Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare


Anbefaler å høre på podcast-episoden med Head of Group Marketing and Communications i Desert Control, Nancy Nusrally Carda
Svært interessant, både for de som har lest of fulgt med mye og også for de som ikke helt enda vet hva dette er.

"Only now the word is getting around and of course gradually we are looking at dealing with large scale developers"

https://simonsnelder.buzzsprout.com/1860427/11098080-simon-snelder-with-nancy-garda

Mulig dette allerede er blitt diskutert på en av de par tusen innleggende over, men jeg orket ikke å lese igjennom alt...

Et spørsmål om samarbeidet med Mawarid:

Er det ikke i Mawarid sin interesse at marginene i joint venture'n med Desert Control er så lave som mulig, ettersom det i praksis vil gjøre at de øker marginene på resten av driften sin? Således vil en slik Joint Venture være negativ for Desert Control, da Mawarid ikke har noen incentiver for å "gi" unødvendig høy gevinst til Desert Control?

Ellers leser jeg at Mawarid har ca 2000 km2 med dyrket land, så selv om man skulle klare å behandle hele arealet, så er det ikke akkurat astronomiske summer man snakker om enda...?

Det som blir reflektert i aksjekursen - hvis vi skal bruke empirisk data og ikke bare rene spekulasjoner slik du har for vane å gjøre - er at en hjørnesteinsinvestor selger seg ned i selskapet med over 10x gevinst. Han har 230k aksjer igjen på siste liste. Tipper han er ferdigsolgt i løpet av uka/begynnelsen av neste uke.

Sivertsen er selvsagt ikke interessert i at noen andre skal kjøpe selskapet. Det med oppkjøp som begrunnelse for evt. å kjøpe egne aksjer anser jeg som fullstendig irrelevant. Hans engasjement tror jeg er mer idealistisk enn et ønske om å tjene egne penger. En mulighet er at hans rolle som selger av en idealistisk funksjon har fungert så godt at han har lurt seg selv til å tro at viljen til å betale det LNC er mye større enn den faktisk er. Jeg synes ikke det henger godt på greip at 12 produksjonsenheter ble ferdigstilt i midten av desember ifjor bare for å teste produksjonskapasiteten. Jeg synes det er mer sannsynlig at Sivertsen har blitt et offer for egen ønsketenkning når det gjelder viljen til å betale det LNC koster. I Emiratene har en ganske lenge vært godt kjent med LNC. Enten kiontraktene som inngås er små eller store burde disse 12 produksjonsenhetene ha vært i full produksjon ca 8 måneder etter at at de var klare og en burde ha vært godt i gang med å lage flere produksjonsenheter. Jeg tror ikke at utviklingen har vært slik Sivertsen forventet med årsskiftet, men betydelig mindre positiv. Det er vel dette som nå blir reflektert i aksjekursen?

Kursfallet fortsetter stabilt nedover, nå har kursen kommet under 25. Man kan lure på om selskapet har noe å slå i bordet med til Q2 når vi ser på utviklingen siste tiden. Dette er ikke et administrasjons styrt selskap, derfor er det litt merkelig at styret (med aksjonærer representert) og ledelse ikke viser noen interesse for å støtte kursen. Ved et event. oppkjøp av selskapet er selvfølgelig kursen viktig for å oppnå en god pris.

Jeg er faktisk langt på vei enig i kommentarene dine nå. De virker mye mer nøkterne enn mye av den ukritiske optimismen som har preget mange av kommentarene her. Men jeg er marginalt mer negativ når det gjelder kursforventningene for de nærmeste månedene.

Om jeg skulle selge meg ut i morgen, blir det en Bergen Carbon. Spør meg om et år eller tre. I mellomtiden får du studere ordreboken din til du blir stiv i blikket...

Tålmodighet er alltid en prøvelse i en slik aksje. Samtidig må man selv vurdere og ta sjangsen på om man skal sitte, eller gå ut og inn i andre aktuelle aksjer. Det vet vi kan slå kraftig begge veier.

Jeg tror nå at DC jobber hardt for å overbevise markedet og ikke minst produktet i seg selv - Man bør ha en forståelse for at dette er krevende arbeid som tar tid. Men, jeg er ikke bekymret for det - Den fokusen de er så tydelig på, stoler jeg på helt og fullt ut. Jeg er heller ikke bekymret for kursen i dag, som blir stort sett styrt av småordre, og langt i fra fundamentale endringer. Slik jeg ser det kan fort kursen gå opp til 30 eller ned til 25, uten meldinger i fra selskapet.

