Enovix


Fortsetter diskusjonen om Enovix.

Hovedsporet for REC er Group14 og to andre ikke navngitte kandidater.

Det er utallige selskap som benytter silangass som innsatsfaktor

AMprius, Enovik(Norge/Tyskland), LeydenJar, Cenate (Norge), Nexeon, Group14, Sila Nanotech (potensielt chlorosilane),OneD material

Enovix har et patent som beskriver bruk av silangass, det blir hevdet på nettstedet b-science.net at de benytter silangass.

Dette er ikke bekreftet med sikkerhet,Jeg tar derfor gjerne en diskusjon.

questi
24.05.2021 kl 14:31 6954

Ironisk nok kan det at Tesla har 'lagt beslag' på strategien med å produsere billig (20% økt ytelse & 5% billigere pris)
tvinge andre produsenter som feks Daimler til å satse på strategien med å produsere eksklusivt...

Hvis Tesla har begynt å konkurrere på pris, lønner det seg for de andre å ikke løpe etter med enda billigere pris, som er vanskeligere pga tapt forsprang... de vil ha større sjanse på å konkurrere på ytelse ( > 20% ytelse < 5% billigere pris)....

Hvis Tesla har valgt billig metallurgisk silisium, kan faktisk de restende bli tvunget over til dyrere silan.
Redigert 24.05.2021 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
KAWAS
24.05.2021 kl 14:43 6923

Jeg tipper at ulike teknologier vil leve side om side, iallefall for en lengere periode.
questi
24.05.2021 kl 14:47 6888

Enig.. og vanligvis pleier ting å bli billigere over tid..

og for kapitalvarer av typen biler med superbatterier..
er det ofte slik at teknologier som er eksklusiv i dag ender opp med å bli allemannseie i fremtiden med fallende priser,
mens teknologier som har basert sin overlevelsesrett på å være rimelig vil bli faset ut....
Redigert 24.05.2021 kl 14:51 Du må logge inn for å svare

Mye kvasivitenskap som kommer frem på disse trådene, med en detaljgrad som for meg
synes nokså uinteressant. Det store bildet er at REC sitt marked er på vei inn i en
supersyklus som kommer til å vare i overskuelig fremtid. Jeg forholder meg til uttalelser
fra selskapet, da jeg er ganske sikker på at de sitter med mer ekspertise enn selv Nemi's.
Viser til uttalelsen i q1 rapporten (en kommentar CEO ikke kan komme med uten å ihvertfall ha litt kjøtt på beinet):
"“The demand for semiconductor polysilicon and silicon gas has strengthened over the last quarters and we expect this trend to continue. Limited shipping availability over the Pacific has created some problems in fulfilling orders, but we are confident it will gradually be resolved. The PV polysilicon market has strengthened over the last months, but unfortunately, REC Silicon is not able to supply this market due to the trade dispute with China. However, plans to develop an “ultra-low-carbon footprint” PV value chain continue in collaboration with other solar companies and the US Government. REC Silicon is also in negotiations with several “Silicon Anode” companies concerning silane supply contracts from our Moses Lake facility. REC Silicon is confident that the Moses Lake facility will be restarted in 2023 with probable demand from both the PV and the Silicon Anode market,” said Tore Torvund, CEO."

Nemi's unnlater forøvrig å svare på hvorfor han gikk fra å nærmest hausse REC i 2018/2019
til nå å være negativ til alt REC driver med og har muligheter til oppnå i fremtiden. Uten svar,
kan jeg jo tippe på at det for et par å siden ble foretatt en realisasjon av et surt tap i REC.
Det kan selvsagt skje med den beste, og vi som kjøper Rec idag er selvfølgelig ikke unntatt
fra den risikoen det alltid innebærer å eie aksjer.
questi
24.05.2021 kl 15:08 6865

Min spekulasjon på et av forumets mysterier ang Nemis REC-interesse koblet med gjentatte uttalser (i en deklamerende tone som jeg oppfatter som veldig tillitsinngivende) om 'null eierskap i REC-aksjer': shorting! :P

At Nemi er så persistent.. kan tyde på at shorting + forumaktivitet har vært omtrent som en gullgruve... oppdaget ca 2018/2019 :D
Falco1
24.05.2021 kl 15:29 6773

Som jeg sa til dere i går nemi driver kun med klipp og lim etter voldsom baissing med sil priser når de gikk nedover og skattesaken.

