Hva vil Briarwood med Photocure?


Åpenbart vil de tjene penger, men hvordan? De fleste av oss forumskribenter er så små at vi er henvist til passiv forvaltning av våre midler. Her kommer det en amerikansk aktør som er stor nok til å gjøre grundig forarbeid før de flagger sin inntreden i selskapet ved å passere 10%. Det første de gjør da er å jobbe for å få inn Robert Blatt i valgkomiteen. Forarbeidet til dette ser ut til å være så solid at han får plassen.

Innflytelse i valgkomiteen peker i retning av et langsiktig engasjement fra en aktør som vil noe. La oss lete etter historikken til Briarwood og Blatt og se om vi kan finne noen selskaper de har gått inn i på liknende måte. Hvordan har de gått fram, og hva har de oppnådd?
focuss
14.07.2021 kl 12:45 3110

Satsingen til PHO i USA har så langt vært en gedigen fiasco. Vi kan håpe på at de har noen tanker om hvordan det kan snus til suksess.

Spennende tilnærming - det er interessant å diskutere den underliggende argumentasjonen for en slik investering. Jeg tror at det er åpenbart at de vil avdekke potensialet i aksjen. Utviklingen i USA, Europa og Kina peker mot en mangedobling av kursen. Et profesjonelt og godt management med verdensambisjoner er spennende for noen og enhver
Computum
14.07.2021 kl 14:52 3005

"Satsingen til PHO i USA har så langt vært en gedigen fiasco."

Det var harde ord, Focuss. At potensialet i USA ikke er tatt ut kan vi være enige om. Ett år med pandemi har selvfølgelig lagt en demper på utviklingen. Men at så lite av potensialet er tatt ut gjør bare oppsiden dessto større for de som har litt tålmodighet.
peaf
14.07.2021 kl 15:31 2962

Det er vel ikke så nøye med vad Briarwood vil eller mener om PHO. Det viktige er att Asieris og Cevira kommer på markedet i Kina, det betyr alt. Og som tur er har ikke dagens ledelse og styre i PHO noe som helst med vad som skjer der. Men skall man se til vad dagens ledelse og styre prestert hittils så er de garantert vekke senest neste GF.
Men da er Cevira på markedet for lengst, og viser vilken enorm feilinnvestering det var att bruke emisjoner på den tidpunkten som de gjorde.

Potensialet i PHO er interessant og tilgjengelig - derfor investerer de profesjonelle i denne aksjen
peaf
15.07.2021 kl 15:29 2661

Ja enligt studenten er det bare av ren høvlighet att PHO erbjuder Briarwood en plats i valgkommiteen. Og det er vel ett eksempel på ineffektivitet att bruke penger på en EGF når sånt kan gjøres på en ordinare GF uten kostnader. Men nu er jo han og HrDuck eksperter på alt vad som skjer på verdens børser. Og førklarte med all sin tyngde att ledelsen og styret er kjempegode, og Briarwood er enige. Jeg har jo ikke de kunnskaperne, men jeg mener att med ett produkt i markedet i over 14 år så bør de klare att tjene ihop til sine egne lønner. Att noen er oenige og syns det er ok att hemte lønnerne fra innvestorerne, syns eg er merkelig.

Jeg mener det er høyden på ineffektivitet, og mener Briarwood mener desamme eftersom de skrev det. Nu er det bare 13 dager til EGF, og eg tror Briarwood har hemtet den støtten de behøver for att få inn Blatt. Nu er jo styre og valgkomitee på valg neste år og Blatt sjekker vel opp alle om de er eninge i Briarwoods sin investeringsfilosofi. Som betyr att de gjør ineffektive selskaper effektive, og Schneider og Styret har vel bare vist effektivitet når det gjeller att hemte penger fra investorerne. Att de har Ipsen delen og 310 mil på bok er bare på grunn av investorerne, det imponerer naturligtvis på Studenten og Duck.

