NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
oslo0407
26.05.2021 kl 20:52 1858

Kanskje greit å ha i bakhodet at Fredriksen begynner å dra på åra, han har latt døtrene slippe mer til og konglomeratet er jo mye mer fragmentert enn før. Han sa vel til DN for et par år tilbake at han ønsket større sammenslåinger innen sektorene han er involvert. Han er vel også rimelig lei etter forrige restrukturering av SDRL.
Alt dette taler vel at Storeulv er er pragmatisk ift en fornutftig løsning for NOL.

Redigert 26.05.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
cold
26.05.2021 kl 20:33 1880

Odfjell kan ikke fungere som operatør på verken WM eller WB. Odfjell Drilling kommer til å få en meget stygg ulykke i fanget snart, forhåpentligvis uten tap av menneskeliv. Selvgodheten har tatt helt styringen og nettopp det gjør det så veldig farlig. Da kommer ulykkene på løpende bånd. Bare vent skal du se!
Redigert 26.05.2021 kl 20:48 Du må logge inn for å svare

Ja, ulykker kan skje veldig fort. Da må man gjøre det man kan for å unngå slike ulykker. En god driftsorganisasjon er et godt sted å starte. Folk som kjenner riggene osv...
cold
26.05.2021 kl 20:13 1887

At Odfjell Drilling er det mest ettertraktede riggselskapet på norsk sokkel er nok en meningsytring med forbehold, som du gjerne kan ha til felles med Odfjell miljøet. Slike overlegne holdninger slår fort inn i hodet på folk, helt til en uventet katastrofal ulykke slår inn. Da blir man fort jekket ned mange hakk og man ender opp som den lille stygge andungen. Det kan snu veldig fort.
Redigert 26.05.2021 kl 20:14 Du må logge inn for å svare
HAS
26.05.2021 kl 20:06 1919

Situasjonen for NOL er akkurat nå kinkig, men det er samtidig lett å overdrive litt problemene. WM fungerte meget godt i en lengre periode, og høstet lovord fra Wintershall. Da var situasjonen for WB tilsvarende vanskelig. Nå er situasjonen snudd på hodet. Selskapet var et wirebrudd unna å ha begge riggene i full drift. I en slik situasjon et det ingen selskaper som er i nærheten av å ha samme potensialet. Vi må tilbake dit.
Redigert 26.05.2021 kl 20:07 Du må logge inn for å svare

Du tror ikke at Fredriksen kjenner litt på at Seadrill gikk fra å være verdens største riggselskap til å bli et selskap alle de andre ser ned på? At Odfjell i samme periode har klart seg uten restruktureringer og er det mest ettertraktede riggselskapet på norsk sokkel?

Smedvig må snu seg i graven etter det Fredriksen og Trøim har fått til med selskapet. Å selge rigger til Helene Odfjell er som å erkjenne at han har mislyktes med alt han har gjort innen rigg.

Mulig han klarer å se forbi historikken, men jeg tviler sterkt. Selv Fredriksen gjør ikke alt for penger.
5198
26.05.2021 kl 19:25 2007

Et rent salg til Odfjell har jeg ikke noe tro på, da dette vil ødelegge utbytte Odfjell har i sikte. Da måtte det blitt en fusjon av noe slag. Men at Odfjell kan få driftsansvaret for WM er jo fullt mulig. Kan også være at dette er et krav ved inngåelse av ny kontrakt.
NHH78
26.05.2021 kl 19:18 2031

Den saken her er eldgammel og jeg tror dere vektlegger for mye i at det skal være noe vondt blod her: https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/M9V50/john-fredriksen-tapte-mot-odfjell-soestrene

Sist jeg sjekket så er Fredriksen og alle andre profesjonelle investorer opptatt av å få god avkastning på pengene sine, enten gjennom gode kontantstrømmer og utbytter eller ved å gjøre aksjer og andre eiendeler mest mulig attraktiv.

Om det betyr skifte av driftsoperatør på Mira eller salg av NOL til et restrukturert Seadrill etter hvert gjenstår å se.. Men om det skulle vise seg at NOL kan få en lang og god kontrakt på Mira med Odfjell som driftsoperatør/management så er jo det latterlig å tro at man takker nei til dette fordi man hadde en forretningsmessig tvist for 13 år siden!!!

