Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap?


Desert Control er i dag verdsatt til ca. 600 millioner kroner.

Desert Control har løsninger innenfor megatrendene global oppvarming, vannmangel og ørkenspredning.

De har et produkt som gjør ørkensand til dyrkbar jord. Samtidig reduseres vannforbruket i områder som er behandlet med deres produkt kraftig i forhold til ubehandlete områder. Produktet kan også brukes til å opprettholde og fornye skogsområder.

Hvis tallene selskapet setter som mål oppnås, viser regnestykket mitt at målet er inntekter på ca. 8400 milliarder norske kroner innen 2030 (sic!).

Desert Control har som mål å ha behandlet 5 millioner km2 innen 2030:

«By 2030 we want to have greened 5 million km2 of dry lands and deserts.”
https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/342682273045017/ tid -0,27 min


Prisen ligger foreløpig på 2 – 5 $ per m2, men er forventet å senkes til 0,2 $/m2:

«With scale Sivertsen says they can drive that cost down, ultimately aiming for around $0.20 (£0.15) per square metre. By comparison, the cost of buying productive agricultural land elsewhere in the world ranges from $0.50 to $3.50 (£0.38 to £2.65) per square metre, says Sivertsen. In the future it might be significantly cheaper to transform unproductive land than to seek out an established farm.”
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/the-spray-that-turns-deserts-into-farmland.html

Regnestykket:
I km2 = 1000 m ∙ 1000 m = 1 000 000 m2
Antar at det meste av jobben vil gjøres til laveste pris: 0,2 $ per m2

5 millioner km2 = 5000 000 000 000 m2 = 5 billioner m2
5 billioner m2 ∙ 0,2 $/m2 = 1 billion $
1 billion $ er ca. 8,4 billioner norske kroner

Inntekter: 8 400 000 000 000 kr eller 8,4 billioner kroner.
Tilfeldig antatt margin 10 % = 840 milliarder kroner.
-Skatt 22 %
Etter skatt = 655 milliarder kroner

Totale inntekter etter skatt / dagens aksjeantall
655 milliarder kr / 40 000 000 aksjer
=16 375 kr/aksje

Dette er altså hva selskapet kan ha hatt av fortjeneste frem til 2030 gitt forutsetningene i regnestykkene over. Mye av disse inntektene vil selvsagt brukes til å vokse.

Dette høres alt for mye ut så hvis noen finner feil i regnestykket mitt håper jeg dere sier i fra.

Det er selvsagt en hel del risiko for at selskapet ikke lykkes.

Noen risikofakorer kan være at:
-Det kan vise seg vanskeligere å skalere opp teknisk og økonomisk enn antatt.
-Vi vet ikke hvilke utilsiktede effekter det kan ha å gripe inn i økosystemer i denne målestokken.
-Strid om patentrettigheter og utløp av slike.
-Alternative teknologier som er mer attraktive.
-osv.

At det vil komme noen emisjoner underveis er rimelig å anta. Men hvis selskapet lykkes vil dette være vekstemisjoner. Noe som like gjerne kan være positivt for aksjekursen.

Før du investerer i denne aksjen bør du selvsagt sette deg nøye inn i den.
Redigert 09.06.2021 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Fantastisk. Takk! Om det er eneste konkurrenten så er Desert Control mye mere sexy. Ser ut som en bra case dette, setter det på Watch lista mi. Tusen takk trodlet

Litt mye nedgang på en ellers så fin dag på børsen
Aaleby
04.01.2022 kl 18:20 7957

Utålmodighetens pris. Lavt volum, mao; småfolket som ikke evner å sitte i ro.

Leste nettopp denne:

https://www.nettavisen.no/okonomi/desert-control-tar-av-pa-bors-vi-er-nok-mer-kjent-utenfor-norge/s/12-95-3424195088

I artikkelen menes det at ørkener over verden øker med 2000 fotballbaner i timen. Dvs 1 kvadratkilometer i timen. Samtidig sies det at de kan dekke et ørkenområde på 210 fotballbaner på 7 uker. Dvs at ørkenen øker med 1600 ganger hastigheten det går an å plante/ stopp den.

