Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Nå er det mye synsing som ikke står på trykk, jeg gjør et forsøk.
.
1)By centralizing the development of “green-box” reactors and control systems in Norway,
the company gains strong control of intellectual property while enabling outsourcing
of the building of 20-ft container-sized LNC production units without exposing core IP.

1) Her fortelles det hvordan de sikrer sine rettigheter, fra det nye senteret i Norge
via et controllsystem, som gjør de kan sette ut en kontrollert oppbygging av LNC enheter

2)Desert Control remains the sole owner of all its IP, patents, data, and know-how, and will support the new company with methodology,
protocols, and quality assurance measures to ensure delivery excellence and customer satisfaction.
Desert Control also remains the owner of its production technology, and Desert Control Middle East will be the operator of all clusters
(LNC production units),

2)Eigeninteressene er sikret direkte til Dessert Control og det nye lokale selskapet
får da bare bruksrettigheter og operasjonelt driftsansvar.

3)The strategic partnership will allow Desert Control to focus fully on continuous development of its LNC technology and the production of LNC.
Sales, distribution, delivery, and the application of LNC in the field will be managed by the new jointly owned company.

3) Med en lokal strategisk partner kan Desert Control ha full fokus på den overordnet driften, mens strategisk partner bedriver jordgjenvinning via LNC

4)The company will buy LNC from Desert Control at arms-length commercial terms.
The company will further resell LNC in combination with implementation and turnkey services for treatment of land areas in the local markets.

4) Utøvende selskap må kjøpe LNC fra Desert Control på kommersielle vilkår (de bestemmer da selvsagt prisen)
(at arm-length commercal terms) det oversetter jeg med at her må ligge en brannmur mellom retten til å bruke og adgang til drift.
Fritt oversatt kan vi tenke oss at brytes kommersielle vilkår, så kan tilgangen til prod av LNC kontrolleres/stenge tilgang
ved mislighold. Ref. support fra punkt 1).

Liker organiseringen, og at de har opprettet en kontinuerlig sterk kontroll til teknologien og driften.
Det gjør at de til enhver tid har full kontroll på de driftstekniske og kommersielle vilkårene til alle de fremtidige utøvende selskapene.
Nå er fokus å utvide med nye samarbeidende selskaper (USA) samt
outsourcing av nye produksjons LNC enheter. Ref. nr 1)
Redigert 23.12.2021 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
hkirk
23.12.2021 kl 10:47 8106

Du hadde en utredning om LNC-pris og finansiell rapportering. Konklusjonen din på rapporteringen var at Sivertsen ikke hadde levert. Hvis dette var en bagatell hadde det ikke vært nødvendig å skrive noe om det.

Sivertsen har levert på dette punktet. Enkelt og greit.
Redigert 23.12.2021 kl 14:43 Du må logge inn for å svare

Det virker som om du bedriver en viss ønsketenkning her. Det med at 30 til 100 nye enheter er på gang er vel et sitat fra en person som synes å ha misforstått. En produksjon etter planen på 600 000 liter ved utgangen av neste år forutsetter 40 enheter, dvs. 28 nye. Selv om selskapet hadde 200 mill kr på bok for ca et halvt år sia, har nok dette blitt betraktelig redusert etter ansettelsen av ca 40 nye medarbeidere og bygging av flere nye klynger av produksjonsenheter siden den gang. Inntektene i denne perioden har vært nokså ubetydelige.

Etter redegjørelsen til Sivertsen er det uklart om de 12 produksjonsenhetene skaper noen inntekter nå synes jeg. Får DSRT betalt for å produsere for nye piloter eller gjør de dette som et ledd i markedsføring? Det vil åpenbart ta en del tid før samarbeidet med Mawrid gir noen inntekter. Først skal det nye selskapet som DSRT skal eie 49% av etableres neste år og så skal dette selskapet forhandle fram kommersielle kontrakter. DSRT skal selge LNC til dette selskapet som vil være eid av et børsnotert selskap som rimeligvis skal ivareta interessene til aksjonærene på best mulig måte. Sivertsen skaper med sine uttalelser det inntrykk at Mawrid er styrt av rene idealister og ikke kapitalister som forsøker å ivareta aksjonærenes interesser. Er dette uttrykk for hans egne prioriteringer? Tiden vil vise hva slags pris DSRT får for sin LNC. Hva slags lønnsomhet vil DSRT få? Er målet f.eks. 5%, 10% eller 15% fortjenestemargin?

