NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare

Hei Barbera,

WB er ikke inkludert i det hele tatt i Q1, dette pga settlement med Seadrill. Det et kun balanseført avskrivning. Alt operativt mtp WB vil ikke bli konsolidert før hele suppen med Seadrill er landet. Som jeg skrev tidligere med at dette var under kontroll, så mener jeg bare at det vil landes en rimelig løsning, og før det skjer vil det ikke komme en emisjon.

Fra rapporten: « This contract is between a wholly-owned subsidiary of Seadrill and Lundin and consideration of this contract is contemplated as a component in the settlement with Seadrill. As a consequence of this, the Unaudited Condensed Consolidated Statement of Operations for the first quarter does not include any of the operating results of the West Bollsta drilling contract with Lundin.»

Også verdt å merke seg at NOL fortsatt referer 30MUSD i emisjon som en «commitment». Om dette var helt uaktuelt hadde dette blitt fjernet fra rapporten.
Redigert 28.05.2021 kl 17:02 Du må logge inn for å svare
Barbera
28.05.2021 kl 20:08 4506

Takk👌 Så ikke den noten, da gir det mening.
5198
28.05.2021 kl 22:26 4404

Med noen Fredriksen meldinger nå kan denne bli en skikkelig kule, en ting er sikkert og det er at Fredriksen er en handlingens mann. Tipper han nå selv prøver å løse opp i floken NOL.
5198
31.05.2021 kl 12:16 3868

Er jo nesten ikke omsetning i denne om dagen, utrolig rart da det spekuleres stort i både sammenslåinger og oppkjøp. Senest i en artikkel i FA der Maersk blir trukket frem.
HAS
31.05.2021 kl 12:24 3880

https://finansavisen.no/nyheter/olje/2021/05/31/7681723/rigges-det-for-oppkjopsraid

Kan det være at Rødland og Fredriksen røk uklar ang NOL?

Hva blir i så fall prisen? :)
Redigert 31.05.2021 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
5198
31.05.2021 kl 12:36 3854

Mye som skjer bak lukkede dører om dagen det er helt sikkert, selskapene ser nå at om de skal tjene mye penger de neste 10 årene må det bli færre og større aktører. Blir forundret om ikke Fredriksen går for verdens største selskap også innenfor boring. Fredriksen er som kjent en stor tilhenger av jo større jo bedre.

Får håpe det snart kommer noen forslag på bordet angående NOL, men er i det minste umulig for større aktører å kjøpe seg inn med dagens omsetning.

Benytter Maersk eller Transocean muligheten til å konsolidere markedet før Seadrill er ute av chapter 11?
Redigert 31.05.2021 kl 13:07 Du må logge inn for å svare
Jabbefly
31.05.2021 kl 15:53 3719

Liten omsetning er bra, da har alle som ønsket solgt seg ut og kun stabile igjen som ventet på nyheter.
5198
31.05.2021 kl 17:55 3647

Det at Glen Ole Rødland går på dagen kan bare bety at Fredriksen er dypt involvert i restruktureringen av Seadrill, tydelig at Fredriksen fremdeles vil ha begge hendene på rattet. Får håpe dette ender i gode verdier for alle NOL aksjonærer. De som tenker Fredriksen har gitt opp rigg må tenke om igjen.

Litt skummel aksje om dagen med den omsetningen, kommer det gode nyheter dobler denne seg over natta. Men ved dårlige nyheter får en store utslag andre veien.
Redigert 31.05.2021 kl 17:57 Du må logge inn for å svare
Bolster
01.06.2021 kl 11:27 3340

Kepler/Swedbank: En av två är inte tillräckligt
Vi upprepar vår försiktiga hållning till Northern Ocean. På kort sikt förväntar vi oss begränsat med positiva nyheter och att nyemissionen hänger över aktien. Även om detta motverkas av de starka utsikterna för den norska borrmarknaden, håller vi oss på sidan för tillfället på grund av osäkerhet om verksamheten (endast en av två riggar på kontrakt), skulder som förfaller senare i år och en potentiell betydande nyemission. Vi upprepar rekommendationen Minska och sänker riktkursen till 6 NOK (6,50)