Han klipper og limer og tar ikke med alt og setter sammen litt selv. Det Selskapet selv sier vrir og vender han på.
Analytikerne er noen idioter og alle på forumet er noen idioter og alle aksjonærer er idioter resten av verden er idioter i følge han selv:))

Her er en tråd han klipper og limer fra når det gjelder temaet i denne tråden.
https://finansavisen.no/forum/thread/73198/view
questi
24.05.2021 kl 15:37 6750

Husker godt Hammers, Bålfreak, Trani (Tranii, Traniiii +++) :D
Det var tider det...
Redigert 24.05.2021 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
Falco1
24.05.2021 kl 15:42 6752

Enig i hva feks Arctic sier, det finnes mange muligheter for Rec. Blant annet når denne kom da hørte vi ikke fra Nemi på mange dager da ble han helt tyst:)) Tidsspørsmål før Rec og Sila er i dialog det finnes ikke alternativer for Sila:))

I en oppdatering fra Arctic Securities pekes det på at dagens Tesla-batterier med kapasitet på 100 kWh signaliserer at Sila har satt seg som mål å nå en batteriproduksjonskapasitet på én million kjøretøyer. Med 100 prosent utnyttelse av Moses Lake vil et slikt nivå bety at Sila alene vil ha behov for hele RECs kapasitet i Moses Lake.
Arctic opplyser i en oppdatering at de har vært i kontakt med REC, og at selskapet opplyser at de ikke har hatt samtaler med Sila. Men analytikeren mener det kun er et spørsmål om tid før dialogen vil starte ettersom det ikke finnes alternativer for Sila.

Arctic mener REC kan ta en pris på 22 dollar pr. kilo silisium. Det betyr at et batteri på 32 kilo vil innbringe 700 dollar til REC tilsvarende 4,70 dollar pr. kWh for et 150 kWh-batteri. Det utgjør under 10 prosent av en batterikostnad på 50 dollar pr. kWh eller 5 prosent hvis batterikostnaden blir 100 dollar.

Meglerhuset konkluderer med at REC vil kunne nå EBITDA på 319 millioner dollar ved en silangasspris på 22 dollar pr. kilo
Redigert 24.05.2021 kl 15:43 Du må logge inn for å svare

"På siste spørsmål kan man ha bruk for teknisk innsikt, men det sier seg selv at selv ikke det hjelper. For noen år tilbake gikk diskusjonen om verdens bilparker skulle bli batteri/elektrisk eller om hydrogen var løsningen. Verdens ledende ingeniører har var delt, det samme var bilprodusentene. Nå ser det ut som det blir elektrisk de fleste satser på.”

Jeg er uenig

Et eksempel: Ved å vite at flere selskaper bruker CVD, så vet man at de konkrete tallene for kostnad som OneD material opererer med trolig kan overføres til andre produsenter av anodemateriale.

Silisium i batterianoder finnes faktisk i produkter allerede, jeg mener man er på et stadie der man kan se noen konturer av hva fremtiden vil bringe.

