NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
HAS
12.05.2021 kl 10:20 4794

Et annet problem med en slik melding er at uttalelser fra fagforening sauses sammen med tanker fra journalistens eget hode. Det brukes til og med begrep som "kaldt opplag". Det er lite sannsynlig at dette er sitat fra fagforeningen, og like lite sannsynlig at dette er et aktuelt alternativ. Det er på tide selskapet kommer med ei melding som rydder opp i disse forholdene.
Bolster
12.05.2021 kl 10:43 4768

Jeg har hørt at riggen skal i varmt opplag med minimums bemanning.
Sevryba
12.05.2021 kl 10:49 4785

Jeg har hørt og at riggen skal i varmt opplag.
jan_banan
12.05.2021 kl 10:51 4791

Og der blir den nok til seadrill er ferdig med restrukturering eller den blir solgt.
Redigert 12.05.2021 kl 10:51 Du må logge inn for å svare

Dette er nok i praksis det eneste reelle alternativet. Kaldt opplag eller "smart stacked" vil gjøre veien tilbake til markedet vesentlig mer krevende, og gjør riggen langt mindre attraktiv for potensielt interesserte operatører.

Når det gjelder mulige kjøpere, så tror jeg man kan se langt etter ODL. Det har vært vondt blod mellom Fredriksen og Odfjell helt siden 2008 da Fredriksen forsøkte å kjøpe Odfjell, men ble avvist. Det hjelper ikke at han har tapt hele riggformuen i mellomtiden...

Det sier ingenting om troen på riggen, i alle dager. Det viser bare at de ansatte (i SDRL), på WM, er redd for å miste jobben. Med god grunn!

Det sier for øvrig ingenting om hvordan NOL skal/vil synliggjøre verdier for sine aksjonærer, ut over at situsjonen for sdrl er alvorlig. For oss i NOL er situasjonen alvorlig pga likviditet og låneforfall i desember.

Les PTIL sin rapport. Det er på grensen til straffbart det SDRL har gjort(rapportert inn at krav til utbedring ifm utstedelse av SUT har blitt utbedret, uten at det er gjort!??). Noe dramatisk var nødt til å skje (konsekvensen for NOL var kansellert kontrakt av WD - på en rigg de har satset penger og prestisje i). At livet på riggen går videre uten konsekvenser for dem ga ingen mening. Dette viser bare at noe skjer. At noe av mannskapet blir mannskap igjen på WM er ganske sikkert (men under nye rammer/operatør).

Var vel heller ingen som trodde på ny kontrakt med det første? Men det betyr ikke at riggen legges kaldt uten vedlikehold og fokus på klargjøring for ny kontrakt i fremtiden.
Redigert 12.05.2021 kl 11:46 Du må logge inn for å svare

Redde for å miste jobben. De burde de tenkt på før de tok snarveier
5198
12.05.2021 kl 18:48 4345

Hm må vi vente helt til 26 eller 28 mai før vi får noe info rundt situasjonen? Blir spennende å se hva markedet sier fremover nå når det verste har lagt seg. Blir spennende å se om prisingen kan nå gamle høyder bare på forventning av salg. Et sannsynlig utfall er at Seadrill må betale ganske mye for å få fortsette å drifte denne riggen og samtidig ha mulighet til å kjøpe den senere slik at mye av tapet til NOL blir borte frem til ny kontrakt om ikke salget kommer først.

For et idiotisk utsagn. Hvor tror du avgjørelsen om snarveier tas? Hos arbeiderne? Eller ledelsen? INGEN tar snarveier uten at det presses frem ovenfra…og til slutt får de vanlige arbeiderne svi for det.
HAS
13.05.2021 kl 07:17 4152

Da får Wintershall finne seg en gammel rigg og presse på tempo og rater, og heller bruke pengene på co2 avgift:)

NOL/NODL hvem av de har det største potensialet i 2021 ?

NODL ligger 2-3 år bak NOL (inkludert alle utfordringene som nesten har sendt NOL til skifteretten). NODL må hente masse penger og oppgangen er ren spekulasjon, samt at det kun er 16mill aksjer så lett å pumpe opp. Det kan også hende at SDRl sluker et eller begge selskapene. Personlig foretrekker jeg NOL på disse nivåene, men så langt har ikke det gitt særlig god avkastning 😉

NOL er solid men er priset lavt pga risk knyttet til de operasjonelle utfordringene Seadrill har stelt i stand (og finansielle utfordringer som følger litt frem i tid pga det operasjonelle).

