HYARD fullstendig underpriset


Havyard Group prises i dag til 282 millioner.

Selskapet har ingen obligasjon eller bankgjeld og eier 66,5% av Hav Group. Hav Group har en mcap på 595 millioner. Med andre ord, Havyard sin andel av selskapet er alene verdt ca 400 millioner.

Dette betyr at selskapet assets prises til negativ verdi. Dette inkluderer eierandelen i Hav Group men også selskapet 100% eierandel i Havyard Leirvik AS, sistnevnte hadde i Q1 en omsetning på 367 millioner og resultat før skatt på 10,4.
Redigert 28.05.2021 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
EC7RC7
31.01.2022 kl 14:54 2676

Frustrerende aksje å være inne i. Ved bruk av mellombalanse pr 30.09 beregner jeg en aksjekurs på 7,36 (fremtidig inntjening holdes altså utenfor). Justerer da for Hav-aksjer ut og dagens kurs. Ellers EK til bokført verdi. Også frustrerende at selskapet velger ikke å rapportere 4Q 21. Min hypotese er at de gjør dette bevisst for å få minst mulig hype rundt selskapet samt Hav mens Hav kjøper tilbake aksjer i seg selv. Dette slutter i mai så håper på litt stigning utover året. Tålmodighetsprøve ...
Redigert 31.01.2022 kl 14:54 Du må logge inn for å svare

HYARD, as we speak, priset til 156 mill.
Eierandel i HAV er p.t. verdt 172 mill.

Her skulle en hatt cash for å gå inn, penger blir kastet etter en på gata!

Kontrakt til Havyard:
https://finansavisen.no/nyheter/industri/2022/03/07/7831860/havyards-signerer-kontrakt-for-elektrifisering?internal_source=sistenytt

Med mye annen aktivitet som også pågår på verftet, så mener jeg at det er det duket for et kraftig comeback her fremover 👍

Da har HYARD kommet seg til minus 30 MNOK.

Kom igjen, må da minst greie minus 50 😁

Liten oppdatering her, siste på en stund om det ikke er mer blest her inne.

Akkurat i sted stod HYARD gått i en posisjon på minus 35 millioner kroner, fratrukket HAV-eierandel.
Jeg har kjøpt meg ytterligere litt opp i det siste, for dette er en så åpenbar feilprising av et selskap.
(Spesielt siden HAV også er i godt driv)

Hvis ikke denne årsrapporten gir løft i kursen, ja da skjønner jeg ingenting….
https://live.euronext.com/en/node/10014710
nidarost
29.04.2022 kl 08:40 1381

De har ledig cash på 221 mNOK og kunne betalt kontantutbytte på 9 kroner (dvs. langt over børskurs på 6,91 i går) og allikevel sittet igjen med 1/3 av HAV-aksjene til en verdi av ca. 180 mNOK (basert på kurs 15,40 i går).
Redigert 29.04.2022 kl 08:43 Du må logge inn for å svare

Ja, og min drøm/håp er at de vil betale ut utbytte. Det ville skapt mye mer blest og interesse rundt aksjen.
Trenger heller ikke være store summer vi snakker om. F.eks ville 1,- pr aksje kun være 25 MNOK.
nidarost
13.05.2022 kl 23:47 1165

HYARD kvalifiserer vel nå under investeringsfilosofien til avdøde Kristoffer Stensrud (RIP) og SKAGEN som gikk ut på å finne selskaper som var underanalyserte, undervurderte og upopulære. Med en bokført EK på 298 mNOK per 31.12.21 (dvs. 12,05 NOK per aksje) og siste børskurs på 6,70 NOK handles den til pris/bok på 0,55. Om EK er riktig kan man kjøpe en krone for 55 øre, altså. Denne rabatten må nok tilskrives aksjeposten i HAV hvor HYARD eier 1/3 av aksjene. Og det er nok kontrollen til Sævik-familien som gjør aksjen upopulær og holder kursen nede.

