Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Tenker dette kan være et greit nivå for oss småsparere som har vært med fra starten å ta gevinst. Spesielt når jeg ser at noen av de største eierne (Hatteland, Teigen og Falnes) selger.
freetexx
28.10.2021 kl 10:57 5074

Hvor mye har Hatteland solgt?

Selg alt du har med begge hender. For egen del er Otovo en investering. Ingen trade. Vi prates om 2 år.

Har ingen grunn til å selge. Jeg ligger langt over min forventede avkastning og DSRT har fortsatt enorm oppside. Å selge pr i dag er ekstra sært, da November er en virkelig spennende måned.

Jeg har vel ikke sagt noe om hvem som er best av DNB og Nordnet, kun at DNB var mer etterretettelige i den aktuelle saken.
Utover det, så er jeg vel ikke alltid så imponert av hvordan DNB presterer, men det emnet er vel strengt tatt en annen tråd ;-)
Redigert 28.10.2021 kl 11:20 Du må logge inn for å svare

Etter min mening er ikke november en spennende måned siden resultatene av pilotene først kan forventes i slutten av måneden. Når de foreligger, kan en forvente at de kommersielle forhanbdlingene begynner. Desember kan bli en spennende måte dersom forhandlingene fører til en større kommersiell avtale den måneden.

Da desember blir brukt til forhandlinger av kontrakt, ser jeg ikke på det som en spennende måned, heller januar, da kontrakter burde være ferdig forhandlet.

Hatteland har solgt 50 000 totalt de siste to dager.

Så får vi se hvor langt Falnes skal ned.

Aksjen har falt på liten omsetning men ser ut som 26 kr er bunn for tiden.

Du verden alt det du vet. Alt jeg vet er er man ingenting vet. Desert Control er for meg en langsiktig post med en ukjent oppside - trolig meget stor. Nå er det et pust i bakken. Hva har du gjort med din gamle profil - var det Geitbukken? Lagt den død? Parkert den?
Redigert 28.10.2021 kl 15:32 Du må logge inn for å svare
bravi
28.10.2021 kl 13:47 4830

Man kan ikke se bort fra at Desert og Mavarid snakker litt sammens også om kontrakt i løpet av november, da kan kontrakt være bortimot ferdigforhandlet før eller når det utvidede pilot prosjektet blir avsluttet. Hvis partene er enige og pilotresultatene gode har det ikke mye hensikt å sitte å file mye lengre på avtaleteksten, da er det bare å gå igang da.

Slik jeg har oppfattet en uttalelse vil innholdet i kontrakten med Mavarid være avhengig av resultatet av pilotprosjektet. Det impliserer at en svært sentral del av avtalen ikke kan avklares før resultatene foreligger. Andre sider ved avtalen kan selvsagt avklares tidligere dersom begge parter ønsker å gjøre det.

Vil tro avtalene er klare, venter nok bare på siste testresultater.

Ingen kjøper 1 000 000 aksjer i slutthandel il 25 kr om en ikke har tro på dette. Synes den virket sterk i ettermiddag på en ellers veldig grå dag. Det har gått noen handler tidligere også som jeg etterlyste, blant annet Stordalen sin på 180 000.

Lykke til.
Tamotama
28.10.2021 kl 17:30 4613

Da kan det se ut som selgerne tar ferie for en stund. Investeringsstrategien deres er fullstendig legal, man må være gal for å ikke sikre seg på slike kurser som tidlig-fase investor, de får tross alt tusenvis av forespørsler årlig. De hadde vell i utgangspunktet aldri blitt med her om det var som en luftboble, det blir jo som å kaste penger på bålet.

Når det kommer til sluttauksjonen i dag så ble det overført 1 million aksjer fra en selger til en kjøper for kurs 25. I bunn og grunn ville jeg tro at noen skulle få gode 20% rabatt på median-handelsverdi, men endte med 8%. Slike avtalte oms. gir meg stor tro på at også andre større investorer sitter på gjerdet og følger med. Noen går inn nå, noen håper på at kontrakten ikke er tenkt på en gang og vil entre aksjen rett over nyttår, jeg personlig vil entre så fort jeg får positive tall på feltforsøkene.

