NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare

Kan Fredriksen’s SFL Corporation kjøpe riggene mon tro? Selskapet eier West Hercules som leies ut til Seadrill. SFL Corporation er Fredriksens svar på Røkkes Ocean Yield. Selskapet er stinn i gryn og alltid på utlikk etter attraktive assets som kan leies ut på lange kontrakter.

På tide å besøke innholdet i hovedinllegget til Davinci_me? Anbefaler dere å lese hele innlegget.

"Seadrill settlement" (børsmeldt 08. august) var et viktig steg i riktig retning. Utfallet ble mye bedre enn hva jeg hadde sett for meg. All utestående gjeld (123MUSD) slettes, og Seadrill må gi fra seg operatør-rollen på WM - om NOL foretrekker det.

At NOL er i en finansiell situasjon som krever handling, er helt korrekt. Det er for øvrig ikke noe nytt, og det er ikke en vanskelig/uløselig situasjon. Kortsiktig kan de trekke 30MUSD fra kreditt-fasiliteten (Sterna). Dette krever bankens støtte, men til nå har DNB gitt selskapet lettelser i avdrag og spilt på lag.

Aksjekursen er fortsatt veldig lav, og det tror jeg i all hovedsak skyldes risikoen for emisjon(pluss at olje og rigg er ut). Vi vet at mange andre rigg-selskap ønsker WM og WB (ref bla. artikkel med CEO i ODL i desember 2020), det gjør at riggene har en verdi langt over dagens prising (lav gjeldsgrad, ca 230MUSD pr rigg). Gjennomføres det en emisjon vil risikoen fjernes, og folk vil stå i kø for å delta i emisjonen. Nedsiden er med andre ord begrenset til psykologien i markedet (det skal selvsagt ikke undervurderes!). Oppsiden er godt belyst i hovedinnlegget.
AdFontes
26.07.2021 kl 13:52 2767

Enig, tror dog at Seadrill-navnet blir såpass mislikt internasjonalt etter det som antagelig skjer i USA senere idag.. at selskapet blir hetende NOL. Northern ocean stemmer jo litt med harsh environment konseptet (men ikke med operasjoner i Brasil o.l.) + samme 'etternavn' som Golden ocean.

200 dager glidende ligger ca på 10 kroner.
Når søvnige investorer nå etterhvert innser at Nol vil bli endel av Sdrl antar jeg dette nivå rimelig snart skal testes, i første omgang.

Det er jo endel Russiske prosenter å hente bare der
Redigert 26.07.2021 kl 11:55 Du må logge inn for å svare
AdFontes
26.07.2021 kl 11:47 2904

Rent teknisk-objektivt ser kursdiagrammet til NOL bullish ut, og litt mer så enn de andre bore\offshoreseleskapene.
F.eks for en uke siden flatet den lange nedgangen i 50 dagers ma (glidende snitt) ut, og de siste 4 dagene har den gått over til å stige.. Samtidig har kursen ligget og konsolidisert sideveis rett over denne 50 dma og retestet den flere ganger. Nesten hver gang tidligere den har brutt over '50' og ligget der noen dager (i venting på at den skal begynne å snu opp, som nå) - da har den ikke lenge etterpå fortsatt rett opp. + Det er et gap ('vakuum') fra kr 8 - 11.5 som ble laget ved den dårlige nyheten i Mai.
Redigert 26.07.2021 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
AdFontes
25.07.2021 kl 20:37 3176

NOL kursen påvirkes vel av Seadrills børsverdi siden en fusjon ligger i kortene. Hvis gårsdagens gleldsslettings (&kontantinjiserings)-plan blir gjennomført går antagelig Seadrills børsverdi 25-gangern fra fredagens ~600 mill til ~15 milliarder, dvs price\book 0,43. Det blir jo påstått at Fredriksen er nøye med likefordeling mhp NAV ved fusjoner, og i tilfelle bør også NOL sin price\book opp fra nåværende 0.11 til 0,43 - dvs kursen 4x høyere.

