DNO - Shamarans kjøp i KRG tilsier massiv oppside


Shamaran har i dag kjøpt seg inn i en lisens i KRG. Det gir informasjon om hva produksjon i KRG i virkeligheten er verdt.
Det synliggjør den ekstreme rabatten det er på DNO målt ved børskurs.

Fra meldingen i dag "Shamaran har tecknat avtal med Totalenergies om att förvärva en verksamhet som äger 18 procent i Sarang-produktionsdelningkontraktet i den kurdiska delen av Irak. Köpeskillingen uppgår till initialt 155 miljoner dollar plus justeringar i sysselsatt kapital om 14,2 miljoner dollar. Ytterligare 15 miljoner dollar kan komma att betalas förutsatt att vissa villkor uppfylls."

"Förvärvet adderar en andelsproduktion om cirka 5.000 fat lätt råolja per dag.
Affären väntas fördubbla Shamarans genomsnittliga nettoproduktion med 11.090 fat per dag, heter det."

Meldingen:https://shamaranpetroleum.com/news/transformative-acquisition-of-totalenergies-affili-122776/
Informasjon om feltet: https://www.hknenergy.com/wp-content/uploads/2021/03/HKN-Energy-Investor-presentation_210324vFINAL.pdf

Totalt betaler Shamaran nesten 185 mill. USD.
Med dollarkurs 8,74 kr. tilsvarer det 1,6 mrd. kr.

DNO har sånn ca. en produksjon i KRG på nær 85 k bopd.
Det innebærer en produksjon som er 17 ganger Shamarans andel av produksjonen i dag.
Og 7,7 ganger hva Shamaran forventer å få av produksjon fra feltet en gang i framtida.

Dersom en forsiktig legger til grunn at alt annet er likt, noe det ikke er pga. ulike kvaliteter, decline, oppsider på lisensene etc. så bør DNOs andel i KRG basert på produksjon verdsettes til minst 7,7 X 1,6 mrd. kr = 12,3 mrd. kr.

Men DNO skal verdsettes høyere enn det siden DNOs produksjon er en realitet nå, og det er ikke Shamarans.
DNO har også oppside i KRG. Bashiqa kan vise seg å produsere en del. Det ble sagt noe om dette på sist presentasjon.

Hva omsettes så DNO i markedet for: 8,8 kr. som gir en børsverdi på 8,7 mrd. kr.

Så har DNO virksomheten på norsk og britisk sokkel. Nær 20 k. bopd. DNOs bud på Faroe Petroleum verdsatte vel selskapet til 6,7 milliarder kroner
Og cash og for fordringer. Total current assets 1,039.8 USD million
Og noe gjeld. Total liabilities 1,896.4 USD million

En kan fort og bakpå konvolutten da mene at DNO bør vedsettes til minst:
- DNOs lisenser i KRG -12,3 mrd. kr. Minst. Trolig er tallet godt over dette.15 kr. lett. Og en kan regne med at Shamaran også så en oppside etter kjøpet. Slik at DNOs andeler i KRG godt er verdt over 15kr.
- DNOs virksomhet på norsk og britisk sokkel kr. som bør være verdt noe mer enn nettogjelda. La oss si 2 mrd. kr.
Da er det lett å se en verdi på DNO på 17 mrd. kr. Med dagens børskurs innebærer det en oppside på 100 %, minst. En dobling.

Dagens melding viser klart at verdien på børs av DNO er langt lavere enn verdien av DNOs lisenser i KRG alene.
Når en legger til resten av virksomheten, så ser en at rabatten er ekstrem.
Det er flere grunner til at det er sånn. En er ledelsen. En annen er aksjonærstruktur.

Shamaran fikk en fin opptur på børsen. Opp 1 3% på dette kjøpet. Det tilsier at massene mener at de har gjort et godt kjøp. Det tilsier igjen at DNO er mer verdt.
DNO fortsetter en ekstrem svak utvikling. Ned 1 % til i dag. Ned over 10 % sist uke. Dette tross at oljeprisen er over 75 USD og børsene ikke er langt unna tidenes høyeste.En kan regne på reserver også. Det står jeg over i dag.
opek
24.07.2021 kl 00:05 1658

Bra oppsummert.
epost
24.07.2021 kl 00:50 1587

Men DNO er veldig lite populær. Nesten ingen vil kjøpe

Vi skulle vel hatt svar på boring i britisk sektor nå? Men alt forbigåes vel i stillhet, akkurat som med Bashiga. Når det gjelder sistnevnte, og andre leteprosjekter i Irak, så begrenses vel produksjonsmuligheter av Opec+ og etterspørselsituasjon.
opek
24.07.2021 kl 13:00 1180

Bashiqa er klar til produksjon.Funnene er der.Nå som Opec letter på restriksjonene er det kun tilatelser som gjenstår, optimalisering av brønnene , og tilknytning til eksportfasiliteter.Dno har kjøpt seg opp til 68%. Håper på nytt herfra snarlig.