KrF: Støre 48% - Erna 52%


Tirsdag 30.10.2018 - Kl. 22:25

ERNA HAR STØTTE FRA ET FLERTALL I KRF

I kveld ble det ny blå seier i Østfold med nær 60%, mens de røde fikk 40% av stemmene.
Dermed har alle fylkene stemt og Erna ender opp med en støtte fra 52% og Støre 48%.

Erna har med dette 99 av delegatene bak seg mens Støre har 90 delegater.
Flertallskravet er 95 delegater.


Det er disse som skal stemme på KrFs ekstraordinære landsmøte nå på fredag 2. november.

Her er utviklingen de siste ukene:

08.10. - Støre 60% - Erna 40%
09.10. - Støre 56% - Erna 44%
10.10. - Støre 55% - Erna 45%
11.10. - Støre 54% - Erna 46%
12.10. - Støre 54% - Erna 46%
13.10. - Støre 50% - Erna 50%
14.10. - Støre 49% - Erna 51%
15.10. - Støre 49% - Erna 51%
16.10. - Støre 51% - Erna 49%
17.10. - Støre 51% - Erna 49%
18.10. - Støre 50% - Erna 50%
19.10. - Støre 45% - Erna 55%
20.10. - Støre 39% - Erna 61% * Valg i Rogaland KrF
21.10. - Støre 38% - Erna 62% * Valg i KrF Kvinner
22.10. - Støre 42% - Erna 58% * Valg i Hedmark, Finnmark og Buskerud
23.10. - Støre 44% - Erna 56% * Valg i Oppland
24.10. - Støre 44% - Erna 56% * Valg i Telemark
25.10. - Støre 44% - Erna 56% * Ingen
26.10. - Støre 43% - Erna 57% * Valg i Agder
27.10. - Støre 48% - Erna 52% * Valg i Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms
28.10. - Støre 48% - Erna 52% * Valg i Nordland
29.10. - Støre 47% - Erna 53% * Valg i Oslo, Akershus og Vestfold
30.10. - Støre 48% - Erna 52% * Valg i Østfold

02.11. - Ekstraordinært landsmøte i KrF

Regjeringsspørsmålet avgjøres av rundt 190 delegater.
Ved stortingsvalget i 2017 stemte 2.945.352 velgere.
Resultatet endte med et klart ikke-sosialistisk flertall på Stortinget.


Redigert 30.10.2018 kl 22:34 Du må logge inn for å svare
atnorhe
28.10.2018 kl 16:14 613

Partiet blir garantert splittet, eller noen trekker seg ut og lager et nytt "kristelig-demokratisk" parti, som deler opp velgermassen deres. Om ikke 50/50, så stjeler de så pass mye at de sender KRF og Hareide sitt "prosjekt ut av maktposisjon i Norsk politikk, og en kostbar utpresser mindre på stortinget.

Demokratisk? Ikke få meg til å le. I Hordaland stemte 16000 på KrF og Hordaland møter på årsmøtet med 14 representanter. I Finnmark var det under 1000 som stemte på KrF, men Fimnnmak stiller med 4 mandater på årsmøtet. Hordaland skrulle altså møtt med minst 16 ganger større delegasjon enn Finnmark på årsmøtet. En så viktig sak skulle velgerne avgjort ikle en finurlig prosess der lokallag kan overkjøre delegatfordeing og stille med bare røde delegater på fylkesmøtet, slik f.eks. Sandnes og nå senest Kvinnherad gjorde. Men dette holder Hareide klokelig kjeft om og lar det skje ettersom det tjener hans sak.

Hele denne prosessen er en farse som aldri burde fått skje. Og jeg håper at dette partiet er historie i løpet av de neste to til tre årene. La Hareide og andre sv hans syn bli fullblods sosialister.
DavidM
27.10.2018 kl 17:28 660

Østfold er blått fylke og sist ut.
Da vet de hva alle andre har stemt.

Bør de gi fra seg seieren hvis de ser at de kan avgjøre det til blåtts fordel?

