Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Tror det kommer noe angående USA ja..

Virker klart at konfirmanten er blitt voksen som Ole K selv sa, han er på vei ut i verden for og tjene egen lønn, fin måte og si det på :-)

Ser noen på facebook siden mener kursen vil gå sidelengs på 30 en stund fremover, vil heller tro at vi får en jevn stigning fram mot den 20 i neste mnd. Bra omsetning hver dag for tiden.

Lykke til!
Nugatti
25.11.2021 kl 11:43 6549

Kommer vel melding om pilot i USA vil jeg tro.
Tamotama
25.11.2021 kl 12:06 6492

På face ser det ut som de sikter mot 35-40 før nyttår. Er ikke usannsynlig at det skjer. Men vent for guds skyld ikke meldinger/info før 20. desember. Forventningene til noen aksjonærer er helt på ville veier, det forklarer erfaringsnivået til enkelte her inne. Selg kun dersom du har andre aksjer på watchlist som potensielt kan bli mye mer verdt på kort sikt ;))

Nå er amerikanerne på vei inn!

Med alt det positive som skjer over dammen vil jeg tro det vil satses enorme summer på grønne selskaper fremover. Pilot derfra ser jeg på som veldig sannsynlig. Nyheter trenger ikke komme før 20 des, men tror også at den vil gå på forventninger fram mot den tid! Om BBB pakken der går igjennom vil det garantert dryppe på fremover lente selskaper som DC. Det samme vil skje i REC. Om du hørte på webinaret i dag kan du lese mye mellom linjene. Lite freefloat og høyere omsetning i det siste vil påvirke positivt!
Aaleby
25.11.2021 kl 12:44 6496

Pilot i USA er allerede guidet til første halvår 2022 (Arizona) og vil ikke bli meldt på denne siden av årsskiftet.
Redigert 25.11.2021 kl 12:45 Du må logge inn for å svare
Hayen
25.11.2021 kl 13:51 6385

Samtidig har Sivertsen sagt at "We launch in California this year"
Tamotama
25.11.2021 kl 14:03 6365

Pilot påbegynnes i Desember. Resultater foreligger sannsynligvis i Mars/April. Her må man kalkulere med begge øyne åpne, det sikreste tegnet nå er at det går i hundre i Stavanger ift produksjon av enheter til containere. Mange vil få bakoversveis av å ikke ha satt noen kroner i Desert Control før halvårsrapporten ;)
Aaleby
25.11.2021 kl 15:05 6285

Hvor er det skrevet at piloten påbegynnes i desember?
Tamotama
25.11.2021 kl 15:36 6258

Det ble vell sagt på webinar og investorpresentasjon i går. Jeg har det fra kontakter med god innsikt i casen.
bravi
27.11.2021 kl 12:01 5641

Iflg. meldingen fra 21.10 skal de endelige avgjørende resultatene for pilotprosjektet med Mawarid være tilgjengelig i andre halvdel av november. Det betyr ikke senere enn tirsdag i kommende uke, dvs. om max. 2 børsdager.

Kursen har gått over 31, var oppe på 33. Da er kursmålet til Artic på 31 allerede brutt. Med positive resultater fra piloten skal da det un-riskede kursmålet på 49,50 komme innen rekkevidde. Neste uke kan bli spennende, positivt resultat fra pilot vil med sannsynlighet overskygge de nye Covid bekymringene.
freetexx
27.11.2021 kl 12:11 5630

Kommer ikke noe svar før H2 rapporten i desember og kontrakt tidligst i januar. Neste uke vil bli stygt preget av covid
bravi
27.11.2021 kl 12:30 5629

Skjønner ikke hvordan du kan si at det ikke kommer noe før H2 rapporten 20.12. Kan ikke blande sammens H2 rapporten som er en generell Operational Update med resultatene av Mawarid pilotene.
bravi
28.11.2021 kl 12:40 5272

Hørte at inntekt i 2022 vil tilsvare 9 kr/aksje per cluster, stemmer det?
Regner med at vurderingen er basert på:
-Full utnyttelse av prod. utstyr, 5 dagers uke.
-Pris $ 2,0 per m2
-Ett cluster består av 4 containere.

