NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
cold
26.05.2021 kl 23:05 4285

Bolster mener at prisen på å bygge WM og WB i dag ville vært mye billigere. Det sier vel alt.
Jeg sier at prisen på begge riggene har økt betydelig, bare det siste året. Det er det vel ingen som betviler, kanskje utenom Besser da.

Det er irrelevant hva det koster å bygge rigger når riggselskapene skraper rigger og boreskip som ble bygget etter 2010.

Ellers utgjør selve stålkostnaden under 10% av totalkostnaden på et nybygg, selv med dagens stålpriser på 750 dollar per tonn.
Bolster
26.05.2021 kl 23:13 4310

Hvor har jeg skrevet det? Jeg snakker om bassoe’s verdivurdering av riggene nå. Ikke nybygg kost.
Redigert 26.05.2021 kl 23:30 Du må logge inn for å svare

Jeg tenker at avtalen danner grunnlag for optimisme. 317kUSD pr dag pluss bonusmekanismer: «Odfjell Drilling påpeker at den inneholder vesentlige resultatbaserte incentiver, som vil gjelde ved trygg levering av brønner før planen.»
cold
26.05.2021 kl 23:50 4439

Faktisk stoler mer på egne konklusjoner hentet fra skikkelig anerkjente, topp profesjonelle og seriøse selskaper. Bassøe bør du ta med en god klype salt for dette er dessverre useriøst svada. Jada, de har eksistert i 40 år, men de har likevel ikke 40 år med kontinuitet. Kunne skrevet så mye om Bassøe men lar det heller være siden det jeg vet er såpass crazy. Når man ikke har så mye godt å skrive om et selskap eller noen er det nok det best å bare la det være.
Du har kanskje en tilknytning til nettopp Bassøe du?
Redigert 27.05.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
bravo
27.05.2021 kl 00:34 4371

Det beste hadde vel egentlig hvert at godt nedsnødde skribenter som Cold hadde fortsatt levd i uvisse og håpet om at ODL skal hjelpe Store-ulv med å redde NOL ved å overta SUT og Mngmt for WM og WB.

Men det hører likevel med til historien at det «Onde-blodet» ikke bare kommer fra det mislykkede forsøket i 2008,men stammer fra tilbake i 2005 da Store-Ulv raidet Odfjell Invest i et fiendtlig oppkjøp, og gjennom det stakk av med søstrene sine første ny-bygg, 2 + 1 Jackup fra Kpels. Oppkjøpet skjedde i beste Sinvest/Petrokack tid, altså samtidig som det ble skapt store verdier i riggsektoren..

En skal være forsiktig med å si ALDRI, men en rtng er sikkert, att dersom Odfjell er NOL aksjonærenes eneste håp så begynner det å se svart ut. Odfjell lever aldeles strålende med å se på att Store-Ulv steker i sitt eget fett. Skulle det bli noe her så blir det i såfall en «takk for sist» altså en fiendtlig overtakelse der ODL evt kjøper gjeld eller lignende....
Redigert 27.05.2021 kl 00:35 Du må logge inn for å svare

Ja, det tenker jeg også. Optimisme. Mulighetene vil dukke opp før vi aner for WM. Spesielt nå når Odfjelll låser riggene sine til bunnrater, like før markedet tar av ;-)
Redigert 27.05.2021 kl 01:02 Du må logge inn for å svare

Unødvendig karakteristikk.

Er det DNB sine lån du tenker på, med pant i WB og WM?
Eller er det JF sin Sterna fasilitet?

Er vel ingen som sier at ODL er NOLs eneste mulighet.
cold
27.05.2021 kl 01:04 4473

Bravo: Du må være rimelig hjerneskada viss du mener at noen lever i "håpet" om at ODL skal drifte WM og WB. Det jeg har sagt er at ODL neppe får være med på storfusjonen mellom flere selskap som trolig vil ha et sted mellom 60 - 90 rigger. Odfjell har heller ikke kvalifisert personell til å drifte WM.

Her har du noen gode poeng. Spesielt det du nevner om seadrill. Håper de benytter chapter-11 prosessen til litt rydding i rekkene også. Økonomisk vil de ihvertfall stå mye sterkere :-)
cold
27.05.2021 kl 01:49 4451

Ledelsen i Odfjell Drilling tok i desember 2020 kontakt med John Fredriksen selskapet Northern Ocean i forsøk på å sikre seg WM og WB. Møtet førte ikke frem.... Riggene er enkelt og greit ikke til salgs!
Møtet ble nok ikke særlig mer innholdsrikt en da handels- og næringsminister, Trond Giske, forsøkte å overtale Fredriksen til å flagge hjem sin formue. ;-)
Odfjell Drilling har sendt riggene sine ut på lange kontrakter for småpenger, rett før det løsner... Bare tiden vil vise om dette var en klok avgjørelse eller ei.
Redigert 27.05.2021 kl 06:19 Du må logge inn for å svare
Bolster
27.05.2021 kl 07:43 4332

Bedre med kontrakt kontra WM til kai med rasert rykte....
5198
27.05.2021 kl 08:36 4277

Alle ser at noe må skje i NOL, selskapet jobber selvfølgelig på spreng for å løse alle floker. Føler meg sikker på at Fredriksen nå er personlig involvert. Alt er mulig her, en kontrakt på en eller to brønner for å vise at riggen duger er muligens det mest sannsynlige. Svaret kommer uansett snart.

