NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Jabbefly
04.06.2021 kl 09:36 3472

Management er problemet, ikke selve riggen.
Med annet management kan den få kontrakt i Norge, men pga ondt blod mellom Fredriksen og Odfjell går den mest sannsynlig snarlig på kontrakt i utlandet
NHH78
04.06.2021 kl 09:47 3471

Nettopp!

Dette var vel i februar!? Og er en av de tingene som gjør at jeg i sum tror sterkt på at de egentlig ønsker å fortsette å operere med Mira! Men med Odfjell til å drifte riggen. Jeg blir ikke overrasket om at Wintershall har kommet med dette ultimatumet overfor NOL/Seadrill.. Og det er jo ikke noe i veien for at Odfjell kan ta med seg en del av det eksisterende mannskapet heller.. Har forstått at det er tidligere Odfjell-folk på riggen også.

Men vi får se. Det gode er uansett at selskapet er kraftig underpriset på dagens nivåer, og at den tålmodige investor her kan få godt betalt.
jan_banan
04.06.2021 kl 10:13 3379

Kan du utdype hvorfor Mira har vært vanskelig å drifte? Hovedforskjellen som jeg ser det på Mira og Bollsta er at borepakken på Bollsta er levert av NOV mens den på Mira er levert av MH Wirth. Mira var billigere i innkjøp, men forklaringen ligger da kanskje i at Mira er svakere utrustet enn Bollsta?

Kan godt hende du har rett, at det blir Odfjell som drifter riggen. Jeg tror/håper Seadrill blir mer spiselig overfor WD, nå når de foretar opprydding i rekkene, og at dette kanskje hadde vært en kortere rute for WM å gå for å komme i drift igjen ;-)

Vi får se :-)
Redigert 04.06.2021 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
HAS
04.06.2021 kl 10:22 3337

Ser at Normand Drott som ligger ved riggen var en tur til Kipavika i Gulen før den gikk til Hanøytangen. Der ligger flere andre rigger I kaldt opplag. Betyr det at den var der for å legge ut anker til West Mira? Skal den dit i kaldt opplag??

Nei, den holder på å legge ut anker til Mira ved Hanøytangen.
Du kan jo tenke deg overskriften hvis det skulle komme litt vind, og vi får en rigg som herper kai og båter ved kaien :-)) Blir dyrt å ligge til kai på DP.
HAS
04.06.2021 kl 10:54 3304

Den er engasjert for 4 dager, ikke 14 som ble skrevet her på tråden. Litt merkelig at den gikk
fra Bergen og innom riggene ved Skipavika noen timer før den så gikk direkte til Hanøytangen. Håper du har rett, men overraskelsene står i kø i dette selskapet. Wintershall har investert 30 mill USD i riggen. Har de en klausul i kontrakten om rett til å fjerne utstyr ved evt. terminering? Kanskje forrige supplybåt engasjert av Wintershall som lå ved riggen et par uker har ribbet den for utstyr for liksom å sette krona på verket? Sitter vi igjen med en ribbet rustholk i kaldt opplag i Gulen??
Bolster
04.06.2021 kl 11:03 3482

Nå spørs det hva du mener med utstyr. All 3rd party utstyr går av riggen. Oppgraderinger som Wintershall har betalt for blir som regel stående sålenge det ikke er i veien eller kreves fjernet av NOL når kontrakten ble inngått.

At båten gikk innom skipavika kan være at ankrene lå lagret der. Ikke alle riggene som tar ankrene ombord.
HAS
04.06.2021 kl 11:09 3522

Håper du har rett, men synes det stinker litt her....

Hahaha... sikkert det samme som jeg har hos meg, bøndene benytter finværet til å gjødsle markene :-))
Redigert 04.06.2021 kl 11:23 Du må logge inn for å svare

Med så sterk oljepris som vi ser om dagen, tenker jeg at (den skadeskutte) rigg-sektoren blir et fyrverkeri å sitte i når pandemien slipper taket.
Vi er ennå tidlig i gjenåpningsfasen... :-)
5198
04.06.2021 kl 12:43 3417

Noen har tydelig info om noe nå, volumet er opp og det handles men kontrollert. Blir overrasket om vi ikke får noen nyheter i løpet av Juni.