Redigert 24.05.2021 kl 15:56 Du må logge inn for å svare

Store tanker bare: Kan det være aktuelt for RECSI med noe mer intimt samarbeid (Eks. et JV) enn å bare selge produktet? Dette kan i tilfelle være tryggere for begge parter om en lykkes. Blir jo litt spesielt om bare en kunde skulle ta hele produksjonen... Nye kunder blir da utvidelse av eksisterende linjer eller ny fabrikk.
KAWAS
24.05.2021 kl 18:29 6158

Dersom siliconanoder i batterier blir en suksess tror jeg det kan være best å ikke inngå i et JV og derved legge alle eggene i én kurv. Det kan faktisk også være i RECs interesse at det kommer flere produsenter/konkurrenter av silangass slik at markedet raskt blir større og derved segmenterer markedet slik at de totale investeringene blir så store at det blir vanskeligere for konkurrerende teknologier å vinne terreng. Jeg håper faktisk også at USA og Kina skjønner ar de har en felles interesse av fri handel uten tollbarrierer, men da med produkter som holder påkrevde klima- og humanistiske standarder. Proteksjonisme har aldri bragt noe godt med seg. Land som Norge kunne kun oppnå en levestandard som i dag pga av rimelig tilgang gjennom frihandelsavtaler (EØS og EFTA).
questi
24.05.2021 kl 20:20 5902

Jeg tror frihandel er et slags ideal, omtrent som demokrati. Jeg tror når en gruppe mennesker har klart å oppnå en fordel (ideologisk, religiøst, politisk, økonomisk, teknologisk eller militært osv) er de på en slipperyslope hvor deres initielle maktubalanse vil gi dem større evne og/eller sjanse til oppnå enda større fordeler osv. inntil hele 'markedet' blir overtatt og ende opp i en monopoltilstand.

Uten reguleringer av et eller annet slags er det umulig å holde på den tilstanden der konkurranse fortsatt finnes. Frihandel av det nivået vi så da den hadde global utbredelse frem mot ca 2010 var tenkt regulert av WTO, altså at det politiske monopolet som var vokst frem ved da skulle kunne være så dominerende at det skulle klare å regulere og holde det økonomiske i kunstig balanse ved at WTO kan ta seg av alle tilfellene av 'misbruk'. Men Kina overtok den økonomiske makten og stod på vippen til også å overta den politiske makten.

Det vi ser nå med proteksjonisme er den naturlige reaksjonen mot 'frihandel på alle plan'... som ville ellers ufravikelig ha ført til politisk maktskifte.
Redigert 24.05.2021 kl 20:41 Du må logge inn for å svare
KAWAS
24.05.2021 kl 20:58 5710

Helt enig i det du skriver. Problemet er at internasjonalt er det svært krevende å både bli enige og å overholde regler. Kina er et godt eksempel. Svaret må være fare for sanksjoner. EU's taksonomi synes jeg er et godt eksempel på et sanskjonssystem som kan få betydelig effekt, omsettelige utslippskvoter et annet Men, det er krevende..... vi (Vesten) har latt Kina komme altfor billig unna med deres blodkapitalisme. Å legge seg flat for Kina pga av kortsiktig laksepolitikk er og blir feil. Det er forskrekkelse hvordan kineserne med statlig styrt politikk utbytter afrikanske land. Vi får se hvor det bærer hen, men fri konkurranse på like vilkår med regler og rammeverk som effektivt kan sansksjoneres om nødvendig er det politikere, WTO etc. må alltid må etterstrebe.
Redigert 24.05.2021 kl 20:59 Du må logge inn for å svare
questi
24.05.2021 kl 21:14 5602

Veldig interessant problemstilling...
En fundamental analyse på tilfellene med:
1. Kina som bruker sin kjøper(feks laks)/selger-makt til å kunne fortsette med sin fremferd..
2. Vesten som bruker sin kjøper/selger(feks laks for Norge)-makt til å endre på Kinas fremferd
hadde vært kult :)
Redigert 24.05.2021 kl 21:15 Du må logge inn for å svare

Nye standarden på bensinstasjoner. Sikkert world wide etterhvert. Vil kreve mye solceller og ikke minst batterier for å samle på all overdkuddskraft. Alle skal ha - alle får - big boooom. 🤠
https://www.vg.no/annonsorinnhold/circlek/fremtidens-stasjon/
Redigert 24.05.2021 kl 21:24 Du må logge inn for å svare
Rubin
24.05.2021 kl 21:33 5617