I så fall har DSRT evigvarende etterspørsel av sitt produkt…Ja, hadde det bare ikke vært for de helsikes konkurrentene....(Sarkasme). Det finnes ingen..
So far...
Aaleby
04.01.2022 kl 20:40 8306

Om noen var i tvil om hvorfor Desert Control har store ambisjoner i det sørvestlige USA (med påbegyntpilotprosjekt rett rundthjørnet): https://youtu.be/lYvQNon4aLg
Redigert 04.01.2022 kl 20:41 Du må logge inn for å svare
Vkvamba
05.01.2022 kl 09:35 8067

Korrekt. Og det sier også CEO - det er plass til konkurrenter for markedet er enormt.

Jag vet inte var informationen om ökenspridningen kommer ifrån, men den här typen av direkt felaktiga påståenden vimlar det av i klimatskrämseln. Enligt NASA har jorden blivit 5% grönare de sista 20 åren, vilket motsvarar 1 extra Amazonas. Det finns tillräckligt med öknar eller jordar med dåliga förutsättningar för odling för att DSRT ska bli en stor succé. De behöver inte utnyttja myten om en pågående ökenspridning, som såklart har sitt ursprung i myten om en pågående klimatkris.
Hayen
05.01.2022 kl 21:09 7656

"Humans are driving the transformation of drylands into desert on an unprecedented scale around the world, with serious consequences."

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/desertification
Aaleby
05.01.2022 kl 22:12 7587

"(...)myten om en pågående klimakrise" 😂

Livet var sannelig bedre før alle fikk like muligheter til å ytre seg. Altså før internett ble allemannseie. Den gangen hvor man levde i uvitenhet om hvor mange mindre skarpe kniver det finnes i de mange hjem.
Redigert 05.01.2022 kl 22:13 Du må logge inn for å svare

Ständigt denna antivetenskapliga propaganda kring ”climate change”. NASA:s satelliter berättar sanningen. Säkert finns exempel på ökande öknar någonstans, men ökande grönska är mångfalt större. 5% netto bara under de sista 20 åren.
https://youtu.be/zOwHT8yS1XI

Dette er for det meste bladskog som har blitt hogget ned i Kina og India, som igjen er blitt beplantet på nytt. Det sier seg vel selv at jorden blir grønnere på bilder om man planter mer skog? Bildene til NASA bekrefter selvsagt dette, det har du helt rett i, noe som er veldig bra for klima og miljø, ellers ville de vel ikke gjort det?

Når det gjelder dyrking av ørken/matjord og vanntilgang, og hvorfor DC har kommet så langt, tror jeg det er best og lese seg opp litt på. Det kan du jo begynne med, greit og skrive hva det handler om.
Redigert 05.01.2022 kl 23:36 Du må logge inn for å svare

Trær og plantet trenger både væske (vann) og CO2. Det blir fuktigere noen steder og tørrere andre steder. Økt nivå av CO2 er gunstig for plantevekst. Dette innebærer at det noen steder vokser bedre enn før - Norge? Andre steder blir det så tørt at dette mer enn oppveier økt CO2 nivå. En annen side er utarming av jorda over tid ved bruk av kunstgjødsel. Tilføring av leire ved LNC motvirker en slik degradering av jord.
bravi
06.01.2022 kl 08:53 7299

Desert har sikkert fått opplysninger om hastigheten på ørkenspredningen, 2000 fotballbaner i timen, fra såkalt "pålitelige" kilder. Hvem det er vet vi ikke, men opplysninger fra klima authoriteter må takes med en klype salt. Når NASA sier det har blitt 5% grønnere siste 20 år høres det merkelig ut at ørkenspedningen går så raskt. Desert vil ha nok å gjøre med mange angrepspunkter uansett, derfor ikke nødvendig at det henvises til usikre klima analyser.

Jeg forstår ikke helt hvordan kunstgjødsel bidrar til utarming? Noe som er viktig å huske er at plantevekster krever vann for at kunstgjødsel skal ha noen effekt. Så her er det en vinn - vinn effekt ved LNC metoden.

Ørkenjord er forøvrig i utgangspunktet ikke ufruktbar. Den er rik på mineraler og næringstoffer, men det er vannet som er minimumsfaktoren som hindrer god vekst.

