M Vest Water kan gå flere hundre prosent fra emisjon kursen


M Vest Water børs noteres 28.05 og selskapet vil ha en presentasjon før børs notering 27.05. Selskapet kan gå flere hundre prosent fra emisjon kursen. Mange som ville ha aksjen fikk ikke aksjer i rettet emisjon. Trond Mohn fikk nesten alt og noen proffer fikk litt. Private fikk null aksjer. Det vil si mange vil kjøpe aksjen første dag på børs og de som er tidlig ute vil sikre seg god inngang som da BCS ble notert. BCS gikk fra 16 kr til 63 kr på 10 dager, Før Spetalen ødelagt festen. Senere stabiliserte kursen på dages kurs. Men, BCS steg ikke uten grunn så mye. De har presentert avtaler nesten daglig. Det som er forsellen her er, vi har ikke med en tulling som Spetalen nå. Nå har vi med en seriøst stor investor som Trond Mohn og vi vil ikke se samme dumpingen som i BCS. Kommer det noen avtaler eller kontrakter vil vi gå fort opp til 40-50 kr pr. aksje her. Kanskje mer.
Her har to største aksjonærer 76 % av aksjen og har lock-up avtale på en periode på 6 mnd fra noterings dagen. Det ser ut som fem største aksjonærer kontrollerer 92,5 % av aksjene her. Mange av de store investorene er kjent for å være langsiktige investorer her og derfor er en ting sikkert og det er ikke mye aksjer som er tilgjengelig her. Kun 7,5% av Aksjen er i omløp og mange av dem vil ikke også selge på dagens kurs. Det vil bli en presentasjon 27.05 der dere kan stille spørsmål til ledelsen og jeg anbefaler de som er interessert melde seg på og stille spørsmål og høre hva de har å si. Her er linken..
https://www.facebook.com/events/307054367683827/
Vi har gleden av å ønske M Vest Water AS velkommen torsdag 27. mai 2021 kl. 11:00. CEO Stein Giljarhus og CTO Atle Mundheim vil presentere selskapet og svare på spørsmål stilt via moderator Andreas Strand fra Fearnley Securities.
M Vest Water er et miljøteknologisk selskap som har utviklet unike produkter og løsninger for både industriell og kommunal vannrensing. Selskapets hovedprodukt, NORWAFLOC™, er et 100% grønt og miljøvennlig bindemiddel («flokkulant») som tilsettes avfallsvann. Flokkulanten binder sammen og koagulerer avfallspartikler til større enheter som deretter kan filtreres vekk. Produktet kan binde avfallspartikler >99% mindre enn de minste partikler konvensjonelle flokkulanter brukt i dag kan binde. Resultatet er et betraktelig renere og bionedbrytbart vann som kan slippes ut i sjøen uten miljømessige konsekvenser.
M Vest Waters produkter er testet, kommersialisert og det globale markedet er estimert til over NOK 150 milliarder dollar , økende til NOK 250 milliarder dollar i 2027 som følge av strengere miljømessige krav til avfallsvann.
M Vest Water forventes tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 28. mai etter å ha nylig gjort pre-IPO rettet emisjon på NOK 100 millioner på kurs 12.50, hvilket priser selskapet til NOK 350 millioner.
Hvis du vil at Andreas skal stille spørsmål så send de gjerne til info@xtrainvestor.com. Husk å trykke på 'få påminnelse' slik at du mottar notifikasjon like før sendingen starter.
M Vest Water AS («selskapet») er et miljøteknologiselskap som har utviklet unike produkter og løsninger til vannbehandlingsindustrien, både industrielle og kommunale markeder. Produktene er ikke giftige, biologisk nedbrytbare og kan være i naturen uten å skade miljøet. Den oppnår den høyeste rensegraden i en kostnadseffektiv ordning.
M Vest Water AS (MVW) ble innlemmet tidlig i 2017 av Norwegian Water Technologies AS og M Vest Invest AS. Gjennom kombinasjonen av lang teknisk erfaring fra feltet Norwegian Water Technologies AS og bransjens innsikt og økonomisk støtte fra M Vest Invest AS, ønsker selskapet å bidra og gjøre innsatsen for null utslipp til virkelighet.
Gjennom den kontinuerlige utviklingen av den patenterte teknologien og med strategiske allianser med anerkjente internasjonale partnere, fremmer selskapet en serie nye produkter og utstyrsdesign som kan brukes separat eller sammen for behandling og rensing av vann og avløpsvann.
For tiden fokuserer selskapet på olje- og gassindustrien, selv om tilgjengelig teknologi kan brukes til rengjøring av vann i et bredt spekter av bransjer.
Selskapet er glade for å kunngjøre at en planlagt rettet emisjon av nye aksjer i selskapet som samler inn 100 millioner kroner i bruttoproveny («Privat plassering») har blitt vellykket plassert gjennom tildeling av 8.000.000 nye aksjer i selskapet (de «nye aksjene ”) Til en pris på NOK 12,50 per aksje (“ Tegningskursen ”), med en bruttoproveny på NOK 100 millioner. I tillegg har forvalteren (som definert nedenfor) overdisponert 1.200.000 ekstra eksisterende aksjer (“tilleggsaksjer” og, sammen med de nye aksjene “tilbudte aksjer”) (“privat plassering”).
Private Placement ble overtegnet og vakte betydelig interesse fra innenlandske, nordiske og internasjonale investorer av høy kvalitet.
Fem hjørnesteininvestorer ble tildelt nye aksjer for totalt 80 millioner kroner i den private emisjonen, fordelt som følger: 15 millioner kroner til M Vest Invest AS, 15 millioner kroner til Norwegian Water Technologies AS, 10 millioner kroner til Pescara Invest AS, 10 millioner kroner til Alden AS og 30 millioner kroner til Nordea Investment Management AB.
To aksjonærer i selskapet, M Vest Invest AS og Norwegian Water Technology AS har inngått vanlige lock-up-avtaler med Manager som begrenser, med forbehold om visse unntak, deres mulighet til å selge eller avhende aksjer i selskapet i en periode på 6 måneder fra datoen for handel med aksjene på Euronext Growth Oslo, uten forutgående skriftlig samtykke fra Fearnley Securities AS («Manager»).
https://www.mvestwater.com/
https://www.mvestwater.com/news-coverage-on-mvw/
https://www.mvestwater.com/mvw-signs-offshore-slop-water.../
https://www.mvestwater.com/good-news-from-the-2020.../
https://www.mvestwater.com/january-2019-technical.../
https://e24.no/.../mener-de-sitter-paa-revolusjonerende...
https://finansavisen.no/.../private-investorer-fikk-null...
Redigert 01.06.2021 kl 19:02 Du må logge inn for å svare
merida1
10.06.2021 kl 22:38 1532

