PHO - hva har endret seg siden Q2 18


Det har opptil flere ganger vært understreket at PHO har startet en ny tidsregning etter at flexiscope ble godkjent av FDA. Nå nærmer man seg presentasjon av Q3 18 og det kan være greit å ha klart for seg at den nye tidsregningen egentlig begynner midt i Q2 18 og følgelig kan det vise seg store utslag fra Q2 til Q3. Spesielt hva angår guiding. Legger ved dette utklippet fra Karl Storz datert 22 mai 2018 som viser noen av de endringene som først fikk full effekt gjennom et helt kvartal i Q3 18:

«KARL STORZ is releasing its PDD (photodynamic diagnostics) Blue Light Flexible Video Cystoscopy in the United States for detection of non-muscle invasive bladder cancer. The news is a result of the FDA’s regulatory green light that allows the company’s Blue Light Cystoscopy with Cysview to also be useful with the KARL STORZ PDD Blue Light Flexible Video Cystoscope.

The regulatory approval includes an indication for use of Cysview repeatedly on the same patient to spot Carcinoma in Situ, a difficult bladder cancer to diagnose. Of note, Cysview, an optical imaging compound that’s injected and fluoresces in pink, is manufactured by Photocure.

The new blue light system is flexible and so fairly comfortable for the patient, so much so that it does not require anesthesia during an exam.

Some study information on Blue Light Cystoscopy, according to KARL STORZ:

The FDA approval of KARL STORZ PDD Blue Light Flexible Cystoscopy with Cysview® (BLFCC) is based on results from a large Phase III study using the KARL STORZ blue-light-enabled rigid and flexible cystoscopes and blue light video system. During the Phase III clinical trial for Blue Light Flexible Cystoscopy, the following significant clinical findings were documented:

BLFCC significantly improves the detection of patients with recurrence of bladder cancer (20.6%, p<0.0001).
BLCC significantly improves the detection of patients who recurred with CIS (34.6%, p<0.0001).
Repeat use of BLCC improves tumor detection in 46.2% of the patients and is safe.»

Dette forklarer også hvorfor kun 2 flexiscope ble utplassert i løpet av de siste ukene av Q2. Men med akselererende vekst kan mye positivt ha skjedd gjennom Q3, det første fulle kvartalet da Storz flexiscope var tilgjengelig. Vi går et par tre spennende uker i møte.
Redigert 20.01.2021 kl 00:04 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
23.10.2018 kl 10:17 1650

Merlin

Kan du komme med en ny oppdatering på økonomien til far og sønn Hansson`s ?
22.10.2018 kl 11:17 1817

Det her salgskorpset de har i USA vad gjør de egentligen. Selger de scope før att få de til att begynne med BLC.
Da bør jo Karl Storz betale en del av lønnen. Att levere cysview til de som reden har scope kan ikke vare store
jobben. Eg trur faktisk att de selger for fullt, da de har de beste salgsargumenter som finnes. Da alle vinner på
att bruke BLC. Det kommer garantert en positiv overraskelse vid Q3 resultat.
focuss
22.10.2018 kl 10:44 1870

Jeg mener det samme i dag som i mai 2017. Sykehus i USA som ikke har flexiscope og Cysview har neppe noen stor fremtid som behandler av USA sin mest kostnadskrevende kreftdiagnose. Den oppfatningen forsterkes mens tiden går og svekkes absolutt ikke. Husk at BLC Cysview i surveillance og gjentatt bruk kun har vært godkjent siden 16 februar i år.
rockpus
22.10.2018 kl 10:40 1885

De viktigste forutsetninger for sterk vekst kommer ikke før fra og med 2019. Tror en del "luringer" i markedet håper på at skuffelse over et eventuelt relativt dårlig resultat for Q3 skal gi grunnlag for rimelig inngang i aksjen. Alle som ser lenger enn nesetippen forstår jo at det er å posisjonere seg for 2019 som nå er viktig.
Det som blir spennende er å se i hvor stor grad markedet ser isolert på Q3 resultatet, og i hvor stor grad de ser på tendensen for 2019.
Shorting på dagens nivå bygger på angsten en del har for Q3.

Kan jeg også få være med på gjettekonkuransen?

Holder salg utenfor USA utenfor, da jeg forventer at disse ikke har endret seg stort på kort sikt.

Vill gjetting:
Q3: Økt omsetning i USA på 5,5 M fra 16,1 til 21,6. Økte kostnader på salg, resultat på ca 2 M.
Antall regide skope 135 stk. Antall Flexscope 8 stk.