Det er Nordland, Akershus, Vestfold, Oslo og Østfold igjen. Lukter rødt lang vei. Tipper nå at Hareide får et hårfint flertall når det skal stemmes. Kanskje med bare 1 eller 2 delegater. Da er borgerlig side en saga blott i mange år fremover.
Redigert 27.10.2018 kl 16:50 Du må logge inn for å svare
DavidM
23.10.2018 kl 21:25 886

Ja, det er spinnvilt udemokratisk i KrF.

Rogaland og flere av de andre blå kystkommunene som gir KrF mesteparten av oppslutningen, får færrest delegater i forhold til antall velgere.

Se bare på Oppland KrF som i kveld kan sende av gårde 5 av 6 røde delegater.
Dette er dobbelt så mange delegater enn det oppslutningen skulle tilsi. De burde hatt kun 3 delegater.

Tygg litt på disse tallene:

I Oppland stemte 2.200 velgere på KrF ved valget i 2017. Dette utgjør 1,8% av alle de 122.800 som stemte på KrF i hele landet.
Men røde Oppland får altså hele 3,2% av alle delegatene, dvs 6 av 190 delegater. De burde hatt bare det halve, dvs 3 delegater.

I Rogaland stemte 21.100 velgere på KrF. Dette utgjør 17,2% av alle de 122.800 som stemte på KrF i hele landet.
Men blå Rogaland får bare 8,5% av delegatene, dvs 16 av 190 delegater. De burde hatt det dobbelte, dvs 33 delegater.

I Finnmark stemte bare 800 velgere på KrF. Dette utgjør 0,7% av alle de 122.800 som stemte på KrF i hele landet.
Men røde Finnmark får hele 2,1% av alle delegatene, dvs 4 av 190 delegater. De burde hatt bare 1 delegat
I går satt det 14 personer i Finnmark i lukket telefonmøte og valgte 100% røde delegater av de 4 de kan sende.

På denne måten er de blå fylkene i KrF underrepresentert, mens de røde overrepresentert.
Noe som letter Hareides kuppforsøk betraktelig.

Demokratisk...?
23.10.2018 kl 21:09 895

Patetisk å å se hvordan alle i partiet smiler og viser at de skal være så lykkelige og så omsorgsfulle. Det er ingen grenser hvor varme disse menneskene er.
Hareide får nok taburetten han sikler etter og han kan peke på Sylvi Listhaug, men KRF og Hareide forsvinner ved neste valg

Jeg vet ikke hvordan reglene for valg av mandater er i andre partier men mener det er særdeles udemokratisk overfor KrFs medlemmer i de mest medlemsrike fylkene, at medlemmenes synspunkter teller bare 1/3 så mye som synspunktene til medlemmer i fylker med lavt medlemstall, regnet etter antall mandater fylkene får sende til landsmøtet, slik som situasjonen er for Rogaland sammenlignet med de nordnorske fylkene. Og så snakker Hareide om en demokratisk prosess, der medlemmene skal bli hørt. Dette er ikke en demokratisk prosess!

Mulig jeg tar feil, men etter det jeg forstår, er noe av årsaken til skjevfordelingen i KrF, den at det enkelte fylke sin fylkesleder for KrF, har fast plass som utsending til landsmøtet, og at denne plassen kommer i tillegg til antall mandater som tildeles etter medlemstall i fylket. Slik burde det ikke vært, det faste mandatet burde inngått i det samlede antall mandater basert på medlemstall.

Hvis spørsmålet som skulle opp til behandling, hadde vært hvorvidt KrF som parti skulle gå inn for et stort veiprosjekt i Rogaland eller Finnmark, er det naturlig at det bør være en slags vekting mellom fylkene, slik at ikke medlemmene i ett enkelt fylke kan bidra til at partiet jobber for bare dette fylkes interesser. Den aktuelle saken handler derimot om noe helt annet, nemlig om generelt ståsted for partiet og avgjørelse for hvem partiet skal forsøke eller ikke forsøke å gå i regjering med, og ikke om en konkret politisk beslutning som i verste fall kan føre til at fylker blir forskjellsbehandlet av stortinget.
Redigert 23.10.2018 kl 20:37 Du må logge inn for å svare

Bondeviken gir blaffen i rettferdige demokratiske prosesser. Han skal bare ha våre skattepenger til fredssenteret sitt. Da går han over lik. Hatet til FRP motiver også.