Mens eg er litt mer konservativ og blir bare imponert når de tjener pengerne selv, og eg trur att Briarwood har de samme tankerne som meg. Så før min del ser eg svært positivt på att Briarwood kommer inn og tar styrningen. Og EGF er før att de vil forendre ineffektiviteten raskest mulig, det kan fort røre seg om 100 mil eller mer på att ikke vente på neste GF.

Vi har jo en lyspunkt i de 64 mil vi fikk bokført i 2019 fra Cevira takk vare Hestdal, som mange kommer att tenke att gudskjelov vi hadde han innen året er omme.
Jeg trur og att Egberth trekker seg frivilligt snart når han førstår att han ikke er ønsket av Briarwood og deres støttespillere. Schneider må nok sparkes men blir styrtrik på opsjonerne når Cevira kommer på markedet snart. Før meg blir det helt galet att Schneider skall belønnes for noe Hestdal har fått til.
focuss
15.07.2021 kl 15:45 2637

Peaf
Ja det blir spennende å se hvordan dette vil utspille seg.
HrDuck
15.07.2021 kl 16:14 2609

På den forrige tråden hadde jeg innlegg som korrigerte feil fra en annen forumbruker om resultat siste perioder for PHO. Feilen skjedde når vedkommende så feil på Q1-20 og Q1-21 og hevdet at resultat Q1-21 var minus 18 mill (riktig var pluss 20 mill). For de som er interessert i litt mer utfyllende info så finner de innlegget i den forrige tråden.
Jeg tror svaret på Briarwood sine kjøp ligger i nettopp dette. Et selskap som går fra -18 mill i Q1-20 til +20 mill i Q1-21 er interessant. Enda mer interessant blir det når marginene er høye og inntekter er skalerbare (de kan øke omsetning uten at kostnader får spesiell økning og dermed også kraftige resultatforbedringer).
Så ser jeg enkelte som henger seg opp i at pho burde levert enda bedre i Usa og det er aldri feil å spørre hva som kan gjøres bedre. Men som investor tenker jeg likevel at det er feil å ha det som første fokusområde. Man har nemlig to valg som investor: man kan velge å bli eier eller man kan velge å la være. Jeg ville aldri latt være å kjøpe en attraktivt priset aksje bare fordi selskapet kunne gjort det enda bedre (faktisk så ville evt muligheter for forbedring bare gjort aksjen mer attraktiv for meg). Pho er i dag priset til ca 3,6 mrd kroner og de har ikke gjeld (cash-positive). Kostnadsbasen er stort sett utviklet allerede, jeg er ikke i tvil om at fortsatt salgsvekst kan komme uten betydelige kostnadsøkninger. I Usa er produktmarginen ca 95% og selv om Europa er lavere så er den også her betydelig. For hver million salget øker vil mesteparten ligge igjen på bunnlinjen. Forbedringen fra minus 18 til pluss 20 viser jo også dette (og ja, jeg er klar over at Ipsen-dealen påvirker, men husk også at Covid ikke var et tema før mars-20).
At største aksjonær med 10% av aksjene får posisjoner er rimelig og jeg tror ikke at det ligger mer spesielle forklaringer til grunn for dette. Vil Briarwood ha syn på hvordan selskapet skal utvikles? Selvsagt, det er jobben til ethvert styre i alle selskap.
Som investor bør man likevel alltid først stille seg spørsmålet om aksjen er attraktivt priset. Jeg gjør det, mange andre gjør det og Briarwood har garantert gjort det også.
focuss
15.07.2021 kl 16:25 2601

Hr Duck
Det er en 100% no brainer at Briarwood ikke kjøper PHO basert på historiske resultater. De kjøper fordi PHO kan bli noe mye bedre.
HrDuck
15.07.2021 kl 16:30 2592

Som du sikkert ser så kommenterer jeg det med skalerbarheten i modellen. Det er jo et av momentene som taler for at utsiktene er svært gode og garantert et poeng som gjør at "pho kan bli noe mye bedre" som du sier.
focuss
15.07.2021 kl 16:35 2575