Har tenkt det samme. Volumet er betydelig høyere enn vi er vant til :-)
Rekyl1
04.06.2021 kl 13:29 3336

jeg tenker at alle truseskvetterne som har sittet på gjerdet nå ønsker å komme seg inn igjen. Bunnivået er satt. Vi skal ikke ned på 5-tallet og det har nok beroliget mange. Da dette er en aksje som kan gå mangegangeren, selv på en beskjeden implisitt riggprising, så er det nok mange som vil ha et lodd. Tenker at ihvertfall 8-8,5 kr er innenfor range i løpet av kommende 2-3 uker basert på dette. og til alle som frykter en emisjon i dette selskapet. Slapp av, sannsynligheten for det er lav. Fredriksen-selskapene må være mer på kanten av stupet før det blir gjennomført emisjoner. Dette er ikke Borr..
Redigert 04.06.2021 kl 13:32 Du må logge inn for å svare

1) Tipper en prinsippavtale/forlik med Seadrill er det første vi får servert. Gjerne i form av gjeldslette.

2) Dernest hvis det er hold i tankene til NHH78, og ryktene om at Odfjell har skrotet Aquarius planene, Får vi en ytterligere offensiv fra Odfjell om kjøp/leie av rigg.

3) Evt en kontrakt, der WD tar Mira inn igjen, i en eller annen form.

4) …og er vi sikker på at WD har en gyldig grunn til å si opp kontrakten i utgangspunktet…?
Redigert 04.06.2021 kl 13:43 Du må logge inn for å svare
Bolster
04.06.2021 kl 15:28 3217

Hvis seadrill mister managment på WM slik enkelte mener - hvorfor skal seadrill da slette gjelden? Jeg ser ikke det skje. Mangment forblir seadrill. Mulig det gjøres noe med den utestående balansen, men den slettes ikke. Seadrill har også eiere utenom JF.
HAS
04.06.2021 kl 15:54 3206

Er det vanlig å bruke så lang tid på å ankre opp en rigg ved kai? Håper jeg slipper å våkne på mandag morgen og finne Mira oppankret i Skipavika:)
5198
04.06.2021 kl 15:55 3356

Blir forundret om ikke gjelden til Seadrill blir slettet helt eller barbert kraftig fra dagens nivå. Kan jo være at Seadrill tar på seg kosten frem til neste kontrakt etc. Slik at det blir en avtale med noe restgjeld mot at Seadrill tar løpende kost på riggen etc. Umulig å si utfallet av dette, men Seadrill har nok forstått at det må gjøres mye fra toppen og ned for å kunne bli en foretrukken operatør på Norsk sokkel.
Det meste her blir ren gjetning, det som er sikkert er at det ligger verdier i selskapet for 40-60 kr aksjen. Fredriksen har sin eierandel på rett under 40% og uansett hvordan du snur og vender på det vil han bruke NOL i en fusjon mot Seadrill for å totalt komme opp på 35-40% eierandel i det nye selskapet. Dette er hva som skjer om det ikke skjer noen overraskelser før Seadrill er ute av chapter 11. Men selvfølgelig kan mye skje før dette om Fredriksen ser seg tjent med dette.

Å ankre opp bør ikke ta mer en max 12-36 timer

Kursoppgangen må komme av rykter, noen høyt oppe i en eller flere organisasjoner har nå samtaler rundt denne riggen. Dette er eneste logiske forklaringen til den økte omsetningen. Er jo ikke så mange aksjer som har gått en akkurat nok til at noen få rundt disse personene har rukket å handle. De som nå kjøper vet mer en andre og det er betryggende for alle aksjonærer.
Redigert 04.06.2021 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
Bolster
04.06.2021 kl 16:08 3333

Kan du sette opp et enkelt regnestykke som viser at selskapet med dagens rigg verdier forsvarer 40-60kr aksjen?

Kan samtidig være greit å huske på at en rigg uten kontrakt er mindre verdt enn en rigg med kontrakt? Eller fungerer det ikke slik for NOL sine rigger? Virker som om folk mener at oppsiden er like stor uavhengig av hva som skjer med riggene...

Hei Bolster,

Her kommer et enkelt regnestykke. Jeg tror de fleste i markedet (inkl. f.eks ODL) vil anse verdsetting av WM og WB i «low» caset som billig. Videre tror jeg SDRL 3.0 kommer til å betale et sted mellom base- og high caset ved en transaksjon mot slutten av 2021.

Gjeldsoversikt, pr. 31.03.21:
• WM – 170MUSD
• WB – 180MUSD
• WM/WB – 50MUSD
• Sterna Facility – 70MUSD
• Totalt 470MUSD

Likviditet, pr 31.03.21:
• Livide midler – ca 28 MUSD (32MUSD i cash +kundefordringer på 7MUSD og -leverandørgjeld på 11MUSD)
• SDRL fordring – 45MUSD (est. ut fra avtale før WM hendelsen/kansellering). Denne kan fort bli lavere

Forenklet er nettogjelden da ca 490MUSD.

