Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Klarer vi 40 i dag tro? :D 38.9 RT Nå

Tror vi er der innen en halvtime

Tror jeg får rett.

Et lite utdrag fra artikkelen
https://finansavisen.no/nyheter/miljo/2021/12/15/7789772/spar-firedobling-i-borsrakett:

Skal vokse

Desert Control har en målsetning på over 800 millioner kroner i omsetning og ebitda-marginer på mellom 30 og 35 prosent i 2025. Selskapet hadde ingen omsetning i første halvår i år, og fikk et resultat før av- og nedskrivninger på -8,2 millioner kroner.

Prosjektet med Mawarid ble i juni opplyst å ha en kontraktsverdi for Desert Control på 375.000 dollar, tilsvarende i overkant av 3 millioner norske kroner målt i vekslingskursen den gang.

Potensialet var imidlertid mye større, ifølge Sivertsen.

«Det kan jeg ikke si, men det er store muligheter i det interne markedet som Mawarid forvalter allerede. Mawarid leverer også til det eksterne markedet, slik at potensialet er enormt», sa han til Finansavisen.
Redigert 15.12.2021 kl 15:47 Du må logge inn for å svare

Jeg synes målet om en omsetning på 800 mill kr i 2025 er utrolig lavt, da en lett kan regne seg fram til at ved maksimal produksjon burde en allerede ved utgangen av 2022 kunne oppnå en høyere omsetning. 600,000 liter i timen og produksjon 24/7 fører til en vesentlig høyere omsetning (selvsagt er det umulig i praksis å produsere uten stans). Ut fra oppgitte tall er omsetningen anslått til ca en kroner pr liter. 600 000 x 24x 365 er vek i overkant av 5 milliarder kr.? 600 000 liter i timen i 24 timer blir 14,4 millioner liter eller tilsvarende kr. ut fra stipulert literspris. Selv om sistnevnte skulle bli litt lavere er det fortsatt en del milliarder å gå på allerede ved utgangen av meste år.

Man kan spare litt vann, det er på det rene. Men det man vet lite om med (klimaendringene ) rundt røttene og jorden ,er sykdommer. Råte ,sopp og andre sykdommer til skade for avlingene.. bør drives studier på dette underveis.
Aaleby
15.12.2021 kl 20:34 7541

DC og Sivertsen har uttalt at de har vært konservative med viten og vilje. Kan mao taes med en solid klype salt, særlig etter i dag.

Med dagens avtale burde de lett kunne nå målet om 800 millioner allerede i løpet av 2023.
fylla12
15.12.2021 kl 22:20 7500

Når en ørken blir grønn vil nok diverse jordbruks problem melde seg.
Mye vil nok være velkjent men kansje med en litt annen vri.

Behov for gjødsel og andre kjemikalier dukker nok opp til glede for
de som selger slikt.

En ørkenstorm og mye annet er selvsagt en risiko men det må en
leve med når en bor i ett område med mye ørken.

Skremmer det meg fra å investere ? Nei


Tja, trenger man gjødsel i en jungel? Håper dette «prosjektet» også gir håp om «villmark» og ikke bare dyrket mark. Tror det er mange som vil inn i slike prosjekter. Tenker dette er en måte i binde opp ekstremt mye karbon. Dersom man i tillegg klarer å få «produsert» nok ferskvann, vil dette være noe av det viktigste vi har gjort for bærekraftig utvikling i verden.
Redigert 15.12.2021 kl 22:56 Du må logge inn for å svare
topee
16.12.2021 kl 07:36 7107

Enig med deg, villmark må ikke glemmes siden dette i seg selv er en viktig del av livets sirkel,
Men også en tanke som slo meg og sikkert DC, hva med beitemark som overtidene har blitt utarmet er det noen verdi i å utbedre det segmentet?
Strole
16.12.2021 kl 09:17 6940

16.12.2021, 08:28 · TDN Finans
DSRT: ARCTIC HØYNER KURSMÅL TIL 52 FRA 31
Oslo (Infront TDN Direkt): Arctic Securities oppjusterer sitt kursmål på Desert Control til 52 kroner pr aksje fra 31 kroner pr aksje. Kjøpsanbefalingen fastholdes.
Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset torsdag.