Skremmende utvikling av demokratiske rettigheter i dette landet. Den siste sovjetstaten der makteliten iverksetter et spill for galleriet og valser over folket. Her er alt man kan ønske seg av politisk drama; et manglende prosess, komplett kaos i den prosessen som pågår ( så dere direktesending fra Buskerud i går kveld? Polsk riksdag,), svik fra høyeste hold, manipulering av valgresultatet og til slutt et forsvinnende lite antall personer som avgjør landets retning på vegne av flere millioner.

I KrF kalles det demokrati og en god prosess. I andre deler av verden kalles slikt diktatur. Men det er tydeligvis ikke alle som er fornøyd med denne ryggseøikingen av sosialister og imamer som leder av KrF driver med. Bautaen Alsaker har rettet et svært kritisk blikk mot ledelsen i KrF og kaller Hareide en sviker gjennom å påpeke at Hareide har gått bort fra lovnader før valget i 2017. . Harde ord fra en mann som Alsaker. Men som vinhar sett av prosessen og også uttalelser fra enkelte delegater, så er ikke Alsaker alene.

Cirkus Hareide fortsetter i enda noen dager.
DavidM
22.10.2018 kl 23:54 1096

Mythos

Ikke nok med det - andelen som bestemmer er langt under 3%;
Regn ut hvilken prosentandel de 190 utgjør av de 2,9 millioner velgere som stemte ved valget....
Mythos
22.10.2018 kl 23:47 1100

Når folk stemmer som de gjør ender vi opp med at et 3% parti bestemmer hvem som skal styre landet.
DavidM
22.10.2018 kl 23:38 1105

Noen kort fakta:

Regjeringsspørsmålet avgjøres av rundt 190 KrF-delegater.
Ved stortingsvalget i 2017 stemte 2.945.352 velgere.
Resultatet endte med et klart ikke-sosialistisk flertall på Stortinget.
børst
22.10.2018 kl 22:50 1119

Dette er et avgjørende øyeblikk i norsk politisk historie, kanskje viktigere enn EU-folkeavstemingen i 1994. Det vil være en total katastrofe om de røde vinner. Det kan gjøre Norge til en permanent sosialiststat og gi innflytelse til grupper som ønsker å avvikle store deler av næringslivet i norge (AUF går inn for styrt avvikling av norsk olje- og gassindustri innen 2035). Om disse får makt, kan Norge ende opp som Venezuela. I hvert fall som Hellas.
Redigert 22.10.2018 kl 22:52 Du må logge inn for å svare
Prelle
22.10.2018 kl 22:50 1122

Da SP byttet side gjorde det det i god tid før valget ( i 2005?)
Da fikk velgerne og SPs politikere klare fakta å forholde seg til og demokratiet ble tatt på alvor.

Hareides avgjørelse om å gå tilbake på løftet han ga for bare et års tid diden setter velgerne
og politikerne til Krf i vanskelige situasjoner.
En uryddig og løgnaktig måte å lede partiet på.
Hareide må gå når han taper denne saken og 1. nestleder,som virker fornuftig i denne saken,
må ta over.
dirken
22.10.2018 kl 22:44 1128

Ifølge VG har 11 representanter enten ikke bestemt seg eller så vil de ikke oppgi hva de kommer til å stemme på. Da er det vel en god sjanse for at det står uavklart selv etter at alle fylkene har hatt sine møter. Blir mye støy frem til landsmøtet, hvor de dessuten skal avgi sin stemme hemmelig.
Sotah
22.10.2018 kl 22:43 1130