Ikke veldig optimistisk disse svenskene.
HAS
01.06.2021 kl 11:42 3325

Sårbarheten for et selskap med 2 rigger har vært kjent hele tiden, og er tydelig demonstrert ved hendelsene. Det som er avgjørende nå er hva Fredriksen bestemmer seg for, og det kan skje over natta. Jeg stoler på at han i en eller annen form ivaretar aksjonærenes interesser. Verdien av riggene kan ikke bestrides slik som markedet utvikler seg.
Redigert 01.06.2021 kl 11:42 Du må logge inn for å svare
Barbera
01.06.2021 kl 11:57 3341

Forståelig at det er vanskelig for et meglerhus å gi en tydelig anbefaling den ene eller andre veien her gitt all usikkerhet. Men finjustering av kursmål fra 6,5 til 6,0 blir latterlig. Umulig med den type presisjon gitt den enorme usikkerheten og den lave omsetningen.
HAS
01.06.2021 kl 12:16 3307

Enig i at det er latterlig, men du ser hvor lett det er å manipulere kursen på dette volumet.

fra google-translate:
"West Mira har kommet trygt til et verft nær Bergen, Norge. Riggen forberedes for en inaktiv periode og
Selskapet forventer at det vil forbli i Norge til en annen kontrakt kan sikres. Selskapet fortsetter å jobbe
konstruktivt med sin leder og andre interessenter for å navigere gjennom disse hendelsene, spesielt innvirkningen på
tidligere avtalt i prinsippet forlik med Seadrill."

Tror vi sannsynsynligvis får på bordet en ny prinsipp-avtale/forlik med Seadrill ganske snart.
At vi nå ser hoder rulle i seadrill kan nok direkte ses i sammenheng med drift av WM. Hvis hoderullingen var i sammenheng med Ch11-prosessen, ville de inntruffet for lenge siden.

Ser at Kepler Cheuvreux ikke tror WM får kontrakt før tidligst Q1/2022, derav dette lave kursmål. Jeg tror de tar feil ;-)
Jøllis
01.06.2021 kl 17:14 3080

Mulig at WM får commitment på kontrakt før q1 2022, men veldig usannsynlig at det er oppstart før q1 22. Vil tro alle oljeselskaper i Norge har commitment for alle brønnene de skal bore i 2021. Det er ikke tut og kjør bransje.
HAS
01.06.2021 kl 18:17 3009

Riggen holdes klar for bemanning, og det ville vel ikke være aktuelt dersom perspektivet strekker seg til neste år. Uttrykket "near-term demand" brukes.
Det ble antydet at det kunne åpne seg muligheter på britisk sokkel og i Canada. Håper likevel den kapres av et selskap på norsk sokkel.
Redigert 01.06.2021 kl 18:27 Du må logge inn for å svare
5198
01.06.2021 kl 19:37 2909

Norge og nordsjøen er å foretrekke, men kontrakt er det viktigeste så får de det raskt bør alle være fornøyd. Da er plutselig kursen 15-20kr. Med en gjeldsordning er vi på 20-30kr. Seadrill står nok sterkere utenfor Norsk sektor, er nok ikke en rigg fra Seadrill nå som får en kontrakt WM kunne fått.
Redigert 01.06.2021 kl 19:39 Du må logge inn for å svare

Jeg tror at Fredriksen styrer dette slik at han kan kjøpe mer av selskapet før han fikser kontrakter. En slu jævel den fyren der.
Ser ut som han piner selskapet og tar godbitene selv. Akkurat slik som han gjort i de fleste selskaper.
Redigert 01.06.2021 kl 20:43 Du må logge inn for å svare
Bolster
01.06.2021 kl 20:49 2825

