Pho - Dette ble bra !


Må si jeg er i imponert over pho sin reprising, som de nå er godt igang med. Med en kurs på 140,- har selskapsverdien aldri vært høyere, og vi er bare såvidt igang, som Hansson uttrykte det for et drøyt år siden. Etter det kom corona, og de solgte seg ut ( på bunn) i likhet med de mest optimistiske og skråsikre skribentene her på forumet, som en etter en mistet troen.
Noen av oss har «stått han av» og har kunnet bli med på oppturen etter hvert som topp 20/topp 50 er overtatt av utenlandske investorer som åpenbart ser at Pho er latterlig lavt priset, selv på disse nivåene.
Coronaen ga oss en utsettelse av oppturen på minst ett år, men nå ruller toget for alvor.
Triggerne står i kø og inntektsveksten vil ila høsten knuse pre-corona utviklingen, som også var heftig allerede da
Neste stopp 200,- - og det kan gå veldig fort !
sokaratest
10.04.2021 kl 16:23 13750

Opp 40% på noen måneder og snart kommer det nyheter fra Kina - 200 før sommerferien
JosefK
10.04.2021 kl 20:16 13633


Det har vært veldig bra for aksjen å få pirket ut finanskjendisene. Tilbake er fondene som ufortrødent laster. Forumet har jo blitt bedre også, det var tendenser til boiler-room for ett til to år siden.

Så får vi se om Danny er mann for sin hatt og fullfører. Jeg synes aksjen har mye priset inn for øyeblikket, men det kan være det er nå det blir butikk i dette caset. Når det er bekreftet, kan det være for sent.

Computum
12.04.2021 kl 09:50 13308

PHO er nok et eksempel på at når oppturen endelig kommer så er de fleste som lenge var tålmodige ute. Jeg har selv erfart å selge før målstreken i flere selskaper, men enn sålenge ikke i PHO.
Computum
12.04.2021 kl 10:10 13286

High Seas aksjer i PHO ville idag vært ca 350 mill. mer verdt enn da de panikksolgte. Penger det og.
peaf
12.04.2021 kl 14:01 13153

Ja og emisjonsaksjerne er verdt 690 mil i dag, mens PHO fikk 330 mil før dem. Uten det var nødvendigt. Penger det og.
Hayen
12.04.2021 kl 18:55 13000

Veldig mange som var aktiv for rundt 2 år siden har solgt seg ned eller helt ut.


Burobeng
23.04.2021 kl 08:58 12523

Vi er bare såvidt igang. Er det urealistisk at trenden fra de siste par åra skal fortsette? Jeg tror ikke det. Arbeidet med å gjøre blålys til standardbehandling går jevnt og trutt framover. Sannsynligheten er stor for at de klinikkene som har best behandlingsresultater for blærekreft vil inspirere andre. Samtidig vet vi at arbeidet med Cevira pågår. Året vil trolig bringe positive nyheter om dette også, men når? Jeg har ikke solgt noe av denne på årevis, og forrige uke dukket det opp en slump ledig kapital. Siden jeg tror at den største risikoen jeg kan utsette pengene mine for er å la dem befinne seg utenfor aksjemarkedet, ble det noen flere PHO til 133,50. God timing? Hverken innenfor handelsdagen eller uka, men om et par år ser det nok annerledes ut. Se hvor langt tilbake i tid man må for å finne kurser på halvparten av dagens nivå. Forestiller deg en liknende periode framover for å komme til dobling.
Computum
23.04.2021 kl 09:23 12474

Kristianro (Egil Spetalen) er tilbake på topp50. Forøvrig er det kun en privat investor på topp50. Kanskje ikke så rart, for man må ha aksjer for over 13 mill. for å komme på den listen. MORGAN STANLEY & CO. LLC (på første plass) øker daglig og har nå 2.304.458 aksjer.
sokaratest
23.04.2021 kl 09:37 12429

Når kommer en avklaring vedrørende cevira ?
peaf
23.04.2021 kl 10:19 12379

Den kliniske studien er vel klar i mitten av mai, og så tar det vel muligens ett par uker att presentere resultatet. Og er de gode nok så får de middlertidig markedsføringstillatelse i alle fall i Kina til att begynne med, og vilket er mer en nok til att begynne med. Det begynner dra ihop seg nu.
sokaratest
23.04.2021 kl 10:50 12364

