2020 Bulkers - Tørrbulk bonanza med store utbytter hver måned


Det er full fart i tørrbulk-markedet, og utsiktene fremover ser gode ut.

Idag, 29. juni betaler 2020 Bulkers USD 0,30 i utbytte for Mai måned.
Om ca 10 dager får vi beskjed om utbyttenivået for Juni måned.

3. kvartal er normalt sterkeste kvartal i tørrbulk,
så vi forventer økte utbytter utover sommeren/ høsten!

Hvis man skal være i det konspiratoriske hjørnet kan man jo spekulere i at noen som planlegger bud sørger for å holde kursen så lav som mulig. I slutthandelen i dag var det noen som syntes det var smart å selge 7000 aksjer på LOD, 122. Var først de siste sekundene den spratt opp til 122,8 etter at jeg fikk konkurranse om å kjøpe mer på billigsalg.
Spekulant1
13.05.2022 kl 17:45 11117

Bulkers skyter nok fart når utb blir på 0,3$+ igjen. Tror mange ser til andre tørrbulk aksjer akkurat nå. Belships med 2,25 kr og last day i dag f eks gir langt bedre cash i det korte bilde. Men fra juni er nok Bulkers et godt sted å sitte.
Redigert 13.05.2022 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
hogan
13.05.2022 kl 18:04 11207

Denne skyter fart når det blir slutt på manipuleringen av aksjen, denne holdes nede av en grunn, merkelig hvis Trøim selger på disse nivåer.
Kan nok komme noe bud her, må jo være meget interesant å kjøpe 8 nye ship som kan begynne å tjene penger med en gang istedenfor å vente 3-4 år på nybygg
Desidert dårligste shippungaksje dette, Jinhui og til og med tank går jo bedre uten et øre i utbytte
Redigert 13.05.2022 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
bankersen
14.05.2022 kl 08:55 10815

Lå også inne med kjøp fra 122 og litt oppover, men byr vel seg anledning neste uke også. Ikke veldig attraktiv denne utbyttegrisen nå som offshore aksjer dobler seg på ukesbasis og tech/vekst gjør ett aldri så lite comback. Med gevinsten jeg har så langt i år gjelder det ikke tape den mer enn jakte større avkastning med høy risk. Cape rater godt over 30k i mai lover godt for resten av året. Kull ser ut til holde opp trøkket for litt lavere jernmalm frakter dette året. Økende tonn miles når EU slutter med kull fra Russland i august/september, dette kullet vil gå til India/Kina. Mens kull fra Australia og Indonesia finner veien til EU. Dette sammen med økende mengder jernmalm kan sette fyr på Cape utover sensommeren.

Kan jo dele innlegget fra hedging/trading-tråden min her også:

Fram til nå har jeg kun shortet bulkaksjer i korte perioder som hedge i påvente av at kursgapet mellom ulike bulkaskjer skal reduseres. Vurderer nå seriøst om jeg skal gå for en langsiktig (tre år) long 2020 short GOGL. 2022 til 2024 tror jeg blir ekstremt bra for bulk, men det er alltid en usikkerhet. Både GOGL og 2020 vil betale solide utbytter de neste tre årene om ting går som de fleste tror. 2020 er et rent cape-play, så den vil favoriseres om det blir et cape-rally, mens GOGL vil tjene mer om supramax og panamax gjør det bedre enn cape. Det er ikke noe problem å sitte short i en utbytteaksje. Man vil da betale inn utbytter til de man låner aksjene av. Det er en lånekostnad ved å ligge short over lang tid, så det må tas med i regnestykket.

Risikoen ved å ligge short er om det skjer noe selskaps-spesifikt som får kursen til å skyte i været uten at resten av sektoren følger med. Jeg tror imidlertid at risikoen for at det skal skje i GOGL er ganske liten. Det er ikke utenkelig at vi får en fusjon eller oppkjøp med GOGL som ledende aktør, som vi så med FRO/EURN, men som i FRO vil antakelig fusjonspartneren som er laveres priset til P/NAV, være den som får den største kursgevinsten. Et oppkjøp er nok langt mer sannsynlig for 2020, så her mener jeg risikoen ligger på oppsiden ved å gå long 2020/short GOGL.