La oss anta en timesproduksjon på 15,000 x 4 liter, dvs. 60 000 liter i timen. Prisen vil kunne være i underkant av 1 kr. pr. liter med aktuell pris pr. m2. Dette gir la oss si en produksjon til en verdi av 50,000 kr. per t ime for en klynge. Forutsatt åtte timers produksjon pr. dag blir dette 400,000 kr pr. dag. Hvis vi tenker oss produksjon 300 dager i året blir det en årsinntekt på 120 mill kr. Forutsatt anslagsvis 41 mill aksjer blir dette en bruttoinntekt på ca. 3 kr pr. klynge. Ut fra dette fremstår det tredobbelte ikke som realistisk etter min vurdering.

9 kr per aksje er nok alt for mye. Det ville bety 360 millioner kroner per år per cluster. Jeg tror at ved det selskapet regner som 100 % utnyttelse, vil det være ca. 1,5 kr brutto per aksje per cluster per år.
Redigert 28.11.2021 kl 14:54 Du må logge inn for å svare

Selskapet har jo som prinsipp å være forsikltig i sine anslag så dette kommer vel til uttrykk i dette tilfelle også. Det er etter mitt syn en betydelig oppside i min detaljerte beregning som gir en bruttoinntekt som er den dobbelte av det tallet du oppgir. Det er jo mulig å arbeide skift i produksjonen, noe som gir en potensielt sterkt økt produksjon. I prinsippet kan vel produksjonen ogå gå sju dager i uka og uten noen ferieperiode. Den store usikkerhetsfaktoren når det gjelder 2022 er kanskje hvor raskt selskapet kan øke produksjonen av de enhetene som inngår i klynger (vi bor i Norge og bør vel skrive norsk og ikke engelsk her?).
bravi
28.11.2021 kl 16:50 5004

Har bare mobilen å fikle med her men det jeg ser er at:
Ett cluster produserer 60.000 liter i timen.
Med forbruk 20 l/m2 holder dette til 3.000m2/ time.
Inntekt (2$/m2) blir da 6.000 $/ time.
Regner vi 230 arbeidsdager x 8 timer/dag gir dette 11.040.000 $/ år deler vi på 41 mill. aksjer gir dette brutto 0,269$/aksje ( 2,39 kr med kurs 8,90).
Skjønner ikke hvordan SoriaMoria kommer frem til 1,50 kr i sin beregning.

Gir man pokker i arbeidstids bestemmelser o.l som det er tradison for i UAE og omkringliggende områder og bare kjører på 24/7 hver dag hele året (360 dager) blir brutto inntekt per cluster:
6000x360x24/ 41 mill. = 1,26 $/ aksje (kr 11.25/ aksje).

Dette viser hvor viktig det er at produksjonsutstyret kjøres mest mulig (skiftarbeide) og ikke står å støver ned 16 timer i døgnet.
Redigert 28.11.2021 kl 17:23 Du må logge inn for å svare

Jeg tar utgangspunkt i utsagnet om 70 fotballbaner på 7 uker, gitt i Nettavisen 31. oktober. Det blir i overkant av 350 hektar i året. Eller ca. 60 millioner kroner. Eller 1,5 kr per aksje.

Jeg vil anta det meste av arbeidskrafta ikke går med til å produsere leirblandet væske, men å spre denne utover. Det burde ikke være noe i veien for å produsere væska en stor del av døgnet samtidig som resten av arbeidet gjøres i vanlig arbeidstid. I så fall vil jeg anta det vil være lønnsomt å kjøre selve produksjonen en stor del av døgnet. I så fal vil inntekter pr. klynge kunne bli ganske mye mer enn tre kroner pr. aksje på årsbasis. Men om det vil bli tilfelle er selvsagt svært usikkert og jeg synes derfor det ville være feil av selskapet å forespeile dette for markedet.