Price\book i store Amerikanske energiselskaper er forøvrig nå 1.68 og det betegnes som historisk lavt:
https://www.zerohedge.com/energy/us-energy-sector-chronic-atrophy-and-could-be-good-thing-energy-investors
(Viktigste i den artikkelen er dokumentasjonen med tall på det dramatiske fallet i investeringene i olje og gass -virksomheten i USA).
Redigert 25.07.2021 kl 23:14 Du må logge inn for å svare
5198
25.07.2021 kl 09:31 3370

Er selvfølgelig veldig positivt for NOL at Seadrill nå ser ut til å ha funnet en løsning. Seadrill sier selv at det er for mange aktører og at markedet må konsolideres, et av de første selskapene blir nok NOL. Etter chapter 11 og i dagens marked vil Seadrill bli et solid selskap i et marked i sterk bedring ser lyst ut for NOL dette.

Seadrill med 750 Musd i lån og 300 Musd i nye lånefasiliteter ser sterkt ut, en fusjon med NOL vil øke gjelden i Seadrill med ca 5-600 Musd men den totale gjelden i selskapet fordelt på rigger vil være veldig sterk. Nå er det bare å håpe markedet bedrer seg slik at dette blir et selskap som genererer mye cash fremover.

Blir veldig spennende å se hvor mange Seadrill aksjer en får for en NOL aksje.

En kontrakt på WM samt utøvelse av obsjoner på WB så blir verdien NOL sitter på veldig bra. Seadrill kommer ut av chapter 11 i november så Seadrill rekker å fusjonere inn selskapet før første ballong forfaller. Tror vi starter det nye året som Seadrill aksjonærer.
Redigert 25.07.2021 kl 16:53 Du må logge inn for å svare
AdFontes
24.07.2021 kl 19:12 2618

Må jo virke positivt for NOL-aksjen at den avklaringen som det har drøyet med endelig har kommet og at Seadrill nå blir 'ship-shape' (evt 'rig-pigg':-) t.o.m. med nye friske lånepenger samt Fredriksen ennå mere involvert.
Wow, gikk selv inn i Seadrill til kr 2.40 basert på den lovende tekniske chart-analysen samtidig lagt ut på forumet her den 30 Juni, solgte til det mangedobbelte, dvs ut i trygghet rett før avgrunnen for de eksisterende aksjonærene - med hele gevinsten nå i NOL! (Trapesartist? :)
https://e24.no/naeringsliv/i/8BKVlW/seadrill-med-ny-redningsplan-fredriksen-vil-stille-opp-med-50-mill-dollar

Aksjen burde altså vært suspendert når konkursbehandling ble innledet og således unngått masse kjøp på 10-12 kr osv. Vel, vel JF tar jo tap solidarisk med aksjonærene siden hans formue går ned fra 135 milliarder(?) på fredag til 134.8 milliarder kr på mandag. Stakkars fyr! :)
Redigert 24.07.2021 kl 22:03 Du må logge inn for å svare
Trymte
24.07.2021 kl 17:05 2728

Da ser det ut til at det nærmer seg en løsning for Seadrill, og at Fredriksen styrker seg ytterligere i selskapet. Spennende å se på mandag hvordan dette slår ut for NOL-kursen.
5198
23.07.2021 kl 22:45 2978

Dette er blandt de siste og beste riggene som har kommet til Nordsjøen, på et tidspunkt vil de få godt betalt for disse.
Egard
23.07.2021 kl 20:43 3072

Har også tro på ny kontrakt til WM i løpet av høsten, ingen grunn til at den ikke skal i arbeid om Seadrill tar seg sammen og bevilger nødvendig kapital til å få riggen opp og gå slik den skal. Søster riggen har gjort det greit etter en del oppstartsproblemer som en har på de fleste rigger. Alle kan være uheldig til og med Odfjell som hadde flere mindre uhell og hadde veldig mange nedetid timer på "superriggen" DSA i første kvartal.

