Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Det vil alltid være en skeptiker og en geitbukken (som har parkert seg selv?). Mitt råd er å sitte rolig. Selskapet har et enormt potensiale, om ting går riktig vei framover. Det er svært sannsynlig.

Den identiteten jeg bruker her er ikke avhengig av hvilket selskap jeg kommenterer. Noen ganger er jeg skeptisk, andre ganger er jeg ikke det. Jeg er ikke skeptisk når det gjelder langtidsutsiktene til dette selskapet. Men jeg er skeptisk overfor dem som jeg tror ønsketenker i forhold til aksjonærnes holdninger til selskapet. Enkelte påstår at de store aksjonærene er langsiktige. Noen er trolig det, og flere har allerede dokumentert at de ikke er det. En av dem selger ut hundretusener av aksjer. Når det nylig ble omsatt en million aksjer på 25 kr, var det tydeligvis selger som var på offensiven, siden denne kursen var klart under børskursen på aktuelt tidspunkt Andre som ikke er skeptiske bedriver ønsketenking ved å forespeile store avtaler allerede fra oktober, siden piloten var forventet å være ferdig i midten av oktober. Nå har Sivertsen nevnt mulig kontrakt i januar. Selskapet har nå stor produksjonskapasitet. I hvilken grad vil denne bli utnyttet på lønnsom måte i de 2-3 månedene som kommer før en eventuell kontrakt i januar?

Nå virker det vel som kjøperne er på offensiven også.

Når jeg så din negative vinkling på et innlegg forrige uke, hadde du ikke engang fått med at noen kjøpte den posten til 25 kr.
Bevares, det er lov og være skeptisk, ingen forventer enorm oppgang hver dag, utviklingen er helt etter boken, det kommer positive nyheter hele tiden, det er mer blest utenfor landet"s grenser enn hjemme. Se litt på Twitter også om du ikke har gjort det.

Når en kjøper 1 mill med litt rabatt er vel det som et pluss og regne når en ser utviklingen i selskapet er på vei opp, og ikke ned?

På hvilken måte kan man gjøre noe mer lønnsomt enn hva Sivertsen allerede gjør? Han forhandler fram nye avtaler og forbindelser. Vi vet han skal til USA denne uken.
hill
01.11.2021 kl 11:30 4130

Helt riktig. Men, om en leser siste børsmelding fra 21.10.2021, kan det være fornuftig å være inne nå,
før meldingen kommer om endelig resultat av forsøket. Er ikke mange dagene igjen - -

"The final conclusive results from the pilot project are expected to be available during second half of November."

https://newsweb.oslobors.no/message/544778

Tror November bli veldig fin for DSRT. Da kommer fase to godkjenning av testene til å bli bekreftet, så kan showet starte.

Når noen kjøper et høyt antall aksjer med rabatt er det normalt uttrykk for at selgeren er ivrigere enn kjøperen. I motsatt fall omsettes aksjene til en høyere kurs enn markedskursen. Omtalen i Nettavisen har skapt betydelig kjøperinteresse, men det er tydeligvis så mange aksjonærer som ønsker å kvitte seg med aksjer at kursen bare har steget fra kr 27,50 til 28 kr til tross for at mer enn 300,000 aksjer er omsatt, dvs ca. 2/3 av en prosent av alle aksjene i selskapet. Når det antas at the float utgjør bare ca en fjerdedel av alle aksjene, betyr det at anslagsvis 3% av the float har blitt omsatt og at dette har gitt en kursstigning på mindre enn to prosent, noe som er lite imponerende spør du meg.

Geitbukken og Skeptiker er en og samme person. Det er ikke vanskelig å forstå. Fyren har holt på slik siden aksjen sto i 12 kroner.

Vi vet absolutt ingen ting om hvor lønnsomme avtaler Sivertsen kommer til å inngå. Det vi vet er at han er en idealist og at hans hovedengasjement ikke er å tjene penger for aksjonærene, men å gjøre kloden vår og de som bor her en tjeneste. Hvordan han kommer til å avveie disse to motstridende interessene kan bare framtida vise.

Det er lov og selge seg ut ja..

På 3 mnd har en aksje steget 13 kr.. bare i oktober 8 kr..
Vet ikke hva du helt mener her.

