BWE 2022 - Q4 gir føringene


Tillater meg å opprette en ny tråd. Ble vel lang den gamle.

Atter en "utenom børs handel". Her om dagen gikk det en post på 200.000 aksjer, i dag en ny post på 250.000 aksjer. Kan være greit å vite, så forstår man bedre øretrillingens sanne ansikt.

BWE omsettes NOK 2.55 under emikurs på NOK 27 og som en digresjon - PEN omsettes for NOK 1.6 over emikursen.

BWE har sånn omtrent dobbelt opp til kursmål. Mye å gå på altså.

Selskapet er lite villig til å kommentere om det forventet hydrokarboner i Dentale formasjonen før boring. Jeg tar dette til etterretning og skjønner at etter Gamba fiaskoen så holder BWE meget tett vedr. den pågående boringen ned til Dentale. Svar får vi trolig i denne uke. Brønnen var estimert til 30 dager og da antar jeg samlet boretid for både Gamba og Dentale. Det er opplyst at boringen ligger foran skjema, så da er det meldingstid i disse dager - gitt jeg tar utgangspunkt i borestart medio april.

Blir uansett interessant å vite hva Dentale formasjonen viser, slik at aksjonærene på Q1 får en bedre samlet redegjørelse.

Det er i det store og hele at etter Q1 jeg tror det kan være bedre beslutningsgrunnlag i aksjen. For ledelsen burde ha en del å berette og si oss hvordan skape gode aksjonærverdier.

Noen som kan bekrefte, ligger Norve fremdeles på samme lokasjon?
Redigert 15.02.2022 kl 10:59 Du må logge inn for å svare

Fulgte Arnets eksempel, solgte BWO og kjøpte «rabatterte» aksjer i BWE i stedet. Nå kan man jo si at også BWO har solid rabatt for øyeblikket, men har tro på at BWE vil ha en bedre utvikling i aksjekurs det kommende året i forhold til BWO. Har sans for utbytter i forholdet 50/50, og med fortsatt høy oljepris bør BWE få dette til i løpet av 2023.

Hastverksarbeid kan det synes som.

Skulle nesten tro at CEO Arnets kjøp av egne aksjer ville gi mer enn et par ti-ører. Dette sier meg at aksjen har mye å gå på oppover.

Dramatikken/overreaksjonen må få legge seg, så korrigerer trolig aksjekursen seg selv mot Q3. Hadde det vært en massiv utvanning, kunne jeg ha forstått det, men BW Gruppen og CEO kjøper, så skal aksjen straffes så hardt. Det er i overkant.
512tr
29.10.2021 kl 10:54 4441

I ettertid er det betenkelig når en ser kursutviklingen den siste månen, aksjen sto i 23,50 den 21.sept,
28,- den 29. sept og har gradvis øket til toppen 33,40 denne uka.

Aksjen har steget over 40% på kort tid og relativt lavt volum, Carl Arnet solgte noen BWO aksjer og kjøpte BWE aksjer til kurs 27,52. Han er insider i begge selskapene….

Pareto var en av tilretteleggerne av gårdagens salg/kjøp, økte kursmålet fra 35 til 40 for noen få dager siden.

Det fremstår som om at denne transaksjonen har vært planlagt i god tid og det har vært en ”pleid” kursutvikling fra 23,50 for litt over en måne siden til toppen denne uka på 33,40.

Er enig med de fleste at BWE har vært/er underpriset, men mine betraktninger baserer seg på hva resten av markedet mener BWE er verdt og den kunstige stigningen i forkant av denne transaksjonen.

PS! Kjøpte 20K aksjer til 28.- så får en se hvordan kursen utvikler seg fremover. På lang sikt er det positivt at storeier selger seg ned, BW systemet var/er enda for dominerende på eiersiden i BWE.
jess23
29.10.2021 kl 11:04 4419

Nå har vel eks Aker BP steget 40% i samme tidsrom. Så virker da ikke så snodig at BWE skulle gjøre det samme....

