Er det mulig at oljå går på en kardinalsmell ila uken?!


Spørs litt hva du legger i kardinalsmell, men jeg tror et fall til under kr 60 (10-15% ned) er på trappene neste 2-4 uker.

Baserer du det spørsmålet på Elliott Wave analyse og begrunn eventuelt hvorfor du spør?

Det er i alle fall lite olje-aksjer som er særlig spreke. Oljen har dratt opp 5-6% siden 21. mai, mens det aller meste av oljeaksjer er ned siden samme dag...

Det har nå ikke vært mer enn knappe to børsdager etter det.

Dog naturlig med en reaksjon opp fremfor ned når netto inntekt stiger med 3 dollar pr produsert fat....