NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
HAS
21.05.2021 kl 10:35 4606

Det går glimrende for Fredriksen i de fleste av hans selskaper, så han tar nok tak i NOL snart:-)
Jabbefly
21.05.2021 kl 11:14 4579

Bolster skrev Hvilke triggere?
Hvilke triggere?? Seriøst?
Bolster
21.05.2021 kl 11:25 4573

Ja?
Terminert kontrakt. WM til kai i opplag.
Ballong forfaller desember 2021.
Ny ballong juni 2022.
Skylder Sdrl penger.
Selskapet taper penger hver dag nå med kun en rigg i drift.
Å tro at JF skal garantere for alt dette er naivt.

Å du ser bare positive triggere?
Redigert 21.05.2021 kl 11:32 Du må logge inn for å svare
HAS
21.05.2021 kl 12:02 4527

Ingen god situasjon i dag, men ny kontrakt er alt som skal til for å snu bildet. Med nedskrivning av gjeld til Seadrill kan det hele bli rett så bra. Men det fordrer litt optimisme:-)
Sevryba
21.05.2021 kl 13:02 4456

Det du nevner her gjenspeiler seg i kursen. Nol er en risiko aksje, men oppsiden er stor om ting løser seg
paskar
21.05.2021 kl 13:03 4459

‘…nedskriving av gjeld til Seadrill ‘
Seadrill er et konkursbo under administrasjon og kommer ikke til å godta at gjeld til som andre skylder Seadrill blir redusert eller utsatt. Jeg tror at hvis Seadrill sine gjeldseierene kan overta NOL sine rigger via en konkurs i NOL så kommer de til å gjøre det uten å nøle og uten omtanke for NOL aksjonærer .
Sevryba
21.05.2021 kl 13:10 4449

Tror du ikke JF har kjøpt opp gjeld til seadrill ??
Bolster
21.05.2021 kl 13:22 4432

I CH 11 har JF liten makt.
Den utestående balansen tror jeg NOL må ut med.
Redigert 21.05.2021 kl 13:22 Du må logge inn for å svare
Sevryba
21.05.2021 kl 13:26 4435

Er naivt å tro at JF mister kontroll over seadrill, han har garantert kjøpt opp gjeld.
Sevryba
21.05.2021 kl 13:34 4420

Utfallet med nol blir slikt JF er best tjent med, gjelda til seadrill blir mest sannsynlig kraftig redusert. Hva som skjer med ballongene kan man jo diskutere. Kanskje en fro2012??
Bolster
21.05.2021 kl 13:37 4412

JF har allerede mistet kontroll. Seadrill partners..
Sevryba
21.05.2021 kl 14:00 4375

Er ingen her inne på forumet så veit hva JF sitter på av gjeld og i hvilket selskap han sitter på gjelda i. Er ingen logikk i å gi opp selskapet/ selskapene nå når ting begynner å se lysere ut og oppturen står for tur.

Fascinerende hvor mye folk setter sin lit til at JF skal ordne opp for dem... Kallenavnet storeulv kom vel ikke fordi han er så snill med småaksjonærer...?
Sevryba
21.05.2021 kl 15:32 4292

Ordene opp?? Han gjør ingenting som han ikke tjener på. Mener du tournelon at JF gir opp seadrill og nol??

Føler meg ganske sikker på at Fredriksen gir opp Seadrill ja.
HAS
21.05.2021 kl 15:47 4277

Fredriksen har 40% av aksjene, og har egeninteresse av å finne gode løsninger. Han har også større aksjonærer fra emisjonen å ta hensyn til. Endelig synes han garantert det er hyggelig om noen småaksjonærer får være med på oppturen.
Sevryba
21.05.2021 kl 15:58 4258

Klart han har interesse av å finne gode løsninger.
oslo0407
21.05.2021 kl 16:34 4229

Jeg tror heller ikke JF svikter denne gangen. Han har, og er avhengig av , et godt rennome blant investorer.Skulle han vise dem ryggen ødelegger han jo for hele konglomeratet sitt.
Sevryba
21.05.2021 kl 16:51 4201

Nettopp. Han er kjent for å være aksjonær vennlig

Hei, det kan man mene om man ikke følger historien. Børsmeldingen 11.02 viser at din tilnærming/antakelse er feil. Det er også en vesentlig forskjell på hva obligasjonseierne i Seadrill vil og kan gjøre.