Skal ikke lenger tilbake enn til igår hvor investor Ragnhild Wiborg sto frem i E24 og mente BWE var lavt vurdert:

Hun trekker også frem de mindre oljeselskapene Panoro og BW Energy. Hun sier de har høy produksjon i dag, men lav vurdering. Så jeg vil ikke si at det er så mye mistenksomt i at BWE aksjen hadde steget opp til 33 kr igår.

Det er nok ikke så enkelt å rette fingeren spesifikt mot årsaken, men heller se den som en helhet. Det har da vitterlig skjedd hendelser som til en viss grad rettferdiggjør utviklingen i aksjekurs. Alt fra Arnets kjøp, Golfinho ryktene, Tortue Fase 2 og ca 70% økning i produksjon og dobling av fri kontantstrøm - og sist men ikke minst riggkjøpet til Kudu gass prosjektet.

I det store og hele en sunnutvikling for BWE aksjen at BW Gruppen øker, Arnet øker og BWO selger seg ned.

Nå står Q3 for døren og dersom det hele er iscenesatt eller ei, vil dette nærmere utkrystalliseres hen mot Q3 og ifm. selve Q3 fremleggelsen. Det e nemlig her jeg tror vi vil kunne se "Arnet-effekten".
solb
29.10.2021 kl 11:32 4314

Jeg har ingen illusjoner om aktørenes integritet for øyeblikket. Det virker som om XTX har fått nye friske tilførsler til manipulasjonen de bedriver?
Så nå venter jeg spent på avgjørelse om Golfinho. 😎
Redigert 29.10.2021 kl 11:33 Du må logge inn for å svare

Sitat:

"I ettertid er det betenkelig når en ser kursutviklingen den siste månen, aksjen sto i 23,50 den 21.sept,
28,- den 29. sept og har gradvis øket til toppen 33,40 denne uka."

Du viser til rundt 40% økning for BWE fra 21. sept og fram tom. igår. Ja, dette er riktig.

Aker BP har for samme periode økt ca. 36% og Okea har økt 50%.

Uten at jeg kjenner eksakt alle bevegelsene i Aker BP og Okea - har disse to selskapene hatt ca. 70% økning i produksjon og dobling av fri kontantstrøm for samme periode?

Neppe, og bedre blir det ikke ved at BWE i dag omsettes med økning ca. 20% vs. de to nevnte selskapene. Dvs. NOK 28 er feil i kursutviklingen for BWE basert på produksjon og inntekter.

BWE aksjen skal opp, ellers blir det feil vurderinger som legges til grunn.


Redigert 29.10.2021 kl 11:44 Du må logge inn for å svare

Aksjemarkedet er ikke logisk. Jeg gikk inn i BWE idag, men tenker nå at forrige gang jeg gikk inn Januar etter emi på 27kr og tenkte at det var noenlunde safe, så landa den på 23 og tenkte at det var ulogisk. Kan jo hende at dette gjentar seg, uten andre sammenligninger i forhold enn mønster i kursbevegelse. Håper ikke det.
cheezy
29.10.2021 kl 12:43 4165

Jeg benyttet anledningen til å flytte selge litt AkerBP og flytte pengene over i BWE. Denne dealen er en fin fin kjøpsanledning.

Dette her gjorde et bra kutt i fortjenesten så langt, men jeg angrer ingenting.

Når man følger et selskap - og det omkringliggende - så tett som jeg gjør ville det ha vært å endre egen strategi å omdisponere posisjonen i aksjen. Tar faktisk ikke sjansen på å sitte utenfor, nettopp fordi BWE, med BWO og BW Gruppen på slep, er så totalt omfattende - og det er så mye som skjer i BWE nå om dagen - ville det ha vært feil fra min side å endre på strategien.

Når man har slik klokketro på CEO Arnets handlinger og man vet at Golfinho og Kudu er under prosess, blir det feil å selge eller omdisponere. At ingenting er statisk, fikk man et eksempel på ved dette nedsalget til BWO. Neste gang svinger pendelen andre veien. Status quo hva angår BWE, dog dessverre ikke med aksjekursen.

Så får vi se om analytikerne mener at nedgangen i kurs var helt å forvente og anses som en rimelig korreksjon.