TDN Direkt finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70
fylla12
16.12.2021 kl 10:08 6802

La oss anta at Desert Control gjør en ørken om til noe som minner om en jungel.
Da trenger vi kjemikalier for å holder insekter unna ....

Når noe nytt ser dagen vil nye behov dukke opp til glede for diverse virksomheter.

På mandag 20 desember blir det Operational update:

"Desert Control Group - Operational Update will be released December 20th 2021"


bravi
16.12.2021 kl 19:57 6436

Hadde ikke ventet at lufta ville gå ut av ballongen så raskt. Kursen gikk fra oppunder 42 i formiddag og ned til 38,45 ved slutt, faktisk lavere enn gårsdagens slutt kurs. Dette til tross for Artic sitt nye kursmål på 52 kr.
Som man kunne forstå av meldingen i går med etablering av nytt selskap sammens med Mawarid var det Mawarid som skulle finansiere det nye selskapet. Er det slik? Eller er det mange som tror det vil komme en emisjon. Hva med satsningen i Us, er det emisjons risiko i forbindelse med den aktiviteten?
Skal bli interresant å høre hva som kommer på 2H oppsummeringen 20/12.

Jeg hadde ikke ventet så stort kursfall heller. Mavrid skal nok finansiere virksomheten utenom byggingen av produksjonsenheter i det minste. Selskapet har jo fortsatt store likvide midler og ventet ikke å trenge noen emisjon på lenge ennå. Jeg ser ingen god grunn til å endre den oppfatningen. På et annet nettsted ble det spekulert i at noen satte ut rykter om en forstående emisjon for å få ned aksjekursen før de selv kjøpte.
bravi
16.12.2021 kl 21:51 6309

Får håpe det var bare rykter om emisjon det har blitt spekulert i på nettet, selv om det sies ingen røk uten ild osv. bla..bla...bla.
Utfra meldingen i går så er det vanskelig å tolke den som at det kommer en emisjon i forb. med etableringen av det nye selskapet. Men det må fabrikeres mange produksjonsenheter i tiden fremover, spørsmålet er om Dsrt har finansiering til det. Må si at i dette tilfellet er vanlig bankfinansiering langt å foretrekke før emisjon. Får frysninger bare ved tanken på utvanning.
Vi får lite på at styret og ledelsen i Dsrt har gjort en grundig og gjennomtenkt jobb med dette. De virker som solide folk som tidligere har vist at de er flinke med penger, fremstår ikke som en gruppe "fjortiser".


Selskapet hadde ca. 200 millioner på bok etter Q3 og det fremstår som om Mawarid skal finansiere det nye selskapet. Så jeg anser det som lite sannsynlig med en emisjon nå.
Ebit
16.12.2021 kl 22:30 6250

Har vanskelig for å se logikken i at kursen skulle klappe sammen idag.
Dette må være ren gevinstsikring.
Husk at DSRT fortsatt er i tidligfase
auxe
16.12.2021 kl 22:35 6241

Hvis det kommer en vekst emisjon så er det bare positivt jo jeg ser frem til å høre mere på mandagen her er det mange verdensdeler å ta av

Det meste tyder nå på at «ryktet» var et forsøk på markedsmanipulasjon.
Dolly
17.12.2021 kl 00:33 6078

https://twitter.com/Coolbreez016/status/1471419586641907720

Folka bak investornytt har spredd litt rykter ser det ut til.. En ny type manipulasjon som vokste frem i fjor med finfluensere på sosiale medier med mye følgere
fylla12
17.12.2021 kl 00:55 6045

Minner litt om en gammel røver historie med en liten vri

Ut av ørkenstormen kommer Alibaba og de 40 røverene (shortere, finfluensere og annen bermen)
på jakt etter gevinst fra nervøse investorer.


trodlet
17.12.2021 kl 08:08 5828

Nå er de fleste superlativer allerede brukt i forbindelse med DSRT sitt arbeid, men jeg må rett og slett få uttrykke min begeistring for arbeidet som har vært gjort, og som blir gjort. Rett og slett imponerende. Her blir det terningkast 6 for både innhold og gjennomføring. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette blir svært bra. Nå er det vanskelig å følge mitt prinsipp om å spre mine investeringer og ikke ha mer enn 20% av kapitalen i ett selskap.

