Pho - Dette ble bra !


Må si jeg er i imponert over pho sin reprising, som de nå er godt igang med. Med en kurs på 140,- har selskapsverdien aldri vært høyere, og vi er bare såvidt igang, som Hansson uttrykte det for et drøyt år siden. Etter det kom corona, og de solgte seg ut ( på bunn) i likhet med de mest optimistiske og skråsikre skribentene her på forumet, som en etter en mistet troen.
Noen av oss har «stått han av» og har kunnet bli med på oppturen etter hvert som topp 20/topp 50 er overtatt av utenlandske investorer som åpenbart ser at Pho er latterlig lavt priset, selv på disse nivåene.
Coronaen ga oss en utsettelse av oppturen på minst ett år, men nå ruller toget for alvor.
Triggerne står i kø og inntektsveksten vil ila høsten knuse pre-corona utviklingen, som også var heftig allerede da
Neste stopp 200,- - og det kan gå veldig fort !
peaf
30.04.2021 kl 06:03 6498

Ja så kom annual report som klart viser vad uduglig ledelsen og styret er. Og alt takk vare Radforsk som ligger bak alt som blir gjort. Nominasjonskommiten er totalt radforsk dominert og har valgt styret. Som igjen har ansatt ledelsen, der de som fungerte er ute av bildet. Ende kommentar om Cevira er att de forventer fase 3 studien ferdig i 2022 men inget om når de forventer en markedsføringstillatelse. Det er en skandale som aldri hadde hent med Hestdal som CEO. Det er bare ca 1 mnd til Asieris melder att studien er avslutet, men om resultatet kommer da skall eg låte vare osagt. Men alt blir registret efterhånd som studien fremskrider, det er bare endepunktet vid 6 mnd som skall kontrolleres og sammenstelle resultatet.

Men ser man på hex/cys resultatet er det skremmende dårlig, en vekst på 15 mil i USA. Som bare var mer eller mindre ren valutagevinst, som blir som bortblåst i år da dolleren har rast. Og ikke var veksten noe att hurre før i Europa heller når man ser til valuta effekt og Ipsens omsettning i tillegg. Og ett tap på 22 mil efter skatt taler sitt tydlige språk. Og sist men ikke minst de idiotiske Emisjonerne som har påført og kommer att påføre aksjenærerne.store tap helt i onøden.
Nei eg håper att vi blir kvitt Radforsk og deres innflytelse på selskapet og vi får inn noen som førstår hvordan man skaper aksjonærverdier. Det gjør man ikke med att alltid bruke opp alle penger de tjener og lite til.

Nu kommer det snart store inntekter fra Asieris, som vi ikke kan takke dagens ledelse eller styre før. De har reden redusert dem med en urvanning på 20 %, og noen må stoppe dem så det ikke blir mer.
peaf
30.04.2021 kl 15:53 6312

Det er ganske fantastiskt PHO kommer snart antagligen ha milliardinntekter fra Cevira. Men ingen skriver om det og omsettningen på aksjen er nær lik null. Det tror eg er ganske unikt på børsen. Men sånn er det når selskapet som står før utvikkligen av produktet ikke er børsnotert og ikke bryr seg vad markedet mener om det.
Redigert 30.04.2021 kl 15:56 Du må logge inn for å svare
peaf
01.05.2021 kl 12:05 6155

Ja lønnskostnader økte fra 123 mil til 165 mil eller 42 mil i 2020 er det bra i ett år der i prisipp det meste er stengt ned. Skall vi skryte over ledelsens og styrets grep i krisetider. Eller skall vi seie som sant er, mye sæmre går det ikke att håndtere en situasjon som dette, men det faller in i Schneider førmåge att håndtere saker og ting til aksjonærenes førdel. Det er bare en ting att melke ut mest mulig av selskapet som er i hans og styrets hode.
Burobeng
02.05.2021 kl 08:01 5971

Radforsk har forklart den kryptiske meldingen fra tirsdag. De trengte penger, men syntes det var dårlig timing for å selge PHO nå. De har derfor lånt penger med sikkerhet i posten. Dette har de ofte gjort tidligere. Nye regler gjør at dette nå må børsmeldes.

https://soundcloud.com/user-972208711
Redigert 02.05.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
peaf
02.05.2021 kl 09:50 5885