Som fremkommer av informasjon fra selskapet mener jeg sannsynligheten er stor for at denne kontrakten er ganske utfylt allerede, foruten detaljer om type og virkeområde. Desert Control har vært tilstede og jobbet i UAE siden 2018, og om ca 20 dager er alle testresultatene svart på hvitt tilgjengelig for begge parter. Det eneste jeg avventer fra selskapet for å trykke på den store kjøps-knappen er signalement om at testresultatene er bedre, eller minst like gode som target for minimum 80% av testforsøkene. Magefølelsen sier ja, selskapet sier indirekte ja og pengene står klar for aksjon, vi venter bare på resultatene.

I Juli da jeg handlet mine første tusen- aksjer i selskapet ble denne ansett av meg og mitt nettverk som svært høy risiko, i dag ser vi selskapet med noe risiko ihht feltforsøkene, men indirekte er de allerede bekreftet som særs positive, og casen er derfor veldig derisket. Handle på eget ansvar, jeg velger å ende opp med noen femsifrede antall aksjer i dette selskapet snart.


"Vil tro avtalene er klare, venter nok bare på siste testresultater.

Ingen kjøper 1 000 000 aksjer i slutthandel il 25 kr om en ikke har tro på dette." Du får tro hva du vil og å kan andre tro hva de vil. Jeg tror mer på det selskapet gir uttrykk for og en rimelig fortolkning av det enn jeg tror på ditt syn (din ønsketenkning?). Når ble en million aksjer omsatt til 25 kr pr stk.? Rimeligvis har de som kjøper aksjer tro på at aksjekursen vil stige - enten på kort sikt eller på langt sikt. Jeg har selv meget stor tro på selskapet på langt og middels langt sikt. Men jeg forsøker også å fange opp det som skjer og baserer meg på det. Noen her forventet vel en stor kontrakt kort etter midten av oktober da piloten var forventet ferdig. Dette viste seg å være helt feil. TTT - ting tar tid.

Kl. 16.32.44

Bare sunt med en skeptiker.

Meget bra innlegg. Sitter med samme følelse, om enn litt mer optimistisk. Tror kanskje det vil komme en grei stigning i ukene som kommer ipv av "endelige" testresultater.
Har handlet en god del de siste mnd"er og fyller på litt jevn og trutt.

Lykke til!
Redigert 28.10.2021 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
bravi
28.10.2021 kl 17:55 4562

Kan tro at testresultatene fra det opprinnelige pilot prosjektet var gode, ellers ville Mavarid ha stoppet der i midten av oktober. Var resultatene dårlige ville de neppe ha utvidet testingen til også å omfatte trær.

Kanskje Mavarid har innsett at dette kan bli større enn de hadde sett for seg innledningsvis og trenger litt mere tid på å få gjort sine vurderinger.
Redigert 28.10.2021 kl 18:02 Du må logge inn for å svare

CEO Sivertsen reiser til USA i neste uke. Arizona, i believe. ⛲⛲
RoarAlb
29.10.2021 kl 13:31 4247

Med den mannens karisma og engasjement kommer han fort tilbake med noe bull derfra!

Han reiser ikke dit for moro skyld. Hele Vestkysten av USA ligger i brakk for vann. Sivertsen er på rett sted til riktig tid. Og han har en hævv med statistikk og fakta å vise til - både i teori og praksis. Spennende!
freetexx
29.10.2021 kl 17:08 4072

Aksjen viste styrke på slutten i dag. Nedsalget over og et brudd ut av bullflagg vi så?
Tamotama
29.10.2021 kl 17:19 4093

Når den bryter 27,5 og 28,5 så kan vi kanskje se den utviklingen. Men det er sterkt å kjøpe aksjer for en million på noen minutter. Noen som absolutt skulle inn før helga. Men ja, jeg tror de store selgerne har begynt å tømme seg nå. Også imponert over at vi ikke ble presset under 26 igjen. Vondt å sitte på gjerdet med cash når den hopper 5% fra bunn til topp..

Falnes fortsetter nedsalget. Solgt ca 150 000 denne uken. Ellers ser det ut til JP Morgan har hamstret godt i det siste, sammen med nordnet om jeg ikke tar helt feil.

bravi
30.10.2021 kl 14:04 3776

Om noen uker er utprøvingen med Mawarid ferdig og samtidig holder Desert på å komme igang i USA, utviklingen går stødig fremover. Det har vært snakket om at kontrakt med Mawarid kan komme i desember eller først i januar eller allerede i november. Kanskje kommer det et bud på hele selskapet før det blir noe mere kontraktsforhandlinger.