Hvor står Listhaugianerne hvis KrF går inn til de blå? Jeg tror drømmen om president Lysende Sol får enda mer juling da. Vanskelig å se åssen hun skal komme tilbake dit makta er med dem på laget. Moro, dette.
børst
22.10.2018 kl 22:37 1135

"Bibelbeltet", altså fylkene langs kysten fra Aust-Agder til Møre- og Romsdal, blir avgjørende. Dette er også de største lokallagene, med flest medlemmer og delegater.
Redigert 22.10.2018 kl 22:37 Du må logge inn for å svare
DavidM
22.10.2018 kl 22:06 1148

børst,

Resultatet i både Hedmark og Finnmark var ventet. Dette er røde fylker.
Buskerud var kanskje ventet å være mer jevnt enn det ble.

Det kommer flere røde fylker denne uken så stillingen vil jevne seg mer ut, slik jeg hele veien har kommentert i førsteinnlegget.

Mine foreløpige prognoser for avstemmingen 2. november viser også et ganske jevnt resultat.
Pr dags dato viser prognosen min rundt 52%-53% i favør Erna.

Redigert 22.10.2018 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
børst
22.10.2018 kl 21:59 1153

De røde haler innpå. Det virker som om Hareide kan ha fått hjelp fra AP-nettverket og spesialister innen overtalelseskunst. Og så kan man jo ikke se bort fra at mange av de nye medlemmene er profesjonelle rødegardister, som vet hva de må gjøre for å kuppe et politisk møte.
Weteran
22.10.2018 kl 19:29 1202

Jeg er glad i et annet parti og derfor ønsker jeg at Krf beholder Hardeide til partiet er splintret og preget av dolkestøt, demokratiske mot udemokratiske, gode krf ere mot onde krf ere osv. intern varmekamp og strid.
Vi kunne ikke drømme om værre leder av Krf enn Hadreide og da må vi ikke gi slipp på furtegutten.
DavidM
22.10.2018 kl 12:33 1236

Fluelort,

Bra skrevet av Alsaker. Han er ingen hvem som helst og har lang erfaring i KrF som stortingspolitiker.
Det begynner å bli ganske mange tungvektere som reagerer kraftig på det Hareide holder på med.Fluelort
22.10.2018 kl 12:20 1247

Verdt å lese:

Rå og brutal maktkamp i KrF

Skrevet av Svein Alsaker, tidligere stortingspolitiker for KrF i Hordaland

Det må være lov å si at Hareide ikke snakker særlig pent om dem som vil samarbeide med dagens regjering, samtidig som han feller en hard dom over det ikke-sosialistiske samarbeidet han selv har vært en viktig del av i mange år.

https://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/debatt/Rå-og-brutal-maktkamp-i-KrF-669692
DavidM
22.10.2018 kl 12:17 1251

Fluelort,

Ja KrF har et stort demokratisk problem som Hareide forverrer ytterligere.

KrF hadde knapt vært et stortingsparti i dag hadde det ikke vært for de blå kystkommunene.
Det er her KrF står sterkest og som gir partiet oppslutning.

Men nå vil de røde fylkene som har færrest velgere bak seg forsøke å bruke de blå stemmene ved å tvinge KrFs blå stortingsgruppe til å innsette en rødgrønn regjering mot folkets vilje. Det er jo ikke rart at medlemmene i Rogaland KrF tar affære og vil sikre det blå flertallet KrF faktisk har.

Men nå ser det altså ut til at Hareide vil forsøke å endre på spillereglene for å påvirke resultatet enda mer.
Dette bør Østfold, Agder, Hordaland og de andre blå fylkene ta konsekvensene av og sikre sitt flertall.

Redigert 22.10.2018 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
Fluelort
22.10.2018 kl 11:36 1265

Det viser seg at KrF har et svært udemokratisk valgsystem, som i praksis medfører at medlemmene i tradisjonelt røde fylker, blir sterkt overrepresentert med antall delegater til landsmøtet i KrF, mens tradisjonelt blå fylker, blir tilsvarende underrepresentert.