Ikke veldig analytisk, men om du gjør en detaljert markeds- regnskaps og investeringsanalyse er det kun NOL som kan forsvares.

Lykke til 😊
HAS
13.05.2021 kl 10:24 4006

Det er mye usikkerhet omkring begge selskapene. Boreskipene har ligget uvirksomme i flere år, og det det er et stort spørsmål hva som skal til for å få dem i operasjonell stand. Det som kan overraske positivt er at rekylen i markedet kan bli både tidligere og kraftigere enn antatt.

For NOL handler det først og fremst om å få WM i drift igjen. Det ser ut til at den i dag er på vei til land. Det er også usikkert hvordan forhandlingene med Seadrill vil ende. Jeg tar det for gitt at Seadrill tar en stor del av ansvaret for at WM nå er uten rate. Dersom dette kompenseres med avskrivning av gjeld, trenger ikke situasjonen å bli så ille for NOL. Med redusert gjeld og ny kontrakt på bedre rater kan det bli rett så bra. Dette vil også være i Fredriksens interesse.
Redigert 13.05.2021 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
Sevryba
13.05.2021 kl 12:18 3925

Enig her, men er mye usikkerhet knyttet opp mot dette.
Bolster
13.05.2021 kl 12:42 3874

Hvordan skal selskapet gjøre opp for seg mtp ballongene som forfaller des 2021 og juni 2022?
Refinansiering er ikke like lett nå med kun en rigg på kontrakt. Det var fra nå og framover selskapets inntjeningsevne skulle komme fram i lyset. I stede har WM mistet kontrakten, og selskapet taper penger hver dag slik det er nå.
Bemanning og vedlikeholdsarbeid ombord WM er heller ikke gratis, men nødvendig for potensielle nye kontrakter. Etterhvert vil bemanningen reduseres kraftig. Inntil da fortsetter pengene å renne ut. Lånene skal også betjenes.

Det er mange utfordringer...
HAS
13.05.2021 kl 12:56 3853

Helt enig i at det er mange utfordringer. Det store spørsmålet er hvor mye av belastningen ved hendelsene som Seadrill vil ta. Dersom tapte inntekter for en stor del kompenseres ved nedskrivning av gjeld, vil situasjonen være en helt annen. Dersom riggen i tillegg er i stabil drift igjen på ny kontrakt, vil utsiktene være meget gode. Det kan sjølsagt være at Fredriksen har andre planer for selskapet, og han vil nok ivareta aksjonærenes interesser uansett.
5198
13.05.2021 kl 13:02 3874

Det er utfordringer i fleng for selskapet fremover det er helt sant. Skal jeg tippe på hvordan disse blir løst er det som følger. Gjelden mot Seadrill slettes kosten for å holde riggen klar til neste oppdrag belastes Seadrill. Lån i desember skyves på, dette vil skje uansett om Seadrill kjøper selskapet eller ikke i år. Tipper egentlig at Fredriksen fusjonerer selskapene så fort det lar seg gjøre dette vil forenkle mye for han. I fusjonen mot Seadrill regner jeg med at en litt rimelig NAV brukes for å sette verdien uansett vil oppsiden i det nye selskapet Seadrill 3 være formidabel om markedet nå tar seg opp.

Ser også en mulighet for en slags obsjon på å kjøpe riggene, slik at Seadrill kan sikre seg disse i fremtiden dette vil være nok garantier til å kunne skyve på lånene.

Faren i denne er en lav emisjon men kan ikke se hvem som er tjent med dette, uansett klarer nok Fredriksen å sette en emisjon over dagens kurs. Men jeg mener det fins mange andre bedre løsninger som blir benyttet før dette.

Potensialet her er enormt ved et oppkjøp, da snakker vi for 3-6 ganger kursen ennå mer om det blir lenger frem i tid.

De fleste riggene på norsk sokkel har lavere forbruk av fuel enn West Mira (selv med batteripakke). Men det er klart det høres fint ut at man har en "grønn" rigg... West Mira bruker mer fuel når den ligger til kai enn Cosl Innovator bruker når den er i operasjon. Go figure...
HAS
13.05.2021 kl 17:36 3727

De får vel god tid til å finregne litt på det. Synd for Wintershall eller NOL eller begge at det skulle ende slik uansett.
jan_banan
13.05.2021 kl 17:44 3732

Kom gjerne med kilde eller utregning på dette (mira vs innovator). Eller prater du bare vissvass?

Godt det ikke ble presses frem ovenfra att hele mannskapet skulle hoppe til sjøs da?

