NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Bolster
16.05.2021 kl 16:40 5017

Riggen er snart på tur til land. Julenissen kommer ikke med noen kontrakt til Mira nå. Riggen demobliserer. Er vel på rate til alt utstyret er tatt av riggen og tanker rengjort. Seadrill tyner noen siste dollar ut av Wintershall. Er tid krevende arbeid å demobilisere en rigg.
Redigert 16.05.2021 kl 16:46 Du må logge inn for å svare
5198
16.05.2021 kl 17:27 4957

Ja har også tenkt mye rundt dette, hva er grunnen til at WM har blitt offshore så lenge. Blir jo bare spekulasjoner men kan det være at WM tar over noen av brønnene til WB? Eller at det er andre muligheter som har åpnet seg slik at den skal i drift nå nesten umiddelbart. Kan det være at Seadrill vil bruke denne på en kontrakt som var tiltenkt en annen rigg? WP gjøres klar for jobb kan det være WM har tatt denne jobben så venter WP på en kontrakt lenger frem i tid.

Blir bare spekulasjoner men må være en grunn til at ting er som de er.

Ja svaret kan selvfølgelig være så enkelt som at de fremdeles er på rate en stund ennå frem til alt er demobilisert. Dette gir i det minste selskapet tid til å komme med en plan og jobbe med interessenter.

Igjen må det nevnes at det blir spennende å høre neste utalelser fra selskapet, kommer vel uansett frem noen opplysninger i slutten av mai. Da tenker jeg de siste uker operasjon av WM gir mening.

Awilco 2 har nå startet opp så det er selskaper der ute som er villige til å bruke 500 Musd på rigger av grei klasse, WM og WB er rigger med spec langt over dette men det sier litt om hva markedet er villig til å gi for riggene.

Et annet positivt element om man satser på fusjon med Seadrill er at dette vil garantert være notert i USA og Norge. Prisingen har en tendens til å være mye friskere over dammen.

PS. Har ingen tro på at Fredriksen gir fra seg kontrollen i Seadrill hans plan er garantert å eie litt under 40% i det nyenselskapet når NOL og muligens NODL er fusjoner inn. Men tror han trår varsomt og prøver å skape et selskap med så lite gjeld som mulig, slik at dette kan bli et solid selskap med gode utbytter fremover. Der er Fredriksen rå tipper ikke det tar lang tid fra Seadrill kommer ut av chapter 11 og frem til fusjoner oppkjøp skjer, Fredriksen er jo en mester i å skape de største selskapene i verden dette er jo også målet med Seadrill. Så er det utbytte men på et litt annet nivå en med Trøim.

Tror faktisk vi kan gå inn i en periode med fine rater over tid da det er rensket opp og skrapet mye samtidig som terskelen for å bygge nytt er høy.
Redigert 16.05.2021 kl 17:51 Du må logge inn for å svare

Hvilke brønner er det Lundin skal bore neste år som de ikke får boret med WB (4 opsjoner) eller DSS (6 opsjoner)? Fint å dagdrømme , men virkeligheten har en tendens til å bli desto mer brutal. Gjør litt research, så finner du kanskje ut hvilke operatører som faktisk trenger rigg neste år.

Bare til info: for at en rigg skal kunne ta over brønnene til en annen rigg, så må det godkjennes av partnerskapet (lisensen) for de brønnene det gjelder. Hvorfor i all verden skulle de si ja til det? Helt utrolig så mye ønsketenking det er på disse NOL trådene.
HAS
16.05.2021 kl 20:50 4812

Du har helt rett, jeg kjenner ikke detaljene for boreplanene til Lundin neste år. De har imidlertid ved oppkjøp styrket sin posisjon i Barentshavet, og sjøl om de ikke er operatør på et felt kan det vel hende de har innflytelse. Det jaktes i alle fall miljøvennlige rigger til området.
Redigert 16.05.2021 kl 20:54 Du må logge inn for å svare

Equinor har god erfaring med bruk av Cat D riggene i Barentshavet, skal ikke se bort fra at de ender opp med en av de. Alternativt West Hercules som også har boret mye i Barentshavet. Wisting har vel uansett ikke borestart før ca 2024 tidligst.
5198
16.05.2021 kl 21:34 4746

