FLNG-FLEX-RATENE GÅR BANANAS!!!!


Denne fortjener egen/ny tråd....

- Nå er det fullt kjør igjen på ratene! Er det mulig????? I flg Affinity and Clarksons har vi nå følgende rater for MEGI:

atlantic 95000 (+19%), Middle East 85 000 (+8%), Pacific 85 000 (+8%)
For TFDE er ratene på 72500(+32%), 65000 (+44%) 65000 (+51%)

For MEGI gjelder følgende langtidskontrakter 6 mnd 91250, 12 mnd 85250, 3 år 72750

For tfde er disse på henholdsvis 78500, 73750 og 62000


Med andre ord så ser det veldig veldig bra ut både på kort sikt og på lang sikt. Hvis Flex chartrer bort på lengre kontrakter, så vil man nå altså få mer enn 20 kr aksjen i positiv cashflow/utbytte.

Det er fortsatt en stigende trend. Dvs at man kan forvente at disse ratene skal fortsette oppover

- Lykke til!

Denne aksjen har gått litt i dvale, hvilket synes ufortjent.
Kontraheringslyst og lange kontrakter inngås i fleng. Siste er Shell idag med tre nybygg til antydet pris tett på 200 mill Usd pr båt. Nye kontrakter for 2024 levering indikeres rundt 210 mill. Dette legger et reelt kurspotensiale på nærmere 200 Kr aksjen. Bunninntjeningrn er mellom 7 og 8 Kr aksjen på de kontrakter som er inngått for de neste tre år. Dagens marked indikerer 12-15 kroner minimum på den usluttede tonnasjen. Bunn er lagt på tilbakekjøp på 14 Usd aksjen. Børsens beste risk/ reward for tiden

Kontraheringslysten burde skremme de fleste. I tillegg til inngåtte kontrakter skal Qatar bygge 151 skip. Da blir det natta for LNG markedet fra og med 2025 om ikke tidligere!

Skift batteriet i kalkulatoren. Tilgangen på Natgass billig er tilnærmet uendelig. Transporten koster, derfor Gazprom og Flng.
På flåtebalanse er Qatar og Nakilat viktig. Men av dagens tonnasje på LNG er mer enn en tredjedel overårige steam drevne, som ikke har den økonomien man får idag med Flex sin state - of - the art tonnasje. Som er toppklasse teknisk, svinn og drivstofføkonomi.
Gamle steamers er over 1/3 del av tonnasjen, Stein Gammel. Sjekk litt på tvers, Golar, Avenir, stolt Nielsen. Gass er den nye oljen. Til under halvpris.

Men hvem får gassen frem til bruker? Flex.

Enkel hoderegning. Nye båter til 210 musd tilsvarer på 8,70 i dollarkurs ca 420 Kr aksjen. Rentebærende gjeld ved utgangen av 2021 ca 210 Kr aksjen.
Do the marth! 100 Kr i gevinstt, 3 Kr Kr nedside, 12-15 Kr aksjen i basisinntjening. På dagens skrapte nivå ca 12 Kr i utbytte i året. Er det blitt så vanskelig å regne?

LNG frakt måles i Unit Freight Cost. Dvs fraktkostnad pr Mmbtu. Så lenge ratene for nye moderne skip skip holder seg over $50-60K/dag vil det ikke bli scrappet et eneste steamskip bygget etter år 2000 da de vil være konkurransedyktige på en lavere rate og likevel gi inntekter til reder. Samtidig vil de ligge der å presse ratene for moderne skip ved hver eneste slutning. Det vil gå 10-20 år før siste steamskip er blitt spiker dersom ikke ratene går helt i kjelleren for minst en 5 års periode!
Redigert 15.07.2021 kl 08:19 Du må logge inn for å svare
petrol
15.07.2021 kl 08:36 1251

Ikke alle som er enig med deg S.:
Her noen vurderinger gjort i slutten av mai mnd (utdrag hentet fra E24):

"ABG Sundal Collier og DNB Markets oppjusterer kursmålene sine til henholdsvis 140 og 142 kroner per aksje, fra tidligere 110 og 131 kroner per aksje. Pareto Securities og SEB oppjustert sine kursmål til henholdsvis 167 og 136 kroner per aksje, fra tidligere 130 kroner per aksje.

Alle nevnte meglerhus opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

DNB Markets skriver at kvartalsrapporten bekreftet at Flex LNG er på vei i riktig retning, og trekker frem at med 50 prosent av flåten på faste kontrakter de neste tre årene, kan selskapet fokusere på utbetalinger til aksjonærene.

ABG Sundal Collier skriver at fastrate-dekningen i selskapet gir betydelig nedsidebeskyttelse, samtidig som meglerhuset beskriver solide utsikter, også for 2022."
DrM
15.07.2021 kl 10:11 1184

Kan se ut som de har lagt inn en bestilling til på 2 nye båter, i tillegg til de 4 i går. Men dette kommer ikke frem på dems hjemmeside.
sheepman
16.07.2021 kl 00:12 1036

Hvor har du dette fra? Har Flex bestilt nye båter?
DrM
16.07.2021 kl 09:19 932

https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20210714006200320?section=search

Nordnet som har to nyhets artikler om det. Vanskelig å se om det er noe hold i om det, eller om det er et annet firma som har bestilt båtene.

Takk for artikkel. Men hvorfor mener du dette er Flex?

230 mill dollars pr båt.... + div finanskost. Heftig

Sier litt om prisene og hva verdier Flng sitter på.

Husker når byggflåten til Flng ble bestilt og der ble hentet penger, kursmålene florerte opp mot 200 kroner.
Nå som skipene er motat og selskapet har inngått lange kontrakter på fler, ratene er stramme som fy , selskapet har kapital til tilbake kjøp langt under reelle verdier og dividendene venter i fleng, da er aksjen på 115 kr.

Ja takk, dette er et bra kjøp
Redigert 19.07.2021 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
Ratta
19.07.2021 kl 12:11 657

Og cleaves har kursmål 64😃
Ratta
22.07.2021 kl 02:06 410

Og der nesten dobblet cleaves kursmålet.

Skikkelig seriøst... Snart 2kvart. Kan vi forvente utbytte på 45-50 cent? + en eller to charterkontrakter?