Dette kan bli avgjørende for resultatet av landsmøtet, og det er mulig at Knut Arild Hareide kaldt og kynisk har kalkulert med at det udemokratiske valgsystemet i KrF, med overrepresentasjon av røde fylker, skal gi seier for hans standpunkt.

Jeg mener at overrepresentasjon for røde fylker ikke bare er et demokratisk problem for det kommende landsmøtet, det kan sannsynligvis også ha bidratt til at KrF over tid har dreiet mer og mer over til venstre, med standpunkter i eksempelvis olje- og miljøpolitikken som grunnfjellet på Vestlandet har funnet bemerkelsesverdige. Forklaringen kan altså ligge i at medlemmene i fylkene med flest KrF medlemmer, og som samtidige er det blåeste fylkene, er underrepresentert når viktige avgjørelser fattes på KrFs landsmøte. Se sak fra TV2 nedenfor.

Fordelingsnøkkel kan avgjøre KrFs skjebne
"I Rogaland hadde KrF over 21.000 velgere ved forrige stortingsvalg, mens de i de tre nordligste fylkene bare hadde 6.500 velgere. Likevel får de tre fylkene i nord sende like mange delegater til det ekstraordinære landsmøtet som Rogaland."
https://www.tv2.no/nyheter/10155660/


Og i en artikkel om krisemøtet i KrFs landsstyre som skal avholdes i ettermiddag, blir det fra Rogaland påpekt noe av det samme som jeg fremholdt i et annet innlegg på denne tråden i går. TV2:

Strid om representativitet
TV 2 har snakket med flere av dem som tilhørte flertallet på fylkesårsmøtet i Rogaland som mener standarden for valg ble langt av lokallagene i Sandnes og Haugesund. De valgte å kun sende delegater som ønsket samarbeid med venstresiden til fylkeslagets årsmøte.

TV 2s gjennomgang av delegatfordelingen viser at det står langt flere medlemmer bak hver delegat fra det størst fylkeslaget Rogaland enn fra mange av de tradisjonelt røde fylkene.

– At velgerne i vår region teller mindre enn andre plasser det er uheldig, sa Per Kåre Foss som er gruppeleder for KrF i fylkestinget i Rogaland da TV 2 ba ham om å kommentere beregningene.
https://www.tv2.no/nyheter/10158912/
Redigert 22.10.2018 kl 11:39 Du må logge inn for å svare
Fluelort
21.10.2018 kl 22:22 1313

Det er horribelt hvis det er korrekt at Hareide ikke hadde noe mot at lokallag i KrF kjørte valg etter regler som kan medføre at "vinneren tar alt", og at det således ble bare røde delegater fra Haugesund og Sandnes i Rogaland, mens den samme Hareide når delegatene skal stemme på fylkesårsmøtet, argumenterer med at delegatene som velges skal speile forsamlingen, og at det var mange i på fylkesårsmøtet i Rogaland som støttet hans syn, men ikke fikk uttelling for dette.

For saken er at i og med at "vinneren tok alt" i Haugesund og Sandnes, så var ikke forsamlingen på fylkesårsmøtet noe annet enn skjevfordelt. Det er derfor meningsløst å hevde at delegatene som sendes fra fylkesårsmøtet skal speile forsamlingen på dette møtet, da forsamlingen ikke nødvendigvis speiler medlemsmassen på lokalt nivå. Hvis argumentet om å speile forsamlingen skulle ha noe for seg, måtte dette ha startet på lokalt nivå, slik at utsendingene fra Haugesund og Sandnes speilet medlemsmassen på lokalt nivå, og at dette kunne forplante seg videre oppover. Det ble ikke gjort og slik saken nå kjøres, er ikke dette noe annet enn et skittent spill fra Hareide.
Redigert 21.10.2018 kl 22:24 Du må logge inn for å svare

