Det der,er direktebeskatning av befolkningen.Man skal ikke bare betale skatter og avgifter,man skal jaggu betale avgift for å komme seg på jobb så man kan tjene penger som beskattes.Det er helt vilt!
At vi finner oss i galskapen,er fullstendig ufattelig.....
Krona
16.10.2018 kl 17:10 644

Uten bompenger vil folk kjøre selv den minste strekning til butikken. Bompenger er forsåvidt ikke det aller beste, men sammen med høy bensin/dieselpris kan nå miljøet få en pustepause. Det er opplagt det må koste ekstra hvis stortingets mål om nullvekst i biltrafikken skal oppnås. Da er bompengene kjekke og sammen med høye priser burde det vekke selv den sløveste FRP'eren til å selge amcaren og bruke buss og bane. Det beste for miljøet er selvsagt et totalforbud mot personbilbruk.

Folk må ha tungt for det...
Meningen er å la bilen stå, og brukes den,skal du straffes. Det virker selvsagt litt rart å betale for veiutbygging, som ikke skal anvendes for andre enn offentlige kjøretøy (politikerne med kjøregodtgjørelse eller privatsjåfør) eller godstransport, men den som ikke forstår eller misliker dette, kan jo protestere med stemmeseddelen.
Krona
16.10.2018 kl 17:25 624

Det er bred politisk enighet om å redusere bilbruken. Det diskuteres og strides noe om virkemidlene, men politikere har fått rapporter som sier at biltrafikk er enormt helseskadelig og helsefarlig. Så dette er bra og vi må forstå at et liv uten bil er et rikere liv for alle og ikke minst oss selv. Vi får nå råd til alt det de andre ikke kan unne seg og avgifter, verkstedregninger og verditap er borte som dugg for solen. Dette kjemper de enkle i hodet FRP'erne mot. De vil plage seg selv og andre. Da må voksne gripe inn og sette opp mange nye bomstasjoner og øke pris på bensin/diesel til 25 kr/l. Der ligger nemlig smerteterskelen.