Bra plass å starte på Kongsberg: Norges teknologihovedstad…👍
KAWAS
24.05.2021 kl 21:40 5551

Vestlige verdikjeder er derfor riktig og viktig å bygge opp, ikke for at vi ikke skal handle med Kina, men for å skape mer likevekt i en ubalansert markedsmaktsituasjon der den kinesiske statsstyrte blodkapitalismen skal tvinges til å innordne seg internasjonale regler for handelspolitikk, miljøstandarder og respekt for menneskerettigheter. Dette er det REC blir et symbol for. Å eie aksjer i REC er et slag for framtiden.... å håpe ar REC går på trynet som noen her synes å håpe på sier noe om hvor moralsk desorientert disse er.
questi
24.05.2021 kl 22:03 5359

Ekstremt god presisering du hadde med forskjellen mellom å begrense et dårlig alternativ vs å tilby et nytt bedre alternativ.

Sann frihet ligger i å ha både gode og dårlige alternativer å velge fra - har man bare dårlige (eller bare gode) alternativer å velge blant er det ikke sann frihet. Og: Det finnes en prinsippiell forskjell mellom det å begrense frihets-hemmende alternativer, vs å tilby frihets-økende alternativer.

RECs Ultra Low-Carbon Solar Alliance bør prinsippielt lykkes fordi det er et sant frihets-økende alternativ :)
Redigert 24.05.2021 kl 22:14 Du må logge inn for å svare
Sjakalen
24.05.2021 kl 22:30 5178

..de får legge til H2 og, så blir det vel ulovlig med boliger på 5km avstand :-))) Men seriøst så er dette innovativt og en god start i segmentet. Men ser for meg paneler fulle av måkeskitt. Disse forurensende elbilene vil gi oss 3-4 gangen så dyre strømregninger i hjemmet og hytta. Men jeg er i RECSI til tross for dette, vi er i en spennende periode hvor alt grønnvaskes. Ikke glad i elbiler og politikken, men det utgjør heldigvis ikke hele markedet for RECSI ;-) Vurderer å bygge en 2etg energistasjon selv. med paneler... varer i 10 år dette markedet vil jeg tro..
Redigert 24.05.2021 kl 22:33 Du må logge inn for å svare
questi
24.05.2021 kl 22:40 5097

Grønn bevegelse er ikke bare drevet av forurensning og CO2-hensyn (som kan løses med bedre rensing) men også av fornybar-aspektet. Selv om fossile reservoarer ikke vil gå tom før eventuelle CO2 effekter slår til innen 10 år, så vil de omsider gå tom.. Fornybar-aspektet bare vokser og bli mer dominerende.. inntil man tilslutt går helt tomt. Tilstanden med å mangle fossilt varer jo på en måte 'forever' :)
Redigert 24.05.2021 kl 22:48 Du må logge inn for å svare
Sjakalen
24.05.2021 kl 22:47 5006

CO2 effekten bryr meg lite. Finnes ikke noe bevis på at dette skjer. Tvert imot trengs CO2 for at vi skal leve. De som bor langs storveier plages selvsagt, men det er lokale greier, som ikke påvirker moder jord. MEN teknologi og lagring av allerede skapt energi, fra alle kilder vil være fokuset. Selv innen bil, så er det ikke lenge før vi suser rundt 120 meter oppi luften, og der tror jeg selv jeg vil foretrekke fossilt eller hydrogen. Med de idiotene av politikkere som selger ut vår blåe energi fra vann, så tvinges vi til å bruke strømmen hjemme på smartere måter, og der kommer "bilbatteriene" inn i husene.. henger vel allerede endel Nissan Leaf batterier i huset til folk, med malerier ect. fremfor. Noen her som har tro på malingen som produserer energi fra solen? Hørt lite om dette i siste år..
Sjakalen
24.05.2021 kl 22:57 4921