Ved å ha en så lang tidshorisont som tre år vil kursutviklingen være mindre viktig enn utbyttene. GOGL er mer gearet enn 2020 og vil antakelig kunne stige mer hvis vi får et skikkelig bulkrally, men den vil også ha en mye større nedside den dagen markedet konkluderer med at bulksyklusen er over for denne gang. Selv om utbyttene skulle øke mer for GOGL enn 2020 i forhold til analytikernes forventning i en skikkelig supersyklus, er forventet utbytte nå så mye høyere for 2020 så det skal ekstremt mye til at GOGL vil ta igjen 2020 på utbyttekapasitet med en inngang i 2020 på 122,8 og short GOGL på 136,15. For å unngå valutarisiko er det viktig å være short GOGL på OSE.

Har regnet på et high case, low case og medium case, hvor high er prognosene til Cleaves, low er prognosene til Pareto, og medium er snittet av de to. Jeg har justert prognosene for kursendring og valutaendring siden de sist ble oppdatert. Cleaves har ikke justert utbytte og kursmål i kroner for 2020 i takt med at dollaren har styrket seg i år. Jeg tror det er en forglemmelse, men jeg har likevel brukt de tallene de faktisk oppgir 2. mai. Siden de ikke har endret kursmål og utbytteprosent for GOGL som oppgis i dollar, men ikke oppjusterer for 2020 som oppgis i kroner, er det i realiteten en nedjustering både av kursmål og utbytte for 2020. Jeg har vondt for å se at det er noen logisk begrunnelse for det, men forholder meg til tallene de selv oppgir. Hvis det er en forglemmelse fra deres side, skulle utbytte for 2020 vært enda 8-10% høyere enn i beregningene under. Jeg har ikke justert for at 2020 allerede har betalt noe av utbyttet for 2022, så det trekker litt motsatt vei.

Utbytte 2022-24.............High case ....Medium case.....Low case
2020:.............................107,8% .........76,4%................44,9%
GOGL:............................56,4%...........42,1%................27,7%
Merutbytte 2020:.............91,1%...........81,5%................62,1%

Mange har ristet på hodet over Marshall som øker shorten i GOGL jo mer kursen stiger. Marshall er et hedge fond, og jeg tror de tenker i samme baner som meg og er veldig komfortabel med papirtapet de har i GOGL. Det finnes mange andre mindre bulkselskap som sikkert er i samme posisjon som 2020, en del av dem er også unoterte. Hvis de sitter på en bred portefølje av bulkaksjer er det god risikostyring å sikre dette med short i selskap som har størst kursøkning på børs. Sitter man like mye long og short er risikoen veldig begrenset. Mens det er grenser for hvor tungt man tør sitt long i bulkmarkedet er det mulig å geare opp ganske mye hvis man er 10 til 9 long short. Hvis Marshall har gjort det kan de innkassere ganske enorme gevinster med begrenset risiko.

Dersom man går long 1 million kr i 2020 og short 900.000 kr GOGL vil man dersom medium caset går inn sitte igjen med et netto utbytte på 385.000 etter tre år. En grei avkastning på en nettoinvestering på 100.000.
Redigert 15.05.2022 kl 13:22 Du må logge inn for å svare

Virker som 2020 har fått solstikk i helga. Denne aksjen skal jo ikke stige når GOGL er ned. Til nøds skal den stige en tredel av GOGL når den er opp.

Hmmm merkelig. Gud forby!

Fra Nordnet i dag:

Kommentar: Oslo Børs stiger mandag
Oslo (Infront TDN Direkt): Oslo Børs handles i positivt terreng i motsetning til en rekke europeiske aksjeindekser.

Oljeprisene har steget over 1 dollar siden klokken 8 og handles i øyeblikket rundt 110,8 dollar pr fat mens gassprisen med levering i Nederland (TTF) handles ned om lag 3 prosent til 93,80 euro pr MWh.

Tegn på at kinesiske myndigheter vil lette på tiltakene samt en potensiell embargo mot russisk olje bidrar til å løfte oljeprisene.

DNB Markets skriver i en oppdatering mandag at det er vanskelig å se hvorfor investorer vil være villig til å "time" bunnen i vekstaksjer som ikke tjener penger når høykvalitets vekstaksjer som Meta og Alphabet handles på linje med verdiaksjer.