Det virker jo litt underlig har de ikke penger nå men må låne, så må de jo selge noe seden om de skall betale tilbake lånet. Før de selskaper de har i portføljen gir knappest noe utbytte på lange tider da. Med muligens undtak av PHO da som snart kan gi store utbytten fra Cevira. Men om de vet om det eller tror på det, er vel tvivelaktigt. Einarsson bruker jo skryte vilt over alle selskap i porteføljen. Men kan ikke huske noen utleggninger om att Cevira står før trapperne med noen godkjenning.
peaf
03.05.2021 kl 11:57 5676

Ca 10 mil får HSIL ( høygradige celleforendringer ) i Kina vart år , eller 27.000 var dag. Kan det da vare vanskelig att finne 300 stk til en studie, det var sikkert fort gjort. Og vi kan regne med att studien er fullført denne måned. Om alle de 27.000 blir behandlet med Cevira til 4.000 kr stk blir det 108 mil per dag, men det er 40 % av dem som bør behandles da det har stor betydelse for livskvaliteten og smitterisken. Da de anners kan gå opp til 2 - 3 år innen de blir kvitt infeksjonen, og kostnaden blir minst densamme som en cevira behandling.
Men problemet er att vete vilke de 40 % er, og ingen vil ta risken att gå med infeksjonen i flere år. Med den vetskapen att så lenge de har infeksjonen kan den utvikkles til kreft. Så når det blir kjent att medisinen finns vil alle ha den, da 95 % blir frisk innen 3 mnd med behandlingen. Blir alle i Kina behandlet så er det 40 mrd og derav går ca 7,5 mrd til PHO. Hvor realistiskt det er vet eg ikke, men halvparten er meget mulig da kostnadsbesparelsen er nesten like stor som kostnaden. Og i Europa og USA er kostnaden og kostnadsbesparelsen betydligt høyere. Så får var og en spekulere hor mye det kan gi i inntekter.

Og som sagt alle gynekologer i verden venter på en medisin av den typen som er så enkel att bruke og gir så gode resultater.
peaf
05.05.2021 kl 11:36 5426

Her er vel ett bevis att Asieris tenker stort og med Cevira med i spelet.
Shanghai, Kina, 24. mars 2021 - Asieris Pharmaceuticals kunngjorde i dag at selskapet har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Lecheng Sinopharm.

I henhold til avtalen vil begge selskapene integrere ressurser for å introdusere og tilby innovative medisiner og medisinsk utstyrsprosjekter med stort potensial for Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone (Boao Lecheng Pilot Zone), som samarbeider om å fremme prosjektgjennomføring og delta proaktivt i pilotforskningen. Center of Clinical Real World Data, noe som gjør Boao Lecheng Pilot Zone til inngangsporten til innovative medisiner og medisinsk utstyr i verdensklasse for Kina.

Dette er en kjempe konsern delvis statlig med alle resurser og lite til, og en omsettning på over 500 mrd i 2018..Så det blir neppe noen problemer med att produsere eller distrubiere Cevira i Kina eller i verden.
Og med dem i ryggen er Cervira studien godkjent på nulltid..
Redigert 05.05.2021 kl 12:06 Du må logge inn for å svare
SomSa
05.05.2021 kl 11:58 5414


Omsetningen for 1Q 2021 må være 3 ganger bedre enn 2020 når man tar hensyn til virksomhet overtagelsen i Europa og vekst hvis PHO skal oppnå 35%-50% av tidligere guidingen innen 2023.....
peaf
05.05.2021 kl 12:19 5382

Ja ikke vet jeg hvordan du regner, men omsetter de før 160 mil i Q1, så blir det over 640 mil i 2021. Og da ligger de godt an før att nå milliarden i 2023.
Men det er ikke der pengerne ligger, det er i Cirvira. og der skall vi ikke sette deg i noen regnespørsmål. De tallen kommer att tale før seg selv.
peaf
07.05.2021 kl 11:18 5141

Ja nu er det bare 12 dag til Q1 resultatet, og er det noen større forventninger til det. Så kommer det ikke til uttrykk her, men vi har jo fortsatt corona pandemi som begrenser veksten. Alle gode føretagsledere hadde jo tatt konsekvensen av situasjonen og redusert virksomheten tils det meste komt tilbake til normalen. Men ikke Schneider han satser på att vekse, men det ende han får til er att tape mer penger. Man undrer jo når det skall gå opp ett lys før aksjonærerne og de tar grep på GF og får bytte ut det uduglige styret og ledelsen.

