Durham’s Tech.

Durham
13.04.2021 kl 09:19 9444

ACH:

Var for kjapp med TA i går, så måtte trekke tråden.
Men nå som gapet til nedsiden ble tatt ut idag ligger det ny til oppsiden. Aksjen falt (så langt hvertfall) i en korrektiv a,b,c formasjon. Om bunnen er tatt ut gis refleksjon til 16kr. Ved bunnen ser man T konstruksjonen, hvor om effekten er gått ut støtter refleksjonen til oppsiden.

Circa Group AS:

Står med noe av det samme der gapet til nedsiden ved 21,5 ble tatt ut hvor neste nå ligger til oppsiden mellom 23 og 24kr. Om bunnen er tatt ut gir refleksjonen og normal Elliott Wave telling betydelig oppside.

Questerre:

Godt igang med EW2 hvor bølgen deles i a,b,c. Kan argumentere a og b unnagjort hvor charlie nå søker bunnen. Om ikke står alle bevegelser siden toppen for perioden som del av alfa. Gapet ved 1,25 ble nesten tatt ut ved 1,252 men står fortsatt udekket.

Tesla:

Gapet ligger ved 775 og 680 og 640 deromkring. Bølge 1 fra toppen unnagjort hvor den korrektive bølge 2 jobber gjennom sin abc. Charlie ved 775?
Redigert 13.04.2021 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
Durham
13.07.2021 kl 14:50 884


SPX:

Forhøyner 4,370-4,390 til 4,390-4,404. Det bør komme en eller annen form for korrigering før 4,404 så å klare 4,414. Over 4,414 gir over 4,440 hvor når verifisert gir 4,700 minimum. Korreksjon før 4,404 kan teste 4,350-4,320. Om fall igjennom er 4,280 kjent. 4,200-4,175 sistemann før 4,055 eventuelt. Stor julepresang om tilfellet.

Questerre:

5te bølge verifisert. Ser ut til å være i bølge iii av v av 5 ned. Minimum ned til begynnelsen av bølge 4.

Circa:

Bølger i & ii unnagjort i går hvor bølge ‘i’ av iii ferdiggjort hvor aksjen handles i ‘ii’ av iii nå. ‘iii’ av iii blir det kraftigeste fraspark når den settes igang. Med tanke på størrelsen av bølge i og ii og hvor bølger iii typisk bærer tre og en halv ganger lengden av bølge i vil bølge iii kunne gi rett og slett tre og en halv kroner i verdi. Dvs fra estimert ca 16.50kr setter bølgen Circa opp mot 20kr om tilfellet. Det kan gå lenger eller kortere. Men gjennomsnittet ligger der. Det skulle forsterke sannsynligheter for over 21kr minimum for bølge v og 1 større skala.

PMG kommer i trouble om igjen under 20kr.

NAS fortsatt dømt til emisjonskurs.

Essensielt:

Markedet klatrer videre men hvor det trengs pust i bakken ved de forskjellige stadier. De av aksjer som ligger på oppsiden av tekniske konstruksjoner vil korrigere mest hvor de av papirer som ligger ved bunnplasseringer vil møte størst vekst. Slik er naturen.
Redigert 13.07.2021 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Durham
13.07.2021 kl 16:47 862


SPX vurderer å bevise meg feil ved å fortelle nei, jeg hadde rett første gang - at det blir mellom 4,370-4,390 før korrigering.

Circa vurderer å bevise meg feil ved å fortelle bølge i opp fra T konstruksjonsbunnen kom nå. Dvs nå-etter bølge ii. Om tilfellet, hvor ii lander mellom 16,50 og 16kr vil bølge i ha vist en verdi av 2kr. Om tilfellet vil bølge iii gi 6,5kr i verdi, dvs fra eventuelt 16kr gir iii 22,5kr aksjen - før iv og v av 1 høyere skala. Telling kan dog fortsatt stå opprinnelig korrekt her, at vi har igangsatt iii fra bunnen for perioden. Fristende å skrive vi for se hva det store brede markedet nå gjør, men der aksje og marked har stått fraskilt 3 måneder igjennom er det mindre relevant.
Durham
15.07.2021 kl 14:22 808


SPX:

Ser ut som basebygging enn så lenge. Over 4,350. Det tåles dog 4,320, 4,280, og ikke minst 4,200-4,175. Verifisert negativ test av 4,175 under ifra gir all grunn til forberedelse til 4,055. Over 4,404 forhøyner sannsynligheter til 4,414 hvor verifisering gir 4,440. Oppleves kun små-korrigeringer frem til over 4,440 ligger det an til byks mot 4,700-4,900 før korreksjon.

