Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
topee
21.12.2021 kl 10:56 4795

Hmm hvor skal man begynne :-)

For den våkne menigmann så vil man forstå at det er nye selskapet som skal forhandle frem kontrakter i hele MENA alliansen.
Da sier det seg selv at det IKKE ville komme noen kontrakt, før det nye selskapet er etablert and up running.
Selvfølgelig så er mye av kontraktsarbeidet/forhandlinger allerede gjort, hvorfor skal man ellers pushe på for ASAP produsere 30-100 nye uniter.
DC med det nye søsterselskap er MYE mer rustet i alle ledd til å få ting til å skje veldig raskt, Så veldig smart trekk :-)

DC i seg selv ville vært sjanseløse, dette siden det meste som foregår av handel gjøres med maktalliansen i UAE osv. Mawarid er venn med disse, så inngangsporten er åpen og dermed vil ting skje mye raskerier om alt gjøres riktig.

DC/OKS kan nå selv fult ut konsentrere seg om USA, dette uten å bli tappet økonomisk i Midtøsten, vi kommer nok til å se en full ladet OKS i USA på nyåret det er 120% garantert :-)

For oss aksjonærer så er det en drøm å sitte å se at Midtøsten snart vil blomstre, uten at man trenger å gi mer økonomisk bistand, vinn vinn for oss :-)

God Jul til alle :-)

"Hvorfor skal man ellers pushe på for ASAP produsere 30-100 nye uniter." Slik dette er formulert, antar jeg disse tallene fremkom i noe av det OKS opplyste muntlig om igår. Siden en enhet kan produsere 15,000 liter i timen eller bortimot det samme i kroner ut fra oppgitt forbruk pr. m2, skulle 100 nye eneter kunne produsere for nærmere 10 mill kr om dagen som sluttpris ved leverong eller nærmere 3 milliarder kr i året. Dersom DSRT skulle få betalt eksempelvis 25 øre pr. liter ved videre levering til det felles eide selskapet, ville det gi en inntekt på ca 700 mill kr i året. Dersom halv parten av dette er ren fortjeneste og en stipulerer en p/e på 30, gir dette en markedskapitalisert verdi på ca 10 milliarder kr eller ca kr 250 kr. pr. aksje. Dette er selvsagt mange usikre tall. Forøvrig: Dersom min første antakelse er korrekt: Kom OKS med annen informasjon du synes bør bringes videre?
bravi
21.12.2021 kl 14:55 4590

Når det gjelder satsningen i Usa, har det blitt sagt noe om at Dsrt vil danne et nytt joint venture selskap også der etter samme modell som de har med Mawarid i midt-østen?
topee
21.12.2021 kl 17:29 4435

OKS har vel aldri nevnt direkte antall selv, han har vel nevnt flere ganger x3.økning.
Uten å hause eller noe slikt, denne infoen får dere ta for det den er, men vet at det jobbes med produksjons / økning både i Saudi og UAE, og det er snakk om 30-100 så raskt som mulig,

I tredobling ligger vel en kapasitet på 180 000 liter i timen nå og projisert 600 000 liter ved utgangen av 2022?
hkirk
21.12.2021 kl 21:24 4180

Det er i det minste det som ligger i den uttalte strategien deres. I hht det OKS uttalte for kort tid siden er det mulig å se US-markedet på minst to måter. Både geografisk og markedsmessig (type vekster, type områder).
auxe
21.12.2021 kl 21:45 4161

DC var på en liten Snutt i Nyhetene på Reuters
SuMay
22.12.2021 kl 09:19 3853

Klassisk buy the rumor sell the news. Altså hva forventer du? En nyhet «alle» visste . Det betyr at etter en eventyrlig oppgang i flere mnder ser noen mulighet til at profitt bør tas.
BennyATM
22.12.2021 kl 10:25 3744

Da var vi tilbake til kursnivåer før nyheten kom 15.desember om Mavarid samarbeidet.
Heldigvis nedgang på lav omsetning i dag men alikevel overraskende utvikling.

Syns utviklingen er normal mtp at det ikke kom noen uventet positiv oppdatering, bare den ventede. Normalt å reagere litt ned etter voldsom fin utvikling lenge, og en gyllen mulighet for å komme seg med på reisen, for den har akkurat startet. Tror det kommer mye juicy news utover her, stay long!
Blutus46
22.12.2021 kl 10:45 3715

Mange som har solgt seg ut av topp 50 listen. Også en fra DSRT som har solgt seg ned. Virker som om tilliten minker…… det mangler vel informasjon om hva dette koster å produsere og hva kunden er villig til å betale.