Forutsatt godkjenning - hva tror det vil det bety fir kursen på 12 måneders sikt?
peaf
23.04.2021 kl 11:02 12338

Det er umulig att spå, det beror på vad Asieris/ PHO signaliserer, men jeg tror de får solgt så mye de kan produsere av Cevira. Så bare før att ta ett tall så seier vi 6 - 700 hundre til att begynne med
peaf
23.04.2021 kl 12:13 12268

Før att vare helt ærlig så trur eg ikke de utlendske investorerne aner att Cevirastudien snart er klinisk ferdig. Første pasient vart behandlet 11 november og 6 mnd frem det finns ca 10 mil i Kina med HSIL eller høygradige celleforendringer. Så att finne pasienter til studien må vare det enklaste i verden, da alternativet bare er bevakning av utvikklingen av celleforandringerne. Så når børsmeldingen kommer att studien er fullført og resultaten motsvarer fase 2 resultaten med 95 % friske efter 3 mån.
Så kommer kursen explodere når utlendinger førstår innebørden av meldingen.

Og i disse covid tider er det en enorm førdel om gynekologen kan behandle dem med en gang og bli ferdig med dem. I steden før att de skall gå på regelbundne kontroller med celleprøve opptil 2 - 3 år.. Så her er det enormt mye att se frem til.
Redigert 23.04.2021 kl 12:38 Du må logge inn for å svare
Lazz
23.04.2021 kl 12:58 12217

Takk for oppdatering peaf. Venter i spenning.
Burobeng
23.04.2021 kl 16:33 12026

Jeg tror heller ikke mange av dagens eiere ser verdien av Cevira. Det undrer meg derfor at det var så lite interesse for tanken om å dele selskapet.
Hayen
23.04.2021 kl 18:34 11951

Cevira kan bli fantastisk.
Blockbuster potensial og 20% royalties

Redigert 23.04.2021 kl 18:35 Du må logge inn for å svare
peaf
24.04.2021 kl 06:52 11743

Vi ser jo att de norske gevinstsikkrer, og de utlendske investerer. Men det som skjer i dag er bare basert på bladder canser delen. Og da førstår eg de som gevinstsikkrer da kursen er meget høy i førholende til inntekterne. Og utlenningerne tror på guiding og førventet vekst. Og hvorfor er det ingen som nevner Cevira, jo hovedårsaken ligger naturligtvis hos selskapet. Som fortsatt skriver i sin presentasjon att førventet godkjenning i Kina er 2024 med utbetalning på 18 mil usd. Og før Europa og USA skriver de fortsatt 2026. Det er jo direkt skremmende att informere på den måten, det er mange som selgt seg ut før de vet ikke att den kliniske delen av studien er ferdig om en til to mnd.

Det er heller ikke noen større analyser av data på endepunkter av studien, da alt blir kontrollert og registrert underveis i studien. Att telle hvor mange som blitt friske under studietiden er ikke det helt store. Og når de kan dokumentere att bivirkninger er minimale fra Fase 2 studien 5 år tilbake i tid, så bør det vare enkelt att få middlertidig markedsføringstillatelse. Da det er en prioritert medisin som alle gynekologer i verden venter på. Og antagligen får de full godkjennelse innom 6 mån eller tidligare overalt i verden, da sikkerheten er vel ivaretatt. Og effekten bevisligen er så stor att den gjør meget god nytte.
risksøker
24.04.2021 kl 10:39 11608

Håper du har rett i dine antakelser, men det merkelige er at de ikke har fått emergency approval allerede. Nå etter 6 mnd har de full oversikt om det virker eller ikke som du også skriver. Ser og fra Q4 presentasjonen som jeg ikke forstår helt;
USD 18M FOR APPROVAL OF 1ST INDICATION IN CHINA (EST 2024) AND
USD 36M FOR APPROVAL OF 1ST INDICATION IN U.S./EUROPE (EST 2026)
Hva betyr 1st indication hvis det er nå etter 6 mnd er det mye penger å hente for PHO soon.
sokaratest
24.04.2021 kl 11:24 11563