Det er 4 dag til det blir eksagt 6 mnd seden første pasient blev behandlet i Kina. Der 95 % av Cevira gruppen bør vart erklert friske efter 3 mån, da er det placebo gruppen og de siste 5 % som må sjekkes opp ekstra. Før att sammenstelle resultaten, som da gjørs med celleprøve eller biosopi. Det tar vel ett par uker efter siste pasient. og er resultaten likverdige med fase 2 studien. Så har de snart en middlertidlig markedsføringstillatelse og en permanent ca 3 mån efter det. Da de har dokumentasjon fra fase 2 studien 5 år tilbaks i tid som viser att bivirkninger var minimale.

Hadde styret og Einarson (radforsk ) ventet et år kunde de kjøpt Ipsen kontant uten de idiotiske emisjonerne. Men når de ikke vet hvordan de ligger an i Kina eller kommuniserer om hvordan tidsplaner ser ut i verkligheten så blir det som det blir Nu må vel en eller annen innformere Schneider, da PHO skall holde virkestoffet i Cevira salven.
Så jeg antar att det kommer en kraftig oppdatering når det gjeller tidsplanerne og estimert tid før godkjennelse av Cevira. På Q1 presentasjonen.
Og da blir det vel liv i kursen og antagligen på PHO tråder og.

Så spenningen ligger helt og holdet på vad som kommer av opplysninger om Cevira, eller om de venter tils Asieris sender ut en melding om studie resultaten.
Men vi vet att Asieris har inngått en samarbeidsavtale med verdens 6 største vaksineselskap nyligen. Om det er en tillfeldighet vites ikke, men Asieris hadde 3 mnd resultaten fra studien da, og skall Cevira snart lanseres over hele verden. Så kan det vare greit att ha sånne kjemperesurser til rådighet.
Redigert 07.05.2021 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
peaf
11.05.2021 kl 08:02 4851

Ja idag er det eksagt 6 mnd siden første pasient i Cevira studien starte. Og vi kan regne med att over 200 stk av de 300 i Kina er friske nu , og ferdig evaluert og all dokumentasjon av dem er registret og klar. Og ca 140 av de 150 som fikk Cevira var friske reden efter 3 mån. Mens de siste 70 - 80 må ha en siste kontroll før att registrere tilstanden. Det bør ikke ta allverdens tid da de er veldigt effektive i Kina når det gjeller. Med en middlertidig markedsføringstillatelse så tipper eg Cevira kan vare i salg i Kina i september. Og med Kinas største helseaktør som samarbeidspartner, så skall det neppe vare noen problemer att få cevira levert til sykehusen.

Og det gjeller world wide og da det sikkert er godkjent overalt innen årets slut, da Sinopharm står med assistanse før alle godkjennings søknader i ulike land..
Syns det er litt morsamt att eg er nesten alene om att kommentere den største muligheten på børs.en innom snar fremtid, samtidigt som de fleste ser på meg som en pest og plage som det ikke går att diskutere med. Men fasit kommer, så kan vi ta diskusjonen videre derifra
Lazz
11.05.2021 kl 09:00 4764

SomSa, guidingen for 2023 gjelder ikke lenger som følge av pandemien.. De kommer med oppdatert guiding når verden går tilbake til normalen.

Peaf, alt du kommer med av informasjon rundt Cevira settes stor pris på, så får vi inderlig håpe det stemmer. For hvis Cevira blir i nærheten av det du tror/håper på blir nok Photocure selskap verdt to sifret antall milliarder innen kort tid..

Har dog funnet litt annen informasjon:
Efficacy and Safety of Cevira® in Patients With Cervical Histologic High-grade Squamous Intraepithelial Lesions (HSIL)

Estimated Study Start Date : September 2020
Estimated Primary Completion Date : September 2021
Estimated Study Completion Date : September 2022

Sånn jeg forstår det er det vel først etter september 2022 at de kan få midlertidig markedsgodkjennelse?

peaf
11.05.2021 kl 10:12 4708

Ja det er fra studieplan til Asieris, men som du ser er det estimerte tider og ikke noen definitive tider. Og den kliniske er estimert til nu september, og ferdig godkjent til september neste år. og det er naturligt de legger inn litt ektra tid før oførutsette hendelser. Men det er tydligt presisert att studien er en behandling på 6 mnd per pasient.
Og en middlertidig markedstillatelse kan de få på en måned efter myndigheterne fått resultaten, når det er en priorintert medisin der det ikke finns noe terapeutiskt alternativ og sikkerheten er vist seg vel ivaretatt.

