NOM Hele prosjektet nedbetalt på 4,4 år, fantastisk!


Utklipp fra FA, satser på den også kommer i dagens papiravis!


I den endelige mulighetsstudien kom det frem at gruven i sin levetid vil generere en positiv EBITDA på 2,1 milliarder dollar, eller nesten 18 milliarder kroner.
Den frie kontantstrømmen vil årlig være på 51 millioner dollar de første ti årene, noe som gir en nedbetalingstid for hele prosjektet på 4,4 år. Aksjonærene kan trolig vente seg solide utbytter kort tid etter at gruven kommer i drift.
Sterkt marked
Til tross for at økonomien ser svært god ut, og prosjektet blir stadig mer modent, står aksjekursen på omtrent samme sted som for fem år siden….,

Tror det skal bli gøy følge NOM fremover 😊
Tobias
26.06.2021 kl 10:10 24063

Fra dagens papirutgave i FA

"Har Fossum rett i sine analyser er det mye som tyder på at Nordic Minings mange trofaste aksjonærer snart kan se frem til en kjærkommen opptur"

Det har de fortjent👍
velkjent
26.06.2021 kl 11:03 24011

Hva er nå tidsperspektivet knyttet til produksjonsstart? Kan en ny regjering til høsten stoppe det hele eller få det utsatt på ubestemt tid?
Eqnrqec
26.06.2021 kl 11:23 23997

Det tviler jeg sterkt på at de kan gjør, prosessen er snart sluttført! Verden trenger mineraler og Norge må være med å dra lasset, unik mulighet for å vise at gruvedrift kan være tilnærmet lik grønn bransje! Det blir produksjonsstart i denne gruven, garantert! Burde allerede vært i drift, prisene på mineraler vil også stige fremover, noe som gjør at regnestykket blir enda penere om mulig.
Kvike11
26.06.2021 kl 14:28 23827

Har været en sovende penge kasse, som nu er vågnet op.
Forventer at kursen kan gå i både 8 og 12 nkr..
Tilbage betaling i form af udbytte vil komme i løbet af få år, lad os først få kursen op over kurs 8 , inden de begynder at betale tilbage.
Efterspørgsel er så stor at der måske kan komme et bud på hele minen.
Hvem vil byde højest når og hvis det sker.
Eqnrqec
26.06.2021 kl 15:53 23757

Har tenkt det samme, det hadde i tilfelle vært en nedtur. Kommer jo an på størrelse på budet, 15 kr hadde vært ok 👍🏻
Boss 99
27.06.2021 kl 10:07 23316

Noen som kan legge ut innlegget i DN. På forhånd takk!!!
Eqnrqec
27.06.2021 kl 10:37 23242