Trodde de fleste var enig om at slike rigger som COSL I. ikke kan brukes på lik linje/i mange av områdene som er aktuelle i Norge - året gjennom. Feks boring i Barents på vinterstid er vel en del tryggere med designet til WB?

Og disse superriggene til ODL som du sverger til (bestrider ikke kompentanse/formeningen om at de er «super» rigger, for det er de helt sikkert) bruker da mye mindre enn WM/WB?

At WB er IMO tier III complient kan vel neppe være negativt, eller at WM har hybrid pakke for den del, men klart at en DP3 rigg bruker mer diesel enn en rigg som ligger på anker. Ingen rigg har spec som vinner på alle områder. Jeg tenker at caset NOL nå dreier seg om noe helt annet en dieselforbruk eller hvor grønne de er. Det dreier seg om å navigere gjennom en vanskelig periode for å synliggjøre verdiene på to stykk nye og attraktive rigger (Moss 60 som er norsk AOC conplieny er ettertraktede eiendeler). Drifting og utbytte strategien til NOL er historie med stor H!

Det er klart at hvis man skal ligge og bore året rundt i Barentshavet, så er WB bedre enn Cosl riggene. Jeg brukte bare Cosl som et eksempel fordi man har klart å presse ned fuel forbruket veldig mye på disse riggene (20 m3 per døgn i operasjon: https://www.cosl.no/news/energycontrol ). Til sammenligning bruker West Bollsta og Mira ca 45-50 m3 fuel per dag. De fleste DP3 rigger på norsk sokkel er ankret opp såfremt havdypet ikke er godt over ~400 m. De ligger da i Posmoor ATA, altså en kombinasjon av thrustere og ankere. Det er riktig at Cosl riggene ikke kan ligge i Barentshavet om vinteren, men nå var ikke Mira kontrakten i Barentshavet heller. Cosl Promoter har f.eks ligget på Haltenbanken og boret året rundt på Troll for Equinor uten nevneverdige problemer. Det er faktisk mer krevende å bore i Norskehavet enn Barentshavet. Det eneste som gjør Barentshavet mer krevende er lavere temperatur, som gjør at riggene må ha vinterklasse for å få lov til å bore der om vinteren.

GVA 7500 designet til Odfjell sine superrigger er vesentlig mer fuel effektivt av den enkle grunn at riggene er en god del mindre, samt at de også kun har 4 søyler. Deepsea Nordkapp som også er en CS60 rigg forbruker nok omtrent like mye som WB og WM, men den har til gjengjeld vist at den borer langt mer effektivt, og dermed bruker den også mindre fuel per brønn. Det er vel det som teller tross alt?

Når det gjelder fuel forbruket ved kai, så er dette noe jeg har hørt fra folk som jobber opp mot riggen, jeg kan dessverre ikke vise til noen artikkel. Da ble det sagt at forbruket når riggen ligger til kai (og kjører det meste av maskineri som normalt eks thrustere og borepakke), ligger på mellom 25 og 30 m3 per dag. Det skyldes primært størrelse på riggen, mye heat tracing ombord, og generelt store systemer (sammenlignet med en Cosl rigg som bokstavelig talt er halvparten så stor).

Det er bra at riggene har introdusert miljøtiltak, men la oss kalle en spade for en spade? Disse riggene er veldig gode på papiret, nesten like gode som Deepsea Nordkapp. Da synes jeg det er merkelig at det stadig vekk er miljø aspektet som trekkes frem. Dere burde jo heller snakke om potensialet til riggene i hendene på en riggkontraktør som vet hva de holder på med. Hvis oljeselskapene virkelig var opptatt av å minimere utslipp, så ville ingen CS60 rigger hatt jobb...!
Redigert 13.05.2021 kl 20:06 Du må logge inn for å svare

Takk for informativt og godt innlegg. Tydelig at du besitter mye kunnskap om rigg/riggbransjen(e.g ODL tråder). På generell basis er det lite av det du belyser jeg ikke er enig i. Også enig i at en grønn rigg kan være så mangt, men langt fra det viktigste. Som aksjonær i NOL er jeg nok bare kommet dit hen at jeg ønsker en transaksjon/exit-mulighet og ser på salg/avvikling som eneste mulighet.

For øvrig tror jeg at verdiene vil komme noe bedre frem på 6-12mnd kontra dagens prisnivå. Det kan inkluderer en stor emisjon om så trengs for å holde NOL flytende inntil tiden/markedet er modent. Kanskje skjer det også noe tidligere. «Alle snakker med alle», og nå er det krise i NOL. Jeg tenker at kanskje noen vil prøve seg på et skambud og det kan gi en kortsiktig boost. Kanskje ville jeg tatt en exit allerede på en slik børsmelding (10-12kroner).

