NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.


NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Bolster
26.05.2021 kl 17:01 2284

Det er bra. Odfjell vil «stjele» jobber fra de fleste riggselskaper i norge. Håper ikke amrikanske selskaper får kloen i odfjell. Da er selskapet rasert på kort tid...
HAS
26.05.2021 kl 17:46 2229

For NOL handler det uansett i første omgang å få orden på WM. Hadde det ikke vært for wire-bruddet hadde den sannsynligvis vært I full drift. Nå er nok Ptil ekstra årvåkne på grensa til pirkete, og det må selskapet bare forholde seg til. Dersom det da ikke er aktuelt å flytte aktiviteten til et annet kontinent...:)

Fredriksen begynte å kjøpe seg opp i Odfjell i 2008 i et forsøk på å hindre Odfjell søstrene i å kjøpe opp selskapet. Dette ble imidlertid mislykket, og han valgte å selge sin andel til budpris. Til tross for at han da tjente på handelen, så har han båret nag til Odfjell siden. Tålte kanskje ikke at et par damer kapret et riggselskap rett foran nesa hans...? Jeg tror aldri han vil klare å få seg til å selge noen av NOL riggene til Odfjell.

Litt synd for NOL sin del, jeg tror de kunne fått en bedre deal dersom Fredriksen ikke eide en såpass stor andel av selskapet.
cold
26.05.2021 kl 18:35 2137

Ok, der ligger trolig mye av forklaringen. Det kommer en større konsolidering og slik sett er vel hele riggbransjen i spill. Ingen vet eksakt hvordan denne konsolideringen vil bli seende ut til slutt, men at det kommer til å bli et meget stort selskap ligger i kortene. Maersk, Odfjell og Northern har vært fremmet før.
Personlig tror jeg ikke Odfjell blir en del av dette pga. JF, for den mannen glemmer aldri!
Men, vi har jo sett før hvordan JF "tillot" storfusjon innen offshore shipping.
5198
26.05.2021 kl 18:50 2122

Fredriksen gjør det som er best for seg selv, dette vil også komme aksjonærene til gode. Innebærer det at Odfjell drifter WM en periode så blir det slik. Men umulig å si hva den mannen holder på med nå. Men Fredriksen er en ekspert på å få til gode «dealer» så alt kan skje her.
cold
26.05.2021 kl 19:05 2095

Husker ikke om det var du, 5198,eller noen andre, som skrev noe om at WB og WM kan bli solgt til Odfjell. Dette var vel mer en ønsketenkning? Det er skummelt å garantere noe som helst her i livet, men jeg tror vi kan helt avskrive en sånn mulighet i starten på noe som kan bli en supersyklus innen oljerigg. JF er en hauk på sykluser og jeg har fulgt han ganske tett siden 1998. Vanskelig å glemme den supersyklusen vi fikk i oljetank og hvor perfekt han timet denne. Senere en perfekt planke med oppkjøpsraid da Seadrill kom på banen rundt 2003.

Husk at de neste 15 årene vil det bli tatt ut enorme mengder olje/gass bare på Norsk sokkel. Ikke minst ny gas-pipeline til Polen som vil levere enorme kvantum i 70 år. Samtidig skal vi ha i tankene at kravene til utslipp vil bli helt avgjørende for å kunne operere på norsk sokkel. I den forbindelse vil både WB og WM få en helt spesiell rolle. Begge riggene passet perfekt inn i en Odfjell portefølje, men JF sitter med kontrollen. Vi andre kan bare følge med på reisen til John.

Add:
Termineringen av kontrakten med WM kan samtidig få store konsekvenser for WinterShale mtp. dagrater på sikt. For kjenner jeg JF rett kommer den termineringen heller ikke til å bli glemt.
Redigert 26.05.2021 kl 19:48 Du må logge inn for å svare
NHH78
26.05.2021 kl 19:18 2091

Den saken her er eldgammel og jeg tror dere vektlegger for mye i at det skal være noe vondt blod her: https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/M9V50/john-fredriksen-tapte-mot-odfjell-soestrene

Sist jeg sjekket så er Fredriksen og alle andre profesjonelle investorer opptatt av å få god avkastning på pengene sine, enten gjennom gode kontantstrømmer og utbytter eller ved å gjøre aksjer og andre eiendeler mest mulig attraktiv.

Om det betyr skifte av driftsoperatør på Mira eller salg av NOL til et restrukturert Seadrill etter hvert gjenstår å se.. Men om det skulle vise seg at NOL kan få en lang og god kontrakt på Mira med Odfjell som driftsoperatør/management så er jo det latterlig å tro at man takker nei til dette fordi man hadde en forretningsmessig tvist for 13 år siden!!!