En delforklaring på oppdateringen er at den vel skapte usikkerhet mht. hva som kan forventes de nærmeste ukene. En har nå en produksjonskapasitet på 180 000 liter i timene. Men går det kanskje mer enn en måned før noen produksjion kan forventes siden det er et nytt selskap som skal inngå kommersielle kontrakter? Dersom den kan forventes produksjon før slike kontrakter inngås, burde vel dette ha blitt informert om i oppdateringen? Hva slags pris kan DSRT forventes å få for sin LNCnår kontraktet(er) inngås i en situasjon hvor DSRT selv ikke bestemmer denne prisen, men overlater dette til en utenforstående instans? Det vil åpenbart være helt avgjørende for lønnsomheten og dermed aksjekursen neste år hvilken pris DSRT får for sin LNC. Etter mitt beste skjønn skaper det en ganske høy grad av usikkerhet å overlate den helt avgjørende faktor for lønnsomheten til en ukjent instans. I annet halvår neste år vil bel markedet få svaret på dette helt avgjørende spørsmålet, men det er jo en del måneder til neste halvår 2022. Jeg oppfattet det slik at resultatet fra tredje kvartal skulle komme separat. Hvis jeg ikke husker feil om at dette ble forespeilt nå som det har gått nesten tre måneder etter utløpet av kvartalet, virker det på meg som om Sivertsen ikke leverer på dette punkt.

Hvor kommer påstanden om at noen andre enn DSRT skal bestemme prisen på LNC fra?
Redigert 22.12.2021 kl 10:55 Du må logge inn for å svare

Fikk denne som avslutning på mailen med rapportene, og avslutningen fra Sivertsen sier hva som er lurt her.
«Stay tuned for more updates coming shortly.»
bravi
22.12.2021 kl 18:41 3426

Nå har kursen gått fra oppunder 42 på toppen og ned til 34, det kursfallet blir lagt merke til, slike kursfall merkes.
Selskapet må basert på kursutviklingen denne uken oppfatte at 2H oppdateringen var en tabbe, når de ikke har noe nytt å komme med er det skadelig med slike presentasjoner, da er det bedre å ikke si noen ting. Innformasjon om utviklingen i Usa kunne kommet som en egen liten børsmelding da kunne den i stedet blitt oppfattet som kursdrivende.
Det er helt fint med målsettinger om å gjøre all ørken grønn, redde vannressurser og klima osv. men hva med aksjonærene oppi alt dette?

En kjedelig uke, men svært mange er inne for kortsiktig profitt, og raske penger.

Selv har jeg ikke mistet troen. Ting går sin gang, og selskapet har større framdrift en det jeg kunne tenke meg for et halvt år siden.

Som det står i e-posten vi mottok fra Sivertsen tidligere i dag: «Stay tuned for more updates coming shortly.»

Da må de som nå har solgt løpe etter.
Redigert 22.12.2021 kl 21:30 Du må logge inn for å svare

Du reiser et sentralt spørsmål når det gjelder aksjonærenes interesser i forsøket på å bedre verdens matvareforsyning. Jo rimeligere LNC selges jo flere vil være interessert i å kjøpe produktet. Med den idealismen Sivertsen gir inntrykk av å representere, kan en langt fra forvente at fortjenestemaksimering vil være målet, selv om en tar sikte på å gå med overskudd. Hvordan selskapet kommer til å balansere disse hensynene, kan bare framtida vise. Dette er etter mitt syn et helt sentralt uavklart punkt som er veldig viktig for dem som kjøper denne aksjen for å tjene mest mulig penger på den. Men i løpet av neste år vil nok Sivertsens prioritering i praksis bli avklart. Da får markedet er mer solid grunnlag for å prise aksjen riktig. Jeg regner med at Sivertsen har oppfattet at markedet var skuffet over at det ikke kom noe positivt nytt i oppdateringen, som vel reiste flere spørsmål enn dem som ble avklart. En kunne ut fra oppdateringen forvente at det vil ta ganske lang tid før det kommer nyheter av betydning. Det kan også ha bidratt til et kursfall på ca 8 kr. fra toppen. Det er kanskje for å trøste markedet at han så vidt jeg forstår har signalisert i dag at en trolig ikke trenger å vente så veldig lenge på nyheter. Resultatet for tredje kvartal er vel en nyhet vi allerede burde ha mottatt?