...har sett dette.. teori/praksis er sjelden det samme. Men det er informativt fra mannen, smart fyr. Men når tog, fly, lastebil, alle maskiner og båter samt store intelligente eiendommer skal ha mat, så blir strømforbruket skyhøyt, og vi løser dette i dag med å smelle opp stygge øller her og der. Som nevnt over, persontrafikk blir luftfart, fortere enn folk aner.. uansett, vi, Norge, er og burde fortsatt vært i en meget god situasjon hva gjelder strøm og ren strøm. Dessverre skal globalist tankegangen, sette oss i denne situasjonen hvor vi deler strøm på kryss og tvers, kjøper kvoter og synger om at vindmøllene på land ikke er så verst. Men vi i RECSI, har gode tider fremfor oss, dagens produkter i RECSI har alle gode utsikter, styrmann av beste sort og inngangsnivåer man kommer til å le seg spent ihjæl av om kort tid 1-6mnd (min magefølelse). Horizons vil pusle sammen ting i forrykende hastighet, noteres vi på nasdaq så blir en av juvelene til Røkke junior nettopp RECSI. Hva tenker vi han kan blande RECSI inn i? AOW?ACH?
questi
24.05.2021 kl 23:02 4883

Stemmer.. tror bilbatteri blir mindre viktig på lang sikt. Jeg har tro på lagring av energi fra sol og vind på industriell skala..

Jeg vet ikke helt, men har litt noia mot utstrakt bruk av H2. Hva skjer hvis vi over titusener av år forbruker for mye av vannet til å produsere hydrogen? :) Kan en liten andel hydrogen lekke ut i verdensrommet pga økt omsetning, og vi til slutt ende opp med ubalanse av O2 i atmosfæren? :D

https://phys.org/news/2016-07-curious-case-earth-leaking-atmosphere.html
Redigert 24.05.2021 kl 23:11 Du må logge inn for å svare
grabein
24.05.2021 kl 23:12 4786

Ja, strømmen må bli ren. Og REC har foten i rett leir der.

Skal bli spennende når verden trenger 140 ganger batterikapasiteten allerede i 2035, dersom også tungtransport skal elektrifiseres. "Bare" 70-gangeren hvis all lettrafikk skal gå på batteri. Og dette inkluderer ikke industrielle batterier for lagring av grønn strøm.

Vi er midt i et nytt Klondike gullrace, men denne gangen er det batterier som er gullet. Jeg kan ikke skjønne at batterirevolusjonen ikke skal inkludere REC.

Til ettertanke: Da trenger verden å mine jordmetaller også utenfor Kina. Skal man konkurrere på pris mot barnearbeid og generelt elendige arbeidsvilkår, må det i høy grad automatiseres. Jeg håper The Boring Company kjenner sin besøkelsestid.
Sjakalen
24.05.2021 kl 23:14 4767

Elon "the tiger" Musk har sikkert svar og forklaringer :-)

Man må se problemer/muligheter ut ifra at vi er og kommer til og bli ALT for mange individer, som spiser strøm.. på denne jord. Eventyrene om Mars osv, gidder jeg ikke ha i hodet, selv om jeg liker Starwars greien.. Sol, vind og vann vil batteriene virkelig ha sin plass, og infrastrukturen og fordelingen innen forbruk osv. Men jeg har så lite positivt om el biler, bortsett fra at idag er dette innovativt, på en litt annen måte en hr. Tesla presenterte way back.

Man må også litt for morro, legge tl at det er meget populært med EL koner etter hvert :-))) Folk kjøper seg robot knulledukker som jeg vil tro trenger litt strøm mellom slagene...