Fyren har jo 40% av NOL, og med en god kontrakt på Mira igjen bør kursen være 3-4 ganger høyere enn i dag.. «nei takk vil ikke fordi jeg er litt sur på søstrene Odfjell» En greie Seadrill for øvrig tjente noen kroner på i sin tid..

5198
26.05.2021 kl 19:25 2067

Et rent salg til Odfjell har jeg ikke noe tro på, da dette vil ødelegge utbytte Odfjell har i sikte. Da måtte det blitt en fusjon av noe slag. Men at Odfjell kan få driftsansvaret for WM er jo fullt mulig. Kan også være at dette er et krav ved inngåelse av ny kontrakt.

Du tror ikke at Fredriksen kjenner litt på at Seadrill gikk fra å være verdens største riggselskap til å bli et selskap alle de andre ser ned på? At Odfjell i samme periode har klart seg uten restruktureringer og er det mest ettertraktede riggselskapet på norsk sokkel?

Smedvig må snu seg i graven etter det Fredriksen og Trøim har fått til med selskapet. Å selge rigger til Helene Odfjell er som å erkjenne at han har mislyktes med alt han har gjort innen rigg.

Mulig han klarer å se forbi historikken, men jeg tviler sterkt. Selv Fredriksen gjør ikke alt for penger.
HAS
26.05.2021 kl 20:06 1979

Situasjonen for NOL er akkurat nå kinkig, men det er samtidig lett å overdrive litt problemene. WM fungerte meget godt i en lengre periode, og høstet lovord fra Wintershall. Da var situasjonen for WB tilsvarende vanskelig. Nå er situasjonen snudd på hodet. Selskapet var et wirebrudd unna å ha begge riggene i full drift. I en slik situasjon et det ingen selskaper som er i nærheten av å ha samme potensialet. Vi må tilbake dit.
Redigert 26.05.2021 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
cold
26.05.2021 kl 20:13 1947

At Odfjell Drilling er det mest ettertraktede riggselskapet på norsk sokkel er nok en meningsytring med forbehold, som du gjerne kan ha til felles med Odfjell miljøet. Slike overlegne holdninger slår fort inn i hodet på folk, helt til en uventet katastrofal ulykke slår inn. Da blir man fort jekket ned mange hakk og man ender opp som den lille stygge andungen. Det kan snu veldig fort.
Redigert 26.05.2021 kl 20:14 Du må logge inn for å svare

Ja, ulykker kan skje veldig fort. Da må man gjøre det man kan for å unngå slike ulykker. En god driftsorganisasjon er et godt sted å starte. Folk som kjenner riggene osv...
cold
26.05.2021 kl 20:33 1940

Odfjell kan ikke fungere som operatør på verken WM eller WB. Odfjell Drilling kommer til å få en meget stygg ulykke i fanget snart, forhåpentligvis uten tap av menneskeliv. Selvgodheten har tatt helt styringen og nettopp det gjør det så veldig farlig. Da kommer ulykkene på løpende bånd. Bare vent skal du se!
Redigert 26.05.2021 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
oslo0407
26.05.2021 kl 20:52 1918

Kanskje greit å ha i bakhodet at Fredriksen begynner å dra på åra, han har latt døtrene slippe mer til og konglomeratet er jo mye mer fragmentert enn før. Han sa vel til DN for et par år tilbake at han ønsket større sammenslåinger innen sektorene han er involvert. Han er vel også rimelig lei etter forrige restrukturering av SDRL.
Alt dette taler vel at Storeulv er er pragmatisk ift en fornutftig løsning for NOL.

Redigert 26.05.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
HAS
26.05.2021 kl 20:53 1917

La oss endelig håpe vi får minst mulig ulykker på riggene. Uhell skjer hele tiden, og sist var det på Scarabeo der en gjenstand på 44 kg falt 28 m ned på boredekk, heldigvis uten personskader. Odfjell har innkjørte rigger med innkjørt mannskap, og har fin stabilitet i drifta. NOL har 2 nye rigger med ferske mannskaper. Seadrill har nok undervurdert nødvendigheten av å etterkomme krav fra Ptil, derfor fikk siste hendelsen tydeligvis begeret til å flyte over for tilsynet. Det må også ha gått en smule varmt i forhandlingene med Wintershall siden kontrakten ble terminert, og dette kom nok litt uventet. Regner med at situasjonen nå blir tatt tak i på en helt annen måte, og både McReaken og Fredriksen har vært ute en vinterdag før.
Redigert 26.05.2021 kl 20:54 Du må logge inn for å svare
Egard
26.05.2021 kl 20:58 1939