Det er er bra begynnelse , men en forventer mer av denne aksjen .
Dessverre er verdenshavene på vei til å bli så forurenset at både fisk, fugl ,sjødyr og mennesker kan krepere av det
MVW har trolig veldig mye å gå på
pantera1
11.06.2021 kl 00:02 1484

Dette er en av de største udetonerte børs rakettene i Norge. Pushet opp til 20 tallet var ikke engang som oppvarming av tennpluggene for den store himmelferden vi har fremfor oss😊 Turen går langt ut i galaxen og det er enda noen ledige seter på første rad, men en må ikke vente mange dagene, mange som kjøper seg inn i morgen, tørr ikke sitte uten denne gjennom helgen..

Var det bunn vi så i dag? Nå må vel nedsalget være over Tror på en god rekyl i denne snart 😊🚀
Peftaus
11.06.2021 kl 22:19 1177

Kan du forklare lit konkret hvorfor skal de så mye opp.
Noe tall hvor mye skal de tjene om noen år?

Jeg tror det taler for seg selv med den teknologien de har patent på 😏

Markedet er jo helt enormt og her er vi i startgropa. Når de første kontraktene og partnere tikker inn er det for seint å komme inn før da går raketten fort oppover.🚀🚀 Denne kan nok 3 dobble seg minst.

Her er det en short algoritme som rister ut stop loss....bare å laste for dette kan bråsnu oppover.
merida1
14.06.2021 kl 10:00 595

På tide å få Vedum som statsminister? Med valgløfte om plikt til å oppgi hvem som kjøper og selger? Hvis alle småaksjonærer organiserte seg ville dette bli presset igjennom vil jeg tro
Slik det er blitt nå er småaksjonærene ofre for roboter og insidere
Redigert 14.06.2021 kl 10:08 Du må logge inn for å svare

Ned 30 prosent på en uke.....
merida1
14.06.2021 kl 12:11 430

Tror markedet ikke helt vet hvor de har denne aksjen . Men det som virker positivt er at det var stor rift etter aksjer ved lanseringen. Og jeg tror ikke noen kødder med Mohn & Co
ps
Når merida1 skriver noe da lytter man ser det ut til ;)
Redigert 14.06.2021 kl 12:45 Du må logge inn for å svare