Hvor langt går OLT til 1. august

semu
OLT 16.06.2021 kl 13:36 1295

Hvor langt går OLT nå til 1. august? Slev vil jeg anslå at den når kursmålet til DNB på 220. Kommer den over forrige topp på ca 187 så går det rette veien til 220.

Hva mener dere andre som følger OLT aksjen?
semu
08.08.2021 kl 13:15 639

De siste to ukene har teknisk analyse vist kjøp av aksjene i OLT. Det kunne jeg se i lang tid før denne analysen ble vist i DNB sine nettsider.
Ser også ut til at noen har kjøpt seg opp uten å komme så høyt at det vil fremkomme i offentlige dokumenter.
Bare å se på hvem som eier aksjer per 30.6. 2021 og hva de eide pr 31.12. 2020. Store variasjoner her uten å komme inn blant de 20 største.
Tror vi får en hyggelig høst fremover og at det gir en god avkastning også. Regner med at OLT vil kjøpe seg litt opp for å slippe å betale full pris ved et oppkjøp. Kanskje derfor at det ikke betales ut utbytte i år heller slik som i fjor. Sperre sier at det er umusikalsk å betale ut utbytte. Det er det ikke når alle andre betaler store utbytter av de som går bra. Formuesskatt skal også betales og da er utbytte tingen.
Resultatet på 1. halvår kommer førstkommende uke og det regner jeg med er likt som tidligere kvartal og år. Et av de bedre eiendomsselskap med god avkastning. Eneste ulempen er at Olav Thon gruppen eier såvidt stor eierandel at det er få som vil investere i selskapet.
Derfor er også oppkjøp et aktuelt tema.
semu
17.07.2021 kl 12:42 833

Kursmålet til DNB som er på 220 per aksje. Når kanskje det i løpet av 14 dagers tid?
semu
29.06.2021 kl 10:58 1042

Se hva teknisk analyse viser for denne uka.

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 25. jun 2021
Olav Thon Eiendomsselskap ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester motstanden ved cirka 185 kroner. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 185 kroner vil utløse et kjøpssignal. Aksjen anses teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak kjøp
semu
21.06.2021 kl 08:21 1172

Teknisk analyse viser at nå er det svakt kjøp på OLT aksjer. Teknisk analyse viser alltid litt i ettertid så dette bude det ha vist til da kursen lå på litt over 160 per aksje.