Videre oppgang i en positiv trend indikeres. (Investing.com)

Du forestår svært lite dersom du tror det. Den andre personen var svært uvitende. Jeg kjøpte først aksjer da kursen var over 14 kroner og en høy andel av mine innlegg har et positivt innhold. Dette sier en god del om kvaliteten av det som skrives om meg.

Du har holdt på ganske lenge. Er det noen grunn til at denne geitbukken ble borte?
Redigert 01.11.2021 kl 14:29 Du må logge inn for å svare

Mine aksjer har steget fra ca 15 kr til ca 28 siden jeg kjøpte dem. Det er jeg godt fornøyd med. Jeg regner ikke med å selge noen aksjer før kursen er det mangedobbelte av dagens kurs. Jeg mener bare det jeg skriver, så vær forsiktig med ekstrapolering. Jeg mente og mener at selgeren var ivrigere etter å få so9lgt enn kjøperen var etter å få kjøpt når en million aksjer ble omsatt til klart under markedskursen. Dette sier bare noe om kjøper og selger.

Jeg skjønner ikke helt hvor han vil.. Skryter av selskapet og skriver at Sivertsen ikke jobber for aksjonærene!
Han jobber vel for at selskapet skal nå sine mål til det beste for seg selv og eierne vil jeg tro..

Kursen var ikke langt under som du skriver, litt rabatt må en påregne når en selger en slik post. Noen har hatt en god gevinst og sikrer den, antagelig for videre investeringer, noe som er helt normalt blant de større investorene..

Fra nettavisartikkelen i dag la jeg spesielt merke til setningen "– Fremover kommer nok mer til å handle om hvor mye leire vi kan produsere, og mindre om hvem som står klar til å ta imot."

Jeg tolker den dithen at det kommer til å være en svært høy utnyttelsesgrad på clusterne.

Fra nettavisen:

"Pilotprosjektet avsluttes i november. Gjennom oktober har testene gått som forventet.

Mye tyder på at Desert Control vil inngå et strategisk partnerskap med Mawarid. Det vil i så fall kunne bety en masseutrulling av flytende nanoleire fra Stavanger-selskapet i De forente arabiske emirater, Midtøsten og Nord-Afrika.

– Fremover kommer nok mer til å handle om hvor mye leire vi kan produsere, og mindre om hvem som står klar til å ta imot."

https://www.nettavisen.no/okonomi/desert-control-tar-av-pa-bors-vi-er-nok-mer-kjent-utenfor-norge/s/12-95-3424195088

"Mye tyder på at Desert Control vil inngå et strategisk partnerskap med Mawarid".

Så er jo dette interessant:
https://www.albawaba.com/business/pr/desert-control-and-mawarid-extend-agreement-and-prepare-strategic-partnership-1453170

Du bør lære deg å gjengi det du vil imøtegå riktig. Jeg skrev at vi vet at Sivertsen er idealist og at vi ikke vet hvordan han vil avveie de ideelle interessene i forhold til aksjonærenes interesser. Det er bare fremtida som kan vise det.
Ekstra
01.11.2021 kl 16:20 3839

Dette er den mest positive artikkelen jeg har sett om prosjektet. Nå vil jeg bli veldig overrasket om det ikke blir en langsiktig avtale og et JV med Mawarid og Desert Control. Her var det mange positive og bekreftende utsagn fra ledelsen i Mawarid.

I midten av november skal neste cluster være på plass. Jeg regner med at Sivertsen har planer for den også. Han uttalte for ikke så lenge siden at en grunn til at det ikke var skrevet under noen avtaler med de andre pilotene var at de måtte ha på plass leveringskapasitet først. Det begynner de å få nå.

Ok.

Kan være jeg ikke forstår deg?

Du har helt rett i at vi ikke vet hvilke avtaler selskapet inngår. Men hva tenker du i forhold til hva du skriver opp i mot lønnsomme avtaler? At de ikke blir gode? At han er idealist er greit. Er det slik at du tror han ikke må jobbe til det beste for selskapet siden du mener han har motstridende interesser? Er det dette du mener? Han har jo allerede gjort en god jobb for aksjonærene.

