NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare

Har faktisk tenkt akkurat samme tanken selv.. :)
WD trenger en rigg, WM er tilgjengelig på kort varsel. De har fått statuert et skikkelig godt eksempel på hva som kan skje når feil ikke blir rett opp i, driften blir tatt for lett på etc. Tror ingen tar lett på noe som helst heretter så kanskje man kan komme til en enighet om videre engasjement. WD hadde kanskje et visst ansvar også selv ift den siste hendelsen og det kan jo også spille en rolle.

Uansett NOL på kurs under 7 er en nobrainer!

14 dager for å sette ut anker? Det blir ny rekord i så fall. Tar vanligvis ikke mer enn 14 timer...
NHH78
03.06.2021 kl 11:47 3949

Hvorfor ikke spekulere litt mens vi venter på noen gode nyheter :-) Jeg skrev dette i en annen NOL-tråd for 1 mnd siden ca.

Men jeg kan starte med å kaste inn en tanke, og skal selvfølgelig prøve å være saklig! I forhandlingene med Wintershall og NOL/Seadrill som nå endte med kansellering har det nok vært diskutert forskjellig, Og at Wintershall tilslutt mister tålmodigheten etter alle hendelsene må jo man som aksjonær bare akseptere. NOL/Seadrill har nok ikke klart å trygge de på eller gi de garantier for at nå skal alt bli så mye bedre fremover...

Men, så til poenget mitt og det som dere skal få tygge litt på - jeg tror det kan være et høyst realistisk scenario...
Mira kommer tilbake på rate igjen med Wintershall, men da med Odfjell til å drifte riggen!

Argumenter:
1. Odfjell har jo allerede inngått avtale om å overta driften av Seadrill-riggen West Aquarius, så de er på jakt etter denne type arbeid. Her tror jeg West Aquarius må vente litt (er redd ikke Odfjell vil kunne bemanne 2 ekstra rigger med dagens mannskap) Så da tror jeg de forsøker å få på plass management av Mira.
2. Odfjell og Wintershall har et godt forhold. De har allerede intensjonsavtaler på plass om at Odfjell skal dekke fremtidige riggbehov. Og Mira med Odfjell-folk ombord vil trygge Wintershall om at de kan fortsette boreoperasjonene med riggen..

Vil overraske meg om ikke Wintershall har pushet på for å få til dette med NOL/SDRL, så om NOL-ledelsen mener alvor med børsmeldingen om at de nå vil jobbe aktivt for aksjonærene sine interesser. Så ringer de Wintershall og får på plass en avtale hvor Odfjell overtar management av riggen!

Mira tilbake på rate med Odfjell som driftsansvarlig så går kursen! Fredriksen har også interesse av at riggen gjenreiser tilliten i markedet. Og går driften bra fremover, kan han med et refinansiert SDRL sluke NOL og skaffe Mira og Bollsta gode rater på riggene fra 2022 og utover..

En tanke.. :-)

Godt å se at jeg ikke var helt alene om å la tankene fare :) Hadde vært en gledens dag om WM fullførte Nova, med eller uten Odfjell. Tenker også at løsningen du skisserer hadde vært en god løsning, men er ikke like sikker som deg på at dette kan inntreffe. West Aquarius er vel en S. Partner rigg, og her var det ikke særlig velvilje som tillot ODL å få operatørskap på riggen - snarere tvert imot. Men i nød spiser vel de fleste fluer, så her kan mye skje. Klart at uten følelser for SDRL eller ODL ville løsningen din vært ren fornuft :)

Hva som fikk Hemen til å miste tillitten til Rødland er et mysterium, men at JF er aktiv i SDRL/NOL nå er tydelig. Vi hadde nok sett transaksjoner om SDRL ikke var i ch 11 fortsatt. Flere M&A kommer ila kort tid, det er jeg sikker på. At NOL vil være en del av det er neste gitt.