Av og til svikter hukommelsen meg, men jeg mener dette sto i oppdateringen. Dersom jeg mot formodning skulle huske helt feil her, er det sterkt beklagelig siden dette er et uhyre viktig spørsmål for aksjonærene. Det var i den delen som omhandlet det selskapet DSRT skal eie 49% av. Siden det da er partneren som i praksis kontrollerer dette selskapet, ville det vel ikke være rimelig at dette selskapet skal avgjøre hvor mye som betales for LNC. På den annen side er det heller ikke rimelig at DSRT selv skal avgjøre prisen. Uten at dette spørsmålet avklares på en måte har en samarbeidsavtale vel liten realitet. Så det virker vel nokså rimelig og retterdig at en slags nøytral instans avgjør dette spørsmålet. Det er ikke så uvanlig at partene avtaler denne type løsning av potensiell uenighet fremfor at det skal avgjøres av domstolene.

Det ble ikke opplyst noe i oppdateringen om hvem det er som skal avgjøre hvilken pris DSRT skal få for LNC som selges til selskapet DSRT vil eie 49% av basert på hva jeg husker av det som ble skrevet i oppdateringen. Siden dette er et så uhyre viktig spørsmål, synes jeg det er forbausende at ikke andre har festet seg ved denne opplysningen.

Så vidt jeg kan se står det ingen ting om at noen andre enn DSRT skal bestemme prisen på LNC. Videre noterer jeg meg at selskapet skal vokse tilpasset Desert Controls tidligere meldte fremdriftsplan. Jeg antar derfor at vi kommer til å se en meget høy utnyttelsesgrad av clusterne. Vi går inn i 2022 med det jeg antar er produksjonskapasitet for 180 millioner kroner i året. Og etter planen ut av 2022 med 10 clustere som kommer til å ha ca. 600 millioner kroner i produksjosnkapasitet. Med en EBITDA-margin på antydede 35 % kommer dette til å bli en meget god kontantstrøm meget snart. At Mawarid skal finansiere det nye selskapet betyr også at det kommer til å være en god stund til selskapet trenger penger.


"The parties have agreed on the essential elements of a business plan, formed a roadmap of future expansions,
and agreed on cash requirements necessary to establish and develop the new company. Mawarid will support
the new company with sufficient working capital to establish and grow the business. The business plan further
targets alignment with Desert Control's previously announced plan for ramp-up of LNC production capacity.
Under this agreement, the new company is formed with sales and
distribution rights for LNC across the Middle East and North Africa (MENA)
and will be Desert Control's exclusive partner in the UAE. The company
will buy LNC from Desert Control at arms-length commercial terms. The
company will further resell LNC in combination with implementation and
turnkey services for treatment of land areas in the local markets."

Fra facebooksidene til selskapet (NB! Husk å dele amerikanske billioner og trillionerpå tusen for å få norske :)):

"Desertification is costing the global economy $490 billion annually. Avoiding land degradation through sustainable land management can generate up to USD 1.4 trillion of economic benefits according to the United Nations. "

https://www.facebook.com/desertcontrol/?ref=page_internal


For de av dere som ikke fikk med dere Webcasten kan den nå sees her. Presentasjon og Q&A:

https://vimeo.com/659068512/2c1d43b4d9

Anbefales!
hkirk
22.12.2021 kl 22:07 3765

Kontakten mellom selskapene innebærer nok adskillig mer enn bare salg av LNC. Det er heller ikke vanlig at slike ting blir lagt ut offentlig. Noen tall kommer sikkert fram i kvartalsrapporter og årsberetninger, men jeg tror nok at vi bør ha edruelige forventninger til spesifikk informasjon av denne typen. Og ikke glem at DC sitter, direkte eller indirekte, på begge sider av forhandlingsbordet. Dette er verken en ukjent eller utenforstående instans de forhandler/samarbeider med.

Noe av omfanget går fram av siste halvårsrapport. Dette vil sikkert også bli fakturert på en eller annen måte.
•Desert Control remains the sole owner of all its IP, patents, data, and know-how, and will support the new company with methodology, protocols, and quality assurance measures to ensure delivery excellence and customer satisfaction.
•Desert Control also remains the owner of its production technology, and Desert Control Middle East will be the operator of all clusters (LNC production units), using its expertise and experience to provide tailor made LNC to the new sales and distribution company for all its projects and deliveries

PS. Er klar over hva en "An arm’s length transaction" betyr. Men det er etter at forhandlinger er unnagjort og avtaler er inngått. I følge OKS er ikke avtalene underskrevet ennå.
Redigert 22.12.2021 kl 22:35 Du må logge inn for å svare

No, but what I can say is that the commercial terms between Desert Control and the new sales and distribution company is still very much aligned with what we have communicated earlier. If you go back and look at the projections that we have given during our IPO related to the capacity ramp up plan, we are not changing any of those projections.
hkirk
22.12.2021 kl 22:50 3732

På punktet om kvartalsrapportering tar du feil. Sivertsen leverer. Som alltid (i allefall foreløpig).