Hvordan kan du komme med en slik påstand? Ingen andre seadrill rigger får kontrakt før WM?
5198
02.06.2021 kl 07:47 2553

At Seadrill nå tar en kontrakt som WM kunne fått sier seg vel selv ikke kommer til å skje etter WM fikk kansellert kontrakten. Utsiktene i bransjen ser bedre og bedre ut, spørsmålet er fremdeles hvordan Fredriksen vil ha dette til slutt.
HAS
02.06.2021 kl 08:00 2525

De større aksjonærer som har betalt fra 40 til 60 kroner pr aksje sitter fortsatt tålmodig på sine aksjer. Dette er en lav pris sett i forhold til en nøktern vurdering av egenkapitalen i selskapet. Uansett hvilken løsning som velges, forventer de nok en anstensig behandling av Fredriksen. Det burde være betryggende.
Redigert 02.06.2021 kl 08:03 Du må logge inn for å svare
5198
02.06.2021 kl 08:51 2500

Ja er mye som skal klaffe fremover for å få skikkelig betalt, men om dagens oljepris holder seg, WM kommer på kontrakt og Seadrill kommer ut av chapter 11 så er mulighetene store for at det skjer store ting i ganske nær fremtid.

Risken er høy men mener fremdeles aksjonærene i denne kan få en ny billett i Seadrill til ca samme kurs som sist emisjon.
Redigert 02.06.2021 kl 08:54 Du må logge inn for å svare
Kiss
02.06.2021 kl 09:22 2470

Tror oppsiden er relativ høy fra disse nivåene. Rart aksjen blir holdt på disse nivåene.

Hva er pris per aksje dersom de skulle velge å selge riggene for 400MUSD/rigg?
HAS
02.06.2021 kl 09:36 2458

Det spørs hvor mye gjeld som står igjen til Seadrill, men uansett mer enn 50 kroner pr aksje.
5198
02.06.2021 kl 10:16 2439

Er jo dette som er så rart, ved en fusjon eller salg vil denne aksjen mest sannsynlig gå 5-8 gangen i dagens marked. Dette er også det mest sannsynlige scenarioet.

Eneste som kan ødelegge dette på kort sikt er at Fredriksen mener han kan få mer senere i denne syklusen.
Redigert 02.06.2021 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
jan_banan
02.06.2021 kl 10:46 2404

30,5 nok pr aksje hvis man tar utgangspunkt i siste balanseregnskap (da er ingenting av gjelden til seadrill slettet). 47 pr aksje hvis all gjeld til seadrill slettes. Uansett bare estimater så lenge vi ikke vet utfall av gjeldsforhandlinger med seadrill.
Redigert 02.06.2021 kl 10:46 Du må logge inn for å svare
5198
02.06.2021 kl 12:43 2303

Med den omsetningen vi ser nå om dagen virker det som om alle bare venter for å se hva løsningen blir for selskapet. Kontrakt, fusjon, ny operatør, utløste obsjoner for WB etc.

Hmm... Jeg trodde WD var ferdig med WM, jeg...

NORMAND DROTT
Wintershall Dea
All duties, West Mira, D/D 14
Redigert 02.06.2021 kl 15:44 Du må logge inn for å svare
HAS
02.06.2021 kl 15:52 2187

Supplybåt Hermit Horizon, kontrahert av Wintershall, har ligget ved WM så og si hele tiden i ei uke.
5198
02.06.2021 kl 16:16 2157

Tror ikke NOL og Seadrill gjør ferdig gjeldsavtalen før det er avklart hva som skjer videre med WM. Så kommer det nyheter nå må det være kontrakt på WM eller mere jobb på WB.