Så til verdivurderingen av egenkapital pr aksje ved realisering av riggverdiene/salg:

Low case:
• WM 280MUSD
• WB 330MUSD
• EK 120MUSD
• 1.9USD pr aksje / ~16kroner pr aksje

Base case:
• WM 350MUSD
• WB 400MUSD
• EK 260MUSD
• 4.1USD pr aksje / ~34kroner pr aksje

High case:
• WM 450MUSD
• WB 500MUSD
• EK 360MUSD
• 7.3USD pr aksje / ~60kroner pr aksje
Rekyl1
04.06.2021 kl 20:13 3133

Hyggelig med 60 kr, men sier meg fornøyd med 16 kr også jeg. Men det er det nok mange som ikke gjør. Bør nok helst være 400-450 musd i riggverdier før de gamle investorene er selgere. Tar nok litt tid før vi er der enda. Men synes uansett det er altfor mye fokus på management og sdrl i denne aksjen. Det er løsbart. Riggene skal ihvertfall leve tyve år til. Og det er ikke mange av denne sjangeren (og kommer ikke til å bli så mange flere nye av dem heller)

Du har gode, systematiske og lettfattelige innlegg, ullebusten. Setter pris på dine innspill 😊

Mange nevner JF, og emisjonskursen på ca NOK 50,- (Startprisen ved utskillelsen/ konverteringsprisen var satt til NOK 49,-) for å prissette dette selskapet.
Det vi må huske på, er at de fleste aksjene JF sitter på (ca 2/3) ble handlet i NODL til en kurs rundt 60-70 kroner. (dette tilsvarer en NOL kurs til ca 140 – 170 kroner/aksjen)
Så snittkursen på NOL-aksjene som JF sitter på ligger rundt 110-120 NOK.

Så kan vi spørre oss selv. Til hvilken kurs tror vi han vil selge NOL ? 😉
Bolster
04.06.2021 kl 21:39 3025

Bassoe verdsetter 6G HE rigger til 300-320musd.
Nylig var pareto ute med oppdatert analyse på Odfjell. Der justeres verdiene til 325musd. Det er rigger på kontrakt, og jeg mener Odfjell skal ha en hvis premium verdi.

At selskapet pr idag har verdier for rundt 16kr er sikkert ikke langt unna sannheten. Men;
Med en rigg på kontrakt brennes penger hver dag. I en periode til WM er nede på minimums bemanning vil cash burn være betydelig høyere.
Hvordan skal selskapet løse det finansielle?
Ballong forfaller desember 2021 - 155musd + 25musd.
Ballong forfaller juni 2022 - 155musd + 25musd.
Sterna forfaller juni 2022 - 70musd. Kan trekke 30musd til.

Jokeren er den utestående balansen mot sdrl. At hele balansen skal slettes tror jeg er utopi. Kanskje reduseres summen lik managment fee, men ready to drill cost ser jeg ikke at seadrill bare gir fra seg.

Kommer selskapet seg unna dette uten å hente penger?
jan_banan
04.06.2021 kl 22:27 2937

Disse lånene ligger det jo i kortene at var planlagt å refinansiere hele tiden. Forfall er nok satt med tanke på at NOL skal inn i seadrill. Ingen med fungerende kalkulator har trodd at disse lånene var mulige å løse inn med satte datoer selv med 2 rigger på 100% oppetid.
Bolster
04.06.2021 kl 22:30 2940

NOL er ikke i seadrill til da. Poenget mitt er at det ikke er rett fram å refinansiere med kun en rigg på kontrakt. Selv ikke for Fredriksen.
Når NOL så dagens lys var markedet på vei opp. Rigg verdiene var nok tiltenkt å være betydelig høyere nå.
Redigert 04.06.2021 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Ser du støtter deg ofte til Bassoe, Bolster.
Men har Bassoe noen gang kjøpt en 6G HE rigg ?
Eller vet du (eller Bassoe) om andre 6G HE rigger som har vært solgt til denne prisen ?
Tror du Odfjell, hvis de vil kjøpe en rigg, først henvender seg til Bassoe for å høre hva de bør betale for riggen ?
Bolster
04.06.2021 kl 22:46 2944