Her har du litt lesestoff Boss 👌🏻

– Siden vi ennå ikke er i drift, er vi på mange måter fortsatt et slags oppstartselskap, sier konsernsjef Ivar S. Fossum i Nordic Mining.
At gruveselskapet ikke har kommet i produksjon, skyldes flere forhold. Men hovedforklaringen er jevnt fordelt på politikernes og byråkratenes skuldre.
Det har nemlig gått 15 år siden Nordic Mining ble etablert, og selskapet begynte jobben med etablere gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Men fortsatt gjenstår den endelige bekreftelsen av driftskonsesjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Den er fra før godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning.
– Den er ikke kritisk for utbyggingen, men i lys av alt vi har vært igjennom er det viktig å ha denne på plass før vi finansierer opp prosjektet. Vi tror også at finansiører vil like å se at alt er i orden, sier Fossum.
– Vi har jo ventet lenge på myndighetene opp gjennom årene, og det er også nå vanskelig å få en eksakt dato på når departementets godkjennelse vil foreligge. Men vi er blitt fortalt at det er en prioritert oppgave, og da regner vi med at den er rett rundt hjørnet, legger han til.
Bommet grovt
Da Fossum og Nordic Mining begynte arbeidet med prosjektet i Engebøfjellet, var de inspirert av Europas ønske om blir mer selvforsynt av viktige mineraler. På den tiden brukte Europa 20 prosent av verdensproduksjonen av viktige mineraler, mens de bare produserte 3 prosent selv.
– Vi levde i den tro at norske myndigheter skulle understøtte den europeiske politikken, men det har vi ikke opplevd. Spesielt da SV hadde miljøvernministrene i den rødgrønne regjeringsperioden var det lite fremdrift, sier Fossum.
– Først i 2015 godkjente regjeringen reguleringsplanen og utslippstillatelsene, og en endelig godkjennelse kom året etter. Vi hadde, for å si det mildt, helt andre ambisjoner om fremdrift i dette prosjektet da vi startet prosessen.
Deretter fulgte flere år med omfattende utredninger, spesielt knyttet til miljø- og andre samfunnskonsekvenser. Prosjektet ble sendt frem og tilbake mellom forskjellige forvaltningsorganer.
– Det har vært en altfor lang prosess som har vært krevende for oss og aksjonærene. Vi ønsker selvfølgelig at nye industriprosjekter skal utredes grundig, men tidsbruken for våre myndighetsprosesser var uforståelig. Det er bare å erkjenne at vi bommet grovt på fremdriftsplanene og den tiden myndighetene trengte.
Robust prosjekt
Men nå ser det endelig ut til å gå Nordic Minings vei. Ambisjonen er å få på plass finansieringen i løpet av tredje kvartal og deretter raskt påbegynne byggingen av gruven.
Når gruven kommer i produksjon om to–tre år skal mineralene rutil og granat hentes ut. Rutil benyttes til fremstilling av titanmetall og til produksjon av ren titandioksid, som er et hvitt pulver. Det blir brukt som hvitt fargepigment i alt fra maling til iskrem, og til legemidler.
Granat har mange anvendelsesområder, men brukes først og fremst til vannjetskjæring og sandblåsing.
De seneste ukene har Nordic Mining undertegnet intensjonsavtaler med flere selskaper som skal stå for utbyggingen. Dette arbeidet har det seneste året dessuten vist seg å bli langt billigere enn først antatt.
I de opprinnelige planene skulle hele utbyggingen koste 311 millioner dollar, eller drøye 2,6 milliarder kroner med dagens valutakurs. Da den endelige mulighetsstudien kom i mai var kostnadene kuttet med 840 millioner kroner.
– Etter vår mening fremstår dette prosjektet nå som veldig robust, sier Fossum.
I den endelige mulighetsstudien kom det frem at gruven i sin levetid vil generere en positiv EBITDA på 2,1 milliarder dollar, eller nesten 18 milliarder kroner.
Den frie kontantstrømmen vil årlig være på 51 millioner dollar de første ti årene, noe som gir en nedbetalingstid for hele prosjektet på 4,4 år. Aksjonærene kan trolig vente seg solide utbytter kort tid etter at gruven kommer i drift.
Sterkt marked
Til tross for at økonomien ser svært god ut, og prosjektet blir stadig mer modent, står aksjekursen på omtrent samme sted som for fem år siden.
Da Nordic Mining for 3,5 år også var Ukens Aksje, var markedsverdien 330 millioner kroner. I dag er den cirka 570 millioner kroner, men på disse årene er det gjennomført fem emisjoner og hentet inn rundt 240 millioner kroner.
Utviklingen prosjektet har gjennomgått har med andre ord knapt skapt merverdier i denne perioden.
Noe av forklaringen skyldes selvfølgelig de mange forsinkelsene, og åpenbart usikkerheten rundt når den endelige bekreftelsen av driftskonsesjonen kommer. Samtidig blir det meste som har med gruvedrift å gjøre uglesett i disse ESG-tider. Dette har selskapet svart på gjennom elektrifisering av deler av prosessen. Det vil kutte CO2-utslippene med 80 prosent.
Den emisjonen som snart kommer legger trolig også press på aksjekursen. Fossum har flere ganger sagt at finansieringen vil bestå av cirka 60 prosent fremmedkapital og 40 prosent egenkapital. De fem foregående emisjonene er gjort til kurser mellom 1,40 kroner og 2,50 kroner, mens aksjekursen denne uken har svingt rundt 2,50 kroner.
Ifølge Fossum fikk rutilmarkedet en dipp under pandemien, men etter at Kina kom raskt tilbake til normal aktivitet har det vært sterkt.
– Av ulike grunner ser vi en betydelig reduksjon på tilbudssiden de nærmeste årene mens etterspørselen øker. Dette markedet vil trolig holde seg sterkt i flere år.
– Granatmarkedet er krevende å analysere, men tiden jobber for et produkt som er miljøvennlig, resirkulerbart og dessuten ikke helsefarlig, sier han.
Har Fossum rett i sine analyser er det mye som tyder på at Nordic Minings mange trofaste aksjonærer snart kan se frem til en kjærkommen opptur.
Boss 99
28.06.2021 kl 07:45 22660

Takk for det. Jaja blir mer og mer spennende for hver dag fremover. Nå er det omgjøre å ikke gi bort aksjene til noen.
Stonehedge
28.06.2021 kl 08:14 22569

Så får vi se hva dette presset Fossum nevner egentlig betyr.