Blir spennende!
Redigert 03.06.2021 kl 12:29 Du må logge inn for å svare

Skjer noe her nå…. Nyheter??
Trymte
03.06.2021 kl 12:44 3823

Noe skjer, ja. Oppgradert kursmål, eller rykter som spres? Ingen nyheter meldt..
NHH78
03.06.2021 kl 13:01 3751

Det ryktes om at West Aquarius er for kostbar til å oppgradere til at den kommer i drift med det første. Odfjell tar ikke ansvar for drift av denne uten at de får den helt slik de ønsker.. og det koster mye penger!

Da er det enklere å tenke seg til at mannskapet de ville betjene West Aquarius med allokeres til å drifte West Mira slik at riggen kommer seg på jobb for Wintershall og de kan fortsette arbeidet på NOVA-feltet. Vinn vinn for alle.
Rekyl1
03.06.2021 kl 13:04 3709

høres ut som en ønskedrøm. det å kansellere rigg og ta inn en ny rigg er litt annet enn daytrading.. tror ikke det skjer dessverre
Jabbefly
03.06.2021 kl 13:14 3659

West Aquarius er skrotet som aktuell rigg for Odfjell, det er ikke bare et rykte.
Trymte
03.06.2021 kl 13:21 3611

Var visst bare et blaff. Ender nok på 6-tallet i dag også.
NHH78
03.06.2021 kl 13:43 3549

OK, jeg trodde det var mer et spørsmål om dersom bankene som mer eller mindre eier riggen er villig til å betale for oppgraderingene på 2 milliarder+ så ville Odfjell ha en rigg som oppfylte kravene inn mot kundelisten sin.. Men da har Odfjell-delegasjonen på befaring av West Aquarius i Canada altså bestemt seg for å skrote riggen forstår jeg deg.. Utrolig at en såpass ny rigg må påkostes så mye!! Da ser det dårlig ut mtp å få inntekter på denne riggen også da...

Som igjen styrker mulighetene for nyere og oppdaterte rigger som f.eks Mira... - men dog med riktig mannskap til å drifte riggen!
Redigert 03.06.2021 kl 13:53 Du må logge inn for å svare
5198
03.06.2021 kl 13:59 3499

Noen har tydeligvis mer info en andre her, blir spennende å se hva ryktet går ut på.
NHH78
03.06.2021 kl 14:35 3375

OK! Takk for info. Så det betyr at Odfjell fortsatt er på jakt etter denne type arbeid da.

Kommer jo ikke til å bli mindre spekulasjoner av den grunn :-)
5198
03.06.2021 kl 14:53 3293

Beløpene det handles for i dag er jo typisk for noen som kjenner noen, som er involvert i noe rundt NOL.

Jeg tror Fredriksen starter nå med å kjøpe seg opp ytterligere i NOL der han har størst eierandel og når denne nyheten kommer er det få som vil selge. Når kursen om noen uker er kommet opp mot hans kostpris 40-50kr kommer en kanonbra kontrakt i WM som gjør at alle analytikere anbefaler aksjen og aksjen ytterligere akselererer og ingen vil selge. Deretter er det klart for fusjon av NOL og SDRL i gammel Fredriksen stil slik at eierandelen hans økes i dette samlede selskapet. Har skrevet en helhetlig vurdering på SDRL tråden om rekkefølgen på hva jeg tror kan skje fremover. Er den noen som har synspunkter og eventuell en annen hypotese?
NHH78
03.06.2021 kl 15:21 3249

Virker nesten sånn! Normand Drott ligger ved riggen, så noe er på gang.. og om det stemmer at Wintershall har leid inn AHST Drott til 14 dagers jobb så skjer det i hvert fall noe! Kan bli noen interessante uker fremover. Jeg tar et lodd på at Odfjell tar over driften av Mira og riggen kommer i arbeid på NOVA igjen..