Vill og uhemmet gjetting:
Q4: Økt omsetning i USA på 10 M fra 21,6 til 31,6. Økte kostnader på salg, resultat på ca 5 M.
Antall regide skope 150 stk. Antall Flexscope 24 stk.

Status 1.1.2019:
Fortsatt økende salgskostnader
Fortsatt økende kontantbeholdning
Fortsatt økende utsettinga av scope, og spesielt flex.
Fortsatt økende brukerhyppighet av skope
Salgsboom fremover pga surveillance, refusjon, og bruk flexscope

Q1-2019 = 40 mill i driftsresultat
Slik fortsetter det, og da går resten av seg selv, håper jeg.
22.10.2018 kl 10:29 1916

Ja det er jo ingen mening att legge inn en helgardering med om eller men. Så eg seier som før ett globalt salg på
65 mil i Q3. Og det er jo greit att vite att de første 256 mil de tjener behøver de ikke betale skatt på. Verden begynner
få opp øynerne for blåhvit lys med cysview.
focuss
22.10.2018 kl 10:29 1920

Merlin
Selvfølgelig. Min forventning er at veksten opprettholdes og at ikke mye av veksten kommer fra flexiscope foreløpig. Q3 blir spennende men det er vanskelig å ha rimelig sikre estimater når de er midt i et gir skifte. De har allerede 30% av TURBT markedet i Washington Baltimore og 6 % av TURBT markedet i MSAène. Det gjaldt for Q2. Husk at BLC Cysview og flexscopene er i ferd med å endre hvordan de i det hele tatt forholder seg til behandling i USA, ved å flytte prosedyrene til outpatient setting slik at innleggelse med full narkose blir unødvendig. Hvor fort denne omleggingen går mener jeg ingenting om, men det fører til store besparelser på amerikanske helsebudsjetter.
22.10.2018 kl 10:17 1959

vi har tatt poenget ditt Merlin, ikke noe mer å kverulere på . Du tror på dårlig salg i q3, noen tror på bedre.

Uansett , eg tror pho er på tresiffret i 2019, det er langt opp det.
Merlin
22.10.2018 kl 10:14 1973

Q3 vil kunne si noe viktig om STYRKEN i den utvilsomt positive tendensen i USA. Q3 blir dermed et forvarsel om veien fremover for Photocure, og vil til en viss grad vise realismen i aksjekursutviklingen. Et svært positivt Q3 vil løfte kursen og gi grunn til optimisme for 2019. Et dårlig derimot vil svekke kursen.
rockpus
22.10.2018 kl 09:59 2025

Merlin

Det er ikke av vesentlig betydning om Q3 kommer på minussiden så lenge man har en god forklaring på det. Det avgjørende er tendensen.
Når det gjelder guiding, så har vel PHO sagt at det skal komme i H2? Da er vi i tilfelle fortsatt på trygg grunn. Uansett vil det være lettere å gi en god guiding dess lenger man venter og får tall på bordet. At man også kanskje vil ha den nye leder med i dette opplegg er kanskje ikke så rart?
Ellers har du en del bra poeng og som viser meg at du deler en stor grad av optimisme for fremtiden. Mye skal gå galt om ikke kontantbeholdningen skal rekke frem til inntektene kommer.
rockpus
22.10.2018 kl 09:53 2053

Londonmannen

"Selv har jeg antydet at forventningene kan komme til å resultere i at kursen frem mot Q3 bli presset opp i området mellom 70-80 kroner. "

Det ser ikke ut til at din optimisme slår til denne gangen.
22.10.2018 kl 09:44 2084

Jeg antar at omsetningen vil komme inn i intervallet 48 - 54 mill, anslår videre et positivt resultat på 2 - 5 mill.
focuss
22.10.2018 kl 09:38 2111

Merlin
Jeg har ikke laget et Q3 estimat da jeg synes det ikke gir så mye mening. I følge Dahl så kan de vise positivt resultat om de ønsker det og negativt om de ønsker det. Så det du driver med er å etterspørre en gjette konkurranse. Q3 resultatet ligger ikke til grunn for min investering og neppe mange andre sin heller.
Merlin
22.10.2018 kl 09:26 2138

Hvordan kommer 3Q resultatet ut?

Lag en beregning for 3Q resultatet basert på eksisterende kunnskap.
Noe har altså så langt i 2018 neppe gått som enkelte optimister mener. Det er fordi man enda ikke har fått noen ny guiding for 2020, enda det skulle komme i 2018.
Hadde man sett et høyt salg innen flexiscop, burde slik guiding allerede foreligget. Vi kan dermed ikke forvente noe høyt salg pga. flexiskop i 3Q.