Etter å ha sjekket min kilde på nytt ser jeg at jeg har trukket et feilaktig slutning mht. hva en arms-length transaction betyr. Det er en slik transaksjon som skal avgjøre den prisen DSRT får for sin LNC. En generell redegjørelse for hva en slik transaksjon innebærer er følgende: " What Is an Arm's Length Transaction?

An arm's length transaction refers to a business deal in which buyers and sellers act independently without one party influencing the other. These types of sales assert that both parties act in their own self-interest and are not subject to pressure from the other party; furthermore, it assures others that there is no collusion between the buyer and seller. In the interest of fairness, both parties usually have equal access to information related to the deal." Målet er så vidt jeg forstår å sikre en fair pris på produktet. Jeg misforsto ved å tro at det var en utenforstående instans som skulle sikre en fair pris, men slik at produktet ble solgt. Dersom DSRT og kjøper ikke skulle bli enige om hva som er en fair pris, risikerer en vel nå at det ikke blir noe salg? Det selskapet som skal kjøpe er 51% eid av et børsnotert selskap. En skulle tro et slikt selskap vil foreøke å ivareta sine aksjonærers interesser best mulig. Det vil normalt skje ved at produkter kjøpes rimeligst mulig. Men det er mulig en emiratene ikke er kapitalister og handler ut fra kapitalistiske premisser.

Sivertsen har jo omtalt sin samarbeidspartner i rosende vendinger og ramset opp hva de har av land. Er det det minste tvil om at de vil starte på noe av dette omgående?
Redigert 23.12.2021 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
topee
23.12.2021 kl 13:21 8045

Tror vi aksjonærer skal stole mer på Sivertsen DSRT som faktisk gjør ord om til handling, en skeptikere som gjør ord om til nye skeptiske ord.
DSRT med Sivertsen har levert til terningkast 6 så langt,

Men merk mine ord angående SAUDI, om det ikke kommer til å skje noe der veldig raskt så er det adjø på forumet for min del, ønsker ikke å fremstå som upålitelig.

bravi
23.12.2021 kl 13:54 8151

Dette caset både ser og høres veldig positivt ut, det er ikke problemet. Men erfaringsmessig skal man ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Uansett hvordan man tolker alt som kommer vet vi ikke prisen eller hvor mye inntekter Dsrt vil motta til tross for høyere og økende aktivitetsnivå fremover. Derfor har kursutviklingen skuffet denne uka. Får håpe det unødvendige kursfallet har stoppet nå, vi får se.
topee
23.12.2021 kl 14:13 8161

Helt enig, men som langsiktig så betyr ikke det så mye å få det så veldig raskt, så lenge vi vet at ting skjer, for tradere er det en helt annen historie, og disse klarer å få vanligmann til å skjelve i buksene og selge i panikk. Men slik er det bare, kan ikke laste tradere for at det skjer, men den der Emisjonsgjøken han burde holdt kjeft direkte løgn liker vi ikke.
Hayen
23.12.2021 kl 14:40 8128

".. så skal dette selskapet forhandle fram kommersielle kontrakter."

Tror du ikke mawarid har avtale bortimot klar med mawarid desert Control? Fusjonsselskapet er jo opprettet fordi Desert og. Mawarid ser større potensiale enn at Desert leverer bare til mawarid.
Første skritt er helt klart at mawarid tar i bruk lnc. De er jo veldig positiv til lnc