Ikke meget sannsynlig muligens men fremdeles en mulighet, det som har skjedd på WM er helt spesielt og at WM hadde overtatt en kontrakt ville løst floken for Seadrill. Poenget er at Seadrill nå må finne på noe for å beholde partnerskapet med NOL så at vi kan se noen utradisjonelle løsninger skal du ikke se bort ifra. De neste månedene kommer svarene på hva som blir avtalen mellom NOL og Seadrill. At gjelden blir slettet er vel mest sannsynlige løsningen på problemet som har oppstått. Da står NOL igjen med en rigg på kontrakt og 270 Musd i gjeld pr rigg. NOL vil da være i en presset situasjon men skulle det komme en kontrakt og de skyver på gjelden i desember er de faktisk i stand til å klare seg som selvstendig selskap frem til riggprisene er ennå høyere. I vesrste fall må Seadrill fusjonere med NOL med en gang de kommer ut av chapter 11.

Husk at ved en fusjon er det normalt at NAV brukes i det minste i Fredriksens selskap, da er dagens kurs en gavepakke.

Ser ut til at Seadrill Partners er på vei ut av chapter 11 nå, får håpe Seadrill driver et taktisk spill slik at de også er ute om kort tid og ikke i desember.
Redigert 17.05.2021 kl 16:56 Du må logge inn for å svare
Kiss
16.05.2021 kl 21:38 4719

DS Atlantic tar Wisting etter Johan Sverderup fase II. Den har også fått batteripakke for å redusere utslipp.
Qkost
18.05.2021 kl 20:10 4163

Det er no to veker siden forrige oppdatering... Begynner å tro at enkelte her inne får rett i sine spådommer. Hadde forventet bedre kommunikasjon på fremtidsutsikter når selskapet fekk en så alvorlig melding som terminering av kontrakt. Dette ble for høg risiko for min del. Solgte alt idag. Kjøper gjerne igjen litt dyrerer om det kommer en positiv melding, men er redd kursen fortsetter ned på lav omsetning framover, og flere kaster kortene.
5198
18.05.2021 kl 20:57 4085

NOL er høy risk ikke noen tvil om det, skulle gjerne hørt noe fra selskapet selv. Men vil nok ta litt tid før de har noe håndfast å komme med.
Redigert 18.05.2021 kl 20:58 Du må logge inn for å svare
Bolster
18.05.2021 kl 21:12 4036

Selskapet har ingenting å komme med? Kontrakten er terminert. Riggen skal til kai i varmt opplag. Ny kontrakt er langt fram i tid, tror jeg.
Egard
18.05.2021 kl 21:17 4025

De holder på å avslutte og demobilisere riggen så vil nok gå til land om ikke lenge. Bør helst komme en avklaring fra ledelsen men de venter vel til kvartalstallene skal presenteres. Det er jo ikke noe nytt, WH har terminert og det er offentlig info så når riggen går til land har ikke stor betydning. Det som blir interessant er hvor mye Seadrill må dekke av dette, i mine øyner burde de ta en stor regning.
5198
18.05.2021 kl 22:17 3934

Ja Seadrill har jo i utgangspunktet leid denne riggen for kontraktens levetid slik jeg forstår det, det er Seadrill som har kontrakten. Så at det kommer en økonomisk kompensasjon er jeg overbevist om. Sletting av restgjeld ser jeg nesten på som en selvfølge nå, spørsmålet er jo om Seadrill tar kosten med å holde riggen varm frem til neste oppdrag eller salg/fusjon.
GearUp
18.05.2021 kl 23:10 3849

På W.Mira var det Nol som hadde kontrakten mot winthershall DA.
Å det er vel Nol som har bestemt budsjett som Seadrill skal bruke på W.M

På W.B så er det Seadrill som har kontrakten
GearUp
18.05.2021 kl 23:10 3849

På W.Mira var det Nol som hadde kontrakten mot winthershall DA.
Å det er vel Nol som har bestemt budsjett som Seadrill skal bruke på W.M

På W.B så er det Seadrill som har kontrakten
Sevryba
18.05.2021 kl 23:21 3824

Feil, er seadrill som har kontrakt for begge riggene
HAS
19.05.2021 kl 07:05 3644

WM har ligget nok et døgn i ro, med supplybåt som går i ring noen hundre meter unna. Hva venter vi på? Generalforsamlinga 26.? Gjeldsforhandlingene i Seadrill som har frist til 28.?
5198
19.05.2021 kl 07:55 3592

Jeg syns også det har tatt utrolig lang tid å demobiliserte WM, men mulig vi legger litt for mye i det. Svirrer noen rykter om at Seadrill legger ned eller får andre til å overta managementet i Europa men får ikke dette til å stemme helt heller. Mye rykter og mye som skjer i bransjen om dagen.