Den emisjonen som snart kommer legger trolig også press på aksjekursen. Fossum har flere ganger sagt at finansieringen vil bestå av cirka 60 prosent fremmedkapital og 40 prosent egenkapital. De fem foregående emisjonene er gjort til kurser mellom 1,40 kroner og 2,50 kroner, mens aksjekursen denne uken har svingt rundt 2,50 kroner.

Meget mulig med løft når endelig proforma godkjennelse blir gitt + amr saken.Men hvor mye og vil den holde seg?
Boss 99
28.06.2021 kl 08:24 22533

Ja vi er ikke akkurat godt vant her. Håper egen kapital er noe banklån også. Tror det er nok antall aksjer som det er.
Tobias
28.06.2021 kl 08:40 22452

Tipper vi ser 3 tallet snart.
Kjøpsanledning dette.
helloween
28.06.2021 kl 08:43 22436

Tror tida er inne for å laste litt seriøst i denne
Audietron
28.06.2021 kl 08:56 22360

Ja langt igjen til kursmålet på 5. Prisane på mineral er jo stadig stigande så dette blir ie pengemaskin.
Audietron
28.06.2021 kl 13:05 21978

Fekk fort høgdeskrekk aksjonærane her ja
Boss 99
28.06.2021 kl 14:13 21859

Kan virke som om noen er engasjert fra noen til å holde kursen slik at EMI bli rundt 2 kroner. Hehehehe men det er jo self.ikke sant.
Boss 99
28.06.2021 kl 15:44 21726

På med sperren palle.
Audietron
29.06.2021 kl 09:46 21279

Det var den interessen, skal vi ned på emikurs enda ein gang?
Boss 99
29.06.2021 kl 15:57 21065

Jamen for hvelvet ta nå den maskinen å forsvinn.
Boss 99
30.06.2021 kl 10:19 20749

Kommer vel neppe noe flere nyheter i år da dere.
Hahahaha. Snak om gjeng.
Redigert 30.06.2021 kl 10:20 Du må logge inn for å svare
Garmis
30.06.2021 kl 10:48 20687

NOM er spennende, men også med en noe usikker fremtid. Det må nok muligens en emisjon til for å skaffe mer penger, det kreves mye kapital til dette prosjektet dersom det blir noe av.
Fremen
30.06.2021 kl 13:27 20534

Her ser det jo ut til å gå veien for NOM. Ser ikke at det kommenteres noe om AMR her. Noen som vet om det nærmer seg noe avklaring eller om søksmålet er blitt avvist av retten? Leser det som at han kun avventer endelig bekreftelse fra NFD og da kan det kanskje tolkes som at det ikke materialiserte seg med noe rettssak.
Gudrunyo
30.06.2021 kl 15:22 20391

Tok en kjapp titt på profilen din Boss 99, og du virker seriøst gal. Du har ikke gjort annet enn å kommentere på NOM tråder flere ganger daglig de siste 6+ mnd? Hjelpes

Gal? Hva med deg da Gudrun? som bruker tid på å studerer andres profiler langt tilbake i tid. Du er vel rimelig klar for en mental undersøkelse?
Boss 99
30.06.2021 kl 15:48 20371

Hehe takk for det. Endelig en seriøs fyr her. Har andre 'navn' andre plasser da.
Boss 99
30.06.2021 kl 16:40 20287

I morgen blir det sørover i gjen
Ripasso
01.07.2021 kl 11:53 19746

On 30 June 2021, Keliber submitted applications to the Regional State Administrative Agency for Western and Inland Finland (AVI) for environmental and water management permits for the Rapasaari mine and the Päiväneva concentrator. The mine and the concentrator form an essential part of the lithium province of Central Ostrobothnia, for which an environmental impact assessment (EIA) was conducted in 2020. The ELY Centre for South Ostrobothnia issued a reasoned conclusion on the EIA report on 29 March 2021. The activities covered by the permits are located in the municipalities of Kaustinen, Kokkola and Kruunupyy.