Selskapet har bekreftet at formalisering av opprinnelig «NOL settlement» ble pauset da situasjonen på WM ble kjent / hendelsen inntraff. Om du videre leser deg opp på rapporteringen fra ptil ifm inspeksjonen på WM, er det tydelig at uaktsomhetsprinsippene skriker mot Seadrill som operatør. Når kontrakten da ryker som en «helhetlig vurdering» (ref Børsmelding fra wintershall) så kan du gjerne tro at Seadrill har et overtak på NOL, men det er jeg langt fra enig i.

Seadrill er heller ikke pr definisjon «under administrasjon», tvert i mot har de blitt gitt fullmakt av domstolen til å drifte normalt frem til 31.08. Det betyr ikke at vesentlige / strategiske avtaler kan fritt inngås, ergo må NOL settlement enten godkjennes av domstolen - eller treneres til Seadrill er ute av ch 11.

Utfallsrommet til NOL og SDRL er stort. Et SDRL uten JF er heller ikke krise for NOL, tvert imot. For meg er det helt utenkelig at en stor emisjon ikke kan settes umiddelbart til dagens kurs.

Noen ganger må du ofre en bonde ;) Han ble fintet av NADL blokkering (en av bankene ble fristet til å selge hele gjelden til ca 20% av pålydende). Slikt skjer.
paskar
21.05.2021 kl 19:27 4032

Det blir spennende å se hva som kommer til å skje, jeg tør ikke å kjøpe aksjer i SDRL eller NOL (min risikotoleranse går ved sparebanker og forsikringsselskaper !). Men, hvis jeg hadde vært finansdirektør i NOL ville jeg gjort alt jeg kunne for betale gjelden til SDRL. En emisjon som sikrer kontanter frem til begge riggene kommer på kontrakt er kanskje det beste som kan skje.

Å la være å betale renter og avdrag til SDRL med begrunnelse i at de ikke har driftet WM skikkelig vil være svært risikabelt !

Sunn risikoprofil spør du meg! Jeg for min del har alltid slitt med å balansere risiko og ender ofte opp med å ta tap etter en innledende optimistisk innstilling til store utfordringer :)

Jeg eier for øvrig ikke Seadrill pr i dag da jeg ikke vet om dagens aksjonærer blir sittende med 0.1 eller 2% av selskapet. Indikert 1% tilsier for meg at 2kroner i dag er litt for dyrt.

Jeg eier alt for mye i NOL, men har tro på løsning da gjelden i utgangspunktet er lav. Vi får håpe at ledelsen vet hva de driver med, jeg har troa. Er ikke fullt så redd for at Seadrill skal kunne utgjøre en trussel - det er kun leverandørgjeld det er snakk om.

Spennende blir det absolutt!
Redigert 21.05.2021 kl 20:59 Du må logge inn for å svare
5198
22.05.2021 kl 16:11 3592

Ja gjelden er ikke spesielt høy om en ser på andre selskaper i samme bransje. Men det er litt lite cash i selskapet og noen ballonger som forfaller om ikke lenge. Ballongene vil de klare å skyve på dette er helt normalt. Men bør få WM på kontrakt eller selge en rigg ganske snart. Eller en tredje løsning som sikkert er det Fredriksen jobber med nå. Emisjon er bare tull så lenge det er så store verdier i boet, ser ikke for meg at det skjer slik verden er nå. Blir spennende å se hva ledelsen sier i slutten av mai.