Jeg tror det på nåværende tidspunkt er små motsetninger mellom idealistiske interesser og aksjonærenes interesser. Emiratene styres av steinrike personer og de er vel mest opptatt av å produsere mat selv uten å ta mye hensyn til hva dette koster. Det kan godt tenkes at de er generøse i forhold til avtalevilkår. Men der er jo ikke uvanlig at veldig rike personer har blitt det fordi de ikke er generøse når de inngår avtaler. Utfordringen blir trolig større når det gjelder produksjon i fattige land i Afrika f.eks. Vil Sivertsen strekke seg veldig langt mht fortjenestemargin? I så fall kan det tenkes at bruttoinntektene for DSRT øker flott samtidig som bunnlinja er flat, dvs. at det ikke lenger er grunnlag for en høy p/e. Jeg oppfatter dette som en reell problemstilling der svaret bare kan avklares i framtida, dersom Sivertsen ikke skulle komme til å uttale seg om dette spørsmålet.
Aaleby
01.11.2021 kl 18:34 3673

Én ting er sikkert; det er ikke Afrika og dets muligheter som vil begrense potensialet til DC i overskuelig fremtid. DC er på ingen måte avhengig av det kontinentet. Kun en bonus, som vil få oppsiden til å peake ytterligere, dersom det viser seg mulig å tjene ok penger også i Afrika (foruten prosjekter i FN-regi som The Great Green Wall). Innen den tid vil selskapet etter alle solemerker ha mer enn nok å gjøre i Midtøsten, USA og Sør-Europa. Skulle også tro at Australia burde seile opp som et mulighetenes land.
Redigert 01.11.2021 kl 18:44 Du må logge inn for å svare
Aaleby
01.11.2021 kl 19:19 3611

Knapt nok relevant for DC.

Mawarid og Barari og det grønne initiativet i UAE / Mena har planer om å få dyrket opp 200 millioner hektar med land..... 200 millioner hektar der altså.

Er vel ikke vanskelig å skjønne tegninga ? , Deserd har et produkt som er og blir svært etterspurt i fremtida. Jeg er ikke skeptisk her ,bare saueflokken som ikke har skjønt tegninga.

Jeg er enig med deg vedr. saueflokken som solgte over 400 000 aksjer igår. Det virker som om kursen kommer til å gjøre et visst hopp basert på kjøperkurser i god tid før børsen åpner.

En stor selger…Falnes

Dette er ikke opp til deg å avgjøre. Når der kommer til Desert Control får hver og en sette seg inn i selskapet, og ta sine egne valg. Du minner meg sterkt om en som kalte seg Strategi. Han er også gått ut av tiden.
Redigert 02.11.2021 kl 13:18 Du må logge inn for å svare

Kontrari har solgt seg godt ned. Falnes solgte knappe 25 000 i går.

Det virker som om det er storselgere som selger seg ut eller som om det er mange småaksjonærer som selger seg ut. Ved ca kl. 11 var kursen 28 kr. og ikke mange aksjer til salgs opp til ca 29 kr. Nå er kursen kr. 27,70 og ca 60 000 flere aksjer har blitt omsatt. Det må ha dukket opp mange aksjer til salgs for under kr, 28 disse tre siste timene. Ingen vet hva kursen bør være nå, jeg tror den burde ha vært mye høyere.

Kan du bestemme det? Hva med å være langsiktig og ha tro på at Desert Control leverer varene? Noe som er svært sannsynlig.

Det er derfor jeg synes at kursen burde ha vært mye høyere nå enn hva den er. En grunn til det er et par av dem som fikk aksjene til laveste kurs ved emisjonen allerede selger aksjer i hundretusener eller over en million aksjer. Det presser selvsagt ned kursen.
Tamotama
02.11.2021 kl 16:08 2791

Da ble det 20k aksjer på meg i dag. Nedsalget til Falnes og Kontrari fortsetter. En kraftig rekyl vil sannsynligvis komme og reprise selskapet innen få uker. Tror selskapet har en verdi minimum 20% over dagens verdi, 1. Desember.

Langsiktig investering.

Gratulerer!

Håper avkastningen blir bra. Jeg sitter med samme følelse. Kraftig rekyl.

En liten bekymring er at de selger såpass mye. Men det er kanskje en del av planen deres? Det tror jeg selv. De er også tålmodige, selger ikke kursen ned, men selger på stigende kurs, selv om det ikke er så høyt volum hver dag. Så er det nå slik at noen kjøper disse aksjene også, til en såpass høy kurs som nå. Forrige uke skrapet vi bunnen på 26 kr. Denne uken rundt 27.5 - 28 kr på fint volum. Totalt kraftig oppgang siste mnd. Er ganske trygg på videre oppgang!

Lykke til.
Redigert 02.11.2021 kl 17:18 Du må logge inn for å svare