SCANA - BILLIGSALGET OVER?


Klar for reprising. 239 mill er for billig.
bellx
30.06.2021 kl 14:47 492

Et selskap som dette med m.cap på ca.215 mill kan jo også bli kjøpt opp med god premie?oljeindustrien skal jo ikke legges ned de første 20 åra?
uritse
30.06.2021 kl 15:09 466

Ja det er riktig. Det eneste betrygende her er selskapet har flere bein å stå på med produkter som kan leveres til olje men også fornyebar og oppdret næringen.