Det er, selvsagt, morsomt å fantasere, men dere må ikke fullstendig fortape dere bare i inntekter, først må jobben gjøres. Og husk at dette dreier seg om ørkenstrøk, hvor temperaturen i sanden kan nå høye fordampingsverdier store deler av året/døgnet. Da nytter det ikke å sprøyte ut noe som helst, natten og vinteren må benyttes. Og da vil de, selvfølgelig, jobbe skift, for å utnytte tiden.
Redigert 29.11.2021 kl 08:59 Du må logge inn for å svare

Virker som om Desert Control trengs også her,

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/nWVWa5/paradisoeya-som-sulter

Noen som kjenner til hva som blir testet ut i Sahara?
Nugatti
29.11.2021 kl 11:31 4366

Piloten i midt-østen blir en skikkelig de-risk for selskapet. Bare å kjøre oppskalering world wide etterpå.
topee
29.11.2021 kl 11:56 4462

I følge teknikerne som jobber med utstyr så er det ikke store utfordringen å skalere opp, selv dagens utstyr kan skaleres opp x3 med ny teknologi., dvs at utstyr som blir produsert senere vil ha mye større kapasitet en dagens som er i bruk.

Vi kan jo også se for oss at siden dette er mobilt utsyr, så vil dette bli flyttet på for nye områder, så tilbake om 3-5 år for påfyll (blir nesten på gråten vi snakker jo om pølse produkt, ingen ting er bedre en sultne kunder som bare må kjøpe igjen :-))

Å jobbe om dagen bør ikke være noe problem siden beskyttelse effekten for å holde på vannet starter ASAP, mulig større utfordring for arbeidsgjengen i 50 grader.

Uansett så vil ting ta tid, men med kontrakter som vil strømme inn fremover, hold på aksjene om du har råd til det, i vertfall min anbefaling siden jeg er hellig overbevist og gått all in selv.

Jeg vil være så frekk å påstå at synergieffekten med andre smarte selskap vil være enorm, og en Nobel pris kan fort være innen rekkevidde for DSRT.
Vannmangel har av noen kloke hoder ment kan utløse 3 verdenskrig, om ikke noe annet så fort Sodoma og Gomora, tenk bare tanken om et land som USA må legge brakk gigaområder med dyrket mark pga vannmangel, blir krig av mindre dessverre.

Target om 2-3 år fortsatt kr.500-1000, jeg tror ikke oppfinner ønsker å selge babyen uansett pris, noen har jo prøvd tidlig med blankt avslag, så hvorfor nå, drømmen er jo å få drømmen realisert, da selger man ikke med det første, ikke penger som driver slik en staut familie.

bravi
29.11.2021 kl 20:44 4130

Minner om børsmeldinga fra 21/10 der det står at de avgjørende resultatene for pilotene med Mawarid skal være tilgjengelig i andre halvdel av november. Da skal det innformeres om dette senest før børsen åpner på onsdag 1/12 uansett om resultatene er klare eller om de blir utsatt.
Sier seg selv at de avgjørende resultatene er uhyre viktig for dette caset, det kan være selve syretesten.
Aaleby
29.11.2021 kl 22:10 3999

OKS satt på flyet til UAE i dag. Har nok en direkte sammenheng med resultatene for pilotene.

edit: Sivertsen er i UAE for å lede sluttforhandlingene. Gode sjanser for en melding om endelig avtale innen 20 desember, men neppe noen annen børsmelding før den tid.
Redigert 29.11.2021 kl 23:05 Du må logge inn for å svare

Kursen i dette selskapet har vært nedadgående med et fall på over 10% inntil nå. Dette er i sterk kontrast til noen andre spekulative selskaper jeg følger kursen til slik som Quantafuel og Xplora. Jeg lurer på om en grunn er at markedet har forventet en oppdatering av resultatet av pilotene i Emiratene som ikke kom i november som forventet. Når Sivertsen reiser til Emiratene nå, vil dette kanskje fremskynde kontrakt i forhold til januar som tidligere har blitt forespeilt. Men dette er jo bare spekulasjoner som selgere av aksjer kanskje ikke kjenner til og ikke en håndgripelig oppdatering av resultatet av pilotene.

Går det i reprise hver uke hos deg?

