INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.


Forslag om utbetaling av tilleggs utbytte. På bakgrunn av vedlagte erklæring foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:
Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et tilleggs utbytte på kr. 0,80 per aksje. Dette vil i en samle t utbetaling på kr. 33.646.206.
Utbyttet tilfaller aksjonærer pr. generalforsamlingsdato.
Dette er 2. utbytte i år, tilsammen utbytte kr. 1,08. Kan en få bedre rente for sin invistering? Ca. 30% på aksjekursen.
Redigert 22.10.2018 kl 16:19 Du må logge inn for å svare
boreren
22.10.2018 kl 16:23 1004

Utbytte kr. 0,80 er foreslått, så der tapte han som solgte 500 aksjer for kr. 1750 - Kr. 400 + omkostninger, det må jeg si er god forretning, ?