By the way, velkommen til alle dere nye aksjonærer.
Redigert 29.10.2021 kl 12:48 Du må logge inn for å svare
Fortun25
29.10.2021 kl 13:07 4109

Negativ cash flow på usd 56 mill i 3 kv. Samt produksjonskostnader på 36 usd/fat. Produksjonen har fallt svært mye mere enn det som
Var predikert for ett år siden.

Det er ingen grunn til å løpe etter denne sksjen. Den ene skuffelsen følger på den andre.

Et kjapt blikk på antall frie akser, uten å ta med BW Gruppen eller BWO, viser før nedsalget at de frie aksjene utgjør 76.5 mill. aksje. Etter nedsalget er dette økt til 90.5 mill. aksjer. Tross alt og fremdeles - lite med frie aksjer i fortsettelsen.

Omsetningen i dag med aksjonærliste for i går, omsatt så langt ca. 0.4% av utestående aksjer. Absolutt marginalt og kan tyde på at aksjen skal fort opp igjen.

Negativ cashflow i Q3 skyldes da primært at de ikke hadde noen liftinger, hvilket jo også var meldt. Så det er da ikke noe argument i mot aksjen. At liftingene foretas i Q4 istedenfor Q3 burde jo heller telle positivt sånn strengt tatt. Oljeprisen er høyere nå enn hva snittet for Q3 var.

om noen måneder vet vi om dette var tidenes kjøpsmulighet for de langsiktige i BWE eller et godt salg av BWO. I underkant av 30% av aksjene havnet hos BWG som antas langsiktige. Spørsmålet er hvor stor andel av de resterende 14 mill aksjene som har gått til tradere og kortsiktige hedgefond. Hvis oljeprisen holder seg noenlunde så tror jeg dette ble en god kjøpsmulighet. Ifølge mine kilder ble eksisterende aksjonærer prioritert i allokeringen, antar mange av disse er langsiktige. Tror oljeprisen og evt nyheter fra BWE vil bestemme hvor lang tid det tar før vi er over 30 igjen. Men med 14 mill aksjer med kostpris på 28 (pluss de som har kjøpt i dag) så er det etablert et nivå som skal brytes på vei oppover, hvis vi skulle falle under 28 den nærmeste tiden. Blir stillingskrig de neste dagene, tipper det er mange kortsiktige som skal ut før dagen er omme, kan fort se et dropp siste timen. For de som har litt is i magen så er det sannsynligvis en god kjøpsmulighet. Fallet i BWE er jo forståelig, jeg sliter mer med å forstå fallet i BWO. De gjorde en pen gevinst og skaffet seg likvider. Kursfallet illustrerer kanskje at tilliten til BWO i markedet er lav. Har heldigvis lav kostpris, men surt og se gevinster smelte bort over natten. Blir spennende når man gjør opp status på 2021, tror dagens kurs vil vise seg som en god inngangspris.

Det er tydelig at det er mange ekstra aksjer som skal ut. Sjeldent jeg ser kurs holdes nede så lang del av børs dag uten snusk i regnskap. Ja ja den stiger nok etterhvert
cheezy
29.10.2021 kl 13:38 4084

Dette er glemt i slutten av neste uke. Jeg ser på dette som en kjøpsmulighet. Da jeg har mange aksjer i BWO er jeg selvsagt skuffet over at de selger. Men de har et stort investeringsbehov framover.

Problemet med BWO er kanskje at de nettopp nå har en del FPSOèr som er på vei ut ur kontrakter. De har tre bunnsolide "cashbringer" som genererer veldig mye cash-flow, men du har også en periode nå fremover hvor Capex er veldig høy. BWI genererer ikke noe særlig med cash de neste årene hvis ikke noe spennende skjer.

Polvo og Oppertunity er på en måte "dedikert" til BWE, men når blir Kudo operativ?

