. Det spørs også om ikke dødsstraff bør innføres, slik det er vanlig i visse religioner,men som også var vanlig i Norge for ca. 400 årsiden, hvis en nabo ble upopulær og de innvolverte ønsket litt underholdning. Tro kan som sagt flytte fjell og klimaet muligens hele kloden. Kunne det vært greit med litt heksebrenning eller radbrekking igjen? For det var vel ikke TS' mening at paragrafen bare skulle være "riset bak speilet"?
17.10.2018 kl 00:01 2455

Burde bli straffbart å påstå at mennesker kan påvirke klimaet.

Nå: brenne 7000 traktordekk på altanen.
Odi.1
17.10.2018 kl 09:09 2348


Hvor varmt var det når IS over Norge Smeltet og vi fikk mye fjorder og fossefall?

Hele olje og gass produksjonen kom av denne IS Smeltingen, da dyr og annet organisk ble skubbet ut midtfjords, og lagt i Press tusenvis av år.

ca Nattetemperaturer var da? https://www.youtube.com/watch?v=C_ROFI5ca1E


"Konsensus – en dårlig ledesnor for sannhet og framskritt
Gruppetenkning.. kjennetegnes ved at deltakerne skjermer seg fra alternative forklaringer, troen på at gruppen alltid har rett, at medlemmene har høye etiske standarder, stereotypiske syn på opponentene, konformitet og selvsensur, og forekomsten av tankevoktere.
Retten – og plikten – til å være uenig med flertallet, er ett av de viktigste og mest fundamentale av alle vitenskapelige prinsipper. "
http://geoforskning.no/12-mening/1880-konsensus-versus-kritisk-forskning