Kommer det derimot en melding om kontrakter av størrelse, så tror jeg vi fort setter ny all time high, for så å falle litt tilbake etterfulgt av en stigende trendkanal og stor optmisme for flere kontrakter og en mulighet for forsøk på oppkjøp av selskapet.

Spennende tid fremover nå, vi forventer full innsats av selskapet nå og det tror jeg de har 100% fokus på.

I mellomtiden må vi huske på:
-Ingen gjeld
-penger på bok (ingen emi på kort sikt)
-Ingen aktuelle konkurrenter
-det jobbes med flere kontrakter (bekreftet)
-staben er fullsatt med kompetanse i alle ledd
-stor kapasitet i UAE
-kritisk hast/behov for deres produkter, flere steder i verden

Så får man velge selv, jeg er optimistisk og tror på selskapet
Redigert 09.08.2022 kl 15:30 Du må logge inn for å svare

Det er nå veldig svak kjøperinteresse selv om kursen er lavere enn den har vært på ganske lenge så vidt jeg husker. Det kan i alle fall tyde på at kursen er på vei nedover. Hvor fallet stanser kan vi bare gjette på.
Sentral ordrebok
# Volum Kjøper Selger Volum #
3 1 297 26,35 26,60 5 441 2
1 572 26,25 26,85 500 2
3 985 26,20 26,95 250 1
1 250 26,15 27,05 4 000 1
3 371 26,10 27,10 250 1
6 1 790 26,00 27,40 400 1
1 250 25,95 27,50 3 082 2
2 700 25,90 27,80 2 000 1
1 250 25,85 27,85 3 000 1
2 470 25,75 28,00 3 838 1
6 935
22 761
23
Totalt
13

Som du gjør tror jeg DSRT blir en suksess på lengre sikt. Men jeg tar det ikke for gitt at det kommer noe gjennombrudd når det gjelder omfanget av produksjonen i løpet av høsten. Jeg oppfatter det som en bingo-situasjon. Det kan komme eller det kommer kanskje ikke. Før eller siden de nærmeste månedene antar jeg at markedet kanskje vil miste noe av troen på suksess eller at flere aksjonærer vil gjøre det i mangel av håndfaste og vesentlige nyheter. Et økt utbud av aksjer og reserverte kjøpere kan tenkes å få kursen til å synke ned mot 20 kr. i løpet av noen måneder. En eller flere store kontrakter kan i motsatt fall kanskje få kursen til å nærme seg 40 kr. igjen?

Sivertsen er veldig imponerende når det gjelder å presentere store visjoner og det virker som om mange tror på disse. Men når det gjelder i høringa, virker det som om han er en langt mindre effektiv selger av LNC, siden en får inntrykk av at etter godt over et halvt år etter at 12 produksjonsenheter var klare i Emiratene er disse fortsatt i hovedsak ikke i kommersiell produksjon. Jeg antar selskapet hadde laget noe om bruken av dem dersom de alle hadde vært i full kommersiell virksomhet. For aksjemarkedet er det vel bunnlinja som teller?
bravi
07.08.2022 kl 15:01 1526

Ja nå får vi bare vente på Q2 så får vi vite noe om inntekter på de første småkontraktene, skal vel ikke forvente all verden fra de kontraktene, men guiding og nyheter fremover blir viktig for kursen.
Lykke til med din investering i Desert.

Alt er kommunisert korrekt fra Desert Control. Fortell gjerne hva som mangler? Det viktigste av alt, er at det nå er bekreftet at LNC gir de resultatene som tidligere er kommunisert - for hver gang de gjør et område, så samles mer data og kompetanse inn i databasen. LNC omsettes pr i dag, ingen kjente store kontrakter, men flere småkontrakter.
Dagens kurs, vær klar over at det er ikke noe fundamentalt som driver aksjen per nå. Ingen svært postivie nyheter, ei heller noe som er negativt. Pr i dag ~1 mrd i selskapsverdi representerer svært lav sannsynlighet for suksess. Så kan du tenke deg hva som skjer når store kontrakter meldes.
Husk også at selskapet har ingen gjeld og ingen direkte konkurrent - utgangspunktet i dag er optimalt for både selskap og investorer - betydelig mindre risiko. Det handler i det store og hele om å jobbe med avtaler, holde fokus og komme i gang med de store kontraktene. Jeg er sikker på at de lykkes, det er nå bare et tidsspørsmål før vi får de nyhetene vi venter på. Om kursen i dag er 26, eller 33 spiller liten rolle - lavt volum kan gi stort utslag begge veier. Vi vet da hva større volum kan gjøre med kursen. Denne høsten blir travel og ikke minst svært spennende for Desert Control
Redigert 07.08.2022 kl 12:56 Du må logge inn for å svare
bravi
07.08.2022 kl 00:22 1816