Hva skjer med eierskapet BWO/BWE om 6 månader når "lock-up" avtalen går ut på dato? Jeg tror ikke det kommer å selges flere BWE aksjer, men for å ikke bli i interessekonflikt kan et nedsalg være strategisk gunstig.
Q3 kommer å gi meir informasjon

Ser ut som at det er BWO som selger enda mer. Ellers hadde vi sett retailers som hadde plukket opp kursen. Minner sterkt om januar der kursen etter EMI-kurs ble hold statisk. Nå tror jeg ikke at vi ender der, men man vet aldri.

tror ikke det. BWO har lock up:

BWO has entered into a 6-month customary lock-up with the Managers on the remaining shares in BWE held by BWO after the Offering.

husk at det er 14 million 'nye' frie aksjer. Med 15% rabatt så er det nok mange kortsiktige som hadde håpet på rask gevinst. Ser ikke et som det skjer og mange skal nok ut før dagen er omme.

Ja, lock up på de som de har solgt i den lukkede aksjonen ja, men de kan jo selge flere aksjer i det åpne markedet.

Litt "vondt" i dag i både BWO og BWE. Tror nok at enkelte av BWO aksjonærene helst så at aksjene ble stående i BWE. Alternativer må være at BWO har et så presserende pengebehov at det bare måtte selges, uansett pris. Synes det hele gikk fort og gale.

For BWE koker det hele ned til Q3. Endret heading til Q3, fordi Arnets kjøp - før eller siden - vil vises i materielle forhold. Det e rikke så fryktelig mange børsdager til 23. november, men disse vil gå med for at markedet skal kunne se noe nytt innen M&A.

En FID Kudu er også en viktig hendelse.

Arnet har atter en gang kjøpt og spørsmålet blir hvorfor - kort eller langsiktig effekt?

Q3 vil bli avklarende på mange måter.

Ikke glem det er OPEC+ i neste uke. Det er tross alt oljeprisen som vil være styrende. Ser også at på diplomatisk hold sås det tvil om noen løsning vs. Iran i inneværende år. For min del viktig for å bli sittende innen olje. Mener OPEC+ sannsynligvis fortsetter med tidligere vedtak og da blir det ny produksjonsøkning på 400.000 f/d. Dette vil stabilisere oljeprisen. OPEC+ kan overraske, men tror det ikke.

Gitt Arnet vet hva han gjør, så vil dette her gå godt.

God helg!

går all in i sluttauksjonen, satser på 27. God helg!
Vorge
29.10.2021 kl 16:10 4030

Arnet vet nok hva han gjør på lang sikt. Problemet er at han og ledelsen i de to selskapene bryr seg null om aksjonærene - særlig i bwo - om hva som skjer med kursen. Hver gang det ser lyst ut kommer de med en forundringspakke som sender kursen ned. Svært sjelden anstrenger de seg for å komme med noe som kan være fint for aksjonærene.

Når de i tillegg gjør så dårlig håndverk som dette sjokksalget var blir humpen i veien unødvendig stor.

Ja god helg, Jeg har vel vært heldig med å selge i PEN og kjøpe I BWE. Vi får se. Men uansett oljedipp en idag, vi er over 80, noe som var utopisk for en tid tilbake. Nå blir disse 2%ene ned en salgssignal overdrevet i forhold til inntjening, men go with the crowd and see what happens.
Litt av en black Friday omvendt.
Redigert 29.10.2021 kl 16:23 Du må logge inn for å svare

Med perspektiv så er jo BWE ganske mye opp siste ukene. Synd hvis flere har kjøpt på topp. Vi vender tilbake etterhvert.

Oppriktig talt, aksjen og selskapet har blitt behandlet i dag på børsen som om det var et slags pyramidespill.

Selv om det ikke oppfattes slik i dag, er selskapet veldrevet og tjener gode penger.

Markedet vil finne tilbake når det oppdager at BWE virkelig er blitt en pengemaskin med omtrent USD 60 mill. som fri kontantstrøm per Q.