Videre noterer meglerhuset at realrentene er fortsatt høye selv om den nominelle 10-årige amerikanske statsrenten har falt fra 3,2 prosent til 2,9 prosent. Samtidig skriver de at prisinntjeningsestimatene har falt litt mer enn økningen i realrentene og derfor kan en liten oppgang i aksjemarkedet rettferdiggjøres på fundamental basis. Fremover tror de at realrentene vil fortsette høyere de neste månedene som gir begrenset rom for ekspansjon i prisinntjeningsmultiplene.

Hvis en resesjon kan unngås tror DNB-strategene at nedgangen i S&P 500-indeksen på 18 prosent fra topp-til-bunn tyder på at nedsiden kan være begrenset fremover, imidlertid mener de at en resesjon ikke er priset inn på disse nivåene.

Hittil har 57 av 68 selskaper notert på hovedindeksen rapportert sine førstekvartalstall, og DNB-strategene noterer at det var flere selskaper som slo estimatene enn de som ikke gjorde det. For 69 prosent av selskapene som har rapportert har konsensusestimatene blitt oppjustert etter rapporten, noe som er bedre enn forrige kvartal. Marginene har vært bedre enn vi fryktet, skriver meglerhuset.

"Selv om mange selskaper peker mot økt kostnadspress, ser det ikke ut til å være mye verre enn forventet", heter det i rapporten.

Ellers noterer meglerhuset at 12-måneders forward prisinntjeningsmultippelen for den nordiske energi- og materialsektoren ligger nå under gjennomsnittet som kan tyde på at toppinntjening for disse sektorene er nådd.

Torsdag neste uke legger Golden Ocean frem tall for første kvartal. I forkant av førstekvartalsrapporten har Sparebank 1 Markets oppjustert kursmålet sitt på aksjen fra 115 kroner pr aksje til 130 kroner pr aksje. Meglerhuset opprettholder sin holdanbefaling.

Oppjusteringen skyldes hovedsakelig økte eiendelsverdier og en svekket kronekurs, ifølge meglerhuset. Meglerhuset ligger litt høyere enn konsensusestimatene, og venter nettoresultat på 87 millioner dollar mot konsensus på 77 dollar.

I samme analyse bemerker meglerhuset at de foretrekker 2020 fremfor Golden Ocean ettersom nåværende verdsettelse av 2022 på 0,9x P/NAV er mer attraktiv enn Gold Oceans verdsettelse på 1,21x P/NAV.

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,12 prosent til 1.213,42 poeng, omsatt for 1.813 millioner kroner.

Da er reprisingen i gang. 2020 var i 150 i september, da andre bulkaksjer var mye lavere enn de er nå, så liten grunn til at vi ikke i hvert fall skal opp dit.

Er vel som forventet, helt merkelig at OSE investorene må ha fasiten i hånden for at den skal begynne røre på seg. Trodde markedet skulle ligge litt i forkant jeg.

I dag fikk jeg til og med overtalt min gamle mor om å flytte pengene fra høyrentekonto til 2020. Kjøpte på åpning. Det har gitt 4% gevinst så langt. Første gang hun har eid enkeltaksjer :)

Kryper oppover renten på høyrente kontoen i 2020. Nærmer seg NOK2,5 for mai, NOK3,50 for juni og ca NOK 3 i snitt resten av året. NOK 25 utbytte for resten av 2022, nærmer seg NOK 30 for året. Det er nesten så jeg må ta frem et "annet" skjema som de gamle skøyte kommentatorene brukte å si;-)
Redigert 18.05.2022 kl 12:37 Du må logge inn for å svare

Solgte halvparten av beholdningen i dag til 133.20 da jeg anså det som rett pris, det gjelder denne F restskatten. Sitter med resten de skal beholdes.

Spurte for en stund siden 2020B om oppdatert aksjonærliste på sine hjemmesider og fikk positiv tilbakemelding på dette i dag.

De vil om ikke lenge jevnlig oppdatere aksjonærliste.