Hva mener du riggene reelt prises til da?
Jeg registrerer at bassoe og pareto har en annen oppfatning enn mange på NOL trådene. Tenker at det er en grunn til det.
Odfjell har tidligere uttalt at verftet som eier Yantai har for høye krav til hva riggen er verdt. Odfjell er ville en stund kjøpe riggen. Det tror jeg enda er et alternativ, men ikke til enhver pris.
5198
04.06.2021 kl 22:55 2943

Awilco 2 jobben er nå startet opp igjen på verftet, dette var en rigg til litt over 400 Musd. Pluss ready to drill osv. dette må tyde på at der er selskaper som er villig til å betale opp mot 500 Musd for en ny rigg. Skulle forundre meg mye om ikke verdien på WM og WB tå på mellom 800-900 Musd. Pengemessig for aksjonærene ville sikkert vært å selge disse en og en. Men tror ikke det skjer disse blir en del av Seadrill mot slutten av året. Men at man kan få dette beløpet i Seadrill aksjer har jeg veldig troen på, mulig en får mindre om Seadrill kommer tilbake fra chapter 11 med en veldig gunstig kurs.

Men helt riktig som du skriver en rigg på kontrakt har en større verdi en uten. Er frykten for gjelden som holder denne tilbake selvfølgelig.

Ved ny kontrakt eller løsning på gjelden vil denne fort løfte seg utrolig spørsmålet er hva som kommer først. Kontrakt, fusjon eller en løsning på gjelden.

Virker nå på handelen i selskapet som om det er noe på vei av nyheter, vi får nok noen nyheter i juni/Juli.

Heller ikke uvanlig at Fredriksen låner et av sine selskaper penger for en periode mot greie betingelser om det skulle være behov.

Tror mest på en fusjon med Seadrill rett før lån forfaller, beste for aksjonærene er da at WM har fått seg en kontrakt før dette.
Redigert 04.06.2021 kl 23:03 Du må logge inn for å svare

Svært skeptisk du ble nå da, solgt deg ut?
Men enig, det kommer nok en melding snart og kursen har våknet til liv, men at den skal bli pinneved allerede tror jeg ikke skjer.

Vet ikke hva hva Bassoe bygger sine kalkulasjoner på, men jeg regner med det er et snitt av rigger i dette segmentet.

Vet at ihvertfall Seadrill har 6G HE rigger bygget så tidlig som 2008 (Phoenix og Hercules), muligens ble HE rigger bygget enda tidligere. Det er jo betimelig å tenke at snittprisen er en ting, men at en 6G HE rigg bygget i 2008 ikke er har samme salgsverdi som en 6G HE rigg bygget i 2014. Så hvis Bassoe regner snittpris er jo det i beste fall veiledende for en student på BI, ikke for et selskap som skal kjøpe en gitt rigg.

Jeg vet også at da JF kjøpte disse riggene, fikk han en vanvittig god pris. Oljesektoren var i krise, verfta var i krise, og disse riggene var kansellert. Alt så mørkt ut. Så JF fikk en rabatt på bortimot 50% (betalte ca 6-7 Mrd NOK for begge to). NODL ble etablert.
Etter dette vet vi at verfta som ikke bukket under, klarte å omstille seg. Tror ikke det er mulig å framskaffe en rigg ala Bollsta/Mira under nypris på 7-800 MUSD pr stk i dag.

Hva Simen Lieungh uttaler om riggverdi når han er på "kjøpern", gir jeg igrunnen katten i :-))

For ordens skyld West Mira og West Bollsta regnes som 7G HE rigg bygget i 2019.


Redigert 05.06.2021 kl 01:13 Du må logge inn for å svare

WB og WM regnes begge som HE rigger bygget i 2014. Det spiller ingen rolle hva det ville kostet å bygge disse riggene i dag når ingen er villig til å betale mer enn en brøkdel av summen. Hvis folk tror at Awilco riggene blir solgt for 400 MUSD, så er det som å tro på julenissen.

Når det gjelder en eventuell fusjon med Seadrill, så er det en utopi å tro at Seadrill vil vekte verdiene av NOL sine rigger vesentlig høyere enn sine egne. Oppgjøret vil høyst sannsynligvis bli i Seadrill aksjer, og det ville overrasket meg stort dersom bytteforholdet blir mer enn +50% i favør NOL.
Jøllis
05.06.2021 kl 07:01 2896

Full igjen? JF betalte markedsprisen for riggene hverken mer eller mindre. Så er markedsprisen flytene etter hvordan markedet for dagrater er og videresalgs potensialet er. Det markedet for dagrater er fortsatt ikke det beste. Rigger ligger fortsatt i varmt og kaldt opplag. North Sea Rigs har vel fortsatt 2 helt nye rigger de ikke får kontrakt på. De satt ut management til Odfjell på Yantai og fikk kontrakt. Bassøe er det analysefirmaet som har best kunnskap på markedspris og ratepris på rigg. Mye mer enn oss hobbyinvestorer. Fakta er at seadrilll har bæsja på leggen med management på WM. Tilliten er redusert og dermed ratepris og markedspris. WM er pr dags dato en rigg som ikke tjener penger og koster mye i løpende kostnader.