Fyren har jo 40% av NOL, og med en god kontrakt på Mira igjen bør kursen være 3-4 ganger høyere enn i dag.. «nei takk vil ikke fordi jeg er litt sur på søstrene Odfjell» En greie Seadrill for øvrig tjente noen kroner på i sin tid..

cold
26.05.2021 kl 19:05 2035

Husker ikke om det var du, 5198,eller noen andre, som skrev noe om at WB og WM kan bli solgt til Odfjell. Dette var vel mer en ønsketenkning? Det er skummelt å garantere noe som helst her i livet, men jeg tror vi kan helt avskrive en sånn mulighet i starten på noe som kan bli en supersyklus innen oljerigg. JF er en hauk på sykluser og jeg har fulgt han ganske tett siden 1998. Vanskelig å glemme den supersyklusen vi fikk i oljetank og hvor perfekt han timet denne. Senere en perfekt planke med oppkjøpsraid da Seadrill kom på banen rundt 2003.

Husk at de neste 15 årene vil det bli tatt ut enorme mengder olje/gass bare på Norsk sokkel. Ikke minst ny gas-pipeline til Polen som vil levere enorme kvantum i 70 år. Samtidig skal vi ha i tankene at kravene til utslipp vil bli helt avgjørende for å kunne operere på norsk sokkel. I den forbindelse vil både WB og WM få en helt spesiell rolle. Begge riggene passet perfekt inn i en Odfjell portefølje, men JF sitter med kontrollen. Vi andre kan bare følge med på reisen til John.

Add:
Termineringen av kontrakten med WM kan samtidig få store konsekvenser for WinterShale mtp. dagrater på sikt. For kjenner jeg JF rett kommer den termineringen heller ikke til å bli glemt.
Redigert 26.05.2021 kl 19:48 Du må logge inn for å svare
5198
26.05.2021 kl 18:50 2062

Fredriksen gjør det som er best for seg selv, dette vil også komme aksjonærene til gode. Innebærer det at Odfjell drifter WM en periode så blir det slik. Men umulig å si hva den mannen holder på med nå. Men Fredriksen er en ekspert på å få til gode «dealer» så alt kan skje her.
cold
26.05.2021 kl 18:35 2077

Ok, der ligger trolig mye av forklaringen. Det kommer en større konsolidering og slik sett er vel hele riggbransjen i spill. Ingen vet eksakt hvordan denne konsolideringen vil bli seende ut til slutt, men at det kommer til å bli et meget stort selskap ligger i kortene. Maersk, Odfjell og Northern har vært fremmet før.
Personlig tror jeg ikke Odfjell blir en del av dette pga. JF, for den mannen glemmer aldri!
Men, vi har jo sett før hvordan JF "tillot" storfusjon innen offshore shipping.

Fredriksen begynte å kjøpe seg opp i Odfjell i 2008 i et forsøk på å hindre Odfjell søstrene i å kjøpe opp selskapet. Dette ble imidlertid mislykket, og han valgte å selge sin andel til budpris. Til tross for at han da tjente på handelen, så har han båret nag til Odfjell siden. Tålte kanskje ikke at et par damer kapret et riggselskap rett foran nesa hans...? Jeg tror aldri han vil klare å få seg til å selge noen av NOL riggene til Odfjell.

Litt synd for NOL sin del, jeg tror de kunne fått en bedre deal dersom Fredriksen ikke eide en såpass stor andel av selskapet.
HAS
26.05.2021 kl 17:46 2169

For NOL handler det uansett i første omgang å få orden på WM. Hadde det ikke vært for wire-bruddet hadde den sannsynligvis vært I full drift. Nå er nok Ptil ekstra årvåkne på grensa til pirkete, og det må selskapet bare forholde seg til. Dersom det da ikke er aktuelt å flytte aktiviteten til et annet kontinent...:)
Bolster
26.05.2021 kl 17:01 2224

Det er bra. Odfjell vil «stjele» jobber fra de fleste riggselskaper i norge. Håper ikke amrikanske selskaper får kloen i odfjell. Da er selskapet rasert på kort tid...
cold
26.05.2021 kl 16:54 1777

Det jobbes i kulissene om en større konsolidering i bransjen - en storfusjon. Odfjell får neppe bli med her pga. JF.