Razer og Razer blad modellen til Schneider har så langt ikke funket. Det må det gjøres noe med.
HrDuck
15.07.2021 kl 16:44 2559

Det har du selvsagt rett til å mene. Men ser vi på tallene pre Covid så var veksten i både nye scope og inntekter på et nivå som forsvarer en betydelig høyere prising for selskapet (om vekst fortsetter i samme tempo). Så kan man alltids ønske seg mer og bedre, men det bringer meg tilbake til poenget om hva man som investor bør fokusere på: Er aksjen attraktivt priset?
focuss
15.07.2021 kl 17:05 2533

Selskapet har vært i kommersiell fase i mange år og tjener ikke penger. Prisen på snaue 4 mrd er derfor alt for høy. Siste kvartalet før Covid så stoppet den beskjedne veksten. Selskapet var ikke i nærheten av å nå sin gamle guiding, da det ville krevet langt høyere vekst. Når jeg kjøpte aksjen etter fase 3 studiet i 2017 så viste jeg at 20% markedsandel i USA vil gi kurs 1900. 20% markedsandel er langt lavere enn hva som er oppnådd i andre markeder. De følger en strategi som ikke har funket i USA og det er å håpe at Briarwood har tanker om hva som skal til. Jeg tror langt tøffere markedsføring må til med mindre grad av silkehansker. Det viktige er imidlertid hva Briarwood mener. Regner med de har diskutert med miljøet og har noen tanker om dette.
Redigert 15.07.2021 kl 17:07 Du må logge inn for å svare
Computum
15.07.2021 kl 17:13 2521

Og prisingen blir mer attraktiv for hver dag som går, ser det ut til. Hvorfor noen selger på dette nivået kan man undres over. Frykt for børs-korreksjon? Dagsvolumet idag var godt under det mange av oss sitter med. Bare knappt 34k aksjer omsatt.
HrDuck
15.07.2021 kl 17:14 2515

Det skjer noe med prisingen av selskap i vekstfasen som går fra minus til pluss. Det ser ut til at du har glemt din feil fra i går om resultatene, men ta en kikk tilbake på innleggene så ser du at dette nå er i ferd med å skje for PHO. Hvordan du kan si at "4mrd er altfor høyt" (konstaterer at du allerede priser inn 10% opp fra dagens nivå) skjønner jeg ikke. Men basert på historisk vekst pre-covid og de ekstreme produktmarginene så tar du feil.
focuss
15.07.2021 kl 17:20 2514

For noen år siden så luftet jeg her om de kanskje skulle forsøke å starte sine egne blærekreft surveillance klinikker i USA. Tror fortsatt det er en tanke verdt å vurdere. Spennende med Breierwood.
focuss
15.07.2021 kl 17:23 2511

Hr.Duck
Jeg finner det lite verdifullt å diskutere dette. Har ingen problem med å være uenig med deg.
peaf
15.07.2021 kl 17:37 2493

Denne er til Ducken ikke Focuss
Vi vet du sliter med den totale bilden og dine regnekunnskaper, nu var resultatet i USA Q1 minus 8,766 mil Og om du syns de 330 mil de hemte i emisjoner har gitt en god avkastning så er du nok ikke helt på linje med de som kan regne, når emisjonskostnaden øker med kursen. Og hvorfor hemte de 14 mil til opsjoner i Juni, rekker ikke pengerne til som de tjener.
Redigert 15.07.2021 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
HrDuck
15.07.2021 kl 17:43 2484

