Kan NEL utveckla sina produkter så de fungerar med förnybar el?


Efter at NEL konkurrent Hydrogen Pro, snuvade NEL på ett miljardkontrakt, kom det fram att det beror på Hydrogen Pros produkters egenskaper som överlägsna varande NELs utbud.

Hydrogen Pros direktör inrömmer at det er et problem för NEL at nels produkter inte kan hantera fornybar el.

Det vid då är oroliga för är om NEL klarar att leverera till Nikola som ska bruka förnybar el.

Tydligen har NEL inte klarat av specifikationerna til H2V, tross ett års utvikling. Man undrar då hur svårt det kan vara att lösa. Hinner man innan leveranser til Nikola eventuellt tar fart i 2023?

Vi fikk en förklaring i ett tidigare uppsätt trådar som jag tillåter mig at cittera? Läs detta, mycket viktigt och intressant för oss ägare och er övriga investorer.


Titanen100
14.10.2018 kl 09:51 1288

Elvoquest skrev
etc etc etc

Dette må jeg bare kommentere på.

Både Espeseth og Fell fra HydrogenPro har begge jobbet i NEL og i forløperen til NEL (Norsk Hydro Elektrolysører), og har lenger fartstid i selskapet enn Jon Andre Løkke (bare å Google litt så finner du det ut). De kjenner helt sikkert teknologien til NEL veldig godt, og kommer neppe med et slikt utsagn om at teknologien til NEL ikke kan brukes mot fornybar energi på storskala, uten å ha dekning for det. Å spre usannheter på den måten kan være straffbart. Merk at Jon Andre Løkke ikke direkte benekter det Espeseth sier, men i DN 5 oktober sier han at "det faller på egen urimelighet" og i FA 13 oktober henviser han til at NEL har en fot innenfor alle tenkelige teknologier innen elektrolyse og mener at Espeseths uttalelser er skivebom. De fleste her inne på dette forumet oppfatter dette som en ren benektelse på det Espeseth sier, men det er ikke en direkte benektelse.

Spørsmålet er om NEL sin teknologi, som er kommersielt tilgjengelig i dag, er egnet mot fornybar energi på storskala eller ikke. Hvis du ser på NEL sine hjemmesider, så har de kun alkaliske elektrolysører og PEM elektrolysører kommersielt tilgjengelig, det siste fra et amerikansk selskap de kjøpte opp for litt siden og dreier seg stort sett om småskala. Alt det andre NEL sier de driver med, er ikke kommersielt tilgjengelig før det står oppført som et salgbart produkt. Den alkaliske elektrolysøren til NEL har maks kapasitet på 485 Nm3/h og operer ved atmosfærisk trykk. Ser du på HydrogenPro sine hjemmesider så er deres største enhet på 800 Nm3/h og denne operer ved 30 bars trykk. At den ene kan operere mot fornybar energi og den andre ikke, tror jeg har med trykk å gjøre da gassboblene blir mindre ved høyere trykk. Jean-Marc Leonhardt fra H2V legger også til at HydrogenPro har "fleksible" elektrolysører som en av årsakene til at de valgte HydrogenPro noe som må bety at elektrolysøren kan følge svingningene i fornybar energi.

Spørsmålet er jo da om Nikola har behov for en fleksibel elektrolysør eller ikke, men hvis fyllestasjonene fra NEL ikke skal være koblet direkte mot fornybar energi, spiller det jo ingen rolle. En må jo anta at Nikola har sjekket ut noe så viktig.
Redigert 20.10.2018 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
Framtia
20.10.2018 kl 22:14 1978

At noe " faller på sin egen urimelighet", er bare en diplomatisk måte å si at påstanden er en løgn og at Espeseth er "full og Shit!" Jeg tror oppriktig at HydrogenPro skal spise mye dritt før de om mulig lykkes...
20.10.2018 kl 22:24 1932

Samme txt om denne "påståtte" usikkerhet, la du jo ut for bare noen dager siden XYZ. Se den tråden.


https://www.californiahydrogen.org/2018/10/05/hydrogen-and-fuel-cells-a-global-update/

All the hydrogen for the Nikola trucks will be renewable from electrolysis.

ok, då sitter NEL med ett kontrakt her som vi til dags dato inte vet om det kan uppfyllas.

kontrakt eller rameavtal kan disktueras. Men et rameavtal bör hanteras av den tekniska avdelningen som et kontrakt, att man tillser at de tekniska kraven är uppfyllda så fort som möjligt.

Eksklusiv kontrakt!!!!!!!

eksklusiv kontrakt, eller rameavtale eksklusive kontrakt. Nel må leverere en viss teknisk minstenivå
Redigert 20.10.2018 kl 23:05 Du må logge inn for å svare
20.10.2018 kl 23:11 1730

Elvoquest skrev
Det har skjedd lite NEL-sjef Jon André Løkke sier selskapet fremdeles har engjeldende avtale med H2V..

Må bare understreke at dette har aldri jeg skrevet, men er hentet fra en artikkel i FA som jeg har gjengitt for dere.

akkurat. Har redigert til etc, etc, etc. Vi burde kun inkludere verifierte ting i tråden.
meerik1
20.10.2018 kl 23:32 1663

Sett korken på flaska nå, XYZ.

Sjekk NEL presentasjon Q1 2018, slide 19. Hvis NEL sin elektrolysør-teknologi per i dag er egnet mot fornybar energi, hvorfor annonserer de da en prototyp trykk-elektrolysør egnet mot fornybar energi? Det gir ingen mening. I presentasjon Q3 2014 slide 19, annonseres også en «fleksibel» trykk-elektrolysør. Enn så lenge kan jeg ikke se at NEL per dags dato har, eller har hatt, trykk-elektrolysør som et kommersielt produkt. Trykk-elektrolysør må være nøkkelen for å være «fleksibel», noe den må være hvis den skal få strøm fra fornybar energi. Slik jeg kan forstå, så har NEL per idag IKKE et produkt egnet mot fornybar energi, derfor et meget unnvikende svar fra Jon Andre Løkke da HydrogenPro påsto (DN og Finansavisen) at de ikke har slik teknologi. HydrogenPro derimot, har kun trykkelektrolysører og det tror jeg er en av grunnene til at HydrogenPro fikk kontrakten mot H2V.

Väldigt intressant, detta ligger i tråd med det hydrogen pro sier og det som kom fram i tråden. En viktig fråga att ställa under presentationen.

Det som oroar mig är inte att nel saknar tekniken. Det som oroar är oförmågan att ta fram tekniken, vilket man försökt minst 1 år med h2v. När man inte lyckades förlorade man miljardkontraktet med h2v. Det oroar mig.

Det som oroar mig ännu mer är när ledelsen försöker dölja att de inte har tekniken. Det är här varningsklockorna ringer, nel framstår då som ännu en i raden av hydrogen- och cleantechbluffar.