For de som følger med litt så vil tallene til Odfjell vise at ikke alt går på skinner der heller. Så får vi håpe noen andre overtar denne skuten slik at vi kan tjene penger igjen det er bare tragisk med Seadrill som ikke har økonomi til å drifte noe på en ordentlig måte. Kast ut Amerikanerene og erstatt med fornuftige nordmenn som kan Drilling så vil det ordne seg. Kan ikke fortsette å leve i 50 årene om du skal bore i Nordsjøen.
cold
26.05.2021 kl 21:02 1946

Det er ikke sånn som kanskje noen tror, at de "dyktige" folkene sitter i livegenskap hos diverse rigg-operatører. De forflytter seg til selskap som er mest attraktive. Vi vil garantert få oppleve en større konsolidering i rigg-industrien som trolig vil bestå av 60 - 90 rigger. Det vil antageligvis bli et nytt selskap med nytt navn og de vil tiltrekke seg de beste av de beste innenfor industrien. De 2 riggene til Northern Ocean vil bli en del av dette mega selskapet og de bli såpass mektige at de vil kontrollere mye av det som skjer, ikke bare på Norsk sokkel. Dagratene er bare en av mange faktorer.

Du som skriver om Fredriksen-døtrene: Disse har tidligere uttalt at de ikke kommer til å fortsette verken med oljetank eller oljerigg den dagen de må ta over imperiet. Eiendom derimot...
Redigert 26.05.2021 kl 21:03 Du må logge inn for å svare
5198
26.05.2021 kl 21:14 1950

Ja her vil mye skje og Fredriksen skal på ett eller annet vis få ut verdiene i disse to riggene.

Så mye rart du skriver. Hvis du hadde snakket med folk i bransjen, så ville du visst at blant dyktige og ettertraktede folk, så er det ytterst få som ønsker å jobbe for Seadrill. Transocean er ikke fullt så ille, men se på alle som opprinnelig var i Songa og som stakk fra selskapet da de ble kjøpt opp av Transocean... Det er ikke tilfeldig.

For de små selskapene er det fint med store konsolideringer. Det betyr i praksis høyere rater på sikt (som de store indirekte betaler for). Også kjent som free riding.

Det er samme prinsippet som når OPEC begrenser egen produksjon for å øke oljeprisen. De tjener på det selv, men de som tjener mest på det er selskapene som ikke kutter og nyter godt av høyere pris.
HAS
26.05.2021 kl 21:22 2008

Synes det er vanskelig å ha noen bastante meninger om hvordan strukturen i bransjen vil bli seende ut. NOL har ikke akkurat noe optimalt utgangspunkt slik situasjonen er i dag. Det handler derfor uansett om å få riggene i drift for å synliggjøre verdien av selskapet. Jeg håper de har hastverk med dette, men siden vi snakker om en mangedobling av kursen kan jeg vel saktens smøre meg med litt tålmodighet til:)
Redigert 26.05.2021 kl 21:30 Du må logge inn for å svare
cold
26.05.2021 kl 21:27 2027

Attraktive rigger spesialtilpasset norske forhold som kommer til å borre i mange år. Situasjonen i dag er den at stålprisene i verden er rekordhøye noe som betyr at prisen på både WM og WB er blitt mye høyere. I den forbindelse; er det noen her som kan regne ut antall tonn med stål i hhv. WM og WB - som kan gi et prisoverslag kun basert på stålverdien i de to?

Add:
Her kan jeg svare selv på stålprisen:
February/March 2021: The price of raw, bare steel is up over +75% from August 2020. https://sheffieldmetals.com/learning-center/steel-price-update-2021/

Stålprisen er opp 75 % i tidsrommet august 2020 til månedsskiftet februar/mars 2021. Stålprisen har vel snart doblet seg på ett år. Er byggekostandene blitt doblet på ett år? Store skjulte verdier i dette selskapet. Antatt markedsverdi på WM og WB basert på oppjusterte stålverdier må jo være interessant.
Redigert 26.05.2021 kl 21:42 Du må logge inn for å svare
HAS
26.05.2021 kl 21:41 2000

Hysj...nå må du ikke trigge Bolster til å begynne å snakke om Tyrkia.
cold
26.05.2021 kl 21:44 2008

Hahaha... Besserwisseren ja. ;)
cold
26.05.2021 kl 21:52 2003

Da kan vi forsiktig anslå at verdiene basert på de skyhøye stålprisene har ført til at reelle verdier på WM og WB må oppjusteres med minst 75 %?
Det står i innledningen til denne tråden at riggene WM og WB ble kjøpt for hhv. 350 og 400 MUSD.