I dag har galskapen fått blomstre på børs. I neste uke kommer besinnelsen og tid for ettertanke - om det er å spille selskapet i senk - eller hva det står for og inntjening som bør stå i sentrum.
Redigert 29.10.2021 kl 19:50 Du må logge inn for å svare

Er ikke dagens prising og rabatt av BWE kanskje basert på at det per dagens dato kun er en enhet som genererer cashflow til selskapet (Adolo).
Med flere operative enheter reduseres risikon i aksjen, stans på Adolo og selskapet genererer null i denne periode (eks. BW Sindre Berge)
Gjest 79
30.10.2021 kl 15:57 3300

Legger ut en link til Den siste seismiske bredbåndsteknologien brukes i det angolanske dype offshore-området.
Med et bilde av hydrokarbonpotensialet i dypvanns områder Kwanza basin Angola og Santos/Campos basin Brasil.

https://www.geoexpro.com/articles/2015/03/angola-kwanza-basin-exploring-further-and-deeper-for-oil-and-gas

Samme bilde er brukt i Panoros Q2 presentasjon 2020 side 6.
Uten noen videre tekst til bildet utenom at dem har satt inn Dussafu i bildet.

Her er link til bildet.

https://mb.cision.com/Public/399/3182018/acb4fe9b7aae0417.pdf

51

Redigert 30.10.2021 kl 17:20 Du må logge inn for å svare

Samme ankepunkt har jeg. Selskapet må få flere eiendeler, for å spre risk.

Dette tror jeg ikke lenger er noe problem, fordi BWE har tydeligvis selv kommet til samme erkjennelse.

Ifm. Q og CC har selskapet tidligere under Q&A delen vært tilbakeholden med info innen M&A og forfektet et syn som medførte - utvikle egne assets først.

Trolig pga. mislykket eller lite tilfredsstillende boringer på Dussafu i det aller siste og rent generelt, synes det tydelig at BWE har skjønt at her må det kjøpes produksjon.

Reuters meldte 30. juni at DBO Energy og BW Energy hadde lagt inn bindende bud på Golfinh i midten av juni. Senere har media skrevet om at BWE (samrøre med BWO) er valgt av Petrobras sitt styre som successful bidder. Senere "dementert" av BWE, dvs. ikke benektet anbudet, men påpekt at ingen formell beslutning om kjøp er tatt. Det er her jeg kobler Arnets frenetiske aksjekjøp i eget selskap.

På siste Q2 og samme CC seanse meddelte Arnet at selskapet hadde spesielt et asset i Asia i kikkerten. Ellers ble det nevnt BWE hadde Brasil-fokus. Selskapet melder at det arbeider aktivt innen M&A, men ikke kan garantere at selskapet lander et kjøp av nytt eiendel. På den annen side, kompetanse er innleid og dedikert ekspertgruppe arbeider med div. evalueringer av assets (M&A). Dette ble nevnt ifm. Q2 og CC.

Oppsummert:

Det vil trolig ikke drøye så mange mnd. før BWE melder noe innen M&A, for selskapet følger bevisst egen strategi om kjøp.

Golfinho, med både gass og olje - ca. 15.000 fat om dagen, kan være et kurant eksempel på denne intensjonen.

Jeg tror at markedet vil erfare at BWE innen årsskiftet har meldt noe innen M&A og da fortrinnsvis et asset som produserer. Så ja, ditt ankepunkt er i overensstemmelse med selskapets egen strategi.
Redigert 30.10.2021 kl 18:18 Du må logge inn for å svare

Publiserte følgende innlegg først under PEN-tråden, fordi dette selskapet i disse dager vil få avgjørende beskjed om Aje-salget, hvor gassen står i sentrum. Det er tydelig at BWE har skjønt at å forsere Kudu-gassutbyggingen, så vil selskapet kunne få et nytt og sterkt fotfeste. Egentlig vil et eventuelt kjøp av Goldinho-pakken inneholde gass. Golfinho-pakken inkluderer feltene Golfinho (produserer i dag både olje og gass) og Canapu Gas Field, pluss utforskningsområdet BM-ES-23, der Petrobras har en eierandel på 65%og driver eiendelen i samarbeid med PTTEP (20%) og Inpex (15%).

Innlegget:

Hentet fra twitter og habil skribent:

Since we published that story on Friday afternoon, the White House has revealed not only that it’s using the G20 summit to push OPEC+ to do “the needful when it comes to supply”, BUT ALSO that it’s talking to others about could come next” if OPEC+ doesn’t respond favourably

Kullprisen stiger og det produseres max. President Biden vil ha sterkt redusert utnyttelse av olje, sammen med den øvrige verden. Samtidig benyttes COP26 og G20 som brekkstang for å tvinge OPEC+ til å øke produksjonen av olje.