Jeg tviler for at det kommer noe bud på hele selskapet. Det er vanlig hausesvada her inne, men jeg tviler ikke på selskapet Desert Control. Det er en langsiktig investering med veldig store muligheter framover. Om spekulanter og tradere gjør sitt ypperste for å spekulere i oppkjøp, tyskerne kommer, eller det blir trangt inn døren. Desert er større en det. Det er bare å holde på aksjene.
Redigert 30.10.2021 kl 21:12 Du må logge inn for å svare

1/11 Taler Sivertsen på #wedonthavetime et event på FN sin klimakonferanse

Anbefaler å følge Desert Control på Twitter, da det stadig kommer nytt og nyttig info der.

Fantastisk informativ artikkel. Jeg er glad jeg kneip igjen grådigheten og fortsatt har full beholdning i DSRT. Vi sitter på gull - og grønne skoger!

Artikkelen slo vel litt kaldt vann i blodet på dem som ønsketenker og forventer at pågående piloter kan føre til kontrakt allerede i november. Januar ble nevnt som en mulighet av Sivertsen. De som venter på det store kurshoppet når denne nyheten trolig kommer må derfor belage seg på å vente noen måneder.
Aaleby
31.10.2021 kl 21:37 2987

De som har så kort perspektiv at det er av betydning er uansett bare inne for å trade. Umulig å spå kursutviklingen de neste par månedene, men ingen grunn til at rådende kurs skal gi høydeskrekk. Selv med nyhetstørke i noen uker.

Jeg husker en gang i tiden Geitbukken. Han var en skeptiker, men borte nå. Det er lov å tenke selv, og ikke la seg forføre av fjas.

Alltid noen som ikke kan vente noen uker eller en måned eller to på på raske penger. At disse ikke kan betale strømregningen eller reparer bilen på verkstedet er ikke mitt problem. Skeptiker-/ geitbukken (ble plutselig borte) inkludert.

Her er det bare å gi Desert Control litt tid. Uten tvil det mest spennende selskapet på børs for oss som er litt langsiktig.
Redigert 31.10.2021 kl 23:22 Du må logge inn for å svare

Bestandig vil det være skeptikere som har skylapper , Deserd vil ta helt av og har en ufattelig fremtid. Vært med fra starten og her er det helt utelukket å selge noe som helst , USA er neste steg neste år, selskapet er i startfasen av en mangeårig utvikling som gavner noe som både er og vil et stort problem, mangel på rent vann og gjøre ørken til fruktbar jord.

I dag går Sivertsen på talestolen i på et event på COP26 ivitert av #wedonthavetime Blir en fin dag for DSRT.
bravi
01.11.2021 kl 09:32 2487

Selv om mange hevder at oppkjøp ikke er aktuelt i nær fremtid kan det ikke utelukkes. Det som foregår med Mavarid er helt åpenlyst og ikke inne på et laboratorium, hvem som helst kan ta en titt på områdene. Er det noen som etter å ha gjort sine vurderinger finner dette interessant som et tidlig fase investeringscase vil det være mye billigere å slå til før det publiseres kontrakter enn etterpå.
hill
01.11.2021 kl 10:11 2422

Du nevner USA, hvor verdens største grunnvannreservoar vil være tørt i løpet av en generasjon!
Dette tas på høyeste alvor. Biden-administrasjonen forsøker nå å få igjennom en enorm sum i kongressenet
for oppgradering av landets infrastruktur.
Av disse midlene er 55 billion USD tenkt brukt, til tiltak for å få bukt med det store vannmangelproblemet.

Dette må, uten tvil, være en kjempemulighet for Desert til å selge sine tjenester!

https://www.marketwatch.com/video/sectorwatch/america-is-running-out-of-water-3-things-investors-should-know/7AE43924-FAB9-4601-8844-E40E4F26EC50.html

NRK's dokumentar om vannmangelen i verden: https://tv.nrk.no/program/KOID21006021
BennyATM
01.11.2021 kl 10:25 2389

Tydeligvis noen som har mange aksjer til salgs til 28kr. Virkelig god omsetning i aksjen første timen

Det er liten tvil om at Desert Control kommer til å gjøre det bra framover, men det krever at man evner å være litt langsiktig. Diskusjoner på ulike forum består i hovedsak av tradere som er ute etter kjappe penger.