Helt greit, men sånn til de andre som leser angående prising (bare hopp over å lese om du ikke er interessert focuss). Men som jeg har kalkulert så ser jeg et sted mellom 18-20 ganger ebitda neste år. Ebitda margin kommer bare til å øke med økt omsetning de neste årene og jeg tror 40-50% er realistisk i det litt lenger bildet (selskapet guider vel 40% i 2025). Produktmarginen har jeg allerede kommentert og taler som jeg ser det for at mine tanker om fremtidig ebitda-margin er realistisk.
Oppsummert så tenker jeg at selskapet umulig kan være dyrt om estimatene er i nærheten av riktige.
Redigert 15.07.2021 kl 17:44 Du må logge inn for å svare
peaf
16.07.2021 kl 10:29 2300

PHO har jo gått minus på Hex/cys delen de siste 4 år i 20 - 30 mil kr klassen mens Cevira gav ett tilskudd på 64 mil i 2019 regnskapet. Vad resultatet havner på i år får vi vel en pekefinger på nu til Q2. Men dette kvartalet forventes inga engangsutbetalninger, men det kommer vel en på 1,4 mil usd når hexvix blir godkjent i Kina. Men det er klart det finns en kraftig forbedringspotensiale på Hexcys siden som dagens ledelse ikke klart att hemte frem.

Det er jo ganske oppenbart att det må gå att selge scope på en betydligt effektivare måte. Att en selgere skall selge 1,3 scope i året, som var fallet i 2020 hør jo ikke hjemme noenstans. Og Schneider skulle jo overføre erfarenheterne fra USA til Europa når de starte satsningen der, det beroliger ikke meg. Da forsvinner det lille mulige overskuddet fra investeringen der og. Vi kan jo ikke vente til 2025 innen det gir noe tilbake.

Her trur eg Briarwood tar grep og får inn en ny CEO som krever ett scopesalg i mnd per selger. Og er det ikke nok kunder til det, så får de anpasse antall selgere efter kundegrunnlaget. Jeg kan ikke seie hvor fort Briarwood skrider frem, men trur ikke de drar ut på tiden. Før idag raser pengerne fortare ut en inn i selskapet.
Og det finns bare en måte att effektivisere selskapet på, og det er att skifte ut de som er inneffektive. Så får nok HrDuck og Børsstudenten lære noe dene gangen og når fasit kommer.

Vi kan vel håpe på en mindre milepæle på 3 - 4 mil usd når Cevira får middlertidlig godkjenning, og de resterende 18 mil usd vid full godkjenning. Så konklusjonen er att med ett nytt styre og ledelse, og ett godkjent Cevira som pøser in royality inntekter så bllr det fantastiske tider fremover. Bare synd med den skaden som alrede er skjedd , men det får vi komme tilbake til senere.
Redigert 16.07.2021 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
bravi
16.07.2021 kl 11:01 2269

Klart at Briarwood ikke er tilfreds med ledelse og styre, ellers hadde de vel ikke trommet sammens til EGF. Skal bli interresant å se hvor stor støtte de får for å få inn Blatt på bekostning av Einarsson. Merkelig om ikke Radforsk er uenig i dette, nå kan de miste mye av kontrollen de har hatt med selskapet, store forandringer kan gå utover mange av vennene til Radforsk. HS prøvde på forandringer og fikk inn styremedlemmer men klarte ikke å få gjennomslag (det kan ikke Computum nekte for), de ble sikkert motarbeidet av Radforsk sfæren. Årsaken til at HS solgte seg ut kan være at de ikke kom noen vei i styret i Pho samtidig som at de hadde behov for cash på det tidspunktet.
peaf
16.07.2021 kl 12:27 2207

De her to andre i valgkomiteen og fra styret i PCIB. HANS PETER BØHN og LARS VIKSMOEN. Er vel og to ekte Radforsk produkter, og med den innaveln sammen med Nano styret. Er det dømt att misslykkes att få til noe som helst effektivt, der de setter aksjonærerne i førersetet. Men nu er det så mange utlandske i PHO så maktkonsentrasjonen til Radforsk and co er nok bruten før godt.
Og da skjer det endeligen noe.
peaf
17.07.2021 kl 11:50 2023

Når Cevira var Fase 2 godkjend så uttalte Hestdal att Cevira hadde Block buster potensiale i USA og Europa, Altså ett salg på 1.000.000.000 usd per år. Vilket med dagens avtale gir 125 mil usd i royality PER ÅR til PHO. Og sen dess har Kina tilkommet med minst like stor potensiale da er vi oppe i 325 mil USD PER ÅR. Da alt over 1 mrd usd gir 20 % i royality. Og så har vi resten av verden som og har minst like stor potensiale, da er vi plutsligt på 525 mil Usd PER ÅR i Royality.