Wintershall har jo en jobb å gjøre her i 2021, og de har ikke hyret inn noen andre rigger enda! Jeg tror de i utg.pkt er happy med Mira, men drit lei hele Seadrill-management organisasjonen.

Hypotetic: Hemen og Fredriksen kjøper seg ikke opp i NOL, da passerer de budplikten på selskapet ved 40% eierandel.

Ja enig at budplikten fort kan passeres men hvorfor skulle han være redd for det nå som hele selskapet er priset til 440mill og han allerede har 40%? Kan vel ikke være helt trygt for ham å avvente prosessen noe særlig lenger nå..... og er vel best for ham å starte med NOL?
Kiss
03.06.2021 kl 15:31 3203

Takk for info.
Det betyr bare at det ikke kan svare seg å aktivere "cold stacked" rigger. Mange flere vil da gå til skrap som ikke er bra for bransjen med for lite rigger når oppgangen kommer.

Takk for nyttig informasjon, NHH og Jabbe. Om det er riktig at West Aquarius ikke kommer til Norge pga store investeringer er dette positivt for NOL og de selskapene som opererer rigger på sokkelen. Tilbud-etterspørsel i 2023 kan bli interessant, og jeg tror vi fort kan se rater over 400kUSD pr dag. Om ODL ikke tar W. Aquarius til Norge, vil ODL være enda mer interessert i NOL sine rigger - kjøp eller kun drift.
Bolster
03.06.2021 kl 16:57 3003

Tror dere virkelig Wintershall tar inn igjen en rigg som nettopp fikk kontrakten terminert? Det tror jeg sitter langt inne. Går prestisje i slikt. Om det er en kontrakt pågang så er det nok ikke Wintershall.
5198
03.06.2021 kl 17:59 2932

Alt er mulig men tror du har rett der Bolster, da må det i det minste være med en ny operatør. Men at noe er på gang kan man være ganske sikker på. Jobber selv i bransjen og det spekuleres veldig i hva som skjer med diverse selskap fremover. Veldig mye rykter også men skal nok ta de med en klype salt.
Egard
03.06.2021 kl 18:23 2902

De har en del rigger som ligger litt lenger nord i kjipavika, der ender Mira opp ganske snart også.
NHH78
03.06.2021 kl 19:36 2754

Jeg tror faktisk virkelig det! Tro det eller ei.

1.Fra folk i bransjen har man hørt at Wintershall er drit lei og misfornøyd med Seadrill. Mye briter, lite norsk kultur. De norske som er på riggen er flinke, men unge og «på gulvet» Rigg ledelsen er UK basert. Begeret var fullt og juletreet som havnet på havets bunn var siste dråpen til å si nok er nok

2. Wintershall trenger en rigg til Nova
3. Odfjell er på jakt etter management/driftansvar ref West Aquarius(men denne duger ikke) en slik avtale er sagt vil gi Odfjell en ekstra ebitda på ca 8-10 MUSD
4. Odfjell og Wintershall har inngått avtale om at Odfjell skal dekke fremtidige riggbehov
5. NOL og eierne er interessert i inntekter og best mulige som sådan som øker verdien på riggene
6. ingen mld om at Wintershall har en ny rigg på gang til Nova. Så jeg tipper de har brukt de siste ukene til å stille et veldig enkelt ultimatum til NOL/Seadrill.. Og det er, vi kan fortsatt bruke Mira og betale for riggen(enten med dagens rater evt litt lavere), men vi ønsker at Odfjell skal stå for driften og management! Så enkelt.

Og som sagt - alle tjener på dette. Bortsett fra Seadrill som uansett allerede rotet det til og fikk termineringen i trynet!
Bolster
03.06.2021 kl 19:55 2722

Jeg vet med sikkerhet at Wintershall har vært i markedet å sett etter rigg som kan ta over WM kontrakten. Wintershall har forhold til TO, og der er det snart en ledig rigg som har gjort sakene sine bra for Equinor i det siste.