Jepp, dette var gode nyheter. Både for Seadrill og NOL. Ryddeprosessen er startet ;-)
Redigert 27.05.2021 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
5198
27.05.2021 kl 11:45 4046

Skal ikke rakke ned på Odfjell da de virker som et meget veldrevet selskap, men kommer jo frem i dag at de også har sine problemer på flere av riggene. Så uhell kan skje den beste. Hadde Seadrill tatt aksjon tidligere ville WM fremdeles vært på kontrakt. Dette regner jeg med vil gjenspeile seg når oppgjørets time kommer mellom SDL og NOL.
GearUp
27.05.2021 kl 16:03 3946

Desverre har jeg liten tro på det blir noe bedre med Nelson ,har har vert ein del av ledelsen i seadrill lenge .
5198
27.05.2021 kl 17:25 3862

Blir spennende å se om det kan komme frem noen ny info i morgen, noen hint om fremtiden bør vi jo få.
HAS
27.05.2021 kl 22:33 3638

Grunnen til terminering av kontrakt skyldes ikke bare uhellet med wiren. Wintershall var i utgangspunktet godt fornøyd med riggen, så bruddet skyldes åpenbart en samlet vurdering av forhold omkring drifta. Jeg forventer derfor at Seadrill tar et stort ansvar for situasjonen som har oppstått, og at NOL får kompensasjon for tapte inntekter i form av nedskrivning på gjeld. Jeg forventer også en redegjørelse for omfang av reparasjonen, og en vurdering av mulighetene for ny kontrakt. Det har nå vært nok av skuffelser, så vi må ha lov til å håpe på en god dag i morgen.
Bolster
27.05.2021 kl 23:36 3548

Eneste mulighet for kompensasjon er den utestående balansen mot sdrl slik jeg ser det. Kvartalsrapportene til nå har vært røde tall og skuffelser. Røde tall tror jeg fortsetter. Får håpe selskspet kommer med info om veien videre. Må nok hente penger relativt kjapt.
Redigert 27.05.2021 kl 23:36 Du må logge inn for å svare

Mulig du har rett, vi får se.. Får inntrykk av at de i hvert fall gjør et forsøk på å rette i problemene vi har opplevd, og dermed langt på vei tar på seg ansvaret for fadesen vi har sett med WM.
5198
28.05.2021 kl 06:08 3385

Ja får nå se, om all gjeld til Seadrill blir slettet hjelper jo dette litt. Seadrill bør også ta litt kost frem til nye kontrakt/operatør foreligger.
Emisjon på disse nivåene er ikke å foretrekke, tror heller ikke dette er en mulighet.
Bolster
28.05.2021 kl 08:20 3258

Som ventet renner pengene ut. Tapte 6,1MUSD i Q1. 11,3MUSD før skatt.
Redigert 28.05.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
HAS
28.05.2021 kl 08:28 3253

Ja, men riggen holdes klar for bemanning, og selskapet ser muligheter for snarlig nytt engasjement i et stadig bedre marked. Det pekes også på muligheter i England og Canada. Denne riggen blir ikke liggende uvirksom lenge.
Bolster
28.05.2021 kl 08:41 3187

Er bare ett spørsmål om tid før riggen får jobb igjen. Det er imidlertidig flere nyere rigger ledig for jobb nå, og i den nærmeste tiden går flere av kontrakt. Dette er rigger med god trackrecord.
Cash beholdningen til selskapet er lav. Kan ikke skjønne annet enn at penger må inn i en eller annen form.
Redigert 28.05.2021 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
HAS
28.05.2021 kl 08:53 3130

Selskapet tærer på cashen, og kan ikke gå mange kvartaler med bare en rigg i drift. Vi får håpe at et selskap på norsk sokkel kaprer den før den havner i et annet område. De 20 største aksjonærer sitter fortsatt på 70% av aksjene, og en plutselig melding om ny kontrakt vil skape røre i handelen.
Redigert 28.05.2021 kl 08:58 Du må logge inn for å svare

Et elendig resultat i kjent Seadrill stil, og det med begge riggene i drift.

Elendige utsikter med et av bransjens dårligste rykte.

Kunne dette caset egentlig vært dårligere - mangler nå bare at Iran kommer på markedet med et hav av ny oljeproduksjon, for ikke å snakke om den grønne bølgen som stadig vekk kommer med nye vindpark m.m. prosjekter. Good luck with that...