Kineserne ligger jo langt foran skjema og hvis alt går etter planen kan oppturen bli veldig bratt
peaf
24.04.2021 kl 11:42 11565

Det betyr att de får 18 og 36 mil usd når selskapet får markedsføringstillatelse i respektive land. Og 2024 og 2026 er bare en tidsfrist som betyr att de må betale da eller gi tilbake rettigheterne til PHO. Men eg utgår fra att de får inget før de får permanent markedføringstillatelse. Og studien må nok fullføres før de får middlertidig markedføringstillatelse, men når all dokumentasjon er kontrollert. Så blir den overlevert til myndigheterne som bruker maks 6 mnd på att godkjenne den om alt er i orden. Vilket betyr att det kan gå fortare og godkjennings milepælerne kan bli utbetalt i år. Jeg er temligen sikker på att den fra Kina på 18 mil usd blir utbetalt i år.

Jeg antar og att Asieris har meldt att studien er utførd til den 9 juni, så Schneider kan skryte ohemmet over vilket fantastisk jobb Asieris har gjort. Men han nevner nok ikke sin egen informasjonsinsats med ett ord. Men blir studien meldt ferdig så blir han nødt att informere om vad som blir vidare saksgang før godkjenning med tidsangivelser.
Sappish
24.04.2021 kl 14:38 11455

Minner også om at Asieris kan ha Hexvix på markedet i Kina innen 8-12 måneder.
Men det kommer sannsynligvis flere fete triggere før den tid, ref bl.a. PHO sin oppkjøpsstrategi.
Hayen
24.04.2021 kl 14:59 11431

Reklassifisering av scope er også en mulig ekstrem trigger
Burobeng
25.04.2021 kl 17:48 11069

Kan du forklare hva dette handler om?
peaf
26.04.2021 kl 06:35 10797

Om man ser litt genereelt på farmaselskapen i Norge, så er det merkelig var fokus ligger hos de fleste. Når man ser på muligheter på kort sikt. Vi har jo da Cevira som Asieris har sagt att den kliniske fase 3 sudien er forventet ferdig senest september. Men de ligger føre med ca 2 mnd, og vid en godkjennelse er så godt som en garantert Block Buster medisin. Om man ser til behovet av en sådan behandling i verden.
Tar man AZT der de juble vilt over en EBITDA på 25 mil i Q1, og gjemfør med Ipsen delen til PHO som har noe større omsettning per kvartal, men en EBITDA på ca 25 mil per kvartal. Tar man kjøpesummen til grund så er hele Ipsen delen vurdert til ca 350 mil, mens AZT har en M-cap på 4 mrd. Men de har inget i nærheten av Cevira som blir realisert i år eller nær fremtid. Så kan man mene vad man vill om fremtidsutsikterne før selskapen.

Og tar man BGBIO som og har vist hysteriske tendenser over en fase 2 studie der resultaten er så otydlige att de behøver ekstra long tid att analysere dem. De har heller ikke noe produkt som er klart før en fase 3 studie, og studier for kreftmedisiner tar som regel flere år att gjenomføre. De har en M-cap på 2,5 mrd og en lång vei att gå før det eventuellt blir noen inntekter.

Og tar man Vaccibody som da har gjort det stort med partneravtale med up front på 200 mil usd og mulige milepæler på 500 mil usd + royalty om ca 3 - 4år. Men med en M-cap på 20 mrd så er det meste tatt ut per i dag.

Og tar man de andre som Nano og Pcib og Ultimovaks eller Targovax så er det inga forventede inntekter i år eller neste år. Det ende er om noet selskap kan vise til så gode resultater, att det blir aktuellt med partner eller oppkjøp. Men det er ingen som har de resultaterne i dag.

Mens PHO kommer att omsette ca 350 mil i år på Hex/cys siden, og har store muligheter att styre EBITDA om de vil begrense kostnader.
Men så har vi da Cevira som vid permanent godkjenning gir milepæleutbetalninger på 54 mil usd + de 11 mil usd som gjenstår vid godkjenning av annen indikasjon og royalty om de får middlertidlig markedsføringstillatelse. Og det får dem med all sikkerhet.