Gutta med shorts sover nok litt dårligere nå om dagen.. også fint å se at JF fortsatt er aktiv i rigg. Her kan mye skje fort!
NHH78
03.06.2021 kl 08:56 1668

Er folk short i denne aksjen? En ting er jo å ta et valg om å ikke kjøpe/eie aksjen, men å ta et aktivt valg om å gå short når markedsverdien på selskapet er 450 mill!? Om så riggene hadde blitt torpedert så tror jeg forsikringsutbetalingene hadde gitt det dobbelte :-)

Tror det er lite shorting her. Finner den ikke på https://ssr.finanstilsynet.no/
Nordnet har fjernet den fra listen over aksjer som kan shortes. https://classic.nordnet.no/mux/page/blankninginl.html
Er vel bare generelt avventende holdning til segmentet, håper det bedrer seg snart :-)

Liten salgsvilje på dagens nivå. Verden har begynt å bevege seg framover igjen, og oljeprisen tikker ufortrødent oppover. Mon tro om vi snart får litt drahjelp av den?
https://e24.no/olje-og-energi/i/jBR530/hoeyeste-oljepris-paa-over-to-aar-sammenlignet-iea-rapport-med-la-la-land

Er ikke enig med deg i dette. Mener prinsippavtale/gjeldsavtale med Seadrill og evt ny kontrakt på Mira, er to vidt forskjellige ting som utarbeides på forskjellig plan i organisasjonen. Og som sansynligvis kjøres parallelt ;-)
NHH78
03.06.2021 kl 09:55 1664

Kan aldri tenke meg at det er noen som er villig til å gamble på å shorte NOL på disse nivåene nei! Skal like å se argumentasjonsrekken på at kursen burde vært lavere enn dagens nivåer gitt dagens verdier opp mot gjeld i det rådende og bedrede markedet..

Her må man bare være tålmodig, det er nok av triggere for aksjekursen - så det er nok bare et tidsspørsmål før kursen er langt høyere!! Også ref oljeprisen som du nevner og med et økende behov fra oljeselskapene ref skattepakken og alle PUD-søknadene som skal leveres frem mot desember 2022..

Hvis man skal grave litt etter potensielle doblingskandidater på Oslo Børs de kommende 12 mnd så er absolutt NOL en av mine favoritter. Ser av historikken min hos nettmegleren jeg bruker så handlet jeg bla NOL-aksjer på 4,9 i slutten av oktober 2020. 7 mnd siden.. og kursen toppet vel på 15/16 før rotet med Mira begynte..

Så ting kan snu fort her. Som sagt nok av triggere for aksjekursen!!

Redigert 03.06.2021 kl 09:57 Du må logge inn for å svare

Hei NHH,

Helt enig med deg i det du skriver, også mtp at caset er interresant på dagens nivå om man har litt horisont.

Jeg kan shorte NOL hos min megler. Tror ikke vi ser NOL i registeret da det krever for stor post (+0,5%), men at folk shorter har i alle fall jeg fått bekreftet av enkelte her inne. Om det er små eller mellomstore poster vet jeg ikke. At folk sitter på sidelinjen skjønner jeg, men å ta en shortposisjon i NOL i dag er lite logisk.

Noen som vet hvorfor WD leier inn AHST’ Drott til 14 dagers jobb for WM? Virker rart om demob aktiviteter ikke hadde medført rekvirering av en OSV?

Må sikkert ha uti noen anker, så den ikke ligger å skvalper i kaien hvis det skulle komme en bris ;-) Bra den ikke ligger der på aktiv DP og svir av ekstra peng 😉

Takk for svar, sikkert noe så enkelt, virket bare rart at dette ikke var påtenkt tidligere - også mtp 14 dagers varighet. Tanken som streifet meg var at Seadrill hadde klart å lande ny enighet (lavere rate, garantier, hoderulling i toppledelsen mm) med WD og at WM fikk en ny sjanse på Nova. Krever litt å bytte rigg på feltet, og nytt nylig funn kan ha snudd litt på riggkabalen til WD.

Nei, nå var det nok spekulering fra min side! 😉
Egard
03.06.2021 kl 11:34 1646

Blir nok bare brukt som PSV i mangel på ledige båter.