Jeg synes det er interessant å følge med på:-)
msmekk
18.05.2022 kl 16:08 8012

I år og de 2 neste år vil 2020 betale ut hele dagens kurs i utbytte, Er da fair value i slutten av 2024 0,0Kr eller er der muligens noen restverdier? Dette må en spørre seg når vi nå går inn i tidenes supersykel i bulk
Redigert 18.05.2022 kl 16:09 Du må logge inn for å svare

Etter gårsdagens kraftige oppgang, synes jeg 2020 klarer seg veldig bra på en blodrød børs med svakt negative FFA. 2020 handles ex utbytte i dag, så korrigert for det er den ned kun 1%. Nesten det samme som GOGL som la fram kanonresultat i dag.

Her er det bare sitte og nyte dagene. Mer behagelig hverdag i 2020 enn GOGL kjenner jeg:-) Kjøpte en god del SHIP i går også, 17 Caper. Blir showtime i Cape/NMAX ut dette året. I skrivende stund gjør 2020 faktisk det bedre enn Gogl i dag.
Redigert 19.05.2022 kl 13:04 Du må logge inn for å svare

Jeg kjøpte mine første SHIP-aksjer på tirsdag og mer i går. Nytt bekjentskap for min del. Kjøpte da jeg så at Hannisdahl hadde tatt opp dekning av dem.

Jeg så Jokke hadde 136% opp til fair value og 0,54 Pris/bok. Det fanget interessen. 0,5 er omtrent på linje med Gogl når jeg kjøpte den til NOK 30 i starten av syklusen. Smått utrolig at en får kjøpt til pris/bok 0,54 så langt ut i syklusen. Traff bra når de kjøpte mange skip i bruktmarkedet i 2021. Gjelden er under dagens skrap verdi for skipene.

vet du om de har en ledelse med tvilsom trackrecord som forsvarer denne rabattan, ala Jin?

Nei, vet ingenting om selskapet. men ser bra ut på hjemmesiden med presentasjoner og rapporter. De henger nok etter som følge av kjøp av skip i fjor og dårlig Q1 for Cape. Plener om å betale 0,025USD i kvartalsvis utbytter + spesial dividender som jeg regner med er rate avhengig. Q4 ble den 0,025 slik at utbyttet ble 0,05USD. Gjort tilbakekjøp også som kan sammenstilles med utbytte.

Since Q4 2021 we have
performed a series of buybacks:
✓ $19.0 mln of convertible notes
✓ $1.0 mln of warrants
✓ $1.7 mln of common shares
✓ A further $5.0 mln of
convertible notes in March ‘22

Greit med jernmalmskip når Kinamann skal få fart på eiendoms sektoren

Historisk Kina-kutt

Kinas sentralbank har fredag holdt sin 1-årige referanseutlånsrente uendret på 3,7 prosent, mens den 5-årige «loan prime rate» (LPR) ble kuttet med 15 basispunkter i det andre kuttet i år.

Senior Kina-økonom Julian Evans-Pritchard i Capital Economics opplyser ifølge CNBC at kuttet er det største noensinne, og at det er rettet mot å støtte etterspørselen etter boliger.

Det er liv i den gamle hesten :)

Bare litt treg. Det åpenbare er ikke like åpenbart for alle. Aksjemarkedet er vel eneste marked det blir mer interessant å kjøpe jo dyrere aksjen blir.

Blir ikke overrasket om 2020-kursen er høyere enn GOGL-kursen i løpet av sommeren.

Ikke jeg heller. Vil nok krysse når Cape nærmer seg toppen engang i høst.

Ikke unaturlig med litt gevinstsikring i GOGL etter så kraftig oppgang og innsideslag. Foreløpig ligger kursen der også godt over det innsiderne solgte for. Tror ikke 2020 vil bli nevneverdig påvirket av en moderat gevinstsikring i GOGL. Sannsynligvis er det en del av dem som tar gevinst der som flytter det over i 2020. Skulle det mot formodning bli en kraftig korreksjon, vil vi nok påvirkes, men det har jeg liten tro på at vil skje med det gode resultatet de la fram.