I siste H2- rapporten står det følgende:
Financial results for H2 2021 will be presented February 25th, 2022. The annual report for the fiscal year 2021, will be released on 28 April 2022.

I H1-rapporten står det følgende:
Financial results for the first half of 2021 will be presented September 3rd. Desert Control has published the financial calendar for 2021 with bi-annual reporting and decided moving to quarterly reporting from Q1-2022. We will therefore also issue an operational update later in the fourth quarter (Q4 2021).

Jeg synes vel kanske at du burde kvalitetssikre konklusjonene dine noe bedre før du legger de ut på trykk ;)
bravi
22.12.2021 kl 23:11 3732

At det ikke ble opplyst noe i oppdateringen om hvor mye Dsrt skal få betalt (eller at det er usikkerhet om betalingen) fra det nye Dsrt/ Mawarid selskapet er sannsynligvis en viktig årsak til det store kursfallet. Vi vet ikke noe om hvordan beregning eller fordeling er planlagt. At Mawarid og Dsrt allerede har diskutert og blitt enige tar jeg for gitt, det er jo det aller viktigste spørsmålet på bordet, har de ikke blitt enige om dette kan de umulig gå ut og si de skal danne et felles selskap. Er det som noen skriver at en uavhengig instans som skal bestemme prisen høres det helt utrolig ut, stemmer det er det ikke rart at kursen faller.
Skal ta med tid å se på webcasten.
Aaleby
23.12.2021 kl 00:12 3625

Dette er bare bullshit. Helt naturlig at det fortsatt selges IPO-aksjer, mens utenlandske institusjonelle kjøper stadig. Hvem er denne fra DSRT som du sikter til?

Når selgerne er ferdig vil Deserd gi et kjempekjøp for de som ikke er inne. Tipper rundt 30 et sted

Se på historikken til denne fyren. Han vet ikke forskjell på LNC og LNG. Han har vært inne å skrevet på tråden tidligere. I hovedsak bullshit.
Redigert 23.12.2021 kl 00:36 Du må logge inn for å svare

Har lagt ut garn på rundt 32 i håp om å få fiska litt påfyll. Den har holdt seg over 40MA siden september og tenker at det dypeste den går før en bounce er over denne. Spørsmålet er jo hvor lenge markedet priser siste avtale og forventningene fremover. Personlig skal jeg ha mer på denne dippen, fordi casen er sterk.

Gjesp... Enda en nyopprettet profil.
Redigert 23.12.2021 kl 00:55 Du må logge inn for å svare

Folk bør se webcast eller lese gjennom transcript. Arms length betyr bare at salgspris skal være på markedsmessige vilkår, mao. at JV selskap ikke skal få noen fordeler. I Q&A delen forteller CEO at vilkårene i avtalen er på linje med det som et annonsert ifm. IPO. Her er det med andre ord bare å ta det med ro. Det nye selskapet etableres snares og drift startes i Q1 (som er straks). Desert har nå god kapasitet klar til å sette igang og inntekter kommer asap.

Jeg husket rett om at en vil gå over til å presentere resultatene hvert kvartal, men tok feil mht. når denne overgangen skulle skje. Etter mitt skjønn dreier dette seg om noe som relativt sett er en bagatell. Jeg representerer ikke selskapet og forsøker å signalisere graden av sikkerhet mht. hva jeg skriver gjennom den måten jeg uttrykker meg på.
topee
23.12.2021 kl 09:52 3614

Med en JV partner som forvalter x antall med grøntareal som trenger vann, det er som bukken og havresekken :-)
Satser på at nye uniter som kan produsere 180K L/t settes til arbeid veldig raskt, og for den observante kalkulatør så vil dette gi betydelig beløp veldig raskt.
Når vi også vet at 30-100 stk nye Uniter er på gang, så sier det seg selv at skremsel gjengen som Bullshiter med Emisjon kan tørke seg i ræva med ordene, spesielt med tanke på at DSRT har 200 mill på bok.


Short Senario DSRT tjener penger som sand og gras fra Januar gjennom JV (årlig i henhold til dagens produksjon 180K L x 12 t x 300 døgn x $ = $.$$$.$$$.$$$
Januar = Gigga Saudi kontrakt (JV) ( 30-100 nye uniter)
Mars = USA ny JV, gjerne med Bill G som er den største private landeier i USA

Treatment without prevention is simply unsustainable.
Bill Gates


Følger de på sosiale medier, og ingen skal si at det ikke skjer ting. Ramping up for the breaktrough!