Og ingen stans i verden skall det normalt ta lengre tid en 6 mnd før myndigheter att behandle en søknad på en priorintert medisin, da det er noe som de ønsker skall vare tilgjenglig før deres innbyggere. De er ikke på noe sett bunden av noen tidsestimater, men noe må de oppgi når de lager en tidsplan. Og alt eg påstår eller trur er basert på fakta som eg finner på nettet, uten att det er noen garanti for att det skjer der eller da. Men jeg trur ikke det skall bomme på mye....

Oppløftende og flott at du deler din kunnskap knyttet til utviklingen i Kina - merkelig at ikke aksjemarkedet er mer følsomme i forhold til dette potensialet / aksjekursen kan jo fort mangedoble seg hvis prognosene til peaf slår til
peaf
11.05.2021 kl 12:43 4611

Det som eg syns er merkelig er att ingen reagerer eller kommeterer samarbeidsavtalen med Sinopharm. Om de ikke førstår eller fått det med seg vad det egjentligen betyr.
Asieris har jo per i dag bare en innovative produkt med skikkelig potensiale nemligen Cevira, Er det en tilfeldighet att de inngår en avtale med en kjempekonsern straks efter de har fått bekreftet 3 måneds resultatet. Det er muligt men eg trur ikke mye på tilfeldigheter, Asieris vet att de står foran en kjempeutfodring om de skall dekke behovet til Cevira rundt om i verden. Og att Sinopharm bryr seg er jo for att de sett resultaten, og førstår vad potensialet er. Og inga konkurrenter i sikte, da er det bare en sak att gjøre. Att tjene penger, Cevira selger seg selv.

I henhold til avtalen vil begge selskapene integrere ressurser for å introdusere og tilby innovative medisiner og medisinsk utstyrsprosjekter med stort potensial for Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone (Boao Lecheng Pilot Zone), som samarbeider om å fremme prosjektgjennomføring og delta proaktivt i pilotforskningen. Center of Clinical Real World Data, noe som gjør Boao Lecheng Pilot Zone til inngangsporten til innovative medisiner og medisinsk utstyr i verdensklasse for Kina.

Sinopharm inngår ikke sånne her avtaler om de ikke ser store muligheter i den. så får tiden vise om det stemmer.
Sobering
12.05.2021 kl 11:00 4412

Legene "klager" over at de får ikke "reimbursment" for ekstra tid og kapitalkostnaden knyttet til bruk av cysview. De får reimbursment for selve "cysview kit'et" pr behandling, men altså ikke mer. Dette er noe Photocure kan påvirke. Lurer på hva de gjør for å sørge for mer drahjelp her.

Kilde: 30+ minutter ut i denne presentasjonen: https://www.urotoday.com/transformative-evidence/bladder-cancer-detection/videos/mediaitem/2109-the-use-of-blue-light-cystoscopy-for-both-hospital-and-outpatient-clinic-yair-lotan-and-daniel-parker.html?mtm_campaign=LotanParker_Socialvideo_ID2109

peaf
12.05.2021 kl 13:05 4335

Det er ett paradoks att bland de 9 største eierne i PHO er det bare en norsk eiere og det er radforsk. Som fikk sine aksjer nesten gratis for 100 år siden. Er det ingen norske som ser potensialet i Cevira og PHO. Og spesielt nu som de står fremfor gjenombrottet til Cevira som Hestdal spådde til en block buster kandidat ( 1 mrd usd ) som da gir PHO 125 mil usd i royalty, og alt derover gir 20 % og det er temligen sikkert att blir flertall av block busters reden neste år. Og det begrunner eg med att myndigheter spar så mye penger på alle kontrollbesøk og prøver som de unngår med en direkte behandling.