Hvis JF ikke gir opp Seadrill kan han neppe gi managment til ODL på rigger han eier. Hvilke signaler sender han til markedet da?
Redigert 03.06.2021 kl 19:59 Du må logge inn for å svare
Kiss
03.06.2021 kl 20:22 2656

Bør komme en børsmelding imorgen hvis dette stemmer. Det overrasker meg ikke at det er tilfelle.
Kjakan95
03.06.2021 kl 20:23 2650

Enig i mye av det du skriver/har skrevet. Men biter i meg en liten bagatell. Det har flere ganger blitt skrevet at det stort sett er UK bemanning på WM. Dette stemmer ikke. Jeg har vært fast på WM i over 1 år, og det er svært få UK ombord, det er noen fra 3.part service osv. men av Core crew er det stort sett kun norsk bemmaning. Ellers enig med det meste, bortsett fra at det har vært dårlig mannskap ombord. WM har ikke vært den enkleste riggen å drifte.
HAS
03.06.2021 kl 20:50 2573

Mannskapet har vel gjennom perioder med stabil drift vist sin kompetanse. Det handler vel heller om at det i for stor grad har vært brukt sparekniven når det gjelder å holde riggen i orden. Rapporten fra Ptil vitner om dette. Wintershall har flagget en grønn profil, og har investert mye i riggen. I fall de har planer om ny kontrakt, stiller de nok store krav til å sikre tryggere drift. Omsetning i dag er mangedoblet på rykter. Dersom noen vet mer enn andre bør man kunne forvente en oppklaring av situasjonen.
Redigert 03.06.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare

En Seadrill spec'et rigg som ble bygget i 2014 og som i praksis har ligget og rustet i 5 år, sier vel seg selv at det ikke vil gå som smurt i oppstarten...
5198
03.06.2021 kl 20:58 2583

Vil jo alltid være noen som sitter litt nærmere bordet en andre, det får man ikke gjort noe med. Selskapet melder ikke noe før de lander en avtale. Seadrill har jo ikke mange flyterne igjen på norsk sokkel så muligens en god løsning å sette bort driften i Nordsjøen. Her kan alt skje de neste ukene og månedene.
HAS
03.06.2021 kl 21:07 2581

Kursoppgangen i dag er basert på løse rykter. At denne fortsatt er et røverkjøp er basert på beinharde fakta:)
GearUp
03.06.2021 kl 22:32 2393

At Seadrill skal sette bort driften av den Norske avd , er bare tåpelig når den tilfører Seadrill sentralt så mye penger .
Ser man skylder mye på Seadrill her på forumet . Men er det ikke Nol som bestemmer hvor mye Seadrill skal bruke av budsjettet på W.M siden det er var NOL som hadde kontrakten med Wintershall.?
Bolster
03.06.2021 kl 22:55 2328

Kontraktene satt/sitter sdrl på. NOL har ikke noen driftsorganisasjon. Seadrill står for alt.
Tror også driften forblir under seadrill.
Redigert 03.06.2021 kl 22:56 Du må logge inn for å svare

Tror heller ikke det blir aktuelt med andre enn Seadrill som drifter WM. Til det er sammensuriet av JF selskap, som betjener NOL riggene på en eller annen måte, for komplekst. Mannskapet om bord er opplært og kjenner riggen godt, den landbaserte driftsorganisasjonen til Seadrill er et annet tema. Men akkurat her er det jo Seadrill/JF har tatt tak, og startet ryddeprosessen…

Selskapene som har operatørskap på sokkelen ønsker, eller ser seg ikke tjent med for få riggtilbydere. Hva ville da skje med prisnivået?... Så Seadrill er nok fremdeles ønsket på norsk sokkel, men de må lære seg å ta Ptil på alvor. Det har disse gutta som er vant med å drive rigg internasjonalt snublet litt med.
Dette tror jeg blir rettet på nå, og jeg forventer det ikke er lenge før Seadrill / WM er inne i varmen igjen.
NHH78
04.06.2021 kl 08:31 1937

God morgen.