Det avspeler kanskje at kursen går i reprise opp og ned. Så snart det kommer noen kjøpere dukker det opp "unhappy campers" som ser sin sjanse til å redusere eller komme ut av aksjen. Jeg forstår at de som synes aksjkursen burde ha vært betydelig høyere (noe jeg også gjør) irriiteres over at det påvises hvor mange aksjer som eies av aksjonærer som viser liten tiltro til en positiv kursutvikling den nærmeste framtiden. Jeg er vel en av de få her som ikke bare hausser selskapet og foretrekker å lukke øynene for alle aksjonærene som stemmer med føttene, dvs. selger aksjer.
bravi
01.12.2021 kl 14:16 3342

Trodde kursen skulle holde seg over 30 men ser at den nå har falt litt under. Årsaken kan godt være at det ikke har kommet noen melding om de "avgjørende" resultatene fra pilotene som det 21/10 ble innformert skulle komme i siste halvdel av november.

Aksjonærer er ikke kjent for å være tålmodige - spesielt ikke tradere på Hegnar Forum. Som ofte før får man vite ting når man minst venter det. Dette har vi sett mange ganger i Desert Control - senest i høst. Caset har ikke endret seg. For egen del sitter jeg rolig i påvente av nyheter fra selskapet. Føler meg trygg på at dette går veien.
Redigert 01.12.2021 kl 17:33 Du må logge inn for å svare
freetexx
01.12.2021 kl 17:28 3235

Går nok en del tilbake før nyheter i januar
Aaleby
01.12.2021 kl 18:07 3214

OKS er i UAE og forhandler as we speak. Meldingen kommer når en avtale er sluttført. Som fort kan forventes før 20 desember. Kurs er irrelevant inntil nyheter foreligger.
freetexx
01.12.2021 kl 18:15 3256

Han har sagt at eventuell kontrakt kommer i januar og oppdatering av test på h2. Hvorfor sitter dere da å synser?

Har du solgt deg ut freetexx? Eller har du inside info? Du var så positiv en stund..

Ikke umulig at vi får mld snart. Om ikke så tror jeg ikke på noe knall og fall. Ingenting som tegner på at noe ikke er som det skal.

Nå er det tålig bra omsetning, noen kjøper disse aksjene som blir solgt, 100K på noen min i dag.. slik har det vært mye av i det siste. Virker som planlagt nedsalg av de som har vært med fra start, som stemmer godt med aksjonærlistene. Tror nok også flere tar gevinst etter et godt år på børs, og ikke minst høyere skatt neste år..
Aaleby
01.12.2021 kl 18:25 3500

Han har uttalt følgende i vage ordelag, til nettavisen:
"Dersom vi signerer et strategisk partnerskap med Mawarid i begynnelsen av neste år, vil vi kunne forvente en jevn omsetning, sier Sivertsen."

Utover det nada, bortsett fra i mailkorrespondanse til en aksjonær (med mulighet for at den er oppkonstruert), hvor det antydes at en avklaring vil skje før 20 desember. Som gir mening iom at han befinner seg på andre siden av jordkloden her og nå.

Selvsagt har han ikke innsideinformasjon. Fra å være usedvanlig positiv, er han nå ute. Han forstår også at caset ikke er endret, og skal selvsagt kjøpe seg inn igjen. Om ikke ville han ikke fulgt dette selskapet. Ei heller brukt tid på å skrive om det her inne. Derfor denne negative tonen den siste tiden. Det betyr også at ting vil snu fort opp igjen. Da går det fort. Om noen velger å trade, er det deres cup of tea. Selv har jeg hatt størst suksess og stor glede av å sitte rolig i denne aksjen. Har også økt på fallende kurser. Det kommer jeg til å fortsette med.
Redigert 01.12.2021 kl 19:57 Du må logge inn for å svare

Nå er det ofte slik at tradere er livredde for å miste oppgang , så det blir ofte slik at når aksjen går er det å by høyere og høyere for å få med seg litt av den oppgangen de viste ville komme bare ikke når. For en trader å sitte utenfor når melding kommer er marerittet.

Samme her. Blir nok en fin julepresang.

Ser freetexx har forlatt oss til fordel for andre selskap på forumet. Uten at han har hatt noen form for suksess i disse foreløpig.

freetexx
02.12.2021 kl 09:44 3478

Neinei jeg har ikke forlatt selskapet. DSRT er en av mine favoritter på børs. Jeg sier bare at ut ifra info som er tilgjengelig så kommer det neppe noen oppdatering før h2 rapporten og evt kontrakt i januar. Naturlig at kursen faller noe tilbake når man da går ut i nov uten oppdatering. Jeg tror på posetivt utfall når dette kommer