Slik selskapet formulerer seg får en inntrykk av at partene er enige om det meste . Begge selskaper har selvsagt interesse av en rask vekst, men de har også interesse av at mest mulig at veksten fører til egen fortjeneste. På det punktet er det selvsagt motstridende interesser. Siden det ikke finnes noe tilsvarende produkt på markedet er det neppe enkielt å avgjøre hva som er en rettferdig pris på det. En innfallsvinkel ville kunne være at DSRT og Mawarid oppnår samme fortjenestemargin på sine bidrag til produksjon og senere levering av LNC. Det forutsetter kanskje at de er like effektive? Hvis f.eks. Mawarid skulle være mye mindre effektiv enn DSRT, er det kanskje ikke rimelig at begge oppnår samme fotjenestemargin? Jeg kan vanskelig forstå annet enn at det blir temmelig subjektivt å fastsette hvor mye DSRT skal ha for sin LNC. I så fall finnes det kanskje ikke noen bestemt pris som alt i alt er rimelig og rettferdig og at det blir andre forhold som blir avgjørende for prisen?

Det er ikke noen grunn til å forvente en bevisst uthaling av når produksjonen starter, men ting tar tid og et avgjørende selskap skal etableres i januar. Selv Sivertsen var inne på at dette kan ta uker. Han refererte til første kvartal og ikke januar i noen sammenhenger så vidt jeg husker. Ideelt sett kan det vel tenkes at produksjon starter opp før noen kontrakt er inngått og før pris på produktet er avtalt, men er det sannsynlig? Dersom motparten hadde vært John Fredriksen ville Mawerid kanskje tenkt at de har bedre tid mht. å komme i gang enn DSRT som kanskje sine produksjonsenheter stående uvirksomme. Det kunne gi et fortrinn i forhandlingene om pris på LNC.

Om skeptikter har lest + artikkel til FA finner han estimerte tall ift til hva som er kommunisert ut fra DC iflg Pareto.. Som har kursmål 52 konservativt. Jeg skal ikke si at de er riktige, kun tall fra Pareto. Om alt Mawarid eier skal bruke LNC vil estimert inntjening ligge på 2 mrd dollar. Om 50 % er sannheten vil vi ha et greit utgangspunkt. Da snakker vi kun Mavarid og ikke hele Østen. Om det stemmer og DC ser for seg en ebitdata på 25/35 % . Kan du regne ut i fra det?
Redigert 24.12.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare

Jeg har ikke sett tallene til Pareto. Jeg har en mistanke om at selskapet ikke har foretatt en egen analyse basert på samarbeidet med Mawrid, men langt på vei har basert seg på de projeksjonene mht. volum selskapet selv har oppgitt. Selv om det tar en viss tid før volumproduksjon starter, vil den kunne økes veldig raskt dersom en greier å lære opp nok folk til å betjene maskinene som produserer LNC raskt. Jeg har ikke sett noen tall som redegjør for kostnadskomponenten ved å produsedre LNC og ved å frakte LNC til der den skal brukes og å spre den ut over marka. Sistnevnte er det i praksis Mawrid som skal stå for. Så lenge en ikke vet noe om hvor store kostnader DSRT og Mawrid skal dekke hver for seg hjelper det lite å kjenne til totalkostnadene. Jeg har oppfattet det slik at Sivertsen ventet en driftsmargin på ca 35% på totalkostnadene. Det er informativt dersom DSRT står for alt arbeidet, men har liten verdi for å estimere hvilken margin DSRT vil ha når selskapet bare skal produsere LNC og andre ta seg av resten. Jeg vil anta samlet salg av LNC i Emiratene vil kunne dreie seg om ganskje mange milliarder kr. Det sentrale spørsålene i så fall er over hvor mange år dette dreeier seg om, vekstraten og hvor mye DSRT får beholde av dette. En trenger informasjon om sannsynlig volum, vekstrate, og driftsmargin for DSRT for å kunne estimere på en fornuftig måte hva kursen nå bør være i forhold til Mawridsamarbeidet.
trodlet
24.12.2021 kl 12:31 7558

Selvsagt ønsker vi oss tall, prognoser og budsjett som viser gode resultater, men nå synes jeg vi skal være litt tålmodige. Jeg synes det er helt fantastisk det dsrt har klart å få til så langt. Framdriften er presisjonsarbeid av høy klasse. Jeg må få nevne en liten detalj som viser at her ligger det tanker og planer bak ethvert tiltak. Se på logoen hvor vi ser at "jordkloden" går fra brun til grønn slik vi leser det. På brakkene vi ser på en video, så ser vi at logoen er snudd hvor det blir brukt "arabisk" tekst. Dette må jeg anta er fordi de leser fra høyre mot venstre. Slikt imponerer. Dette har jeg stor tro på blir knallbra. Selv tenker jeg kursen skal veldig fort opp til 120,- Så får vi se derifra, men opp går det nok. :-)
Redigert 24.12.2021 kl 12:32 Du må logge inn for å svare

