Belling
07.06.2021 kl 23:18 1029

Fin video 😁 Jeg er helt enig i mye av det du sier, og har selv aksjer i gruven. Med ca 20-25% utbytte i 2021 og kanskje 15-25% i 2022 er roughly halve aksjeverdien (kurs ca 70) betalt tilbake ila 2 år. Gruven kan drive i mange år ut over det, og da kan man lure på hva som holder kursen igjen? Jeg lurer, i hvert fall.

Gruvedrift er vel egentlig enkel business, hvor man billigst mulig tar råvarer ut fra fjellet og selger på spot eller kontrakt. Differansen blir resultat, korrigert for finans etc. Den store forskjellen mellom gruveaksjer og andre aksjer, er vel at gruven ikke vokser, altså balansen vokser ikke-fjellet blir ikke større. Dermed er det kjipt å være en investor som har betalt dyrt for en gruveaksje, ved at den ikke kan vokse seg til lavere multipler. Men det er neppe et problem for de som kjøper Rana gruber nå, på denne kursen.

Jaja. Selv har jeg lastet opp og tipper hele investeringen er betalt tilbake innen fem år. Da kan jeg gi katta de neste 50 årene, og telle penger til fjellet er tømt.

PS hvor mye av 22-produksjonen er sikret? Var det 15%? Jeg tenker de bør sikre mer, gitt at prisen er over Bull-caset de beskrev i investorpresentasjonen som ble delt ifbm noteringen.

Pps har du noen formening om worst-case break even-pris?

Og til slutt-hva tror du kursen står i 01.09.2021?