Det viktigste er uansett for et parti som benevner seg KRF at de er redelige og ikke minst at man kan stole på det de sier. Det har partilederen ettertrykkelig vist at man ikke kan med ham. Han ønsker så gjerne å få KrF i regjering og ham har rett nok lovt velgerne at de ikke skal sitte i regjering med FrP. Men da burde han valgt side før valget i 2017 eller eventuelt vente til valget i 2021. Men istedet velger Hareide å rute løftet til dem som stemte på KRF og peker i retning av Støre som statsminister. Slikt er ikke en leder i KrF verdig og ser vi at KrF medlemmene reiser seg mot ham. Men dette burde KrF lederen selv sett komme til å skje. Her viser ham med all tydelighet at han ikke kjenner sine egen medlemmer og grunnfjellet i KrF. En slik person kan ikke lede KrF, det sier seg selv.
dirken
21.10.2018 kl 19:38 1348

H/FrP/Venstre har ikke endret formålsparagrafen til skole og barnehage tror jeg?
H/FrP/Venstre er for abort. Venstre er kanskje den mest ekstreme av dem, men se på reaksjonene på borgerlig side av Ernas abortutspill i hennes KrF-flørting.
H/FrP/Venstre står opp for homofili og religionsfrihet.
Noen av dem har sikkert besøkt en Moske i løpet av de siste 6 årene.

Det er generelt små forskjeller i norsk politikk. Israel-spørsmålet er det imidlertid forskjeller mellom de røde og de blå. Hvorfor kan man spørre om. Hvis man går noen år tilbake, fant du ofte fanatisk israelvennlige i AP. I abort-spørsmålet og homo-saken står KrF egentlig ganske alene, og det er vanskelig å se hvor de hører hjemme. I saker som ikke er kristen/verdi-spørsmål, kan det kanskje være at KrF står nærmere AP og Sp, ting som distriktspolitikk, skattepolitikk osv.

Godt beskrevet Londonmannen, og det tredje siste avsnittet ditt burde får enhver til lure litt på hva slags gangsyn er det egentlig hos Hareide når dette altså er forenelig med Krf sine verdier, mens hva Frp står for ikke er det?

Hareide i kombo med den brune grøten de rødgrønne utgjør, er en sikkerhet, en garanti til velgerne, at "huhei alle sammen, vi skal snart ta i igjen Sverige" :(

RR
artig
21.10.2018 kl 13:54 1388

Jepp, mange som kommer til å gi sin støtte til PDK, også fra Bømlo. Der partiet har hatt en veldig god start.
Og mange krf-medlemmer har gått over til PDK. Samt flere politikere som har gått over fra krf.
Tror nok PDK kommer til å bli et større og mer populært parti enn krf. Fordi, svært mange i dette
landet ønsker at vårt land og kultur fortsatt skal bygge på kristne grunnverdier.
Men, PDK må sørge for å spre ibformasjon om at de eksisterer, og hva de står for.
Og, de må legge noen ufravikelige regler i bunn, slik at ikke også de blir kuppet
av globalister og folk som ikke ønsker å tjene det Norske folk og land sine interesser.
DavidM
20.10.2018 kl 19:08 1462

Hareide-fløyen rykker nå ut og sier de ikke vil ha noe av at de andre blå fylkene gjør som Rogaland.
Hareide & Co ber om at de stemmer inn flere røde delegater.

Hvis de sterke og blå KrF-fylkene langs kysten følger Rogaland, vil det bli umulig for Hareide og Støre å kuppe regjeringsmakten.
Change14
20.10.2018 kl 19:06 1464

De kristne lar seg ikke lure av ulven Støre. Det er bare Rødhette-Hareide som har lagt seg i sengen til ulven.
20.10.2018 kl 18:58 1469

Det er vel ingen stor overraskelse hvis Knut A H stikker fra byen han har vært med å skape det kaoset vi fremover må forholde oss til.

Knut Arild Hareide solgte huset til langt over prisantydning
https://www.nettavisen.no/na24/knut-arild-hareide-solgte-huset-til-langt-over-prisantydning/3423533579.html

Hareide trodde nok i utgangspunktet at han med sin taktikk; først en bok med en real slagside mot venstresiden, deretter en rundtur i landet der han så gjennom fingrene med at venstresiden forsøkte å kuppe møtene, mens ham prompte reagerte da Resett forsøkte å benytte samme taktikk, samtidig som han fikk stor oppmerksomhet fra media der han kunne messe om og om igjen hvor forferdelig FrP var og hvor mye nærmere venstresiden KrF sine verdier lå.