Hvar Hestdal en drømmere som fantisere om kjempeinntekter, eller var han en realist som var med og forske frem gode produkter. Det siste er vel det mest korrekte, han har plukket frem flere gode produkter. Men Cevira er unikt, som er den ende terapeutiske medisinen i en verdsomspennede kjempesykdom.
Her var jo intensjonen att utrote HPV infeksjoner med vaksiner, men de fungerer bare på 70 % av de ulike infeksjonerne. Og bør gis føre sexuell lavålder pluss att det er stor mangel på vaksiner.
Så att det skall bli brist på pasienter føre 2036 når patentet går ut er ikke troligt.

Hvorfor har de da estimert hele avtalen til bare 250 mil usd. Det mener eg er før att det Asieris i førhandlinger har påstått att behandlingen først og fremst bare er for de 0,5 mil pasienter som må ha fysisk behandling i form av operasjoner. Og dermed kunnet holdt nede milepælebetalninger, men Inger Ferner Heglund sammen med Hestdal var klar over att det er royality delen som var den viktige. Det gjellde att få Cevira på markedet, vilket snart og er en realitet.
Det er mange BP som kommer angre att de ikke tok sjansen når de hadde den efter fase 2 studien.

Men har man hørt noe mer fra PHO sen avtalen, blev underskreven om potensialen eller noen korrigerte tidsangivelser. Ikke ett dugg, ikke ens når Asieris meldte att de gikk fra lokal til global studie og spar flere år på den globale delen hørde vi ett pip. Fast det antagligen fremskynder flere milliarder i inntekter ca 3 år.
Kina delen av den kliniske delen av studien er vel klar vilken dag som helst, mens den globale delen ser ut att bli klar først rundt nyttår. Er det signalisert eller kommentert fra PHO,s side. Som vanligt ikke. Det ende vi vet att Schneider har sagt er att Kina delen førventes klar 2 H 2023.

Bare det att undanholde sånn kjempeviktig innformasjon fra aksjonærerne, er mer en nok grunnlag att sparke styre og Schneider. Det er inget som er ens i nærheten så viktigt som det som skjer rundt Cevira. Men det førstår de ikke.
Så får vi se om det kommt en liten milepælebetalning på 3 mil usd før første pasient i Europa, man vet aldri når de melder sånt.

Og skall Asieris selge Cevira for over 3 mrd usd i året rundt om i verden, så førstår vi godt att de behøvde samarbeidsavtalen med Sinopharm før att få det til.
Vi er snart der og ingen andre er i nærheten av en suksess av de dimisjonerne.
Redigert 17.07.2021 kl 12:47 Du må logge inn for å svare

En ting som jeg tror Briarwood har fått med seg er at Cysview ikke selges av seg selv i US eller andre steder selv om de har en teknologi som er dokumentert bedre en WL. Det jeg tror er at det må være økonomiske grunner til denne seige prosessen med å få BL til å bli SOC. Jeg har spurt DS om hvorfor til og med sykehus som har installert Blue light cystoscope ikke bruker dette mer en litt over en gang i uken, men har ikke fått noen fullgode svar. Det han sier er at de har fokus på det og jobber hardt med det. Det er og umulig for han å gå ut med at sykehusene har økonomiske grunner for å ikke bruke BL. Det jeg håper Briarwood kan hjelpe med er å få fart på denne prosessen med å bli SOC. De har åpenbart sett og tror det er av grunnene til deres inntreden i PHO.
focuss
17.07.2021 kl 13:34 1944