Det prinsippet er ikke så lett å overholde😄 Har selv 3 egg i en kurv og de 7 andre i en annen 🤠📈

Det er overhodet ikke positivt med en såkalt vekstemisjon på nåværende kursnivå. Å påstå det motsatte viser etter min vurdering en høy grad av uvitenhet når det gjelder aksjer. Dersom emisjonen hadde vært til la oss si 150 kr pr aksje, ville vurderingen ha vært mindre negativ. Det tar tid å bygge nye produksjonsenheter og å bruke opp kontantbeheholdningen. Når en eventuelt trenger mer penger for å bygge flere enheter, kan en evt. ta en viss emisjon på en mye høyere kurs enn dagens.
trodlet
17.12.2021 kl 09:24 5625

For andre, som nylig har fått øynene opp for DSRT, så er det mye informasjon i denne artikkelen fra tidligere i år som besvarer noen av det første man lurer på når man skal lese seg opp.

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/2021/03/25/stavanger-selskap-henter-200-millioner-til-a-gro-mat-i-orkenen/

Desert Control oppnådde viktige milepæler i første halvår:

Hentet 200 millioner kroner og gjennomførte vellykket børsnotering av selskapet
Ble tildelt første kommersielle kontrakt til en verdi av NOK 3,4 millioner
Signerte MoU for strategisk partnerskap med landbruks- og naturverngiganten Mawarid Holding og Barari Natural Resources med base i Abu Dhabi, De Forente Arabiske Emirater (FAE)
Overgikk forventninger og KPI-mål for vannbesparelse i pilotprosjekter
Etablerte datterselskap i Abu Dhabi for å bygge operativt hovedkvarter for Emiratene
Vant prestisjefylt pris for grønn innovasjon på det globale klimaarrangementet Greentech Festival
Ble tildelt FoU-tilskudd på 11,9 millioner kroner av Innovasjon Norge (Miljøteknologiordningen)
Økte LNC-produksjonskapasitet med ≈ 15 000 l/t (lansering av andregenerasjons prototype)
Forventer å oppnå total kapasitet på ≈180 000 l/t innen utgangen av 2021
Akselerert rekrutterings aktivitet for å øke antall ansatte med estimert 40 årsverk i andre halvår for bygge operasjonell evne til å levere prosjekter og utnytte økende LNC-produksjonskapasitet
Planlegger amerikansk datterselskap i andre halvår for aktiviteter i California, Arizona og Nevada
Avsluttet H1 med solid kontantbalanse på 204 millioner kroner. EBITDA var -8,2 millioner kroner, som reflekterer det økte aktivitetsnivået sammenlignet med 2020.
Første halvår 2021 kan oppsummeres med fokusert aktivitet og forberedelse for operasjonell oppskalering.

Finansielle hovedtall per 30 juni 2021 (30. juni 2020 i braketter)

Nettoproveny fra kapitalinnhenting: NOK 190M
Sum kontantbalanse: NOK 204M
Egenkapital: NOK 221M (egenkapitalandel 96% per 30. juni 2021)
EBITDA: NOK -8,2 M [NOK -2,6M]
Netto resultat: -8M [NOK -2,6M]
Brutto FoU-investeringer: NOK 7,5 millioner [NOK 1,6M]
(Næringsforeningen)

Redigert 17.12.2021 kl 09:32 Du må logge inn for å svare

Hvis selskapet utvikler seg så positivt som vi håper og det blir nødvendig med kapital for å bygge flere clustere, er det vel gode muligheter for å ta opp lån i stedet. I og med at selskapet da vil ha en god kapitalflyt. Dermed tror jeg at emisjon ikke er aktuelt på disse nivåene i det hele tatt. Husk også at både ledelse og styre har en god del aksjer og neppe er interessert i en dårlig satt emisjon.
bravi
17.12.2021 kl 10:35 5495

Positivt med vekst emisjon i dette case? For hvem da? Neppe for aksjonærene ihvertfall.
SoriaMoria har helt rett, bankfinansiering for å finansiere storstilt bygging av clustere må vel være det beste for aksjonærene. Merk at det er mange som er allergiske mot emisjoner og hopper av bare de hører den minste antydning om det ordet.