Det er bare att konstatere att ingen andre har så oppenbare muligheter att gjøre det helt store som PHO har i år.
Alt er naturligtvis beroende av studieresultaten, men att Cevira har slutet virke på samme måte som det gjorde i fase 2 studien anser eg totalt osannolikt.
Det kommer att bli mange utlendske lykklige aksjeeiere snart, men ikke av den grunnen som de trodde når de innvesterte.
peaf
26.04.2021 kl 11:13 10544

Dette taler før att Cevira ikke blir overflødig vad man vet idag, snarere tvertom da Cevira tar bort mye av farerne når de utvikkler HSIL.
https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/hpv-vaccines-for-adults-not-cost-effective/
peaf
26.04.2021 kl 12:16 10492

Og her er en bekreftelse att det kommer att gå fort i KINA, de får en betinget eller spesiell godkjenning meget fort når de søker.
Optimaliser vurderings- og godkjenningsprosesser.
National Medical Products Administration (NMPA) administrerer legemiddelregistrering i Kina. Etter å ha mottatt en søknad, vil NMPA utføre vurderingen, inspeksjonen og verifiseringen samtidig, i stedet for en etter en som det ble gjort tidligere. Fire hurtige godkjenningsveier vil bli implementert. De er godkjenning for gjennombruddsmedisiner, betinget godkjenning, prioritert gjennomgang og spesiell godkjenning. Disse veiene tar sikte på å forbedre effektiviteten og aktualiteten i registreringsprosessen.

Flere typer medisiner er inkludert i raske godkjenningsveier. Det er klinisk og akutt behov for medisiner i mangelvare, barnemedisiner, medisiner for sjeldne sykdommer, medisiner for store smittsomme sykdommer, presserende behov for vaksiner innen forebygging og kontroll av sykdommer og innovative vaksiner. Basert på risikostyring vil NMPA også håndtere endringer i legemiddelregistrering i henhold til forskjellige klasser.
https://www.acuritmedcomms.com/2020/04/13/china-new-provisions-for-drug-registration-2020/
Burobeng
27.04.2021 kl 15:17 9993

Er det noen som kan forklare meg hva dagens melding betyr? Radforsk har på en eller annen måte disponert over hele PHO-posten sin uten å selge den.
HrDuck
27.04.2021 kl 15:41 9961

Meldingen kunne vært tydeligere, men er 99% sikker på at det kun betyr at de har gitt noen pant i beholdningen.
peaf
27.04.2021 kl 16:00 9919

Vad eg førstår har de lånt penger av en eller annen med pant i aksjerne, eller man kan seie de er solgt men blir ikke registrert som solgt før den dagen panten blir innløst.
Mottar selskapet melding om panterett i aksjer, skal meldingen uten opphold innføres i aksjeeierboken med angivelse av dagen for innføringen. Panthaverens navn og adresse, eller – for juridisk person – foretaksnavn, organisasjonsnummer og adresse skal angis. Når panthaveren ber om det, skal selskapet utstede erklæring om at panteretten er innført
Redigert 27.04.2021 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
peaf
27.04.2021 kl 16:32 9881

Jeg skulle vel ville påstå att noen har gjort ett meget godt kjøp, men det var ett merkelig sett att gjøre det på. Da det blir meldt men ikke gir noe svar føren de nye aksjonærlisterne føreligger. Men vi vet jo att radforsk selger når de har noen nye proskjekter de vil støtte i oppstartsfasen.
HrDuck
27.04.2021 kl 18:03 9821

Sjekket innleggene dine må peaf. Jeg tror du bommer litt her, å gi noen pant betyr ikke at aksjene er solgt (de fleste bor feks i hus som banken har pant i). Men enig i at meldingen kunne vært mer tydelig og skal ikke si noe sikkert før vi har litt mer info.
Burobeng
27.04.2021 kl 21:26 9673

Jeg går ut fra at dette blir utdypet i neste utgave av podcasten fra radforsk.
peaf
28.04.2021 kl 05:57 9480

Nei det er riktig det du seier, det kan vare att de lånt penger med pant i aksjerne, og tenkt løse inn lånet og dermed panten. Syns vel bare att det er lite merkeligt att radforsk skall behøve låne penger, som har aksjer før 2 mrd i Vaccibody. Det er derfor eg spekulerer i om det er ett fordekt salg der de vil unngå signaleffekten til ett senere tidpunkt. Da aksjerne endå blir registrert på panterettsinnehaver.
Personligen er eg bare glad om vi blir kvitt radforsk og deres man i styret, de har stellt til mye elende. Med att finne Egberth og dermed Schneider som bare er interessert av att skape størst mulig selskap. Uten att feste en tanke på avkastning til aksjonærerene. Som att lage og selge aksjer før 76 kr før att seden kjøpe tilbake aksjer til insentivordning før 130 kr er noe som radforsk ligger bak med sitt godkjennende i GF. Og listen er lång om man vil se på vad som er skjedd.