Også her er LNC metoden en bonus for reetablering av jord og skog i ørkenområder hvor hvor man ikke har kontroll på vannbalansen i jorda.
Redigert 06.01.2022 kl 09:01 Du må logge inn for å svare

Ytterst tveksamt. Till exempel har Sahara-öknen minskat till en yta motsvarande Tyskland + Frankrike. Det är framförallt de södra delarna som åtnjutit en ökande grönska. En av de positiva effekterna av mer CO2 är att växter klarar att gro i torrare områden. Växternas blad har så kallade klyvöppningar som fångar in den livsviktiga CO2-molekylen, med nackdelen att de avdunstar vatten genom samma klyvöppningar. Mer CO2 = färre klyvöppningar = lägre vattenförbrukning. Jag är på goda grunder aktieägare i DSRT då jag ser en enorm potential i bolaget och dess produkt LNC. Det jag vänder mig emot är att man utnyttjar faktumet att man kan hävda vilka galenskaper som helst oemotsagd, bara det är politiskt korrekt i gängse klimathysteri.

@bravi - Helt och hållet korrekt.

Litt lektyre om det du mener. Kan ikke se at det du skrev stemmer.

Kina og India står for en tredjedel av grønningen, men inneholder bare 9% av planetens landareal dekket av vegetasjon - et overraskende funn, tatt i betraktning den generelle forestillingen om landforringelse i folkerike land fra overutnyttelse," sa Chi Chen fra Institutt for jord og miljø ved Boston University, i Massachusetts, og hovedforfatter av studien.

En fordel med MODIS-satellittsensoren er den intensive dekningen den gir, både i rom og tid: MODIS har tatt så mange som fire bilder av hvert sted på jorden, hver dag de siste 20 årene.

"Disse langsiktige dataene lar oss grave dypere," sa Rama Nemani, en forsker ved NASAs Ames Research Center, i Californias Silicon Valley, og en medforfatter av det nye arbeidet. "Da jordens grønnere ble først observert, trodde vi det skyldtes et varmere, våtere klima og gjødsling fra tilført karbondioksid i atmosfæren, noe som førte til mer bladvekst i nordlige skoger, for eksempel. Nå, med MODIS-dataene som lar oss forstå fenomenet i veldig små skalaer, ser vi at mennesker også bidrar.»

Kinas store bidrag til den globale grønne trenden kommer i stor grad (42 %) fra programmer for å bevare og utvide skoger. Disse ble utviklet i et forsøk på å redusere effekten av jorderosjon, luftforurensning og klimaendringer. Ytterligere 32 % der – og 82 % av grønningen som er sett i India – kommer fra intensiv dyrking av matvekster.

Landareal som brukes til å dyrke avlinger er sammenlignbart i Kina og India – mer enn 770 000 kvadratkilometer – og har ikke endret seg mye siden tidlig på 2000-tallet. Likevel har disse regionene i stor grad økt både sitt årlige totale grønne bladareal og sin matproduksjon. Dette ble oppnådd gjennom flere beskjæringsmetoder, der en åker plantes på nytt for å produsere en ny høsting flere ganger i året. Produksjonen av korn, grønnsaker, frukt og mer har økt med rundt 35-40 % siden 2000 for å brødfø deres store befolkning.

Hvordan den grønne trenden kan endre seg i fremtiden avhenger av en rekke faktorer, både på global skala og det lokale menneskelige nivået. For eksempel er økt matproduksjon i India tilrettelagt av grunnvannsvanning. Hvis grunnvannet er utarmet, kan denne trenden endre seg.

Redigert 06.01.2022 kl 11:23 Du må logge inn for å svare

OK.
Exakt var finner vi de 2000 fotbollsplanerna av öken som uppstår varje timme? Någon som vet?

Jeg vil anbefale og lese seg opp på hva DC holder på med, for og finne svar på hva som ligger bak selskapet, og hvordan teknologien fungerer ikke minst hvilken vei/valg jordbruket må ta i områdene selskapet operer i. Hva vi kan forvente av vann og matmangel i verden de neste årene. Gjødsel, frø og vannpriser vil bli skyhøye, noe som allerede er påbegynt. LNC vil bidra til mindre bruk av gjødsel og vann. Veldig mye mindre.

Potensialet er enormt, gjennombruddet vil jeg si kom med Mavaridavtalen. (Min mening) Hvorfor kursen står stille, falt litt fra topp, vil jeg tro bunner ut i at markedet venter på oppdateringer angående tall ift avtalen med nevnte Mavarid, og videre oppfølging av USA. Økonomi angående ekspansjon avtaler i MØ/MENA region skal være i orden ift nevnte avtale. Hva den inneholder for DC venter vi svar på.