WM har fått økt sin verdi i denne perioden fra 350 MUSD * 75 % til 610 MUSD. (Økning på 260 MUSD)
WB har fått økt sin verdi i denne perioden fra 400 MUSD * 75 % til 700 MUSD. (Økning på 300 MUSD

Verdien på de to riggene økt med til sammen: 560 MUSD * 8.30(USD) = 4.6 mrd. kroner. En dramatisk økning i egenkapitalen det siste året og trolig betydelig mer enn 75 %.
Redigert 26.05.2021 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
cold
26.05.2021 kl 22:21 1988

Du kan kanskje forklare dette litt nærmere da, du som er verdensmester i alt. ;)
Det er et faktum Bolster at prisen på stål har gått rett opp det siste året og nærmer seg trolig 100%.
Bolster
26.05.2021 kl 22:27 1980

Stålprisen spiller inn når man skal skrape riggen eller nybygg.
Leiv Eiriksson ble nylig solgt til en skraphandler i Tyrkia. Ikke rare summen riggselskapet sitter igjen med.
Bassoe mener riggene nå prises til rett over 300MUSD. Så litt over 600MUSD totalt.
HAS
26.05.2021 kl 22:32 1996

Unnskyld, det var vel noen andre som mente riggene kom til å havne i Tyrkia. Det var uansett ikke vondt ment :)

Utvikling av verdien på riggene vil i første rekke bestemmes av hvilke rater som oppnås. Med et stramt riggmarked og oljepris som går mot 80+ ser det riktig bra ut. Men de må kunne holde boret i gang.
Redigert 26.05.2021 kl 22:38 Du må logge inn for å svare
Bolster
26.05.2021 kl 22:40 1972

Ratene er som du sier avgjørende. Nå fikk DS Stavanger en kontrakt med Equinor. Der var raten 280.000$. Oppstarten var vel 2022?
Kiss
26.05.2021 kl 22:43 1950

Helt enig at det er topp moderne rigger og kiloprisen er høyere nå enn da de ble laget. Det hjelper ikke noe særlig når de ligger ved kai og ruster.
De må få de ut i arbeid, kanskje kontrakt i 23/24. Det tar lang tid å viske ut det som har skjedd på WM. Det beste er å få en annen operatør, hadde ikke vært overrasket om riggen gikk tilbake til Wintershall med Odfjell som operatør. Fredriksen tror jeg er på vei ut av rigg.
Redigert 26.05.2021 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
Kiss
26.05.2021 kl 22:48 1987

cold skrev Innlegget er slettet
Cold - du må innse virkeligheten og ikke late som om alt er bra. Nytter ikke å ta det ut på andre. Anbefaler at du legger deg og får litt søvn.
Bolster
26.05.2021 kl 22:49 1982

Ja, men rammeavtalen avgjør ikke raten. Det er rundt det nivået ratene ligger nå. Vi er enda et lite stykke unna der vi var før corona.
HAS
26.05.2021 kl 22:55 1958

Foreløpig er ratene noe beskjedne men det er helt sikkert lagt i bonusordninger i avtalen. Dersom oljeprisen skulle stige merkbart slik stadig flere forventer, vil nok selskapene betale anstendige rater.
jan_banan
26.05.2021 kl 22:56 1974

Hvor har du 280 kusd fra? FA melder at dagratene skal være tilsvarende ratene som gjelder for DS Aberdeen ved breidablikk, altså 320 kusd iflg FA.
Bolster
26.05.2021 kl 23:01 1943

cold skrev Innlegget er slettet
Hvorfor skal jeg tenke nybygg? Det bygges knapt rigger i dag, heldigvis.
At du mener dine kunnskaper overgår bassoe sine verdivurderinger av rigger får stå på din kappe. Regnestykket ditt over henger ikke på greip.

Når det kommer til min mentale helse så takker jeg for dine bekymringer, men jeg har det fint. Er det noen som virker å være i en dyp depresjon må det være deg. Du kom deg kanskje ikke ut av aksjen før kontrakten ble terminert? Det gjorde jeg.
Redigert 26.05.2021 kl 23:29 Du må logge inn for å svare
Bolster
26.05.2021 kl 23:02 1940

Det var fra bassoe sine sider. 280$ er kanskje grunnraten? Er vel en prestasjonsbasert kontrakt.
Redigert 26.05.2021 kl 23:03 Du må logge inn for å svare