Ved årsskiftet utgjorde HAV-aksjene ca. 164 mNOK i HYARD's balanse (basert på børskurs 14,13 i HAV per 31.12), mens øvrig EK i HYARD på 133 mNOK kan tilskrives øvrige eiendeler minus gjeld. Lite av rabatten kan tilskrives øvrig EK i HYARD, da den i hovedsak består av udiskutable poster som cash (ca. 222 mNOK) minus netto kortsiktig negativ (i hovedsak ikke-rentebærende) driftskapital (135 mNOK). I tillegg kommer fysiske anleggsmidler på 16 mNOK. og andre aksjeposter på ca. 30 mNOK. Ofte kan børskurs lavere enn bokført EK skyldes for høyt vurderte anleggsmidler. Men i HYARD er immaterielle anleggsmidler allerede av- og nedskrevet til null og fysiske anleggsmidler er i snitt av- og nedskrevet til under 5% av opprinnelig anskaffelseskost. Så små muligheter for undervurdering av disse anlegssmidlene mao. Snarere har de nok en høyere markedsverdi enn bokført verdi, dvs. at de er undervurdert i bokført EK.

Om vi derfor antar at det ikke er grunnlag for rabatt i EK i HYARD (utenom HAV-aksjene) på 133 mNOK, og HYARD med dagens børskurs på 6,70 priser hele HYARD til ca. 166 mNOK (24,7 mill aksjer), betyr det at aksjeposten som HYARD har i HAV prises til forskjellen på kun 33 mNOK (sannsynligvis til enda lavere verdi fordi markedsverdi av anleggsmidler er høyere enn bokført verdi). Dvs. at HYARD's 11,6 mill HAV-aksjer i dag prises til i underkant av 3 kroner per aksje.

Så vi kan velge mellom å kjøpe HAV-aksjer direkte i markedet, sist omsatt for 15,68 kroner, eller kjøpe rabatterte HAV-aksjer via HYARD og betale 3 kroner per aksje. Med en rabatt på 80% bør det være mulig å holde ut at eierskapet i HAV går via Sævik-kontrollerte HYARD. Jeg tror man skal lete en god stund for å finne et mer undervurdert, underanalysert og upopulært selskap enn HYARD på børsen i dag.
Redigert 14.05.2022 kl 00:05 Du må logge inn for å svare

Store nyheter i dag:
https://newsweb.oslobors.no/message/562807

Hvordan skal man stille seg til dette?

Keine Ahnung, men vi Hyard-aksjonærer får i det minste Hav-aksjer til en verdi av 6,3 kr. pr. Hyard-akjse ut fra dagens kurs.

Du mener hav group til 15 kr aksjen. O, 4 hav group aksjer pr 1 havyard. Løp å kjøp!

Med dagens pris på ha group er havyard verdt ca 10,5. Penger på gaten

Spennende oppkjøp som kan styrke selskapet på flere områder. Vi skal nok et godt stykke opp, tenker jeg.

Omtrentlig 6 kr i utbytte. Sterkt!

Hei når er siste frist får å komme inn for så å få utdelt disse hav aksjene? Hvor lenge må man sitte med hyard? 😊 Virker veldig spennende dette her 👍

Fra XI: «Ser ut som meldingen og en reell reverse take over gikk markedet hus forbi. De skal først dele ut 0,4035 aksjer i HAV group som utbytte - med dagens HAV-kurs tilsvarer den en utdeling på NOK 6,2 per aksje. Deretter skal reverse take over gjennomføres der HYARD aksjen prises til NOK 5,19. Summen blir følgelig NOK 11,39 mot aksjekurs på NOK 7,7 (den er i CB ser jeg). Mao rabatt på 33%. Alternativt så prises rest-HYARD til en rabatt til 70% hvis man regner utbyttet som krone for krone.»
Redigert i dag kl 14:03 Du må logge inn for å svare

Syns markedet fikk det greit med seg og kursen spratt opp gode 38%