Kursen ligger nå i et område hvor større aktører har tatt opp dekning, og tror neppe vi skal så mye lengre ned. Handlet litt i dag, og satser på at det vil bære frukter framover, i ordet"s rette forstand, for det er vel det det handler om? Litt humor..

Jeg handler ut ifra tro på selskapets teknologi og hvordan jeg tenker verden ser ut framover de neste 10-årene, ikke hva andre mener sier. Og ikke minst OKS som virkelig brenner for DC og jobben han gjør, ekte og engasjert!

Lykke til.
LarryOil
07.01.2022 kl 12:50 6515

Overhode ikke "behov" for massiv pågående ørkenspredning for at DSRT skal ha et gigantisk marked. Mer enn nok i å ta tak i alikevel. Det som betyr noe er :
- a) Virker løsningen i praksis, og hvor dyr er den å gjennomføre vs oppnåelige inntekter
- b) Vil det være mulig for andre å kopiere løsningen
- c) Ledelse og gjennomføringsevne.

Jeg tenker at a) begynner å vise lovende takter, b) kan ta lang tid før vi får svar på, c) veldig lovende - er jo rene showtime å følge med på OKS. Og han virker å ta strategisk gode beslutninger.

Kan godt hende kursen detter en del den nærmeste tiden da det kanskje blir litt rolig mhp kontrakter en stund. Uvesentlig hvis du tror på a)b)c).

Tja vente en stund??? tror de fleste venter på "noe" som skulle komme meget snart.
Redigert 07.01.2022 kl 13:03 Du må logge inn for å svare

Vi er 7 dager ut i det nye året, herregud mann..

Har hørt gjennom “Desert Control H2 2021 Operational Update” igjen.

Særlig fra 45:00 til 48:12 synes jeg er spennende. Hva betyr den siste setningen i dette intervallet - “full operation in this new sales and distribution company early in the first quarter of the year”?

Etter å ha sammenlignet transcriptet med videoen ser jeg også at noe har falt ut av transcriptet. I videoen sier OKS fra ca. 47:50 at det kan “take som days and som weeks”. Dette ble sagt 20. desember.

Her nevnes også spesifikt de andre pilotene som de ønsker å gjøre om til kontrakter.

“The second part of the question was how fast we can turn this into revenue. As this is an operational update we
are not going to share financial guidance and forecast. But it goes without saying that as soon as we have them
fully staffed and fully operational, we are ready to deliver. As we’ve said earlier, we have multiple pilots that we
put on hold during the strategic pilot initiative with Mawarid. They are now being worked on as opportunities to
be converted as we’re going forward. We will report any significant commercial deals to the market as they
happen, so stay tuned and you will get the updates on that as quickly as possible.
I think that also answers the third part of the question on how quickly we’re turning the larger areas and
commercial opportunities from the pilot initiative with Mawarid into revenue as well. The new sales and
distribution company of course needs to be incorporated and be able to receive orders and invoice customers
before we can close contracts through this company. As I’ve said earlier, it takes a little bit of time to incorporate
a company in the UAE. We are very confident that we will have the company incorporated early in the new year,
and we target as I’ve said before, for full operation in the new sales and distribution company early in the first
quarter of the year.”
bravi
07.01.2022 kl 21:51 6428

Skal man oppsummere kursutviklingen første uka i 2022 må man si den var litt skuffende. Det med bakgrunn i at caset ble de-risket med Mawarid avtalen på teknologi og salgbarhet. I desember fikk vi også 2 uavhengige kursmål på 50 og 52 kr som kom innen rekkevidde med Mawarid avtalen. Gitt alt som skrives om potensialet og at nå er salget åpnet, det kan skrives kontrakter, kan man ikke forvente lavere kurs nå enn det var før avtalen. Det eneste som mangler nå er tall som forhåpentligvis bekrefter at Desert vil tjene noe på satsningen. Selskapet er veldig entusiastiske med målsetting å grønne all ørken. Får håpe de ikke glemmer aksjonærene oppi alt dette.
Redigert 07.01.2022 kl 21:52 Du må logge inn for å svare

Hva mener du med og glemme aksjonærene? OKS/DC har vært fantastisk for alle, han/de kan ikke bestemme kursen eller avtalene alene. Dette er et samarbeid mellom aktører som vil det beste for sin part! Alle venter på tall! Forhandlinger må til for at begge skal bli fornøyde med framtidig utvikling av selskapet, og framtidig inntjening! Forhandlinger tar tid.. Synes du er i overkant negativ når en har fått 100% avkastning på et 1/2 år!! Fordi et kursmål er 52 trenger det ikke det inntreffe når enkelte aksjonærer forventer det..
Redigert 07.01.2022 kl 23:17 Du må logge inn for å svare
Hayen
08.01.2022 kl 11:19 6215

Er det mulig.