Og da har jeg ikke nevnt hvordan Hareide har sviktet alle som stemte på KrF i god tro om at en stemme på KrF var en stemme på Solberg.

Hareide er i ferd med å begynne å svette. For en prosess han trodde skulle føre ham inn i en statsrådposisjon i god tid før Jul, erdet fikk fanden fordi han var dum og feilberegnet sitt publikum.»

For hvordan i huleste kunne Hareide tro at KrF og partiet sitt grunnfjell av velgere skulle velge en politisk side i norsk politik som er imot Israel, som har fjernet den kristen formålsparagrafen i skole og barnehage, som støtter terrorstaten Palestina i kampen mot Israel og Guds utvalgte folk, som er for fri abort og støtter sorteringssamfunnet, som står opp for homofili og der lederen tasser inn på tepppet til Imamene i dyp respekt for en religion som anser Kristene som urene og ikke akseptere Jesus Kristus som Gus enbårne sønn, vår Herre? Hvor var det denne konfirmanten fra Bømlo sviktet sine egen og valgte å vende seg til sosialistene? Spår kristenfolket på Bømlo er rystet langt inn i sjelene sine.

Nei, min godeste Hareide. Her har du strødd en haug med bananskall du de nærmeste ukene vil skli på ett etter ett og din venn Støre kan lite gjøre for å redde deg ut av den situasjonen du nå har rotet deg godt inn i. Men når du valgte å svikte dine egne så kan du ikke vente at de skal støtte deg i nådens time.

Du vil gå inn i historien som dn politikeren som svek ditt eget parti og satte det i den ytterste fare for å bli utradert fra det politiske landskapet. De Kristne vil storme frem ved nate valg og KrF vil være historie.
DavidM
20.10.2018 kl 18:40 1477

Helt riktig lightoil,

Vi ser hvordan flere medier er opptatt av å vinkle dette skjevt.

Det er feks påfallende hvor mange gladsaker de lager om Hareide når både splittelsen og frustasjonen i partiet tross alt er så stor som den er. Bare legg merke til bildebruken av en stadig smilende Hareide. Slik var det ikke for KrF-lederen da han hang rundt med Erna og Siv. Men nå belønner de ham altså.

Uansett blir det vanskelig for både Hareide og media å komme bort i fra et rungende flertall og over 90% av delegatene fra Rogaland vil stemme på Erna. NRK tyr da til det knepet å senke saken lenger nedover på nettsiden.
20.10.2018 kl 18:31 1484

NRK fikk det meget travelt med å senke saken ned på nettsiden etter at avstemningen viste hva mandatene vil og ikke hva media ønsker.
DavidM
20.10.2018 kl 18:24 1494

balder72,

De blå trenger 37 delegater til for å få flertall.
De røde må ha 59 delegater til for å få flertall.
DavidM
20.10.2018 kl 18:19 1496

Hareide er overrasket over resultatet i Rogaland og liker ikke at de ikke lyttet til partiledelsens råd.

Plutselig er KrF-lederen opptatt av "fair play" og stiller spørsmålstegn ved legitimiteten. Men han reagerte ingenting på den falske innmeldingsaksjonen da den kom fra venstresiden. I stedet jublet han og hadde ingen motforestillinger.

Hareide i en tektstmelding til VG nå:

«Jeg er overrasket over at Rogaland KrF velger ikke å lytte til et råd fra hele partiledelsen om å gjøre hva de kan for å sørge for at begge sider blir hørt på landsmøtet. De sender et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til. Vi trenger et resultat 2. november som har legitimitet i hele partiet», skriver Hareide.
balder72
20.10.2018 kl 18:18 1499

Høyresiden trenger da ca. 26 delegater til for å få flertall. Venstresiden trenger ca. 50 delelager til for å få flertall