Jeg er også imponert over hvor gjwennomtenkt det meste synes å være. En helt sentral problemstilling i forhold til rask ekspansjon uten unødvendig utvanning av aksjonærene er å sikre muligheten for dette ved at det blir mulig uten å selge flere aksjer. Dette gjøres i veldig høy grad gjennom sanarbeidet med Mawrid. Det virker som om denne partneren har eksklusive rettigheter i Emiratene, men ikke i resten av den arabiske verden som Mawrid også kan etablere virksomhet i samarbeid med DSRT i. Men bare mulighetene i Emiratene er så store at rask vekst i årevis fremstår som mulig. Denne veksten burde kunne sikre tilstrekkelig kapital for at DSRT kan utvikle virksomheten i USA og andre land uten å selge aksjer for å kunne finansiere dette.

En annen imponerende side er hvordan DSRT synes å sikre seg kontrollen over teknologien og slik at denne forblir i Norge samtidig som produksjonsenhetene settes sammen i de områdene der de skal brukes. Mitt inntrykk nå er at det ikke ligger særlige begrensninger i hvor raskt en kan dekke behovet for nye produksjonsenheter, men at begrensningen ligger i opplæring av folk til å betjene dem, 2 pr. stk. slik jeg har oppfattet det. Når en forsøker å vurdere hva som er en fornuftig kurs nå, er det helt avgjørende hvor lang tidshorisont en legger til grunn slik jeg ser det. Dersom en tenker tre framover og neddikonterer forventet framtidig inntjening, mener jeg dette tilsier en mye høydre kurs nå enn om en ser bare ett år framover i tid.

Er ganske sikker på at vi nå etterhvert får en boost i kursen etter nyttår og da snakker vi om 60pluss . Basert teknisk .

Tresifra kurs H2 2022.
bravi
28.12.2021 kl 14:44 6077

Skjønner ikke at noen har det så forbannet travelt med å selge seg ut før nyttår. Hele gårsdagens oppgang er tapt i dag. Kan ikke tro det er noen god begrunnelse for å selge at skatten på avkastning øker for vanlige folk til neste år.

De fleste folk med aksjer har null peiling, og det er det vi tjener på i det lange løp. Takk.
bravi
28.12.2021 kl 16:38 5973

Ja det kan du si, men mange av de som har kjøpt seg inn i Dsert i sommer når kursen lå omkring 13-15 kr sitter helt i ro om kursen går fra 39 og ned til 35. Det fleste har en psykologisk sperre mot å ødelegge det fine snittet de har, derfor vil de ikke benytte seg av de kjøpsanledingene som kommer.
Hayen
28.12.2021 kl 20:29 6014

Du bruker i altfor stor grad kortsiktig kursutvikling til å forklare atferd og tro på et case.

Midtøsten er rammet av den verste tørken på 70 år. Konsekvensene av klimaendringene er dramatiske for menneskene som bor i regionen.

Utarming av jord, mangel på vann og forørkning er en del av hverdagen. Ikke et fremtidscenario.

Mat, vann og selvforsyning er selve bærebjelken for å sikre stabile samfunn og forhindre store folkevandringer.

Desert Control er i denne sammenheng et viktig bidrag. De har med sin teknologi bevist at de kan løse mange av disse problemene, og er allerede godt i gang i området.

Jeg føler meg trygg på at myndigheter og lokalt næringsliv kjenner sin besøkelsestid.

For å bruke Sivertsen sine ord: Stay tuned for more updates coming shortly.

Dette kan bli stort er hva jeg tenker.

Utklipp fra VG i kveld.