Jeg har sagt det før :
Du bør vurdere fond fremfor enkeltaksjer
bravi
08.01.2022 kl 15:01 6148

Har ikke skrevet at Desert holder på å glemme aksjonærene, snarere tvert imot, bare peker på at i iveren etter å komme igang er det lett å bli litt slapp i klypa i forhold til f.eks hjelpeorganisasjoner o.l. Nå får vi bare sitte rolig å vente å se hva som kommer.

Vedr. kursutviklingen kom Artic med en analyse allerede 8 sept. hvor de øket kursmålet fra 18 til 31 kr (14 okt. var det kursmålet oppnådd). Samtidig kom de i meldingen 8 sept. med et un-risked kursmål på 44-55 kr, dette kom innen rekkevidde med melding om Mawarid avtalen 15 des.
Det jeg har lagt merke til er at kursen før Mawarid avtalen ble kjent den 10 des. var på 37, altså høyere enn i første uka 2022 til tross for masse positive nyheter i mellomtiden.
Aaleby
08.01.2022 kl 18:29 6081

Hvordan skal en aksje gå til himmels uten å konsolidere underveis? Venter i spenning på et meningsfullt svar.
trodlet
08.01.2022 kl 18:41 6111

Når vi ser hva som allerede har blitt gjort, så er det veldig betryggende. Jeg er mektig imponert over det arbeidet som blir gjort for å bygge en solid organisasjon. Det er i senere tid ansatt ca 50 nye medarbeidere. Dette gjør så definitivt ikke DSRT uten grunn. Triggere står i kø de neste ukene.

https://youtu.be/t8mIa6fFVFY
Redigert 09.01.2022 kl 00:10 Du må logge inn for å svare

Hvis du ikke er fornøyd kan du selge. Det er ingen som tvinger deg til å være aksjonær i Desert Control.

DSRT: Desert Control appoints Michael Davidson as CEO of Desert Control Americas to spearhead the company’s market entry and growth in the United States.

In December 2021, Desert Control Americas was established to bring LNC to the U.S. to combat water scarcity and enable climate-resilient agriculture and sustainable ecosystem management in states like California, Arizona, Nevada, New Mexico, and Texas. Michael Davidson joins to spearhead the company’s mission in the U.S. as of January 6, 2022. His first weeks are spent at the group headquarter in Norway and visiting the company’s operation in the United Arab Emirates.

Michael Davidson has 30 years of experience within the agriculture sector in the U.S. with a track record that includes senior leadership positions for start-up companies as well as growing established organizations in the agricultural industry with a focus on irrigation solutions and water management. He also built a consultancy firm specializing in Climate-Smart Agriculture and has served as a consultant and advisor to organizations such as the International Finance Corporation (IFC) of the World Bank, the Sustainable Trade Initiative, the Inter-American Development Bank, and a host of NGOs.

Davidson’s educational background includes a B.A. in Business, a Master of Public Administration focused on Water Resource Management from California State University, and a Ph.D. in Public Policy focused on Climate-Smart Agriculture from Claremont Graduate University in California.

Michael spent 16 years as a field crop and irrigation manager at a 1,200-acre farm at a young age. This sparked his passion for agriculture. His career has since been motivated by a desire to help farmers achieve long-term prosperity in harmony with nature.

https://newsweb.oslobors.no/message/550983

Ekspanderingsballen ruller!
bravi
12.01.2022 kl 21:01 4432

Så videoen med Michael Davidson i Abu Dhabi, kan bli bra dette når han kommer igang. Han har både tyngde og greie på fagfeltet. Understreket hvor viktig det er med "healty soil".

Ikke minst er det spennende at OKS tydeligvis er i Emiratene akkurat nå, basert på videoene og bildene på facebook.
bravi
13.01.2022 kl 11:28 4071

Antar at Davidson er jøde, har bl.a jobbet mange år på kibbutz. Det bør ikke være noe problem for Desert da han skal holde på i Us og ikke i midt-østen.

Ser at det ikke bare er småposter som går i dag. Det plukkes også større poster. Hyggelig det.