Får nok noen nyheter mot slutten av mai, kan ikke helt se hvilket nyheter som skal kunne trekke denne ennå lenger ned. Finner de en løsning på floken med WM eller signaliserer et salg eller fusjon dobler denne seg over natta.
Redigert 19.05.2021 kl 15:14 Du må logge inn for å svare
HAS
19.05.2021 kl 18:44 3335

WM er på vei til Hanøytangen.

Vi satser på at den har ventet på plass for klargjøring ved Semco Maritime?
Redigert 19.05.2021 kl 19:50 Du må logge inn for å svare
5198
19.05.2021 kl 20:51 3212

Hva skal de klargjøre? Fått inntrykk av at det meste er i orden på WM nå. De rettet jo opp i feilene Ptil belyste. Blir vel ikke noe klargjøring før eventuell ny kontrakt.
HAS
19.05.2021 kl 21:02 3204

Har vi fått bekreftet at de har etterkommet alle krav fra Ptil? Fikk inntrykk av at lista var lang, om enn en god del av manglene av bagatellmessig karakter. Regner med at en ny kontrakt vil kreve at riggen er i topp stand. Det vil jo også være betryggende.
Redigert 19.05.2021 kl 21:04 Du må logge inn for å svare
Bolster
19.05.2021 kl 22:23 3102

Riggen skal til kai med minimums bemanning. Det vil bli gjort minimalt med vedlikehold.
HAS
19.05.2021 kl 22:38 3071

Da høres det ut til at det blir å vente på at aktuelle forhold i avtalen til WH og Seadrill er avklart. Det jobbes vel med å forhandle riggen inn på ny kontrakt. Det kan også komme overraskelser i den pågående kap.11 prosessen i Seadrill. Regner med det kommer en oppdatering av situasjonen fra selskapet.
Redigert 19.05.2021 kl 22:43 Du må logge inn for å svare

Selvfølgelig blir det gjort minimalt med vedlikehold. Riggen er jo ny.
Men å erstatte deler fra den fatale vinsjen, som har hovedansvar for fadesen med juletreet, blir jo selvfølgelig utbedra. Og ellers claims fra Ptil er jo en selvfølge. Det er jo betryggende at de kjører ned bemanningen/ og driftsutgiftene til det minimale, er det ikke...?

At Ptil har "pressa" WD her, til å gå ut av kontrakten, skinner jo litt igjennom... ...når WD selv er ansvarlige for å ha senket juletre rett over template.. (...dette skulle jo liksom være fordel med akkurat denne type vinsj...) ...Uansett løsning for Wintershall, vil dette nå bli en mye dyrere løsning enn å fortsette med West Mira... ;-)
WD har jo inntil ganske nylig vært svært fornøyd med effektiviteten til Seadrill/West Mira:
"– Vi arbeider hele tiden med å gjøre borekampanjene våre sikrere, mer effektive og med lavere utslipp. Siden vi også denne gangen har jobbet som «One Team» med alle involverte leverandører, har vi klart å levere den første delen av Nova-kampanjen sikkert og to uker tidligere enn planlagt"
https://wintershalldea.no/nb/presse-og-media/ferdig-med-boringen-av-topphull-pa-nova-feltet

Så kan vi atter en gang spør Bolster: "hva er dine bånd til Ptil ? "
Redigert 20.05.2021 kl 02:11 Du må logge inn for å svare

Å antyde at Ptil har presset Wintershall til å terminere kontrakten med West Mira må være noe noe av det dummeste jeg har lest på dette forumet. Hvor tar dere det fra?!
HAS
20.05.2021 kl 08:03 3064

Wintershall har tidligere uttrykt stor tilfredshet med riggen. Dette handler om at Seadrill ikke har etterkommet krav fra Ptil både når det gjelder utbedring av mangler, og forhold ved selve drifta. Seadrill må derfor bære det meste av ansvaret for dagens situasjon. De grunnleggende kvalitetene ved riggen er på alle måter på plass, men de påpekte manglene må utbedres. Markedet tilsier at denne riggen vil bli attraktiv igjen når disse forholdene er avklart.