Det er da vitterlig ikke OPEC og de samarbeidende land - som ene og alene - skal ta støyten for at kloden er kommet i en energikrise?

Slett lederskap og feilslått og misforstått satsing og progress innen grønn energi - og det totale energibehovet - kan ikke lastes OPEC+ alene. Ei heller han OPEC+ lastes for at mange år med lave oljepriser har utmagret og rasert de fleste lands budsjetter. Før eller siden må det anses som rimelig at de land som virkelig produserer olje til alles beste, får kompensert for tålmodighet og lav prising.

Veien å gå for Biden & Co. er ikke å angripe og dirigere oljeproduksjonen, men å ta i bruk de virkemidlene som er til stede. Først og fremst må verden bestemme seg for om olje - som handelsvare – skal forbys eller G20 eller andre skal samlet kunne gripe inn ved å regulere oljen. Man vet at USA har på beddingen lovforslag (NOPEC) som vil vingestekke OPEC som kartell. Iverksettes eller implementeres bill, tar den samtidig med seg industrien i USA i dragsuget.

Kina får ture frem som landet og president Xi vil. Kullprisene stiger i taket og også her vurdere myndighetene tiltak.

Kan vanskelig se for meg at USA eller andre land kan gå hardt ut mot olje, før ditto gjøres mot bl.a. kull eller stabiliserer gassleveransene.

Hvorfor skal gassprisen kunne gå sky-high, mens olje skal reguleres?

Realiteten er vel at ved å diskriminere olje, så fjernes investorene og långiverene og olje blir fy-fy. Slik vi allerede har sett innen oljesegmentet. Uten vesentlig og stabilt inntektsgrunnlag og overskudd i driften, vil ikke en O&G produsent investere mer enn hva som ligger i planene og strategien. Dette har allerede medført at det underinvesteres i olje – ingen økning innen leting, utbygging og produksjon - på verdensbasis.

Det kan med rimelig god grunn legges til grunn at OPEC+ kommer til å sloss – med nebb og klør – for å be seg frabedt å bli detaljstyrt av myndigheter eller organisasjoner, som i førstningen har blokkert eller ikke taler OPECs sak. Det hele blir meningsløst om Biden med flere nå skulle dirigere OPEC+. For da blir plutselig omverden vs. OPEC+ et «kartell», som det i utgangspunkt advares mot.

EU åpner for at gass kan merkes som «grønt», skriver E24. Videre skrives: G20-landene er enige om at man skal forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier kilder til nyhetsbyrået AFP.

Det synes tydelig at for å fange investorenes interesse, må et O&G selskap i fremtiden kunne vise til både O&G eller gass alene. I den forbindelse ville Aje gassen i dag ha vært en fin match for Panoro. Det er nok ikke uten grunn at BW Energy forserer Kudu-gassen - noe større enn Aje (TCF).

Utviklingen innen energitransformasjonen synes bety at gass vil bli en naturlig del av klodens energimix.

O&G selskap som ønsker å delta og opprettholde egen goodwill og investeringsgunst, må vise dette til aksjonærer og den øvrige investormassen. For olje i seg selv, kan bli for snevert.
Redigert 31.10.2021 kl 14:09 Du må logge inn for å svare

Kingiscash og ErikNordnet (eller andre)

Trekker frem spesielt dere to, fordi det virker som om dere er godt informert og har kunnskapen om BWO, samt skriver på BWE tråden.

Hentet på nettet som diskusjonsgrunnlag om Golfinho og salg av Petrobras:

The project is operated by the FPSO Cidade de Vitória, which belongs to Saipem and has the capacity to produce 100,000 barrels/day of oil. The production unit charter contract expires in 2022.

As the BW group has a fleet of FPSOs without contracts, it will not be surprising if the purchase of the asset is effectively closed with Petrobras that the Norwegian oil company evaluates the possibility of using a unit of its fleet. The market’s bet is that the outcome will depend essentially on the final price offered by Saipem for the renewal of the charter contract.