Nei håpet har vart lenge att de skulle få inn noen eiere som vet hvordan ett selskap skall drives og steller krav til styret. Hansson prøvde men fikk ikke flertallet med seg i GF og tok konsekvensen av det.
Redigert 28.04.2021 kl 07:14 Du må logge inn for å svare
Burobeng
28.04.2021 kl 08:56 9333

Neste podcast med forklaring på meldingen kommer fredag 30/4 kl. 1630
peaf
28.04.2021 kl 11:14 9240

Ja vi får svaret med tiden men før min del har det ingen betydelse vad radforsk gjør, de vet nok mye om Cevira. Men de har ingen aning om vad som føregår i Kina. Og man ser jo vad PHO skriver, Asieris har fått godkjennelse att starte en global Fase 3 studie juli 2020, men vad det betyr att gå fra en lokal til en global seier de ikke ett ord om. Men det har en enorm betydelse tidsmessigt, og viser att Asieris har klokketro på Cevira. Når de fjerne muligheten att avbryte efter den lokale delen, og isteden går før fullt før att spare tid da de er sikker på utfallet.

Og att det ikke eksisterer noen som helst fokus på muligheterne eller snarlige kommende inntekter, beror jo naturligtvis mye på Asieris og. Som ikke er på børs og ikke har noen informasjonsbehov, da det ikke har noen som helst mening før dem kursmessigt eller før att skaffe kapital. De melder når de må og skall melde noe som er meldepliktig. Men det er utroligt dårlig att ikke PHO informerer om att den kliniske studien forventes ferdig i september av Asieris og troligen tidligare. Samt att den gått fra lokal til global og alt blir ferdig samtidigt litt beroende på godkjennelse prosess i ulike land. Men som opplysning så er det maks 6 mnd før en priorintert produkt hos FDA i USA.

Enig i at det er veldig godt tegn at Asieris initierte fullt globalt studie fra start. Viser klokketro fra deres side, som du sier Peaf.
Er dog uenig i at det er dårlig av PHO å ikke informere om at den kliniske delen av studiet er forventet ferdig i september. Tidene de forholder seg til er beskrevet i avtalen med Asieris, samtidig som de sier at de blir imponert av Asieris og at de er foran planen. Å begynne å forholde seg til noe annet blir uprofesjonelt, etter min mening, og setter Asieris i en rar situasjon.
Jeg brenner også etter å vite resultatene, men setter pris på at ledelsen beholder profesjonaliteten og ikke spekulerer i når Cevira kan få markedsgodkjennelse. Jeg tror det kommer til å skje mye mot slutten av året dog.
peaf
28.04.2021 kl 14:45 9082

Ja før min del virker det merkelig att man ikke kan korrigere og førbedre tidsestimater som blev gitt før 2 år siden. Spesielt når det er utførende part som kommer med opplysningerne. Det er dokumentert att behandling er over 6 mnd i Studien, og det er meldt av asieris i studieplan. Det setter vel Asieris i dårligare lys om de ikke holder det de seier, men som det ser ut er de foran egen plan. Det blir jo helt idiotiskt att da presentere tall i presentasjonen som ligger over 2 og 4 år efter trolig godkjennelse som Asieris melder. Det hjelper ikke att skryte med att Asieris ligger føre tidsplan, når den er borti stør og vegg fra PHOs side.
Og klarer ikke Schneider lese og tyde ett Clinical Trail dokument så må han be noen hjelpe seg, det er nemligen opplysninger som Asieris gir til myndigheter.

Arrowstreet Capital, Limited Partnership reduserte short fra 1,31% - 1,27% (8.558 aksjer) 27/4. Første tegn på at inndekning har startet :)