Bare tålmodighet som gjelder her! Det blir bra til slutt, og jeg tror slutten er nær ;)
5198
23.07.2021 kl 12:21 3255

Her har nok Lundin og NOL en felles forståelse av hva som skjer fremover, tror selv det er 90% sikkert at Lundin utøver obsjonene. WM er jo en historie for seg selv, her tror jeg rett og slett NOL gjør det som må til for å få kontrakt. Innebærer dette å skifte operatør så gjør de det. Mitt tips er at de får kontrakt på WM i løpet av kort tid samtidig som melding om forlenget kontrakt på WB kommer.

Så er spørsmålet om Fredriksen mener selskapet er tjent med å være selvstendig en stund til eller fusjoneres inn i Seadrill så fort som mulig. Mener han selskapet skal bestå som selvstendig en stund til settes det en emisjon etter melding om kontrakt på begge riggene. Denne emisjonen settes da langt over dagens kurs. Skal selskapet fusjoneres inn i seadrill rett etter Chapter 11 gjøres nok dette før nyttår.

Mener fremdeles dette selskapet sitter på verdier på 40-60kr pr aksje. Spørsmålet nå er bare hvordan disse skal realiseres.
Redigert 23.07.2021 kl 12:23 Du må logge inn for å svare

Kontrakten løper til omtrent mai-22. Vil tro Lundin må erklære opsjon 6-9 mnd før kontrakten utløper. Opsjonene blir satt til gjeldende markedspriser, så da regner jeg med (siden ratene er på vei opp) at jo lengre tid det går før opsjonen blir er erklært, jo bedre rater vil NOL/Seadrill få :-)
Redigert 22.07.2021 kl 23:53 Du må logge inn for å svare

Tenker at jo lengre tid som går, før Seadrill finner ny kontrakt til Mira, og mannskapet forvitrer ("forlater skuta"). Jo større er muligheten for at NOL ledelsen ser seg tjent med å stifte bekjentskap med andre aktører til å drifte skuta. Noen som har tanker om dette ?
Redigert 22.07.2021 kl 23:30 Du må logge inn for å svare
AdFontes
21.07.2021 kl 14:35 3832

Naturgassprisen har steget markant i det siste, noe som også har betydning for leteinteressen.
De siste 3-4 ukene har den konsolidisert sideveis under den blå motstandslinjen, men gjorde igår et viktig brudd ut av 'triangelet' og fortsetter nå ganske sannsynlig tilbake opp mot nivåene fra for ti+ år siden:
https://ibb.co/1TkM01v
5198
21.07.2021 kl 13:22 3901

Ja det hadde snudd alt på et blunk, omsetningen har tørket helt inn så her skulle det gått raskt oppover hadde det kommet nyheter. Det jobbes på flere plan for å finne en løsning rundt WM det har jeg fra sikre kilder. Men ting tar tid det er helt sikkert. Så bare å fortsette å vente på den endelige løsningen som skal gi Fredriksen betalt for dette caset.
Trymte
21.07.2021 kl 13:10 3921

At WB tilsynelatende kjører godt for Lundin, kan kanskje hjelpe ryktet til søsteren Mira, også. Mira på kontrakt og Bollstad på forlengelse, så hadde vi tredoblet på et øyeblikk.
Redigert 21.07.2021 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
5198
21.07.2021 kl 13:05 3929

Usikker men regner med ledelsen har stålkontroll på dette, blitt veldig stille rundt hele selskapet, kunne jo håpet på en fin kontrakt til WM dette ville priset riggen høyere når NOL skal fusjoneres inn i Seadrill. Er en tolmodigjetsprøve å sitte i dette papiret men belønningen har aldri vært nærmere.
Trymte
21.07.2021 kl 12:25 3979

Antar at ingen nyhet er lik gode nyheter for WB og Lundin. Ser ikke ut til å ha i nærheten så store innkjøringsproblem som WM. Noen som har noen tanker om når Lundin vil slå til på opsjonen, og forlenge med WB?
AdFontes
19.07.2021 kl 16:04 4542