Fordi Photocure heller ikke har fått en kode fra Medicare enda for TURBT vil man ikke kunne forvente noe ekstraordinært US-salg på det grunnlag i 3Q. Det er dog positivt om det forhåpentligvis kommer rundt 1. november. Det bør kunne gi et kursløft.

Det bør dermed være enkelt å beregne salget i USA i 3Q, basert på antall skop og noe økende brukshyppighet.

Det som kan overraske er om brukshyppigheten har økt mer enn forventet.

Om man får 20% økning i US-salg, inkl. noe i Kanada, og omtrent uendret i Europa blir salget

Nordic - Hexvix 10.8 som 2Q
US - Cysview 16.1+20% = 19,3
Partners 15.6 som 2Q
Hexvix/Cysview totalt salg 42.4 i 2Q øker til 45,7 mill.

Operating expense. Her slipper man restrukturering på over 13 mill.
2Q ga 40,2 mill i kostnader.


Pho har uttalt at man samlet skal bruke 100 mill totalt på markedsføring i USA, og de ligger i ganske stor grad på flexiskop. Salgskostnader kommer gjerne før inntekter. Kun en del av de 100 mill. er til nå benyttet.

Det blir etter min mening først i 2019 man ser noen positiv nettoeffekt av fleksiskopsalget. Tålmodighet vil fortsatt gjelde.

En ting som også er viktig å følge med på er cash flow. Med negativ cash flow på 40 mill siste 12 mndr. pr. 2Q har ikke Photocure mer enn 97 mill i cash pr. utgangen av 2Q18. Photocure tåler altså ikke at det fortsetter med negativ cash flow særlig mye lenger enn et halv års tid til. Cash flow bør skifte til positiv innen det.

Med en panegyrisk focuss bør han se en gang til på tallene og snart komme med sin egen beregning for 3Q resultatet.
Redigert 22.10.2018 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
jb10000
22.10.2018 kl 08:57 2205

Nej det havde de allerede i Q1 da artiklen er fra februar


Så kan det jo nevnes at noe annet som har forandret seg siden Q2 er at Johns Hopkins hospital i Washington har tatt BLCC som sin Standard of Care (SOC) ved diagnostisering av blærekreft.

"While the current standard of care calls for the use of white-light cystoscopy, research shows that blue-light cystoscopy — when used with a photosensitizing drug that is instilled in the bladder — improves tumor detection, which can lead to more accurate resection and lower recurrence rates.

The Greenberg Bladder Cancer Institute offers blue-light cystoscopy as a standard of care."

Så kan det jo nevnes at noe annet som har forandret seg siden Q2 er at Johns Hopkins hospital i Washington har tatt BLCC som sin Standard of Care (SOC) ved diagnostisering av blærekreft.

"While the current standard of care calls for the use of white-light cystoscopy, research shows that blue-light cystoscopy — when used with a photosensitizing drug that is instilled in the bladder — improves tumor detection, which can lead to more accurate resection and lower recurrence rates.

The Greenberg Bladder Cancer Institute offers blue-light cystoscopy as a standard of care."

(står på listen til cysview for øvrig)
ett av de meste anerkjente sykehusene omtaler cysview slik på sin hjemmeside: ...MD Anderson recommends that cystoscopy be combined with other tests for the most accurate diagnosis.

MD Anderson is also using blue light cystoscopy for more accurate detection of bladder tumors.

https://www.mdanderson.org/cancer-types/bladder-cancer/bladder-cancer-diagnosis.html
focuss
21.10.2018 kl 16:08 3317

LM
Ja for 2019 tror jeg det er liten grunn til å være beskjeden med optimismen. Synes det er fint at vi har kommet opp i 6% markedsandel i TURBT for MSAène. Nå Bellete beskrev situasjonen i Washington Baltimore med 20-30% markedsandel så mener jeg at han siktet til 30% for TURBT.

Når vi nå er oppe i 6% for TURBT så tror jeg vi nærmer oss det punktet hvor det oppstår en "må ha effekt". At de sykehusene som skal være i bransjen ser at da må de følge med i utviklingen. Det er vel det vi allerede har sett i Washington Baltimore.
21.10.2018 kl 15:37 3373

Ja mye bedre kan det ikke bli formulert. Det er derfor eg er helt sikker på att blåhvit lys kommer att bli brukt
fremover da alle tjener på det. Og fremfor alt pasienterne.

Focuss
Takk for fyldig og god redegjørelse.
Enig med dag at det er fase 3 som er grunnlaget for ny tidsregning i PHO og at en del viktige hendelser ledet frem til lanseringen som Storz gjorde av flexiscopene i mai 18. Men som du sier deg enig i, så er det først sommeren 2018 at vi virkelig ser spor av den nye tid i utviklingen i aksjekursen.