Fra meldingen av 28. oktober om nedsalg av aksjer i BWE, ble det opplyst:

However, BWO has decided to divest part of its shareholding in BWE to accelerate growth in core business areas. The net proceeds to BWO from the Offering will be used for further growth opportunities within energy infrastructure, including FPSO and renewable energy investments, as well as other general corporate purposes. BWO will remain a committed and supportive partner to enable BWE to deliver on its growth strategy.

Jeg biter spesielt merke til følgende to setninger:

BWO has decided to divest part of its shareholding in BWE to accelerate growth in core business areas.

Og

BWO will remain a committed and supportive partner to enable BWE to deliver on its growth strategy.

Kjernevirksomheten for BWO er vel fremdeles FPSO-ene.

Kan det tenkes at dette «fort og gale» nedsalget og kan den massive rabatten bero på noe presserende?

Kan det rett og slett tenkes at BWE er kommet så langt i forhandlingene med Petrobras om Golfinho-pakken, at BWE allerede på dette stadium varsler BWO om en reell mulighet for å kunne levere tjenester til Golfinho?

Kan cash tenkes benyttet til ombygging av en eksisterende FPSO, til å håndtere gass og olje for både Golfinho (olje og gass) og Canapu Gas Field?

Det er lite eksakt å forholde seg til når det gjelder produksjonen av olje og gass på Golfinho, men Petrobras skal i anbudspapirene ha spesifisert rundt 14.000-15.000 f/d for olje og 750m3 gass. For Canapu er nevnt på nettet en mulig dagsproduksjon på ca. 2 mill. m3 gass. Gitt denne informasjonen, kan en/begge av dere kommentere - om det kan være mulig for BWO å levere en FPSO (av egen flåte, sekundært eksternt) til dedikert gass- og oljeproduksjon.ifm. Golfinho

Kan BWOs nedsalg i BWE forklares med at både BWE/BWO visste at aksjekursen ville falle vesentlig, men at den på et senere tidspunkt ville ta seg opp basert på kjøp av Golfinho-pakken. BWO trengte cash til en ombygging av egen eller ekstern FPSO. Kan CEO Arnet´s NOK 2 mill. kjøp begrunnes med dette?

På den annen side, vanskelig for Arnet å handle i en slik situasjon, men partene er trolig ikke kommet så langt i forhandlingene at innsideproblematikken blir gjeldende.

Dvs. både BWE og BWO satser på at det til slutt blir landet en endelig deal med Patrobras?

Hva jeg skriver i det ovennevnte er rene spekulasjoner fra min side. Slik et forum kan brukes til. BWOs samarbeid med BWE er bare en av flere muligheter BWO ser for seg cash kan benyttes til. Vil like fullt hevde at jeg tror BWE kjøper Golfinho innen relativt kort tid.


Redigert 31.10.2021 kl 16:57 Du må logge inn for å svare
6 Mack
31.10.2021 kl 18:03 2621

-
Redigert 31.10.2021 kl 20:05 Du må logge inn for å svare

Bwe velger annen løsning enn å involvdre BWO på Kudu, og Arnet selger seg ned i BWO like før BWO kaster aksjene på dør på billigsalg.

Man skulle nesten tro det var litt dårlig stemning her, men Arnet er jo fremdeles styreleder(?) i Bwo så..

Pareto tar inn BWE i novemberporteføljen:

For November, we make four changes, replacing BONHR, MING, MWTR and PEN with BELCO, BWE, CLOUD and EPR, keeping AKER, AUSS, FRO, GJF, NSKOG and SUBC

Dersom markedet tolker CEO Arnets innsidekjøp - 1 mill. BWE aksjer nylig og for NOK 2 mill. denne gang - dithen at aksjekursen settes lavere enn hva sjefen sjøl er villig til å betale for BWE-aksjen (NOK 28), skal det bli vanskelig å agere på børs - gitt man posisjonerer seg basert på katalysatorer.
Redigert 01.11.2021 kl 08:41 Du må logge inn for å svare