Det er mer en merkelig att alt Hestdal sa da er glemt, han er en av de få som tatt frem den ene produkten efter den andre i det her landet. Og takken er sparken, mens eftertrederen bare taper penger, og øser inn gullkantede opsjoner på Cevira inntekter som Hestdal tok frem. Og han just hann finne en partner til når han fikk sparken.
Burobeng
12.05.2021 kl 17:11 4224

Ny shortinndekning i går, hvem er det som lar Arrowstreet få dekke seg inn så billig?
Lazz
12.05.2021 kl 22:51 4131

Du er nok en av ytterst få som ikke er fornøyd med å ha DS som leder. Synes han gjør alt rett og virker som den perfekte mann for jobben i mine øyne.. Uten han hadde nok neppe interessen eller kursen vært på dagens nivåer.
peaf
13.05.2021 kl 03:36 4081

Jeg er fullt klar over att flertalet ikke er enig med meg. Men det var guidingen og analyseselskapen som lyfte kursen spesielt bland utlenningerne, men når resultaten mangler ( - 22 mil - 2020 ) så må han levere eller så er det ned med kursen igjen. Klart det er bra gjort att klare hausse kursen til 125 kr på uduglige resultater, og Ipsen delen der de guide 30 % vekst i året gjorde nok sitt. Men emisjonerne og timingen er en klar katastrofe når man vet att Cevira inntekter kommer når som helst.
Med Hestdal vid roderet så hadde fokuset vart på Cevira i dag og antagligen betydligt høyere kurs en i dag. Og vi hadde vart spart for den 20 % utvanningen som kommer att koste oss en formue når Cevira inntekterne kommer.

Og eg skall seie som sant er, att BLC kommer aldri att bli en suksess. Om de ikke klarer att bevise att den terapeutiske effekten med cysview er minst like bra som BCG og WLC er tilsammmen. Hestdal var klar over vad som skulle til, og jobbe med saken. Men med Schneider er det bare store ord, men det skjer ingenting. Og står vi innfor en korreksjon nu så er en høy kurs og dårlige resultater noe som straffer seg skikkelig. Det er bare Cevira som kan redde oss med gode meldinger, før med Hex/cys blir det nok bare en større nedtur.

Men eg kan umuligt tenke meg att PHO ikke har blitt oppdatert på Cevira utvikklingen,,da Asieris antagligen bestillt enorme mengder med HAL fra PHO som skall holde virkestoffet til Cevira.

Må bare arrestere deg litt peaf.
"Og alt eg påstår eller trur er basert på fakta" - du sier at alt du påstår er basert på fakta men her påstår du mye uten særlig fakta.
Liten fun fact: Kursen stod stille i over 13 år mens Hestdal var CEO, og endte faktisk noe ned, og kursen bevegde seg 6% opp da det ble meldt at han skulle gå av. Siden Schneider ble med har kursen virkelig tatt av.
peaf
13.05.2021 kl 13:15 3890

Ja det er lov att kommentere alt, men det jeg mener er att kursen per i dag hadde vart betydligt høyere om fokuset vart på snarlige inntekter fra Cevira. Og en skikkelig forklaring vad potensialet og behovet er for en sådan behandling. Men visst er det bra att kunne hausse opp kursen med guiding og løften, fast han taper mer penger før vart år han sitter i sjefsstolen. Men det er mange selskap som vart høyt oppe, men de kommer alltid ned igjen når resultaten lyser med sin fravære. Og den lille veksten Hex/cys har hatt sen Schneider tatt over, er kjøpt og betalt flere ganger om.

Og får vi inn en stor eier som kan regne så er det over og ut med styre og ledelse. Hansson prøvde men tyverr hadde de andre mer tru på Radforsk og deres støttespillere.

Vekst koster penger. Sånn er det bare. Om du syns veksten har vært liten er det så klart din mening. Min mening er at veksten ikke har vært så skuffende som du legger frem.
Selv om jeg også er mer interessert i Cevira syns jeg det er spennende med oppmerksomheten Cysview får i USA om dagen.
peaf
13.05.2021 kl 14:06 3859

Ja Equnior brukte 200 mrd på vekst i USA om de syns det var så velinvesterte penger er vel litt tvivelaktigt, men sånn er det bare. Sen er det vel opp til var og en att synes det er OK att tape penger på vekst..