Ikke godt å si hvem som kjøper. Men hvis Operational Update er positiv tenker jeg det kommer enda flere både fond og privatpersoner som vil ha aksjer i denne. Det blir superspennende på mandag.
trodlet
17.12.2021 kl 12:08 5270

Den webinar-registreringen som gjelder presentasjonen på mandag, er det registrering for de som har spørsmål, eller må alle som vil se på registrere seg?

Sitt rolig og nyt oppturen, som Carl Jørgen sa selv i finansavisen:" Avtalen med mawarid mener vi er den store triggeren. Jeg tror ikke markedet helt har skjønt potensialet av den avtalen."

Va
trodlet
17.12.2021 kl 15:45 4872

DSRT er nok ikke helt frakoblet den generelle børsstemningen. Det er nok det som tynger kursen nå utover ettermiddagen.

Det er helt korrekt. Børsen, markedet og frykt setter bremsene på. Sånn er det bare. Vi får håpe på litt mindre frykt fremover. Hvis Covid blir vannet ut til en forkjølelse, for både “vaksinerte” og uvaksinerte, så hjelper nok det litt blant mange andre røde lamper
bravi
17.12.2021 kl 16:46 4764

Vi får håpe Dsrt er frakoblet generell børs stemning. Har ingen tro på at indexene skal mye opp hvis Covid problemene forsvinner. Børsindexene kan komme til å falle, renteøkninger og hekkbølgen etter all moroa og gjeld under pandemien skal gjøres opp. Tviler på at indexene hadde vært noe høyere i dag uten Covid siste årene.
Men for Dsrt og noen andre sektorer trenger heldigvis ikke dette få betydning.

Det virker ikke som om markedet ble imponert over innholdet i mavrid-avtalen basert på informasjonen som kom idag. Jeg synes det er påtallende at ingen har kommentert at kursen har falt fra nesten 42 kr. for noen nå dager siden til litt over 36 kr på et visst tidspunkt idag, da oppdateringen fra selskapet kom. En grunn kan vel være at det ble klargjort at ingen kommersielle kontrakter har blitt inngått. Hvor mange hadde forventet en slik situasjon?
Arne_And
20.12.2021 kl 12:11 3541

Ikke noe konkret om penger på bordet. Noen er skuffa og så kommer stop loss så forsterkes effekten selv om det fundamentale er bull. Mulig vi skal ennå mer ned før det snur.
bravi
20.12.2021 kl 20:28 3076

Har sett litt på rapporten, men ikke hørt presentasjonen med Q/A. Er det mulig å gå inn på nettet og se/høre denne?
Synes kursfallet i dag 7,79% etter oppdateringen var høyt. Presentasjonen må ha blitt oppfattet negativt i og med det ikke kom noen tall på hvilke inntekter man kan forvente og når de kommer, har heller ikke sett noe på pris per m2 eller arealer de ser for seg å behandle. Hvor mye får Dsrt betalt av det nye selskapet for LNC er vel også uklart. Ellers så ser det ut som Dsrt kjører på full speed, tilrettelagt for bygging av clustere rundt omkring vil øke produksjonskapasiteten raskt, kommet i gang i Us, bemanner opp selskapet og kjører på med Mawarid avtalen. Høres ut som de har sikret seg godt med tanke på patenter og eiendomsrettigheter. Alle vet at TTT osv. det er standard svaret fra mange selskaper på OB når de ikke leverer. Man kan ikke forvente at ting skal gå noe raskere enn det gjør med Dsrt. Om kursen tar et hvileskjær nå vil den komme på offensiven igjen. Minner om de to kursmålene på 50 og 52 kr. Forrige kursmål var på 31, da gikk kursen til 33. Klart det hadde vært spennende med noe saftige prognoser for inntekter fra nå og fremover.

Jeg synes ikke det er rimelig å forvente prognoser på inntekter før en kommersiell kontrakt er inngått. Hovedinntekten blir vel salget av LNC, men prisen på denne skal avgjøres av en upartisk instans. Lokal fremstilling av produksjonsenheter burde tilsi at det vil være mulig å øke denne raskt i Emiratene. Men en må vel regne med at det tar en del uker og kanskje noen få måneder før kommersiell kontrakt er inngått og det er avklart hva selskapet får betalt pr. liter LNC.