Pasientene må slutte å akseptere WLC. Mulig Briarwood har noen tanker om hva som skal til for at det skal skje. Det vitenskapelige grunnlaget for BLC er overveldende. Til og med med terapeutisk effekt. Burde være en no-brainer, men PHO har åpenbart ikke klart å sette inn de rette grepene. Briarwood vil kanskje oversvømme amerikansk media med informasjon hvor en spade kalles en spade. Det kreves mot og kampvilje. Kanskje det er hva PHO har manglet.
focuss
17.07.2021 kl 13:55 1918

Det er kanskje en del dilemmaer for et norsk selskap å ta en helsekamp i USA. Lettere for en amerikansk hovedaksjonær.
focuss
17.07.2021 kl 14:33 1893

Bakgrunnen for at Briarwood går inn i PHO vet jeg ikke, men utelukker ikke at det er Schneider som har overtalt dem. Regner med både Schneider og Briarwood kan se seg tjent med et mer relevant styre.
bravi
17.07.2021 kl 15:26 1852

Blir litt merkelig om de vil beholde Schneider, han har vel fått gjøre akkurat som han ønsker med Egberts og det eksisterende styret. Da er det neppe styrets begrensninger som gjør at han ikke har fått ut potensialet.
focuss
17.07.2021 kl 16:16 1818

Bravi.
Jeg vet jo ikke, men har ikke inntrykk av at styret er verken relevant eller aktivt. Noen mer dynamiske aktive amerikanere vil kanskje hjelpe i USA. Uansett dette vil vel Breierwood vurdere. Om Schneider har spilt en rolle for å få inn nye investorer vil ikke overraske meg. Har han ikke sagt han vil det da?
Burobeng
17.07.2021 kl 16:24 1808

Jeg er usikker på om pengene som er plassert i Briarwood helt eller bare delvis kommer fra Winklevoss-brødrene, og jeg vet heller ikke i hvor stor grad de interesserer seg for Briarwoods plasseringer. Vedlagte artikkel er uansett interessant lesning om de største eierne i Photocure:

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2021/04/05/revenge-of-the-winklevii-facebook-winklevoss-bitcoin-nft-billionaire-revenge/?sh=3553df1c1572
focuss
17.07.2021 kl 17:22 1763

Fargerike tvillinger men ikke til å bli veldig klok av når det gjelder deres tanker med Photocure. Bortsett fra at de ønsker å tjene penger, men det gjør jo alle.
bravi
17.07.2021 kl 22:35 1618

focuss, ja du har rett i at Schneider har jobbet med å få inn nye investorer, mener han har sagt det selv ved minst en anledning. Men det behøver ikke bety at de nye investorene ønsker å kjøre videre på den kursen Schneider har staket ut.

Hadde vært moro om det er Winklevoss brødrene som står bak Briarwood, da kan det bli et lite kultur crash på styrerommet.
focuss
17.07.2021 kl 23:48 1582

Det kan jo være at Schneider har ønsket å kjøre en tøffere linje som styret ikke har hatt baller til å være med på. Uansett så må det begynnes med styreformann.
peaf
18.07.2021 kl 06:21 1512

Nu er jo PHO ett selskap som bruker 300 mil på att tjene 300 mil. Og man behøver ikke vare økonom før att førstå att noe er riv ruskende galet. Det lyser rødt med STORE BOKSTAVER INEFFEKTIV DRIFT.. Og i ett selskap som ikke har noe annet en produktet sitt og de ansatte, så er det ikke vanskelig att regne ut var den ineffektive delen befinner seg. Og når Briarwood skaffer seg 10 % av aksjerne så de kan begjere en EGF, før att få inn en man i valgkommiteen. Så er det helt oppenbart vad syftet er, det er att få inn folk som effektiviserer driften og dermed lønnsomheten. Att bruke mye folk til att selge lite kan aldri bli lønnsomt, som har vart Schneiders løsning.