Klimakrisen tvinger mennesker på flukt:

https://www.vg.no/i/ML9A7E
Redigert 29.12.2021 kl 16:45 Du må logge inn for å svare

Selv ikke DSRT kan gå på vannet, særlig når det ikke eksisterer. Tørken i Midt-Østen betyr at eksisterende avlinger dør, da er det liten mening i å plante nytt.

Nyttårshilsen fra Desert Control:

https://mailchi.mp/desertcontrol/summer-15526955

Legg særlig merke til at det de har uthevet :)

Morsomt at de fastholder målet om 100 millioner hektar i løpet av 2030. Dere kan selv regne ut hva bruttoomsetning med 20 c/m2 eller 2000 $/hektar innebærer:

“Based on the successful achievements of 2021, we target full-scale commercialization and deployment for accelerated impact in 2022. This is a significant milestone towards our objective of reclaiming and re-greening 100 million hectares of degraded land and desert by 2030 guided by our vision of making earth green again!”
dubium
29.12.2021 kl 17:06 5426

Ja, 200 miljarder dollar. Det är konstigt att den här aktien inte har gått högre redan, den har ju gått bra sedan introduktionen men den skulle ju kunna gå mycket högre redan nu. Ännu konstigare när den går ner 10-20% utan orsak som nu senaste tiden. Det är ju inte bara att potentialen för framtida intäkter är hög, utan det är ju också att det är inga konstigheter med Desert Control. Ledningen verkar seriös, de sköter sitt jobb, håller tidsplaner och håller vad de lovar. Det är inga skumma insider-affärer eller kortsiktiga ägare eller massa emissioner och optionsprogram. Inga pengar som rinner ut i mystiska utgifter. Det är INGET konstigt med Desert Control. Inga frågetecken eller tveksamheter. Verkar vara hederligt folk.
Aaleby
29.12.2021 kl 17:54 5446

Poenget er at de ikke har noe valg. Hvert fall de rike landene i MENA-regionen. Importere all mat er alt for risikabelt med tanke på fremtidige kriser. Som bare øker verdien av en teknologi som kan reversere ørkenspredningen, øke matproduksjonen og minske vannforbruket.

Flere av de største lokale aksjeeierne har solgt en stor del av sine aksjer allerede. Det er påenbart mange tradere som er inne i aksjen. Mange har nå en prosentvis meget bra gevinst i aksjen, og da det nok er mange aksjonærer som ikke forstår så mye når det gjelder langtidsutsiktene, tar de heller en gevinst på 50% til 100% nå fremfor å vente et år eller to for å eventuelt ta en mangedobbelt så stor gevinst. I aksjer med meget sterk vekstrate er det ofte det smarteste å være tolmodig. jf. f.eks. Micfrosoft. Jeg syntes den var for dyr på 1980-tallet. Det var altfor korttenkt.

Siden IPO i 1986 har Microsoft visstnok steget 341 600 %…

Håper du får muligheten til å gjøre en kule her i stedet.Ligger ann til en fin sluttspurt for året. Noen som er ute etter 60k aksjer.

nvm.. traderne virker utømmelige :P
Redigert 30.12.2021 kl 15:22 Du må logge inn for å svare
bravi
02.01.2022 kl 14:22 4481

Blir spennende og se hvordan kursen utvikler seg til uka, kanskje traderne fikk tømt seg før nyttår. Virker å være usikre tider fremover, hvis børsene krakker på bred front vil nok Dsrt også følge med litt nedover.

Er det noen som har prognoser på:
salgsbudsjett
pris pr enhet
Om de må fylle på med Leire etter så mange år (syklus)
Hva konkurrentene har i market cap?

Direkte konkurrenter i Nano Clay tror jeg ikke finnes. Men det er nok flere selskap som tenker i samme bane innen agrikultur.
Aaleby
02.01.2022 kl 23:16 4641

Blir fortsatt ikke konkurrenter, men et tilskudd. Konkurrenter kan man først snakke om når det kommer andre selskaper som kan omgjøre lite fruktbar jordsmonn til dyrkbar jord på en minst like bra måte. Per i dag finnes det kun ett eneste selskap som har teknologien til å fikse biffen storskala; Desert Control.
Redigert 02.01.2022 kl 23:17 Du må logge inn for å svare