Takker også for utfyllende info vedrørende flexiscope kontra regide scope. At regide scope fortsatt kommer til å benyttes i deler av markedet (toppen av pyramiden) gjør at vi neppe kommer til å se det droppet i salg av regide scope som jeg hadde sett for meg. Det igjen kan gi et betydelig bedre salg av scope i Q3 enn det jeg så for meg. Berre Lækkert!

Får vi nå en hyggelig melding vedrørende refusjonsordningen før Q3 så kan der bli en artig periode frem mot nyttår. 2019 blir intet mindre enn heftig for oss PHO aksjonærer.
Jaxxi
21.10.2018 kl 14:13 3519

Det er vel sånn at RIGID scopene vil bli brukt ved større operasjoner, mens flexiscopene blir brukt for oppfølginsmarkedet (Survaillance) og første diagnose (Initial screening) og finner man mindre menger der med kreft/kreftceller under flexiscoope undersøkelsene kan man behandle direkte, de med mer utbredt kreft blir henvist til operasjons bordet der man bruker RIGID scopes med BLC,Cysview.

MEGET INFORMATIV VIDEO, MÅ SES! https://www.youtube.com/watch?v=Trp-43RZEB0&feature=youtu.be

På Side 7 av 21 på Q4 rapporten til PHO står det at “Medicare (~55% of TURBT)”
https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2017-pres/pho-4q-2017-pres-final.pdf

“Hospital Outpatient Depts. will
receive an additional $1,000 to cover
the complexity of using Cysview and
Blue Light Cystoscopy procedure for
the following codes: 52204, 52214 &
52224
• Bundled into ambulatory payment
classification (APC – varies by TURBT
type)1
for the higher procedure codes of
52234, 52235 and 52240”

Mens det nå September 24, 2018 ønskes fra The American Urological Association (AUA) at:

“we urge CMS to apply the complexity adjustment to ALL Blue Light Cystoscopy with Cysview® procedures (CPT codes 52000, 52204, 52214, 52224, 52234, 52235, and 52240)”
Svar/Fasit fra CMS får vi ca.1.Nov18 !!
Redigert 21.10.2018 kl 14:15 Du må logge inn for å svare
21.10.2018 kl 11:30 4022

Jeg vifter ikke bort någet som helst, men eg kan ikke påvirke kursen. Men all informasjon som kommer om
produktet er bare positiv. Og det viser seg att det blir bedre og bedre mot all gjemførbar behandling. Men er det
någen som kan vise til dårlig salg eller bedre produkt så blir eg bekymred. Men det er ikke tilfelle her.
Så hvorfor någen selger beror nok på liten kjennskap til produktet.

Vet ikke om denne presentasjonen har vært vist tidligere her men den var posted på facebook siden for noen timer siden, gir en veldig god inføring i behandling og markedet for BLFCC. Her kommer det frem at kostnadene forbundet med blærekreft er som følger;
The direct medical costs of cancer care in the US were estimated at $125 billion in 2010
 Costs are expected to rise to $155 billion by 2020
 Bladder cancer is expected to account for >3% of all cancer related medical payments
Det utgjør 30 milliarder årlig.
https://www.stonybrookmedicine.edu/sites/default/files/cancer_bladder_blue_.pdf?fbclid=IwAR1FlSKnsQ5F-3sQeNYP_iaUZltPOepwt7-3Poha7-xr8wZ-C05GA3O5BO8
focuss
21.10.2018 kl 11:23 4053

Pafo
Ok. Takk for korrigeringen. Jeg forstår det slik at de som blir sent tilbake til operasjonssalen fra surveillance fortsatt vil bli behandlet med med rigid scope. Poenget mitt er vel bare at Rigide Scope har en fremtid selv om de flexible har kommet.
21.10.2018 kl 11:10 4088

Focuss flexible scope blev godkjent for utvidet bruk i TURBT i 1/1 og dermed kommer det att bli brukt vid mindre
turbt. Der kreften blir tidlig oppdaget. Som turbt i surveillance vid tilbakefall.
focuss
21.10.2018 kl 11:06 4113

bravi
Synes det er positivt at kursfallet kan forklares med shorting. Det viser at aksjen i bunn og grunn er sterkere enn hva kursutviklingen i det sist gir inntrykk av. Det fører til at det helles bensin på bålet når det først tar fyr.
bravi
21.10.2018 kl 11:01 4124

pafo synes ikke man uten videre skal vifte bort et kursfall kommet over tid fra topp etter Q2 på over 20% som helt uinteressant, det blir for enkelt. Det er ikke bare en liten dipp, trenden har vært nedover siden 10 september, virker ikke som all verdens positive omtaler har noen innvirkning så lenge ikke selskapet sier noe.
Redigert 21.10.2018 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
focuss
21.10.2018 kl 10:56 4146