Noen som skal delta på Generalforsamling i morgen ?
HAS
26.05.2021 kl 09:21 2526

WM ligger nå til kai ved Semco Maritime sitt anlegg på Hanøytangen. Ettersom dette firmaet hadde oppgraderingen på WB, velger jeg å tolke det slik at vi nå får en grundig gjennomgang av riggen med tanke på å få den i drift snarest råd. Supplybåt Normand Naley har ligget ved riggen siste døgn.
Bolster
26.05.2021 kl 09:39 2483

Det tror jeg er ønsketenkning. Det blir ikke brukt mer penger enn nødvendig for å holde WM flytende til en kontrakt er i boks. Snart må du HAS innse at selskapet er rakafant. Vedlikehold og oppgraderinger av rigg koster. Selskapet taper penger hver dag nå.
HAS
26.05.2021 kl 09:44 2478

Fortsatt veldig masse rigg for pengene på dagens kurs. Nå venter jeg på en oppdatering fra selskapet, og den bør være oppløftende. Da blir det trangt i døra inn igjen:)
Bolster
26.05.2021 kl 09:53 2458

Hva er det som skal være så oppløftende?
HAS
26.05.2021 kl 10:15 2409

Regner ikke med at de ligger ved kai på Hanøytangen for å spare penger. Forventer at de har en plan for å få en grundig gjennomgang av riggen. Det handler om en meget verdifull rigg i dagens marked, og veien tilbake i drift trenger ikke være særlig lang.
NHH78
26.05.2021 kl 10:32 2381

Er noen vage rykter i bransjen om at Seadrill er på vei ut ift å ha driftsansvar i Norge(tilliten er tynnslitt og flere rigger står uten arbeid) og at eksempelvis Odfjell kan komme inn å ta over management avtalene. I hvert fall noen av de. Det ville i hvert fall vært en enorm trigger for kursen. Største oppsiden til Seadrill 3(etter ch 11)er jo å få riggene sine i arbeid på gode rater og det får de ikke om de skal selge inn riggene med Seadrill-management. Men Seadrill-rigger inkl Bollsta og Mira med et annet management tror jeg er meget salgbart.. forstår at et Odfjell team er i Canada og ser på West Aquarius nå og inspiserer utstyret og hva som må til å gjøre denne klar.. Det kan jo ta litt tid.

Hvorfor ikke bare få inn Odfjell til å ta over management på Mira og fortsette borekampanjen med Wintershall...

GearUp
26.05.2021 kl 11:36 2302

Får håpe dei får ein ny kontrakt på W.Mira snart .
Får bare håpe Seadrill greier å se at dei må skille ut den Norske delen igjen ,med norsk ledelse .
Jabbefly
26.05.2021 kl 12:05 2246

Fordi det er ondt blod mellom Fredriksen og Odfjell fra gamle dager, dessverre
5198
26.05.2021 kl 12:47 2176

Hm penger trumfer alt, det er bevist da Røkke og Fredriksen plutselig skulle drive supply sammen:)
Bolster
26.05.2021 kl 13:01 2154

Hvilke norske seadrill rigger presterer så dårlig at det er krise tilstander? Conoco har to jackups på 10 års kontrakter. Der er kontraktene markedsreguleret minus 10%. West Hercules gjør det OK for Equinor. Problemet er nødvendigvis ikke hos mannskapet ombord.
HAS
26.05.2021 kl 14:46 2035

Påbud fra Ptil har tydeligvis vært ignorert, og det handler om sikkerhet. Noen har ansvar for sikkerheten på riggen. Fagforeningen har uttalt seg til media om andre forhold, og det må også være lov å spørre hvor de har vært i denne sammenhengen.

Nei tror heller ikke det er mannskapet om bord som kan lastes, de er jo stort sett nordmenn som skjønner norsk «ptil»-kultur.
Men de som sitter med pengesekken har sikkert ikke sett nødvendigheten av å bruke penger på å rette avvik som ptil og mannskap har påpekt. Tror kanskje seadrill har innsett alvoret nå …
Redigert 26.05.2021 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
5198
26.05.2021 kl 16:38 1901

Har også hørt disse ryktene, det som er sikkert er at det skjer utrolig mye i bransjen nå. Det kommer det også til å gjøre de neste årene, tror hele riggmarkedet vil forandre seg veldig de neste årene. Blir nok færre men større aktører. Hva Fredriksen finner på blir spennende, men en melding kommer trolig fra selskapet veldig snart.
cold
26.05.2021 kl 16:54 1850

Det jobbes i kulissene om en større konsolidering i bransjen - en storfusjon. Odfjell får neppe bli med her pga. JF.

Add:
Noen som vet helt konkret hva det "onde blodet" mellom JF og Mr. Odfjell bunner ut i?
Redigert 26.05.2021 kl 17:33 Du må logge inn for å svare