Hehe Equinor i USA er kanskje ikke helt sammenlignbart?
Det er helt ok å penger mens man er i vekst ja, men Q1 burde bli bra tror jeg. Vi får se om noen dager.
Cevira burde hvertfall bli veldig bra i løpet av året!
Burobeng
13.05.2021 kl 15:21 3885

Det er risikabelt å putte så mye penger inn i et case for å oppnå vekst, men dersom det lykkes, og vi får markedsandeler i USA som tilsvarer europa, vil det nok vise seg å være velanvendte penger. De som rammes av sykdommer er avhengig av at noen stiller med risikokapital for å utvikle beste mulige behandling. Det er vår rolle nå. Tiden for å høste utbytter kommer senere.
Computum
14.05.2021 kl 13:28 3777

Norne før Q1 rapportering:

"Heightened uncertainty over 1Q, but prospects better than ever

We keep our Buy recommendation on PHO share ahead of the 1Q report next week. The uncertainty over figures is high, but we continue to believe in great medium- to long-term prospects for the company. We also keep our TP of NOK 150/sh unchanged after making few estimate adjustments."
peaf
15.05.2021 kl 08:06 3622

Ja jeg har vel ikke så mye til overs før analyser på Farmaselskap, de gjengir i stort set bare det selskapen har innformert dem om. Og det er ikke ett ord om cevira eller att studien pågår og klinisk ferdig snart. Med de enorme muligheterne det før med seg vid en godkjenning, og Asieris informerer ingen om de har søkt hastegodkjenning eller ikke. Det er en skam måten saker og ting blir skjøtt av ledelsen i PHO. Det er mange norske som gevinstsikkret og har solgt til utlenninger før de aner ikke att Cevira snart er godkjent. og i salg med enorme royalty inntekter.

Og hvordan det går med Hex/cys delen er egjentligen ovesentligt, da det bare er noen få prosenter av kommende Cevira inntekter. Om de har klart selge 20 - 25 scope i USA, og økt omsettningen noen millioner i Q1 så er det uansett tap der endå. Og att det har skjedd noe i Ipsen området tvivler eg på, og Norden blir nok som vanligt
Så det er nok bare håpe att Asieris har oppdatert Schneider, om det skall bli ett positivt Q1. Og det trur eg, før de vil ha HAL mye HAL til Cevira.
bravi
15.05.2021 kl 09:54 3551

Sinopharm har iallefall solid gjennomslag i Kina. Karantene regler ved innreise til Kina har vært 2 uker, men har blitt doblet til 4 uker. Hørte nylig at man kan unngå karantene i hele tatt hvis man på forhånd er vaksinert med Kinesisk vaksine Sinovac (Sinopharm).

Har undersøkt med bekjent i Kina, dette med å unngå karantene hvis man er vaksinert med Sinovac har blitt forslått og vært til vurdering men er enda ikke vedtatt. Problemet nå er utbruddet i India og hvordan forholde seg til det.
Redigert 15.05.2021 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
peaf
16.05.2021 kl 10:04 3359

Dette er fakta.

Cevira® har vist statistisk signifikant effekt og sikkerhet hos pasienter med HSIL med potensielle fordeler under:

Ikke-kirurgisk behandling, bevare livmorhalsfunksjonen
Bare lokale og selvbegrensende bivirkninger
Enkel og praktisk prosedyre for både gynekolog og pasient

Er det noe att fundere på, det er selvskrevet en ren suksess som garantert blir godkjent. Og når man og tar med de tidsmessige og økonomiske førdelerne samt att det reduserer smitterisken betraktligt. Og framfør alt den økte livskvaliteten som de får når de blitt friskmeldt.
Så får ikke Cevira middlertidlig markedsføringstillatelse så burde ingen få det. Før mange er dette verre en Covid19.
Det er inget farmaselskap i Norge som har ett produkt så långt fremskridet med så bevisbare resultater som PHO. Inga kostnader eller risker, blir det godkjent og det blir det. Så strømmer pengerne inn.

Peaf - når tror du en markedsmessig avklaring vedrørende cevira kommer - juni - september - desember ?
Fevang
18.05.2021 kl 09:45 2907

Genotests, Photocures partner og eksklusive distributør i Chile, har fått sin søknad om markedsføring for Hexvix akseptert for regulatorisk gjennomgang med såkalt fast track-designasjon, skriver Photocure i en pressemelding på sine hjemmesider tirsdag.

TDN Direkt omtalte saken først.

I løpet av denne gjennomgangen vil Genotests starte forberedelsene av en kommersiell lansering av Hexvix i Chile.