Uansett, nok pissprat fra meg, RECSI er og blir en stor del av min totale investering. Jeg gir det 6 mnd korte bildet, men ser meg selv som eier om 3-5 år også.. størrelsen er grei, men kunne tenkt meg 100k flere aksjer i denne perioden før oppvåkning av ML og presentasjon av XFAKTOR fra Røkke og junior. 5 år frem ser jeg ingen grunn til at aksjen har gått veldig høyt. 150kr ich. Om ikke Røkke kaster kortene
questi
24.05.2021 kl 23:27 4672

Jeg tror sexrobotene er et mellomstadie. Det virkelig store energiforbruket går til virtualisering... man simulerer hele virkeligheter som er bedre og minst like realistisk som virkeligheten :D Folk kobler seg til maskiner som simulerer både eksisterende og mulige universer - sansbart med alle sanser via direkte hjernestimulering. Alt man kan tenke seg og ønske seg finnes tilgjengelig - for alle, samtidig.

Hvorfor sløse energi og tid på å besøke Alpha Centauri med vanlig romskip når man kan besøke virtuelt en 'mer korrekt og mer detaljert/interessant/frem-bakover-spolbart' versjon av Alpha Centauri og alle andre planeter man måtte ønske seg? :) Hvorfor ikke klone sin egen bevissthet/personlighet virtuelt opp for å rekke å oppleve flere liv og flere verdener?

Verden vil bli en enorm virtualiseringspark med maks antall klonede personligheter som hver skal oppleve mest mulig :)
Så mye som energitilgangen tillater...
Redigert 24.05.2021 kl 23:46 Du må logge inn for å svare
Sjakalen
24.05.2021 kl 23:36 4615

Helt klart. Spennende tider for innovasjon, og som vi med investert kapital (ikke trading med pennys) sier, så er det en aldri så liten revolusjon. Redd tiden med innkjøp av kvanta i RECSI under 20 er i ferd med å forsvinne.
Stonks_
25.05.2021 kl 07:46 3984

En simuasjon inni en allerede eksisterende simulator, ifølge Elon så er det vell 66 prosent sjanse for at vi lever i simulasjon

Å gi en sannsynlighet på et metafysisk spørsmål viser at Elon ikke er intelligent nok til å kommentere på slike ting.
questi
25.05.2021 kl 08:06 3811

Hvis verden er en simulering, så vil enten Nemi få rett, eller noen av REC-entusiastene få rett angående kursutviklingen..
i alle fall den simuleringen som du nå befinner deg i :) Altså, i den virkelige verdenen (hvis REC finnes der) så ville man også få et utfall, men i en simulering så vil utfallet tilpasses ønsket til 'hovedpersonen'.. Kanskje hovedpersonen er Nemi.. eller hovedpersonen er deg :P

Simuleringen vil sannsynligvis bygge opp dramaturgien slik at det er mye opp og ned før man kommer i mål.. Er jo ikke noe spennende å bare vinne med en gang.. må få masse motgang først :P
Redigert 25.05.2021 kl 08:10 Du må logge inn for å svare
fjellape
25.05.2021 kl 20:41 3298

Ja, nå begynner brikkene å falle på plass: Teorien om at verden er en simulering, kan forklare ubesvarte spørsmål om livet. F.eks hvorfor market cap i RECSI har utvikla seg så irrasjonelt som den har gjort de siste 20 åra.

Men hvis verden er en simulering,og ingen ting er virkelig, behøver vi da å bruke så mye energi på å krangle med hverandre, og henge ut den som kommer med fakta som vi ikke liker, eller krige mot den som misforstår, eller trakkasere den som forstår noe som vi andre misforstår?
Redigert 25.05.2021 kl 20:47 Du må logge inn for å svare
fjellape
25.05.2021 kl 21:08 3150