Riggen er på ingen måte ny, den ble opprinnelig bygget i 2014. Selv om den har ligget på verft frem til 2019, så har mye utstyr rukket å bli gammelt. Maling flasser av, stål ruster, slanger blir morkne, pakninger sprekker, osv... Mener du virkelig at den nå kan ligge i opplag uten vedlikehold fordi riggen er "ny"?
HAS
20.05.2021 kl 08:21 3128

Riggen har vært i effektiv drift i flere måneder og utløsende årsak til dagens situasjon er brudd i en wire. Den må imidlertid sølsagt holdes vedlike, og manglene må utbedres. At Seadrill ikke har tatt tilstrekkelig på alvor Ptils krav, betyr at NOL nå i større grad må ta styring for å få ting på plass. Jeg venter en redegjørelse fra selskapet.
Odium
20.05.2021 kl 08:31 3092

NOL er et tomt selskap, de kan ikke ta ansvar for noe som helst.
Jeg har kjøpt meg inn igjen i nol, men jeg er på ingen måte lurt meg selv til å tro at dette ikke kan bli mye verre og at NOL ikke en megarisky investering akkurat nå.
5198
20.05.2021 kl 09:25 3028

Ja dette selskapet er selvfølgelig høy risk, men oppsiden er også formidabel. Det alle venter på nå er en løsning på problemet med WM. Kommer det rette meldingen kan denne doble seg over natta.
HAS
20.05.2021 kl 12:04 2909

Da er Mira snart på plass ved Hauglandshella, og som vanlig har den brukt langt under estimert tid. Opp med hodet, folkens; dette tar snart ei positiv vending. HAS er forkortelse for "Hausser'n" :-)
Redigert 20.05.2021 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
Odium
20.05.2021 kl 12:27 2883

Den kan lige gjerne bli lagt i kaldt opplag.
Vi har fortsatt ikke fått avklart om det er selve riggen som har mangler.
HAS
20.05.2021 kl 14:14 2796

Det ble gjort et grundig arbeid med WB ved Hammerfest, og siden det har riggen fungert godt for Lundin. Håper vi nå får en tilsvarende grundig gjennomgang av WM, slik at den snarest kan komme på ny kontrakt. Lundin hadde vært drømmen, og på anstendige rater som gjør det unødvendig å presse rigg og mannskap på marginene.
Redigert 20.05.2021 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
5198
20.05.2021 kl 17:22 2681

Med tanke på at det ennå ikke har kommet noen nyheter fra selskapet syns jeg kursen holder seg godt. Når selskapet har noe å komme med er det bare å regne på caset, ligger et enormt potensial i denne. Men fremdeles usikkert hvor høyt den kan gå før løsningen ligger på bordet.
Odium
20.05.2021 kl 23:00 2435

Vi får se, jeg har mer tro på shlf en nol, men kanskje det kan skje noe her også. Men jeg tror det er svært stor mulighet for at mye penger går tapt også. Usikker på om is i magen er veien å gå med NOL
Odium
20.05.2021 kl 23:01 2451

Det er da like sannsynlig at det kommer en kjempeemisjon enn at de finner kontrakt til mira.

Så sant, og så langt har den isen kun gitt magesyre!

Jeg er mest spent på hvordan en reforhandlet avtale med Seadrill blir seende ut - satser på at det snart kommuniseres en plan om ikke annet. Jeg er ikke nødvendigvis negativ til en stor emisjon (50-70MUSD), noen ganger må man handle og ikke bare vente på bedre tider. Det er de underliggende verdiene jeg håper kan bli synliggjort i et bedrende marker. Fortsatt en lang vei å gå..
5198
21.05.2021 kl 10:00 2136

Ja drifta har frem til nå vært elendig, men virker som WB nå er ferdig med barnesykdommene. NOL er selvfølgelig høy risiko aksje men her betaler man 15-20% av underliggende verdier så får man realisert vil gevinsten bli formidabel. Nå venter vel egentlig alle på info om veien videre. Kan fort komme mange triggere her