Tobias
Artikkelen er fin den bortsett fra den aller siste setningen hvor det står at Cysview " is not for repetetive use" Det er helt 100% feil, men det var helt riktig før FDA godkjennelsen 16 februar i år hvor det ble godkjent for gjentatt bruk. Det er jo selve årsaken til at det nå kan benyttes i TURBT, Surveillance og First Diagnosis. Surveillance er en livslang prosedyre og gjentas med ca 3 måneders mellomrom.
focuss
21.10.2018 kl 10:39 4198

LM
Hvis du ser på plansjen i Q2 presentasjonen som viser trekanten (isfjellet) som beskriver størrelsen for de ulike prosedyrene så ser du du at Rigid Scope står på TURBT, mens flexibelt står på surveillance og first diagnosis. Men spørsmålet ditt er vel mer hvorfor det er slik. Slik jeg forstår det så skyldes det at det rigide scopet har funksjoner som trengs i operasjon men som du ikke trenger i surveillance og first diagnosis.
Redigert 21.10.2018 kl 11:19 Du må logge inn for å svare
21.10.2018 kl 10:32 4226

Viser ikke på kursen ?

Tenk kor lenge vi lå i sideleie 24-27, vi ligger tross alt på 50-55.

Mulig q3 kan gi oss 75-80 og om forventning fremover kan vi klare tresiffret tidlig i 2019. Og så pang oppover?
focuss
21.10.2018 kl 10:30 4235

Etter fase 3 studiet så begynte sykehus i USA å reklamere på sine hjemmesider med at de hadde BLCC sykehus, de refererte til fase 3 studiet for å understreke viktigheten av å bruke teknologien. Til og med BCAN, (blærekreft pasientenes interesseorganisasjon) reklamerte for det på sin hjemmeside. Og det fikk ett par såkalte Top Cancer Doctors i USA til å skrive at de regnet med at i fremtiden vil alle blærekreft pasienter i USA bli behandlet med denne teknologien
Redigert 21.10.2018 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
focuss
21.10.2018 kl 10:20 4264

LM+noen andre
Jeg vil korrigere deres oppfatning om at endringen som skaper skille mellom fortid og fremtid var noe som skjedde sommeren 2018.Det er jo sant at det var først sensommer 2018 kursutviklingen virkelig tok fart selv om den før det også hadde gått fra bunn ca 22 grunnet brannsalg og opp til rundt 30.

Det som skiller fortid fra fremtid er fase 3 studiet, hvor konklusjonene ble presentert i en børsmelding mai 2017. Studiet var det mest omfattende blærekreft studie noensinne utført i USA. Studiet ble designet og utført i nært samarbeid med FDA slik at alle tenkelige og utenkelige spørsmål FDA ville ha ville bli besvart. Og for en suksess det ble. Studiet medførte refusjon, Priority Review (Rask saksbehandling fra FDA) godkjennelse for bruk i gigantmarkedet Surviellance, godkjennelse for gjentatt bruk ( som da åpner døren også til First diagnosis). Ikke bare det, men konklusjonene var så overbevisene, resultatene så ekstreme at det i ettertid kan sees som rett og slett uforsvarlig å ikke bruke BLC Cysview i surveillance. Resultatene fikk ellers så sindige Einarsson til å komme med utbruddet: "De som ikke bruker BLC Cysview risikerer å bli saksøkt"

Disse resultatene ble gjort kjent akkurat når HS var ferdig med sitt brannsalg og HH startet sitt brannsalg. Dette førte til at kursløftet først startet for alvor sensommer 2018, men det nye PHotocure startet med fase 3 studiet offentliggjort et drøyt år tidligere.
21.10.2018 kl 10:04 4305

Så lenge de selger cysview så mye de kan, så gjør de det skall. Så får de som ikke er fornøyd med innsatsen syte
på, men kursen kommer med salget. Og sykehusen vil ha pasienter, og det får de med BLC cysview. Er det vanskelig.

Så lenge det ikke er emisjon i sikte trenger vel heller ikke aksjonærene bry seg om kursen? Håper riktignok på en dupp etter at NANO har tatt av, slik at jeg kan veksle noe over med gunstig vekslingskurs. Men det kan like gjerne skje motsatt vei om PHO skulle ta av først. Stikker begge av mens PCIB er stuck så kan det vanke litt ekstra PCIB-aksjer (som er lillebror i porteføljen).