Dette var jo positivt!!!!
peaf
18.05.2021 kl 11:16 2841

Ja vi får håpe de har noen flinke som selger scope, om de selger selv. Eller Karl Storz prøver selv att selge der.
Men anners tror eg Cevira blir solgt rundt om i verden i år, med begynnelse i Kina om noen månader.
Vi må jo under alle omstendigheter få noen form av oppdatering om hvordan det går i Kina i morgen, om det så bare er når de forventes bli kliniskt ferdig med studien.
Computum
18.05.2021 kl 17:20 2694

18.5.2021, 08:00 · Cision

Photocure announces Hexvix regulatory filing accepted for review in Chile with Fast Track designation
Oslo, Norway, May 18, 2021: Photocure ASA (OSE: PHO), the Bladder Cancer Company, announces that notification was given to its partner and exclusive distributor, Genotests SpA by the Instituto de Salud Pública de Chile that the Marketing Authorization Application ("MAA") for Hexvix[®] has been accepted for regulatory review.
During the regulatory review process, Genotests will begin to prepare for the commercial launch of Hexvix in Chile. In August 2020, Photocure entered into an agreement with Genotests, a privately held company specializing in the marketing of genetic tests for cancer and targeting cancer specialists, to exclusively market and distribute Hexvix in Chile. Under the terms of the agreement, Genotests will fund all costs to secure regulatory approval and commercialize Hexvix in Chile. Photocure will manufacture the product and support Genotests with regulatory activities, training, and promotional materials.

"Acceptance of the Hexvix MAA with Fast Track designation by the Chilean regulatory authority is a milestone for both Photocure and Genotests as we move closer to bringing this important solution to bladder cancer patients in the region," said Dan Schneider, President and CEO of Photocure. "With Genotests' dedication and strong execution on this initiative, we are hopeful that Hexvix will become accessible to patients in Chile in the fourth quarter of this year. This partnership represents Photocure's first step into the South American continent, and supports our strategy of expanding the availability of Hexvix into new territories to ensure that patients and urologists have access to the benefits of using blue light cystoscopy (BLC[®]). The procedure with Hexvix, or Cysview, is recommended in consensus treatment guidelines for the management of bladder cancer around the world."

"It is a privilege to bring this fantastic product to Chile" said Oscar Varas, founder and owner of Genotests. "There are approximately 1,500 new bladder cancer cases annually in our country, an estimated 5,000 TURBT* procedures and nearly 11,000 surveillance cystoscopies. We look forward to building on our established network and the successful demonstration of Hexvix Blue Light Cystoscopy, conducted in collaboration with Karl Storz, at the Chilean Urology Conferences in 2018 and 2019, to launch blue light cystoscopy with Hexvix into the Chilean urology community as soon as possible."
clanz
18.05.2021 kl 21:43 2571

Norne guidet 82 mill i inntekter i q1-21 og håper på økt salg for usa i q2 og i Europa fra q4.... blir interessant å se om det er priset inn imorgen. Q4-20 var jo et veldig bra kvartal bl.a. med ekstra refusjonsinntekter i usa på 8mill... og med covid utfordringer mest på tampen av kvartalet. Så håper ingen tror Q1 kan matche det.
Hayen
18.05.2021 kl 22:04 2534

Ja, de 8 mill er viktig å være klar over når man gløtter på omsetning i Q1 vs q4
peaf
19.05.2021 kl 03:25 2402

De får vel 6 mil up front før Asieris avtalen i Q1. men att tallen for Hex/cys er noe spesielt som påvirker kursen i noen større grad tror eg ikke. Sen er spørsmålet om de kan presentere tallen på en måte som gjør att forventningerne fortsatt er der.
Men kan de gi opplysninger om Cevira og mulige milepæler rundt årsskiftet, og grave frem noen av Hestdal sine uttalerser om Cevira som mulig Block Buster medisin.
Så bør det vare nok før att sette fyr på kursen.
Redigert 19.05.2021 kl 03:27 Du må logge inn for å svare
peaf
19.05.2021 kl 07:31 2315

Ja det var ikke mye att hurra før som vanligt, det var jo godt de tjente noen kroner. Men intet nytt fra Cevira, det er bare att konstatere att styre og ledelse er uduglige.
Sobering
19.05.2021 kl 07:41 2280

Joda; hurra, hurra, hurra!