Add:
Noen som vet helt konkret hva det "onde blodet" mellom JF og Mr. Odfjell bunner ut i?
Redigert 26.05.2021 kl 17:33 Du må logge inn for å svare
5198
26.05.2021 kl 16:38 1828

Har også hørt disse ryktene, det som er sikkert er at det skjer utrolig mye i bransjen nå. Det kommer det også til å gjøre de neste årene, tror hele riggmarkedet vil forandre seg veldig de neste årene. Blir nok færre men større aktører. Hva Fredriksen finner på blir spennende, men en melding kommer trolig fra selskapet veldig snart.

Nei tror heller ikke det er mannskapet om bord som kan lastes, de er jo stort sett nordmenn som skjønner norsk «ptil»-kultur.
Men de som sitter med pengesekken har sikkert ikke sett nødvendigheten av å bruke penger på å rette avvik som ptil og mannskap har påpekt. Tror kanskje seadrill har innsett alvoret nå …
Redigert 26.05.2021 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
HAS
26.05.2021 kl 14:46 1962

Påbud fra Ptil har tydeligvis vært ignorert, og det handler om sikkerhet. Noen har ansvar for sikkerheten på riggen. Fagforeningen har uttalt seg til media om andre forhold, og det må også være lov å spørre hvor de har vært i denne sammenhengen.
Bolster
26.05.2021 kl 13:01 2081

Hvilke norske seadrill rigger presterer så dårlig at det er krise tilstander? Conoco har to jackups på 10 års kontrakter. Der er kontraktene markedsreguleret minus 10%. West Hercules gjør det OK for Equinor. Problemet er nødvendigvis ikke hos mannskapet ombord.
5198
26.05.2021 kl 12:47 2103

Hm penger trumfer alt, det er bevist da Røkke og Fredriksen plutselig skulle drive supply sammen:)
Jabbefly
26.05.2021 kl 12:05 2173

Fordi det er ondt blod mellom Fredriksen og Odfjell fra gamle dager, dessverre
GearUp
26.05.2021 kl 11:36 2229

Får håpe dei får ein ny kontrakt på W.Mira snart .
Får bare håpe Seadrill greier å se at dei må skille ut den Norske delen igjen ,med norsk ledelse .
NHH78
26.05.2021 kl 10:32 2308

Er noen vage rykter i bransjen om at Seadrill er på vei ut ift å ha driftsansvar i Norge(tilliten er tynnslitt og flere rigger står uten arbeid) og at eksempelvis Odfjell kan komme inn å ta over management avtalene. I hvert fall noen av de. Det ville i hvert fall vært en enorm trigger for kursen. Største oppsiden til Seadrill 3(etter ch 11)er jo å få riggene sine i arbeid på gode rater og det får de ikke om de skal selge inn riggene med Seadrill-management. Men Seadrill-rigger inkl Bollsta og Mira med et annet management tror jeg er meget salgbart.. forstår at et Odfjell team er i Canada og ser på West Aquarius nå og inspiserer utstyret og hva som må til å gjøre denne klar.. Det kan jo ta litt tid.

Hvorfor ikke bare få inn Odfjell til å ta over management på Mira og fortsette borekampanjen med Wintershall...

HAS
26.05.2021 kl 10:15 2336

Regner ikke med at de ligger ved kai på Hanøytangen for å spare penger. Forventer at de har en plan for å få en grundig gjennomgang av riggen. Det handler om en meget verdifull rigg i dagens marked, og veien tilbake i drift trenger ikke være særlig lang.
HAS
26.05.2021 kl 09:44 2405

Fortsatt veldig masse rigg for pengene på dagens kurs. Nå venter jeg på en oppdatering fra selskapet, og den bør være oppløftende. Da blir det trangt i døra inn igjen:)
Bolster
26.05.2021 kl 09:39 2410

Det tror jeg er ønsketenkning. Det blir ikke brukt mer penger enn nødvendig for å holde WM flytende til en kontrakt er i boks. Snart må du HAS innse at selskapet er rakafant. Vedlikehold og oppgraderinger av rigg koster. Selskapet taper penger hver dag nå.
HAS
26.05.2021 kl 09:21 2453

WM ligger nå til kai ved Semco Maritime sitt anlegg på Hanøytangen. Ettersom dette firmaet hadde oppgraderingen på WB, velger jeg å tolke det slik at vi nå får en grundig gjennomgang av riggen med tanke på å få den i drift snarest råd. Supplybåt Normand Naley har ligget ved riggen siste døgn.