Jeg tviler ikke på at Wintershall har sett etter andre rigger som kan ta over WM-kontrakten, det må de jo etter å ha terminert kontrakten med NOL/Seadrill. Men grunnsynet mitt forblir det samme. Og jeg må jo bare understreke at det er ingen som har sagt til meg at Odfjell tar over drift/management på Mira 100%, men det er dette jeg tror det er stor sannsynlighet for.

Seadrill har allerede mistet management/driftsansvar på vel 11 Seadrill Partners rigger.. Wintershall fikk nok med Mira. Så er det dette som jeg har meldt tidligere om at det er vage rykter om at Seadrill er på vei ut ift å ha driftsansvar i Norge..

Så om valget står mellom å la riggen ligge i opplag i flere mnd/kanskje ut i neste år evt en halvdårlig kontrakt i UK/Canada eller å la Odfjell overta driften og fortsette på en god rate i Nordsjøen fremover, så tror jeg på sistnevnte.

Verdiene og oppsiden til Seadrill ligger i å få riggene på gode kontrakter, her er oppsiden langt større enn å kjempe med nebb og klør for å beholde driftsansvar/management på absolutt alle riggene. Noen beholder de gjerne inntil videre, mens jeg tror Mira får et annet management.

Og til kjakan95: Jeg skriver at de norske på riggen er unge og flinke, men fint at du retter opp i inntrykket kanskje mange sitter med at det er fullt opp med briter.. Men nå er det først og fremst ledelsen som Wintershall er drit lei av.. De fikk nok påpakninger av ptil, og jeg forstår at det gikk som det gikk med terminering av kontrakten.

Ellers takk for gode innspill/info fra folk her. Man baserer jo investeringsbeslutningene på tilgjengelig informasjon, og selskapet overøser jo oss ikke med all verdens info.. Så da må man ta jobben litt i egne hender. Men jeg syntes det er flere brikker i puslespillet her som begynner å danne et godt bilde av det kan komme noe bra ut for NOL-aksjonærene snart..
Kiss
04.06.2021 kl 08:51 1910

Enig!
Det krever å drifte avanserte rigger som Mira og Bolstad. Du må ha en land organisasjon med en egen ingeniøravdeling som støtter riggene 24/7. Mange utenlandske selskaper har kun 1-2 mann for å drifte riggen og lever i håp om at ting går bra.
Bolster
04.06.2021 kl 09:12 1853

Når det gjelder seadrill partners så ønsket ikke seadrill å gi fra seg managment. Det er en direkte konsekvens av CH11.

Hendelsene ombord riggen kan ikke bare legges på landorganisasjonen til seadrill. Det er i hovedsak riggen og mannskapet som må ta skylden.
Er det ikke litt rart at de andre seadrill riggene i Norge gjør det OK for sine respektive kunder?
Jeg blir svært overrasket om det blir slik du skisserer.

For noen få måneder siden:
" Vi arbeider hele tiden med å gjøre borekampanjene våre sikrere, mer effektive og med lavere utslipp. Siden vi også denne gangen har jobbet som «One Team» med alle involverte leverandører, har vi klart å levere den første delen av Nova-kampanjen sikkert og to uker tidligere enn planlagt, sier Nils Petter Norheim, leder av boring og brønn i Wintershall Dea i Norge."

Høres ikke ut som WD var direkte misfornøyd med Mira på dette tidspunkt ihvertfall ;-)

Jeg blir ikke overrasket hvis Mira arbeider for WD igjen innen kort tid.
Redigert 04.06.2021 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Odium
04.06.2021 kl 09:26 1796

Jeg har sagt det hele tiden. Det er godt mulig det er selve riggen som er en del av problemet her. Det som kjakan her til dels bekrefter det.