Som du avslutter med så dreier det seg om potensialet til riggene. Det har jeg ikke lengre tro på vil komme godt frem i dagens form. Jeg tror også at riggene er attraktive for andre aktører, slik som ODL, RIG, og gamle FOE. Kombinasjonen gjør at jeg har vektet meg opp etter at kanselleringen var et faktum og kursen falt tilbake til ~6.5-7. Det er en ganske dyster fremtid som er priset inn, men vi kan godt se ytterligere fall på kort sikt, og jeg må være forberedt på 12-18mnd horisont.
Redigert 13.05.2021 kl 20:58 Du må logge inn for å svare
5198
13.05.2021 kl 21:03 3623

Trodde du hadde mer tro på caset en 10-12 kr, ser ingen mulighet for at Fredriksen godtar en pris som er under det han har gitt pluss "ready to drill" kostnader. Da er vi på 30-40 kr. Dette er faktisk utrolig rimelige rigger om NOL går for 30-40 kr.

Oljeprisen faller ganske stygt i kveld, at av rigg ned i Usa.
Jeg tipper hode skulder formasjonen skal fullbyrdes og det tilsier Atl som er umder 4,8 kr

Du er alt for optimistisk, alt du kommer med er positivt, Pr nå er i gen ting positivt, glem ny kontrakt fort, glem oppkjøp, glem forskyving av gjeld hvis ikke nye friske penger skaffes først, og at Sdrl skal ettergi mye krav blir jo bare et skudd i blinde fra deg.
Hvem skal ha denne denne opp nå, når alt av olje og servise virker til å ta en dukkert igjen, tradere e tjente ei krone forrige uke og er ganske sikkert på full fart ut igjen så lenge det er litt gevinst.

Joda, jeg har det. Og 10-12kroner pr aksje vil styret avslå som fiendtlig. Uansett vil aksjekursen sprette. Ved et faktisk salg er jeg enig at vi må opp på det nivået du skisserer.

Samtidig har jeg investert litt for mye og må innrømme at driften til SDRL har holdt meg våken fra tid til annen. Jeg mener at det er verdier for 40-50kroner pr aksje litt frem i tid, kanskje opp mot 100,- om vi ser rater på 450-500kUSD pr dag(+300kusd i driftsresultat pr dag). Problemet er at JF ikke slipper til et kompetent driftsselskap (ODL), da nytter det ikke at jeg tviholder på hva caset var ment å være, for det er nå tett på ødelagt. Tror ikke på et mirakel 😉

Alt har bleknet med alle utfordringene og hendelsene som har rammet oss. Uansett, jeg har landet valget om å legge aksje e i skuffa og sover godt med å ikke selge på 6-7kroner.
Redigert 13.05.2021 kl 22:42 Du må logge inn for å svare

Kortsiktig støy og lite troverdig etter som du skriver om «olja opp» når du selv sitter long. Skjønner ikke at du gidder. Du er jo fra tid til annen flink til å beslutte. Du må vise litt ryggrad..
5198
14.05.2021 kl 07:09 3315

Mulig jeg er altfor optimistisk og etter de siste ukers tragiske reise må man være det. Men viktig å se litt lenger en neste sving. Dette er et selskap som man nå betaler 20-30 % for kontra virkelige reelle verdier. Mye som kan skje her fort men skal ikke gjenta meg selv flere ganger nå.

Kortversjonen er realisere dette selskapet, bli tildelt aksjer i Seadrill 3 så bli med på reisen i et riggmarkedet som vil generere mye cash de neste 10 årene.

Virker som aksjen finner fotfeste rundt 7 kr.
Redigert 14.05.2021 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
Kiss
16.05.2021 kl 13:41 2656

Ingen NOL diskusjoner denne helgen, har alle gitt opp?
HAS
16.05.2021 kl 14:01 2651

Neida, men er litt undrende over tempo i prosessen. WB har nå ligget i ukevis på samme flekken. En dag var det ikke mindre enn 4 supplybåter med destinasjon West Mira som oppholdt seg ved riggen. Nå ligger Normand Falnes standby uten mye synlig aktivitet. Alt dette må da etterhvert begynne å bli kostbart, så jeg håper de bruker all denne tida til å etterkomme noen av kravene fra Ptil. En del forhold så ut til å være ting som burde kunne fikses på feltet. Synes det snart er påkrevd at ledelsen gir lyd fra seg, og håper de kommer med ei oppløftende melding.
Redigert 16.05.2021 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
5198
16.05.2021 kl 14:17 2629