Hvis de har fått til alt kan de vel fortelle det til markedet da slik at det blir oppfattet, ser ingen grunn til at det skal holdes hemmelig. Sålenge kursen går nedover kan man tro det er som jeg leste her bare knapper og glansbilder.De har fått til alt bravi, de jobber med kontrakter og de har gjennomført flere. Hva mer forventer du? Gull og grønne skoger - det kommer det også
bravi
05.08.2022 kl 13:02 2112

Det har nå tatt veldig lang tid uten at de har fått til noen kontrakter av betydning, derfor begynner markedet å bli skeptisk til caset. Holder ikke lenger med vyer og snikksnakk, med all den mobiliseringen inkl. masse nyansettelser osv. forventes det at de får til noe.

# Volum Kjøper Selger Volum #
1 247 26,35 26,40 223 1
2 214 26,30 26,50 36 422 1

Flere aksjer er tilsalgs. Er ikke knapper og glansbilder nok lenger? Forventer markedet betydelige kontrakter nå?

Og akkurat i det jeg skriver blir det lempa ut ca 20k aksjer ok kursen ned 1 krone…hva er det dom skjer (ser at Falnes har solgt over 20k nylig)?

Uansett er det kjedelig å se at aksjen er ned 30-40 øre hver dag etter akkurat det samme «handelsmønsteret». Starter gjerne høyt på 28 tallet for deretter å sige ned de nevnte ørene. Ser ut som det er forutbestemt….

Utsiktene har aldri vært bedre.
Alt er på plass. Kontrakter tegnes, er vel på 5. kontrakt nå, som er kjent i gjennom deres kanaler - bare et tidsspørsmål Denne høsten blir spennende

Redigert 02.08.2022 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
bravi
02.08.2022 kl 13:03 1683

Kan virke som Desert med med alle de kvalifiserte nyansettelsene har tatt fellesferie i sommer, kursen ned 5% i dag, ingen nyheter/ kontrakter er meldt. Er nok ikke så enkelt å lande kontrakter som mange har forestilt seg.

Unyansert. Hva er kosten for enkelte ved å la være? Vann er sinnsykt dyrt flere steder i verden. Hva med økt verdi på eiendom? Hva med at fruktbar jord skaper luftfuktighet som igjen kan bidra til mer regn? Du kan aksjer for godt til å komme med så enkle utsagn, men merket meg at du skriver antar.

Her må jeg si meg enig. Det tar mange år å bygge selskap , deserd har et utrolig potensiale men verdier skapes på lang sikt.

Artikkelen er ikke akkurat ny.

Sitat;

In March this year, just as countries across the world went into Covid-19 lockdown...

Om en regner kost/nytte i dagens klima, er jeg langtfra sikker om du har rett.
Er jo alltid noen som ikke følger med i timen. Blir ofte det når negativiteten tar overhånd, og man blir skeptisk. Da selger man kanskje for at man føler seg lurt, og at ttt?
Da har en ikke gjort jobben sin i forkant. Er blitt levert på guiding hele veien.

Ser også andre som skriver her inne som ikke har fått det med seg, alderen på artikkelen.

Dette kan bli veldig stort, men det ligger nok noen år inn i framtida tror jeg. 20 000 kr pr. mål for noe som har god varighet i ca 4 år antar jeg er for kostbart.


Nå skal markedet få spekulere litt. Media er som alltid trege, men det er helt naturlig når mainstream media generelt har helt andre agendas pdd

Snart våkner kursen, tror jeg

Apropos kommersialisering: Tar med ett utdrag fra BBC lenken jeg postet, som har gått litt under radaren, og ikke kommet noe særlig fram, hverken fra selskapet selv, eller norske medier:
“Beyond that we are working with the United Nations Convention to Combat Desertification to support the Great Green Wall Project, an initiative to build a wall of trees and agroforestry to stop the expansion of the desert in North Africa,” says Sivertsen. (Read more about the wall holding back a desert.)