Evonix tilbyr batterier til småelektronikk som Garmin Fenix 6X armbåndsur, Snap solbriller, Motorola Radio håndsett, Motorola Razr phone, Dell XPS 13 laptop.
Det er snakk om batterier som skal tåle 500 sykluser, og hvor andre egenskaper er viktigere enn batterilevetid.
Fabrikk 1 i Freemont skal få første inntekter i 2.kvartal 22
Farbrikk 2 skal kjøpes, oppgraderes og gi inntekter i 2. kvartal 23.
Og man drømmer om JV/lisensiering til bilindustrien i 2025.
Man mener man er 5 år foran konkurentene på energitetthet: https://assets.website-files.com/6023ee57b22bf2f0c312206d/6032ef75ed96901390739734_Enovix%20RSVAC%20Investor%20Presentation.pdf
Redigert 25.05.2021 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
nemi's
25.05.2021 kl 23:35 2707

Enovix har for lengst publisert offentlig at de har forkastet bruk av silangass for å produsere Si-anoder.

But not all silicon anode production techniques are cost effective. The Enovix 3D cell architecture has been designed for the use of low-cost commodity silicon anode materials. Other approaches involve nanowires, nanoparticles or other structurally engineered materials, which involve additional silicon processing cost.

https://assets.website-files.com/6023ee57b22bf2f0c312206d/6054c2269ce0f5761d572a1b_Strategy%20for%20U.S.%20Leadership_White%20Paper_210319.pdf

Samme som Tesla og Enevate sier: å storskala designe for produsere composite particles med silangass er ubrukelig av hensyn til ytelse, kost og skalering.

Og silangass er dyr, giftig og eksplosiv.
Redigert 25.05.2021 kl 23:37 Du må logge inn for å svare

Frk Nemis du frk Nemis,

Hehe, du står på ser jeg. Vel, prøver i hvertfall. Hvis jeg hadde vært deg hadde jeg forholdt meg til det group14 sier. De sier at de er konkurransedyktige og vel så det. De ekspanderer og skalerer opp as we speak (dobler produksjonen for å vise at oppsettet kan skaleres videre opp i det "uendelige"). Produseres anoder med opp mot 70% mer kapasitet enn dagens industristandard (50% hvis de skal recharges 1000 ganger). Til konkurransedyktige priser. Finansiering for 12000 MT anlegget ved ML er rett rundt hjørnet. Vær litt tålmodig nå.

At en konkurrent ikke har klart det samme betyr (hvis det er tilfelle) mildt sagt, ikke så mye. Dog er det av interesse å se at selv enovix er enige i at de selv ikke har de beste batteriene i klassen (de har neppe engang de billigste per wt heller). Ha en fortsatt fin uke.
Redigert 26.05.2021 kl 00:24 Du må logge inn for å svare

Det du skriver peker i retning av at ENOVIX bruker thin film, med bruk av silangass som innsats faktor.

Du underbygger argumentet mitt med det du skriver.


Thin film er et amorft silisium belegg festet til en fleksibel polymer, der det er brukt silangass som innsatsfaktor og metoden er Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD).

LeydenJAR bruker og PECVD

"The intention was to develop new thin film solar technology, but the invention proved to be more suitable for use in batteries. Thus, a 'failed' project became a promising start-up in a relatively short period of time”

https://www.tno.nl/en/focus-areas/techtransfer/spin-offs/leydenjar-revolutionary-type-of-anode-battery/

"Og silangass er dyr, giftig og eksplosiv.” tullete og feil.

jeg går og utifra at du formulerte spørsmålet til Enevate som om de bruker silangass i sluttproduktet.

Ingen bruker silangass i sluttproduktet for batteri anoder, dette er en innsatsfaktor, det blir brukt i produksjonsprosessen. SIH4 blir til Si

Er det mye vann i havsaltet du har på kjøkkenbordet?
Redigert 26.05.2021 kl 08:26 Du må logge inn for å svare

REC Silicon: " Silane is the principal material used in the production of polysilicon and is an essential material for thin film PV"
nemi's
26.05.2021 kl 09:01 1636

Sunderland, sier Enovix, er fordi Nissan har gigafactory der. Ikke fordi REC har rør med silangass der.