Selgerne i dag selger mindre scope per stk en de gjorde på Hestdal og Bellete sin tid. Jeg skall ikke repe mer i detaljer, men var bidige årsrapport og kvartalsrapport viser att det skjer inget når det gjeller økt lønnsomhet. Og att det ikke er enkelt att selge BLC ut i verden, bekrefter salget i Australia/ New Zeeland samt Canada på Det er tilsammen over 60 mil innbyggere. De bidrog med 0,4 mil i royality førre året, vilket tyder på en årsomsettning på 1,2 mil samlet efter 5 års virksomhet.
Og det er fortsatt bedre att eie ett mindre men lønnsomt selskap en et stort olønnsomt selskap.

Att Wall Street kanonen HrDuck og børs og EMH eksperten Børsstudenden ser stor vekst og ett glimrande arbeid fra styret og ledelsen, hjelper ikke når det aldri gjenspeiler seg i rapporterne. Men de som vil skryte over styret og ledelsen, må passe på nu. Før snart jobber de ikke lengre i PHO, det ser Briarwood til.
peaf
18.07.2021 kl 10:18 1399

Og er det noen som vil lese vad de udugligaste av de uduglige informerer om Cevira, så er det bare att lese Q1 presentasjonen fra PHO. Den minner mest på en førnekelse av hele produktet. Og er det Schneiders måte att skaffe nye investorer på. så er han fullt i klasse med Wall Street Duck og børsspesialisten Børs.S.
focuss
18.07.2021 kl 10:47 1366

Peaf
Situasjonen med at Briarwood har kjøpt seg opp til største aksjonær i PHO gir grunn til en rekke spekulasjoner. Når de vil inn i valgkomiteen så er jeg enig med deg at det sannsynligvis fordi de ønsker endringer i styret. At største aksjonær ønsker å bli representert i styret er helt naturlig og da fortrinnsvis med styreformann i første omgang. Styreformannens viktigste oppgave er å ansette CEO. Foreløpig holder jeg det åpent om Schneider må gå eller ikke. Det kommer an på bl.a om det er Schneider som har argumentert Briarwood inn i Pho og hva argumentene har vært.

Den positive kursutviklingen siste månedene ser jeg kun som et resultat av Briarwoods etterspørsel etter PHO aksjer. Dersom Schneider er i et slags samarbeid med Briarwood så kan det forklare hvorfor han kan ha tonet ned Cevira i perioden da det ville kunne påvirke Briarwood`s inngangskurs.

Selvfølgelig spekulativt, men foreløpig anser jeg det realistisk med endringer i styret og holder det åpent foreløpig hva som vil skje med Schneider. Det kan være at styret ikke har latt Schneider få frie nok tøyler, men sannsynligheten for at han må forlate PHO også er jo ikke ubetydelig.
peaf
18.07.2021 kl 11:29 1334

Ja nu kom jo Schneider inn som den store frelseren, som visste hvordan man solgte en behandling i USA. Og var handplukket av Egberth, som jeg antar hadde fullt førtroende før ham. Og Schneider kan ikke tone ned noe som han aldri tonet opp ( cevira ). Og prestasjonerne til de respektive taler sitt tydlige språk, du kan ikke føre over Schneiders salgsresultater på Egberth. Så det er ut med båda og Anders Tuv. Schneider har inget med Briarwood att gjøre..
Redigert 18.07.2021 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
bravi
18.07.2021 kl 11:48 1306

Hva med formann i valgkomiteen Hans Petter Bøhn? Han virker å være en edderkopp i nettverket til Radforsk, bla. styreformann i Pcib. Dette er en mann som har gjort det godt på emisjons kr. for alle sine venner.

Litt rart om Briarwood ønsker å ha med Bøhn videre.
Redigert 18.07.2021 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2021 kl 11:53 1306

Peaf
Er det ikke slik at Schneider har arbeidet med å presentere selskapet for nye amerikanske investorer?