Dette kan bli stort !!!!!!!

DSRT fortsetter å levere oppdrag nå. Se siste publisering på sosiale medier igår. Dette ser ut som en brukbar kontrakt utifra bildene. DSRT er virkelig igang nå med kommersialiseringen, og nå trenger de ikke børsmelde lenger, men kun rapportere kvartalsvis. Blir en spennende høst og kursen har holdt seg meget bra gjennom sommeren.
topee
18.07.2022 kl 16:08 3441

Det skjer veldig mye i media i USA ser det ut som, så ingen ferie på vår CEO ++

Helt enig CatchTrader DC leverer, og da er det veldig smålig av noen å prøve å fremsnakke en fremdriftsplan som DC aldri har kommet med selv, for så i neste nuet gjøre sine egne fremdriftsplaner til et DC problem.

Vi har alle drømmer om snarlig suksess, men vi kan ikke gjøre våre egne drømmer om til FAKTA, som om det kommer fra DC selv.
Desert Control har levert nøyaktig det de har lovet, noe annet er løgn. Hvis man har evne til å forstå hva som skjer i verden og hvordan det påvirker aksjekurser i diverse sektorer, så har man fort litt bedre forståelse.

Jeg gjentar igjen at Desert Control har alt på stell - les selv og sett dere godt inn i alt. Her venter vi på flere gode nyheter og de kommer. UAE er i gang, og US kommer - jeg tror US kommer tidligere enn det som er meldt.

Anbefaler alle å lese fakts, i stede for å basere sine investeringer på skribenter her
bravi
12.07.2022 kl 09:08 4248

Enig i at dette ikke er mye å bry seg om, uansett og alltid er det viktigste målepunktet aksjekursen, den viser hvordan markedet oppfatter selskapets prestasjoner, guidinger osv. til enhver tid. Kursen har gått litt opp og ned siste 6 mnd. At kursen var over 40 kom ikke fra løse lufta, men Desert klarte ikke å følge opp sine egne optimistiske signaler fra desember, derfor har kursen jevnt over blitt liggende under 30 etterpå.
Aaleby
11.07.2022 kl 17:00 4472

Hvem bryr seg? Hva som er sent handler mest av alt om øyet som ser. DSRT følger guidingen fra punkt til prikke. Dernest handler det om å sette seg inn i caset. Og der er det mye å hente blant mange her inne. Inklusivt deg, bravi.
bravi
11.07.2022 kl 16:49 4501

Hvis vi ser på hvor lang tid det har tatt å komme igang i UAE, de er vel enda ikke kommet skikkelig igang der, så kan man ikke med tilsvarende fremdrift forvente noe fra US før tidligst Q2/Q3 til neste år. Men som det sies det som kommer sent kommer godt.
Aaleby
11.07.2022 kl 16:38 4516

OKS har selvsagt hatt en finger med i spillet for å legge opp strategien for Mawarid Desert Control. Således vet han mye om hva som rører seg i sivet og hva man realistisk kan forvente på kort og litt lengre sikt.

"Helt enig med deg CatchTrader, det viktigste er hva OKS/CEO sier, ikke hva idiot synsinger til visse her på forumet skriv." Er det idiot-synsing når noen nå skriver at vedkommende er overbevist om at det nå arbeides med større kontrakter, selv om forumets gud - oks - så vidt jeg husker har gitt uttrykk for at større kontrakter først ventes mot slutten av året? Er det ikke så at alle oppfatninger som ikke er optimistiske i sin natur er idiotiske? Jeg vet ikke hva fremtiden bringer, men det jeg tror jeg vet bsert på fortiden, er at INGEN VET hva fremtiden vil bringe. Selv tror jeg altså et fremtiden er lys for dette selskapet til tross for at jeg ikke tror at oks vet hva som kommer til å skje i resten av dette året.

Selv midt i ferietid og børs på "tomgang", så er vi faktisk på vei til å etablere en stigende trendkanal.
Meget sterkt, alt etter planen og mine forventninger. Helt naturlig at det måtte en konsolidering til, før det går videre opp.

Jeg er overbevist om at det jobbes med større kontrakter. Jeg ser heller ikke bort i fra at US kommer fortere enn det markedet tror.
Blir det kontraktstrøm både i fra UAE og US, så er veien kort opp til høyere kurser enn det vi har sett hittil i DSRT:)