Questerre:

Enten iv av 5 av Alfa eller igangsatt Bravo. Ikke nådd oppstart av 4 setter litt tvil om Bravo, men er ikke umulig.

Circa Group AS:

Kan ha vært hele bølge ii før nå igangsatt iii. Om ikke, hvor det kun var alfa av ii blir ii veldig stor i forhold til bølge i og derved mindre sannsynlig. Dog ikke umulig. Om bølge iii nå igangsettes tar det skikkelig av her.
Durham
16.07.2021 kl 22:41 754


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: med denne blir det enkelt - SPX nærmer øverste trendlinje. Høy Mfi med negativ divergens siden april. Midtre trendlinje nærmer 4,200. Nederste trendlinje nærmer 4,055.

Essensielt:

Om 4,320 gir reaksjon til oppsiden er det 4,350 som gjelder., make or break for denne omgang. 4,175 må holde hvor om nei 4,055 neste.
Redigert 16.07.2021 kl 22:45 Du må logge inn for å svare
Durham
19.07.2021 kl 23:59 655


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: SPX må over 4,280. Gapet til oppsiden forteller det skjer med glans. Må dog også over 4,350 skal man tilbake i sikte retning 4,700-4,900 med det samme. Om de-tour til 4,055 ser det ut som 4,700 inntreffer høsten likefullt. Under 3,850 no. Mfi avsluttet over 50. Støtter sannsynligheter over 4,280 og tetting av gap.

Graf 03: Gapet til oppsiden tettet.

Graf 03,a: fra søylen teller man 5 bølger til oppsiden, negativ divergens ved Rsi. Skrevet noen ganger en eller par hundre tråder.

Essensielt:

Fortsatt 4,175 med mye å si. Sannsynligheter peker dog til oppsiden. Verifisering av 4,280 og helst 4,350 deretter øker sannsynligheter igjen for 4,404, 4,414 og deretter over 4,440.
Durham
20.07.2021 kl 21:50 598


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: gårsdagens markedsfall søkte midtre trendlinje. 4,200 og nå 4,280 enn så lenge i positiv test. Avslutning over 4,330 øker sannsynlighetene allerede satt over 4,280 for over 4,350 kommende handelsdager. Avslutning under 4,280 øker sannsynlighet for nytt kontakt med midtre trend. 4,175 avgjørende tilfellet nederste trendlinje og 4,055 SPX. Skulle indeksen sikte inn nederste trendlinje vil fallet fortsette mest sannsynlig i 3 korrektive bølger fra toppen (a,b,c) hvor om tilfellet sannsynligheter står sterke for at markedet bykser der ifra. Skulle markedet dog heller falle progressivt må man se på det på nytt (dvs hente opp eldre analyser:)). Enn så lenge ser probabiliteter ut å støtte positiv test av 4,280 (nødvendig), og 4,330 (bedre). Det gir sterke sannsynligheter for 4,350 med der etter oppstigning ved kursmålene over alá 4,404 neste. Så lenge det er kraft i Mfi (T Rsi) ved slike eller mindre korreksjoner på veien ligger 4,700-4,900 anført til høsten. Om fall under midtre trendlinje og dernest 4,175, og det skjer i tre-stegs korreksjon, vil det gå hurtig der kun en Charlie er gjenstående i tilfellet. Derved ligger 4,700-4,900 fortsatt nokså urørlig kom høsten. Flyttet på seg bare noen uker i tilfellet.
Redigert 20.07.2021 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
Durham
21.07.2021 kl 16:17 532


SPX:

bloody Amazing ain’t it. 4,330 gav motstand hvor når den gikk angrepet mot 4,350 kom momentant. Over sistnevnte og signalet ‘faren over’ for denne gang går automatisk.