Nærmer oss NOK 2,5 utbytte for mai

C3 Tubarao to Qingdao 38.175 $/ton 0.5
C5 West Australia to Qingdao 15.005 $/ton -0.568
C7 Bolivar to Rotterdam 16.970 $/ton 0.735
C17 29.140 $/ton 0.83
BCI 5TC 37538 1170
Redigert 20.05.2022 kl 12:21 Du må logge inn for å svare

Interessant podkast med Ulrik Andersen: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F5KRxdcJE2w
Veldig mye som er relevant for 2020 her, både optimismen når det gjelder capemarkedet framover, at den lave flåteveksten vil fortsette i mange år og at IMOs miljøkrav vil redusere tilbudet fordi eldre skip må seile saktere. Han sier GOGL knapt blir påvirket av disse kravene pga nye miljøvennlige skip. Dette gjelder i minst like stor grad 2020. Få selskap matcher 2020 på flåtealder.
Redigert 22.05.2022 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
PerS
22.05.2022 kl 15:31 5630

GOGL leverte et sterkt første kvartal relativt til 2020B: 1) Cape var svak relativt til de mindre skipene. 2) De hadde fastpriskontrakter som strakte seg over i Q1. 3) De hadde sagsgevinster.

Alt dette er mer og mindre reversert f.o.m. Q2. Minner om at 2020 toppet med 49 cent månedsutbytte for okt. i fjor. Det kan bli mer i år.

https://2020bulkers.com/investor-relations/#cash-history

Innsidere har solgt mye aksjer i 2020

Leeenge siden 2020 nå Longe gutten min:)

Nei har du sett innsiderne i Gøggen hadde nok rette i den er overpriset i forhold til andre bulk aksjer. Mens 2020 klarer seg vesentlig bedre i dag der det ikke har vært innside salg på veeeeeldig lenge:-))
hogan
23.05.2022 kl 12:47 5084

Denne klarer seg bra, ikke rart det, i følge 2020 med de ratene vi har nu 38000 pr dag blir det 3,5 kr i mnd i utbytte og ratene er stigende, må kjøpe før han står i 150

I dag er det GNK som får gleden av reprisingen av bulkaksjer som har hengt etter de siste ukene. Opp 8% på skyhøyt volum. Snart er det 2020 noen kaster seg over.

2020 var blant de beste i klassen til å oppnå gode rater i 2021:

But a rising market in 2021 that sent many listed owners to record earnings made a big —and not unexpected — difference in how companies performed against the market.
“The general underperformance should come as no surprise, as it is assumably difficult to increase earnings at the same pace as the rising markets seen during large parts of 2021,” the researchers wrote.
“This is due to the time shift and fixed earnings versus the immediate effect that market changes have on the market indices.”
Still, Pacific Basin, with its fleet of 47 supramaxes and 97 handysizes, managed a 2.1% outperformance, equal to a TCE of $501 per day.
That nipped the 1.3% premium, or $330 per day, turned in by Pangaea for its fleet of 13 panamaxes and 11 supramaxes.
Rounding out the top five performers were Thoresen Thai Agencies with its 24 supramaxes (-2.2%), EuroDry with seven panamaxes and two supramaxes (-4.3%) and Oslo-listed 2020 Bulkers with its eight capesizes (-4.5%).
The next five were well-known New York-listed owners: Grindrod, Golden Ocean Group, Star Bulk Carriers, Eagle Bulk Shipping and Navios Maritime Holdings.
https://www.tradewindsnews.com/bulkers/only-two-of-22-listed-bulker-owners-earned-above-market-rates-in-2021-but-there-s-a-good-reason/2-1-1217752
hogan
24.05.2022 kl 11:33 4146

Diana shipping, cape 2013, 3 års kontrakt på rate 31000 us, meget sterkt,, begynner å bli lange kontrakter i bulk nu, godt tegn.
Hvilken rate kan en nmax 2019 få på en sånn kontrakt?
40000 us,
Her blir det bra utbytter så langt øye kan se
Rater på 40000 gir 39 cent i utbytte i mnd
Redigert 24.05.2022 kl 11:36 Du må logge inn for å svare
hogan
25.05.2022 kl 12:25 3569

Håper de drar inn et par 1 års kontrakter på oppimot 40000, så denne kursen løfter seg di den hører hjemme minst 150.
Bør klare det, Diana shipping fikk 31000k for en 3 års kontrakt til april 2024. Det var en cape 2013.
2020 bulkers har Newcastlemax fra 2019
Redigert 25.05.2022 kl 12:25 Du må logge inn for å svare