Oljeselskapene har fortsatt mye å velge blant.
5198
05.06.2021 kl 07:50 2862

Oljeselskapene har fremdeles litt å velge i ja, men ikke veldig mye og det blir mindre og mindre ledige rigger de neste årene. Alt som blir diskutert her får vi senest svar på når Seadrill kommer ut av chapter 11. Fredriksen vil 90% sikkert ende opp med 39% i et fusjonert Seadrill/NOL. Dette er helt andre rigger en det Seadrill stort sett har så selvfølgelig vil de bli priset høyere hvor høyt er et åpent spørsmål. Men at det i Fredriksens hode skal være en vesentlig større sum en da de ble kjøpt ut er jeg helt sikker på. Med dagens oljepris stiger riggverdiene mer en løpende kostnader på Mira selv om den ikke er på kontrakt.

Mener fremdeles at dette er rigger som totalt vil bli priset til mellom 800-900Musd ved en fusjon eller oppkjøp.

Grovt sett ser jeg for meg at Seadrill sletter det meste av gjeld, Fredriksen spytter inn et stort nok beløp i EK til selskapet slik at han er med videre. Så fusjonerer de inn NOL slik at Fredriksen øker sin eierandel til rett under 40% (da er fredriksen med videre til en billig penge). Dette er da kun om det ikke kommer andre løsninger på bordet før Seadrill er ute av chapter 11. Som flere har nevnt tidligere vil selvfølgelig kontrakt ha mye å si for prisen av riggene. Så kan strekke meg til å si prisintervallet ligger på 700-900 Musd. Men i verste fall er en rigg på kontrakt når Seadrill er ferdig med chapter 11. Blir litt forundret om ikke WM har fått kontrakt og WB har fått utøvd obsjonene før Seadrill er ferdig med chapter 11.

Nå har nok Seadrill lært en gang for alle at de må tilpasse seg norsk sokkel, så heretter vil vi nok se en helt annen organisasjon og oppfølging av riggene på norsk sokkel.
Redigert 05.06.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
Jøllis
05.06.2021 kl 08:42 2885

Grunnen til at de har kommet til chapter 11 er at riggratene ikke forsvarer gjelden eller den bokførte verdiene. Seadrilll har tatt impairment på verdiene og de har negativ egenkapital.. å prise de inn igjen til 800-900 musd igjen uten at ratenivået er tilbake på 600 000 USD er ikke mulig på noen som helst måte. Det gjelder også ved fusjon.
Redigert 05.06.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Kiss
05.06.2021 kl 09:44 2806

Ser at Valaris har økt med 50% den siste uken. Selskapet er uten gjeld men har nå 60 milliarder kr i markedsverdi. Kan dette forsvares?
Ser for meg at flere rigger må skrapes for å komme i balanse. Det er over 100 rigger fra 80 tallet som må skrapes. Ser ikke for meg at rigger i kaldt opplag kommer ut igjen. I løpet de neste 12 månedene bør ting se bedre ut mht balanse og rater mellom 3-400kUSD i Norge.

Som den svoren Odfjell entusiast du er, regner jeg med du føler det er lurt å "nedsnakke" NOL riggene. ;-)

Er du usikker på byggeår eller hva Seadrill mener om byggeår, kan du kose deg med denne. https://www.seadrill.com/application/files/1616/2148/8423/Seadrill_Consolidated_-_Fleet_Status_-_Q1-21.pdf

Ha en fortreffelig helg :-)Kiss
05.06.2021 kl 10:20 2814

Jeg prøver ikke å snakke disse ned, jeg sier at riggene er noen av verdens beste, men de er i feil hender.

Hvem er det du prøver å lure? Riggene ble bygget i 2014, og klargjort for operasjon i 2019. Bollsta Dolphin, sier det deg noe?

Jeg tror dessverre ikke det er realistisk at Odfjell kjøper riggene, selv om det kanskje hadde vært det beste for NOL aksjonærene. Mulig Maersk kjøper NOL? Det ville vært det nest beste alternativet. Det verste og kanskje mest sannsynlige alternativet er at de fortsetter med Seadrill I en eller annen form.