Krona kommer...

Se på cash flow statement, ikke regnskapstallene - de inkludere avskrivninger på WB men ikke WB sitt operative resultat.

Cash 1.1 - 37MUSD
Cash 31.03 - 32MUSD

Helt tydelig at de har tilstrekkelig dialog med banken og at Sdrl er under press. De har også 30MUSD gjenværende på sterna. Banken har akseptert utsettelser på ballongen men det er avhenging av settlement med sdrl.

WM skal ikke i kaldt opplag.

Helt nøytral rapport (minus: kunne godt hatt mer info. Positivt: det skisseres at ting er under kontroll).

For et velskrevet innlegg, her var det mye substans..

Forstår du innholdet i rapporten? WB er kun med på balansen
Redigert 28.05.2021 kl 09:22 Du må logge inn for å svare
5198
28.05.2021 kl 09:32 3116

Helt som ventet, selvfølgelig koster det penger når bare en rig er i drift. Men det at de er så positive til nye oppdrag er det som er viktig her. Fredriksen kan fort komme med et lån om det trengs og han har info om en kontrakt.¨

Er ikke mer som skal til for å snu dette caset en at WM får en kontrakt samt WB får en forlengelse. Da er det bare å refinansiere lån med bankene og alt er som det skulle vært.

Uten avskrivninger ville de gått i pluss (Reimbursable expenses were $1.6 million and depreciation was $10.5 million) så brenner jo egentlig ikke cash nå.

Er jo nå en virkelig kan gjøre penger her, alt ser mørkt ut men dette selskapet er bare to meldinger unna en skikkelig opptur.
Redigert 28.05.2021 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
habbiten
28.05.2021 kl 09:56 3049

I den grad det skisseres at alt er under kontroll så må det være en bløff. "Håper dette ordner seg uten at vi må gjøre noe selv" ser vel heller ut til å være holdningen. Når uhellet skjedde 19 mars kommuniserte de at riggen ville vøre tilbake i drift innen et par uker, så ble det helt stille, 6 uker etterpå melder de at de "jobber med en plan for å få riggen tilbake i drift" da har de altså tvunnet tommeltotter i 6 uker mens en rigg til flere hundre millioner dollar har ligget i fjærsteinene å rustet. Det hele fremstår tragikomisk. Antar Wintershall prøvde å ringe Mcreaken og enten ikke fikk svar eller var særdeles misfornøyd med svaret de fikk, så da terminerte de avtalen. Muligens kan de få nytt arbeid til Mira, men det vil ta flere år før noen vil betale full pris.
Barbera
28.05.2021 kl 10:53 2955

NOL er en no-brainer på dette nivået. Worst case en emisjon som vil være lett å få på plass. Topp 20 aksjonærer stiller jo garantert opp for å unngå verdiforvitring.
Bolster
28.05.2021 kl 10:54 2961

Det er feil. Selskapet har nedgang i cash beholdningen fra Q4 2020 til Q1 2021 - med to rigger i drift deler av kvartalet.
Barbera
28.05.2021 kl 10:58 2943

Det er feil. Regnskapsmessig er det en rigg.
Bolster
28.05.2021 kl 11:18 2884

Ja, men sdrl får netto fortjeneste av WB?
Barbera
28.05.2021 kl 11:29 2871

Seadrill fikk netto fortjeneste WB til 1 mars. Så det ligger utenfor regnskap og cash flow statement. Litt vanskelig å si sikkert med inntektsføring på Mira. Men bør være ca 19 dager med inntekter fra to rigger i kvartalet og 31 dager med kost for to rigger.

25 MUSD i inntekter representerer i alle fall ingen lang periode med to rigger.

Det er nok brent en del cash i April, men litt bedre nå når den ligger i varmt opplag.
Redigert 28.05.2021 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
5198
28.05.2021 kl 11:36 2849

Ja her blir det jo øye som ser, noen vil si det ser helt mørkt ut mens andre øyner store muligheter. Prisingen er jo ut fra dagens situasjon så kan man si at mye kan ennå gå galt. Men slik jeg ser det er sannsynligheten for at ting nå tar seg opp større. Må huske på at verdien i «asset» som selskapet sitter på er verdt minst 30-40kr aksjen ved et brannsalg. Så jeg mener dette begrenser nedsiden mens om de lykkes kan denne for gå veldig mye på kort tid.

I de tidene vi nå er inne i stiger også prisen på riggene mer en det selskapet eventuelt brenner av penger så her ser jeg fremdeles muligheter.

Tenk deg scenarioet der WM får kontrakt, WB får obsjonene, lån blir flyttet på og ramen på lån økes med 50 Musd. Begge riggene i arbeid og selskapet tjener godt med penger. Alt dette kan fint skje i løpet av 6-9 mnd.
Redigert 28.05.2021 kl 11:38 Du må logge inn for å svare