Er det mulig at oljå går på en kardinalsmell ila uken?!


Det er i alle fall lite olje-aksjer som er særlig spreke. Oljen har dratt opp 5-6% siden 21. mai, mens det aller meste av oljeaksjer er ned siden samme dag...

Baserer du det spørsmålet på Elliott Wave analyse og begrunn eventuelt hvorfor du spør?

Spørs litt hva du legger i kardinalsmell, men jeg tror et fall til under kr 60 (10-15% ned) er på trappene neste 2-4 uker.