Oljeprisen er nå nesten ned på toppen av forrige Mars-Mai konsolideringen (dvs rundt 67$ WTI olje) som den nå retester og der det er sterk støtte. Merk at USA naturgass er opp 1.8% idag. NOL holder seg tross alt veldig bra oppe 'i stormen'. Viktig at 50 dma på 7.38 holder og fungerer som støtte.
Redigert 19.07.2021 kl 16:16 Du må logge inn for å svare
5198
18.07.2021 kl 20:46 4872

Ja slik det ser ut nå blir det en ren kopi, NOL får betalt utfra NAV mot et nystrukturet Seadrill 3 er mitt tips. Da er det bare å henge på i mange år.
Redigert 18.07.2021 kl 20:47 Du må logge inn for å svare

At JF har som mål å få Sdrl størst tviler jeg stort på, men Fredriksen har et mål om å restrukturere selskapet skikkelig, og skal det skje vil aksjen krakke fra dagens nivåer.
Klarer ikke JF å få gjennomslag for sine planer vedr restruktureringen vil ikke Sdrl bli konkuransedyktige og fortsat ha for mye gjeld.
Jeg tror JF får det akkurat slik han ønsker , det er også viktig om man tror på at Nol blir en del av Sdrl, noe jeg fortsatt tror sterkt på.
5198
18.07.2021 kl 14:04 5112

Sant at ingen kan garantere hvordan Seadrill 3 ser ut etter chapter 11. Men historien viser at Fredriksen pleier å komme ut på topp. Er ikke i tvil om han vil barbere gjelden mest mulig samt utsette låneforfall så lenge som mulig slik at det er penger til oppkjøp og fusjoner. Fredriksen vil gjøre det han kan for at Seadrill reiser seg og blir verdens største. Dette er alltid målet med selskapene hans, stordriftsfordelene dyrker og tror Fredriksen på.

Skal Seadrill være representert i Nordsjøen må nesten NOL inn i Seadrill, ratene de oppnår i Nordsjøen er også gode om en sammenligner med resten av verden. Nå heller jeg mot at vi ender opp med Seadrill aksjer, dette må skje ganske raskt da dette er planlagt fra Fredriksen sin side og skal gi han den riktige % eierandel i nye Seadrill. Ser ut som Seadrill nå sikrer seg mange nye kontrakter.
Bolster
18.07.2021 kl 10:45 5219

Med tiden skal sannsyneligvis NOL inn i Seadrill. Tror ikke JF kan gi noen garantier vedrørende dette før CH11 er ferdig. Det er enda i det blå hvordan seadrill 3.0 blir.
Det burde bli en fordelaktig avtale i favør NOL når den tid kommer.
5198
18.07.2021 kl 08:22 5310

Ja her kan det skje mye, ballongen som forfaller på slutten av året er jeg ikke mye redd for. Markedet er i sterk bedring og verdiene på riggene er stigene slik markedet er nå så gir ingen mening å ikke gi lettelser i låneforpliktelsene. Tipper Fredriksen allerede har garantert at Seadrill og NOL er et selskap i løpet av 2022 opp mot kreditorene. Sammensuriumet med Seadrill og leverandørgjeld blir også gjort opp som en del av fusjonen.
Bolster
17.07.2021 kl 19:05 5491

Kommer det meldinger om fusjon eller bud på riggene skal kursen selvfølgelig opp.
Med kun en rigg i drift taper selskapet penger. Det går ikke på sikt. Hva foretar ledelsen seg nå?
- Reforhandles avtalen med Seadrill?
- Tar Seadrill noe av kosten med å holde WM varm?
- Gir bankene lettelser i avdragene til WM får kontrakt?
- Refinansiering er høyst nødvendig på kort sikt. Første ballong er bare 5mnd unna.
5198
17.07.2021 kl 17:36 5547

Selvfølgelig har du rett, tenkte mer på driften til Seadrill på WM. Mulig investorer starter å posisjonere seg når Seadrill er på vei ut av chapter 11. Selskapet sitter på store verdier er bare snakk om å realisere.