Noen som skal delta på Generalforsamling i morgen ?
5198
22.05.2021 kl 16:11 3519

Ja gjelden er ikke spesielt høy om en ser på andre selskaper i samme bransje. Men det er litt lite cash i selskapet og noen ballonger som forfaller om ikke lenge. Ballongene vil de klare å skyve på dette er helt normalt. Men bør få WM på kontrakt eller selge en rigg ganske snart. Eller en tredje løsning som sikkert er det Fredriksen jobber med nå. Emisjon er bare tull så lenge det er så store verdier i boet, ser ikke for meg at det skjer slik verden er nå. Blir spennende å se hva ledelsen sier i slutten av mai.

Sunn risikoprofil spør du meg! Jeg for min del har alltid slitt med å balansere risiko og ender ofte opp med å ta tap etter en innledende optimistisk innstilling til store utfordringer :)

Jeg eier for øvrig ikke Seadrill pr i dag da jeg ikke vet om dagens aksjonærer blir sittende med 0.1 eller 2% av selskapet. Indikert 1% tilsier for meg at 2kroner i dag er litt for dyrt.

Jeg eier alt for mye i NOL, men har tro på løsning da gjelden i utgangspunktet er lav. Vi får håpe at ledelsen vet hva de driver med, jeg har troa. Er ikke fullt så redd for at Seadrill skal kunne utgjøre en trussel - det er kun leverandørgjeld det er snakk om.

Spennende blir det absolutt!
Redigert 21.05.2021 kl 20:59 Du må logge inn for å svare
paskar
21.05.2021 kl 19:27 3959

Det blir spennende å se hva som kommer til å skje, jeg tør ikke å kjøpe aksjer i SDRL eller NOL (min risikotoleranse går ved sparebanker og forsikringsselskaper !). Men, hvis jeg hadde vært finansdirektør i NOL ville jeg gjort alt jeg kunne for betale gjelden til SDRL. En emisjon som sikrer kontanter frem til begge riggene kommer på kontrakt er kanskje det beste som kan skje.

Å la være å betale renter og avdrag til SDRL med begrunnelse i at de ikke har driftet WM skikkelig vil være svært risikabelt !

Noen ganger må du ofre en bonde ;) Han ble fintet av NADL blokkering (en av bankene ble fristet til å selge hele gjelden til ca 20% av pålydende). Slikt skjer.

Hei, det kan man mene om man ikke følger historien. Børsmeldingen 11.02 viser at din tilnærming/antakelse er feil. Det er også en vesentlig forskjell på hva obligasjonseierne i Seadrill vil og kan gjøre.

Selskapet har bekreftet at formalisering av opprinnelig «NOL settlement» ble pauset da situasjonen på WM ble kjent / hendelsen inntraff. Om du videre leser deg opp på rapporteringen fra ptil ifm inspeksjonen på WM, er det tydelig at uaktsomhetsprinsippene skriker mot Seadrill som operatør. Når kontrakten da ryker som en «helhetlig vurdering» (ref Børsmelding fra wintershall) så kan du gjerne tro at Seadrill har et overtak på NOL, men det er jeg langt fra enig i.

Seadrill er heller ikke pr definisjon «under administrasjon», tvert i mot har de blitt gitt fullmakt av domstolen til å drifte normalt frem til 31.08. Det betyr ikke at vesentlige / strategiske avtaler kan fritt inngås, ergo må NOL settlement enten godkjennes av domstolen - eller treneres til Seadrill er ute av ch 11.

Utfallsrommet til NOL og SDRL er stort. Et SDRL uten JF er heller ikke krise for NOL, tvert imot. For meg er det helt utenkelig at en stor emisjon ikke kan settes umiddelbart til dagens kurs.
oslo0407
21.05.2021 kl 16:34 4156

Jeg tror heller ikke JF svikter denne gangen. Han har, og er avhengig av , et godt rennome blant investorer.Skulle han vise dem ryggen ødelegger han jo for hele konglomeratet sitt.
HAS
21.05.2021 kl 15:47 4204

Fredriksen har 40% av aksjene, og har egeninteresse av å finne gode løsninger. Han har også større aksjonærer fra emisjonen å ta hensyn til. Endelig synes han garantert det er hyggelig om noen småaksjonærer får være med på oppturen.
Sevryba
21.05.2021 kl 15:32 4219

Ordene opp?? Han gjør ingenting som han ikke tjener på. Mener du tournelon at JF gir opp seadrill og nol??