The Rapasaari mine comprises an open pit and, at a later stage, underground mining. In addition to ore extraction, mining activities include the extraction and stockpiling of waste rock as well as the treatment and discharge of water from the area. The concentrator in Päiväneva processes ore into spodumene concentrate. In addition to mineral processing, activities include tailings ponds and process water treatment. Keliber’s applications for environmental permits for the mine and the concentrator are in accordance with the Environmental Protection Act (527/2014). In addition, an application for a water management permit in accordance with the Water Act (587/2011) will also be made to grant the use of water from the river Köyhäjoki.

“We have now reached the important stage of applying for permits for the concentrator and our second main mine area in Rapasaari. We would like to thank our neighbours, partners and the authorities for their constructive and good cooperation,” says CEO Hannu Hautala.

“We are pleased to have submitted the permit applications to the authorities on time and according to schedule. We will continue to develop our operations and efforts to reduce the environmental impact throughout the project’s life cycle. In the autumn, we welcome everyone to our public events, where we will be talking about the progress of the lithium project,” says Environmental Manager Kari Wiikinkoski.

Keliber aims to become the first European company to start the production of battery-grade lithium hydroxide in 2024. Construction of the infrastructure and production facilities is scheduled to begin by mid-2022.

“Lithium is an essential raw material in batteries that enable the electrification of transport and thus contributes to climate change mitigation. Demand for responsibly produced European lithium hydroxide is growing rapidly. This means jobs and financial success for Central Ostrobothnia and, more broadly, for the Finnish battery cluster,” says Hannu Hautala.

Further information:
Hannu Hautala, CEO, Keliber, tel. +358 (0)40 712 2432


1.7.2021 / Keliber Oy
murpy
01.07.2021 kl 13:34 19632

Henter inn investorer på 2,- pr aksje.
Boss 99
01.07.2021 kl 15:17 19486

Dimind skrev Innlegget er slettet
Tror mest på 1,5 ti 2 kroner. Dette grunnet at aksjene holder et lavt nivå. Det er jo rundt om på de nivåer Ivan holder seg til. Ellers blir han jo jekla svimmel sies det av gutta.
realist15
08.07.2021 kl 22:09 18560

Vedrørende finansiering blir det sagt 60 % fremmedkapital og 40 % egenkapital, er det da riktig å tenke seg 60 % lån og resterende 40 % ca 800 mill skal hentes inn fra samarbeidspartner(japan) pluss en rettet emisjon + restemisjon fra dagens aksjonærer. Hvis dette er riktig er det vel allerede nå mulig å anta aksjeverdi utifra tenkt emisjonskurs basert på earnings pr share, i og med at det er anslått 400 mill pr år i inntekter. I så fall vet en jo allerede nå at kursen skal betydelig opp, for dem som er langsiktige. dumpen på veien blir emisjonen. i tillegg kommer verdi på Keliber++.
nival
09.07.2021 kl 00:16 18411

Tror ikke det kommer til å bli emisjon. Pengene hentes greit på andre måter som japanerne og banklån. Japanerne går inn med såpass mye at sikkerheten er god nok til at banken fikser resten. Det er min mening.
Boss 99
09.07.2021 kl 11:03 18149

Skulle likt å se 3 tallet i dag. Er det noen mulighet for det dere. Grønn dag å det hele...
Redigert 09.07.2021 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
snøddned
09.07.2021 kl 11:07 18134

tviler på det. alt for mange øretrillere. spesielt roboten på 7500
Audietron
09.07.2021 kl 11:10 18126

Berre studentposter. Merkelig at ingen store tar tak i denne. Dei skal vel inn gratis som vanlig.
Crom
09.07.2021 kl 14:29 17937

Ikke ofte Nordic Mining blir nevnt i analyser, men er nå kort omtalt i ukens Investtech i E24.

https://e24.no/boers-og-finans/i/X667jB/ukens-investtech-fire-aksjer-med-stor-oppside-og-hoey-risiko
Limetree
10.07.2021 kl 08:23 17569

Ukens Investtech: Fire aksjer med stor oppside og høy risiko
Denne uken har vi funnet frem aksjer som har bra potensial de neste 1–2 ukene. Slike kortsiktige investeringer egner seg ikke for alle. Man må følge aksjene tett. Flere av dem har høy risiko. Oppsiden er stor, men man kan også risikere at aksjene faller mye på kort tid.
Kongsberg Gruppen, Nordic Mining, Salmon Evolution og Orkla.

NOM: Nordic Mining ligger i en stigende trendkanal og har gitt kjøpssignal fra flere formasjoner de siste ukene. Meget positiv volumbalanse styrker kjøpssignalene.