Questerre:

Det vil alltids være at aksjen går til kort tids kursmål uten at man rekker å varsle det først. Men ja, 1,24 hadde jeg som første tegn til at bravo kan ha iverksatt. Men det må i då tilfelle mere til. Enn så lenge så ser det ut som at denne 5te bølgen av alfa har tatt ut bølge iii av 5 og med det som kan være iv av 5. Der iii ikke kan være den korteste bølgen i rekken og hvor iii i dette tilfellet så langt er kortere en bølge i må nødvendigvis v av 5 av alfa være kortere enn iii. Er 5 nå unnagjort vil bravo foregå i tre bølger (a,b,c) hvor a gir 1-5, b gir abc og c gir 1-5.

PMG:

Handles under 20kr. Not good.

HRGI:

Under hyllen.

ACH:

Ditto.

Circa:

5 bølger opp fra bunnen for perioden gir bølge i. 3 bølger ned igjen i en abc formasjon gir bølge ii. Hvor om tilfellet bølger 1 og 2 av iii står iverksatt nå hvor da gjenstående bølge 3 av iii vil kunne bykse hardt til kursmålene over siden på tråden her.
Redigert 21.07.2021 kl 20:21 Du må logge inn for å svare
Durham
23.07.2021 kl 20:03 421

SPX:

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01:

Gapet skapt idag morges ved hoppet fra i går må tettes før eller siden. Der indeksen gikk igjennom 4,370-4,390, tok ut 4,404 og nå sikter 4,414 ligger det sannsynligheter for korreksjon fra 4,414-4,420 til 4,390-4,370, eventuelt 4,350. 4,280 nå den hardere støtten. 4,200-4,175 den absolutt.

Kursmålet er fortsatt 4,440 denne omgang. Ny korreksjon sannsynlig før etablering over 4,440 og angrep 4,700-4,900.
Redigert 23.07.2021 kl 20:06 Du må logge inn for å svare
Durham
27.07.2021 kl 15:15 293


En siste her før det lages ny tråd:

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Gapet tilbake par dager trengs fylt hvor om det skjer nærliggende det kommer ved/etter 4,440 SPX. Dvs forvent korrigering etter nådd kursmål 4,440 alá 2 til 4 ganger trykket siste par dager. Om 4,350/4,280, særs i tilfellet 4,200/4,175 holder kommer angrepet mot 4,700-4,900 der etter. Forventer korreksjon etter nærmere 5,000 SPX nov/des men hvor sannsynligheter da flytter til 4,280 der det tidligere var/fortsatt nåværende kan være 4,055. Midtre og nederste trendlinjer holder anseelse som ellers historisk bevist.

Vi ser fortsatt negativ divergens ved MFI men hvor etter enn så lenge positiv test av 50 over ifra det nå igjen er mer å gå på. Divergensen nøytraliseres sannsynligvis om markedet korrigerer etter 4,440 + før så å angripe 4,700 med ny energi. I dette ser vi småcaps (Russel) USA lagge de større indekser. Det kan bety, om markedet nå kommer i rally etter forventete korrigering, at småcaps tar ledelsen opp mot 4,700-4,900 området.

Essensielt:

Er klar over Hang Seng, olje og gull. Wall of Worry nevnt. Interne, Elliott og resten av gjengen innenfor T konstruksjoner toger dog videre. Glipper det så glipper det - vi har bedre analyser for det og, men enn så lenge ser det ut som nærmere 4,900 blir tatt ut i år før korreksjon før videre opphenting kommende år. Større korreksjon da 2023 hvor det da virkelig kan glippe. Det gjelder som alltid å være forberedt. Men så lenge signaler finnes, og vi ser markedet fylle etter, er det fortsatt den gode sannsynlighet for adskillige byks innenfor de par år allerede nevnt.
Redigert 27.07.2021 kl 15:26 Du må logge inn for å svare
Durham
27.07.2021 kl 23:17 239


SPX:

Gapet tatt ut alt. Indeksen ned over prosenten på det dypeste med positiv test godt over 4,350. Interessant hvor mye dagens korreksjon eventuelt tok ut av forventede kommende korrigering etter 4,440 +.