Jobbes nok med mye i kulissene nå, etter ulykken har selskapet måttet tenke helt nytt det er jeg sikker på. Før ulykken var egentlig planen klar betale Seadrill og fortsette som eget selskap frem til verdien på riggene var så bra at et salg til Seadrill kunne gi NOL aksjonærene valuta for pengene. Nå blir det spennende å se hva som skjer fremover. Har noen tenkt tanken på at WM kan overta en av kontraktene Seadrill har for sine egne rigger for å bøte på skaden?

Det er store avgjørelser som nå må tas, de fleste av de i samråd med Seadrill så noe tid må man nok beregne før ledelsen kan si noe sikkert. På en eller annen måte må Seadrill rette opp skaden om de skal fortsette å ha mannskap på disse riggene tipper de er villig til å strekke seg langt. Ellers må Fredriksen se etter andre samarbeidspartnere, noe han truet med under reforhandlingen av gjelden til Seadrill. Skal bli meget spennende å se resultatet av alt som nå skjer vi har jo sett det tidligere har Fredriksen kan være knallhard mot Seadrill på vegne av NOL.

Noen som har noe oppdatert info om ca når Seadrill kommer ut av chapter 11?

Kan komme mange triggere her som drar i positiv retning utsettelse av gjeld som skal betales i desember, overtakelse eller ny kontrakt, rykter om eller konkrete bud fra andre selskap i bransjen, erstatning fra Seadrill eller nyheter om at de tar kostnadene med riggen frem til ny kontrakt. Utøvelsen av obsjoner for WB. Alle nyheter som bekrefter at de klarer seg frem til begge rigger er i drift eller selskapet blir solgt kan dobble kursen over natten.


Eneste som kan ødelegge dette caset er en dumping emisjon eller at WB får lang nedetid. Dumpingemisjon er ingen tjent med og det ser virkelig ut til at WB gjør en bra jobb.
Redigert 16.05.2021 kl 14:23 Du må logge inn for å svare
HAS
16.05.2021 kl 14:26 2644

McReaken uttalte vel at markedet vil bli orientert når tiden er moden for det, så vi satser på at du har rett i at de har spennende ting på gang. Så at Seadrill har søkt forlengelse av prosessen til utpå vinteren, men her kan det vel komme ting som lyn fra klar himmel.
5198
16.05.2021 kl 14:39 2633

Ja var det jeg også leste at de søkte om 3 mnd utsettelse i chapter 11 prosessen, det beste for NOL hadde vært om de kom så raskt som mulig tilbake fra chapter 11. Fusjon med Seadrill er jo det mest sannsynlige scenario jo før jo bedre med mindre ledelsen nå peilet ut en ny kurs. Stykkevis salg av asset ville nok p.d.d gitt mest for aksjonærene.
Kiss
16.05.2021 kl 15:09 2637

Vil Fredriksen ende opp med å ha aksjemajoriteten i nye Seadrill? Han må ha kontroll på begge selskapene for en fusjon.
HAS
16.05.2021 kl 15:30 2605

Regner med at Fredriksen har en plan der både NOL og NODL inngår. Ved opprettelse av selskapene ble det tilbudt å bytte NODL mot NOL i forholdet 2 til 1. Grunnet skakkjøring av NOL er nå bytteforholdet snudd på hodet og vel så det. Jeg kan ikke tro annet enn at Fredriksen på en eller annen måte vil rette opp dette forholdet. Blir gjerne med på en videre klatretur med et restrukturert Seadrill, men dagens havarerte kurs i NOL kan ikke legges til grunn når aksjer skal fordeles.
Redigert 16.05.2021 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
SAL
16.05.2021 kl 15:58 2603

Ikke bare at det er kostbart å drifte WM ute i havet men det koster nok minst en 2-3 ganger mer med reparerasjoner også når en er offshore med tanke på kvalifisert personell/leverandører og tilgang til utstyr/deler. Vil tro de har en plan som innebærer at WM får en kontrakt der ute, ellers hadde den vert i land for lenge siden.
HAS
16.05.2021 kl 16:05 2628

WM og WB på langsiktig kontrakt med Lundin på gode rater hadde gjort susen:)
Redigert 16.05.2021 kl 16:06 Du må logge inn for å svare