12 kr *2 eller 3 kommer med en gang det blir snakk om fusjon eller oppkjøp det er jeg 100% sikker på.
Redigert 17.07.2021 kl 17:37 Du må logge inn for å svare

Nedgangen i Nol har ingen ting med restruktureringen i Sdrl å gjøre, det er helt andre momenter som har knekt Nol, det bør du utmerket vite du som følge Nol så tett.
Uansett, er sjeleglad det ikke var jeg som handlet Sdrl på 12 kroner, de tror jeg skal lengte vel lenge før de ser pengene sine igjen.
5198
16.07.2021 kl 16:46 5863

Ja sant det du nevner, har tidligere også vært inne på den tanken. Er jo dette Fredriksen gjør innenfor shipping så mye mulig. WM og WB er to meget verdifulle rigger og Fredriksen eier mye her kan jo også være de lager rene selskaper samtidig som de kjører en emisjon slik vi så sist.

Akkurat det som slår meg også, Barbera ;-) ...Jeg tror vi kan få en annen løsning enn at NOL bare blir innlemmet i Seadrill. Mye spennende kan skje, vi får bare smøre oss med tolmodighet :-)
Barbera
16.07.2021 kl 15:37 5948

Sliter med å se poenget med å samle WM & WB med boreskip og jack-ups. Hele poenget med Nodl splitt var jo å rendyrke HE i NOL.

Kan det tenkes at vi får se en oppdeling av Seadrill, tilsvarende den NODL hadde ? Altså splitting av HE, Boreskip og Jackups i tre separate selskaper?
Og at ikke NOL uten videre blir innlemmet i eksisterende Sdrl , men evt i HE-selskapet?
5198
16.07.2021 kl 13:07 6104

Greit at markedet holder seg osv, men her koker jo alt ned til hvor mange Seadrill aksjer vi får pr NOL aksje. Så bare å vente til Seadrill er ute av chapter 11. Tipper mye er klart i løpet av september med Seadrill.
AdFontes
16.07.2021 kl 09:18 6262

Husk oljepakken vedtatt ifjor:
''Oljepakken besto av to deler.
Skattelettelse for alle investeringer offshore i 2020 og 2021.
Skattelettelse for alle utbygginger som er godkjent innen 2023 og for hele utbyggingsperioden.''
https://www.dn.no/innlegg/olje-og-gass/skatt/klima-og-miljo/innlegg-staten-kan-tjene-pa-skattelettelsen-til-oljenaringen/2-1-1040010

Innsiktsfull kommentar fra Wollmann på Shareville: https://www.shareville.no/aksjer/borr-drilling/kommentarer/lys-i-enden-av-en-lang-tunnel-etter-et-syv-ar-langt-marerit-94735554
Redigert 16.07.2021 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
5198
16.07.2021 kl 07:56 6359

Ja i teorien kan man si det, men slik verden er tror jeg ikke Fredriksen er så interessert i tilbud eller det å sette andre selskaper opp mot hverandre i en budkrig. Da hadde vi hatt flere tilbud allerede. Så det som jeg mener blir løsningen er at Seadrill sluker NOL når de kommer ut av chapter 11. Dette kan også bli en løsning på leverandørgjelden til Seadrill samt kompensasjon for mistet kontrakt/leie.

Akkurat hvordan dette blir i kroner og øre er vanskelig å si eksakt, Vi kan jo håpe på en kontrakt før Seadrill er ute av chapter 11 dette vil øke vil øke verdien på selskapet.

Markedet er bra og verdien på riggene øker slik markedet er nå, ved en fusjon mener jeg fremdeles aksjene kan verdsettes til 30-50kr. Dette pga at det da også vil være en stor oppside i det nye selskapet Seadrill 3.
Barbera
16.07.2021 kl 00:26 6482

Hva mener du med «ingen andre rekker»? Er vel opp til Nol’s aksjonærer å vurdere oppkjøp eller fusjonstilbud uavhengig av avsender.