Hva vil Briarwood med Photocure?


Åpenbart vil de tjene penger, men hvordan? De fleste av oss forumskribenter er så små at vi er henvist til passiv forvaltning av våre midler. Her kommer det en amerikansk aktør som er stor nok til å gjøre grundig forarbeid før de flagger sin inntreden i selskapet ved å passere 10%. Det første de gjør da er å jobbe for å få inn Robert Blatt i valgkomiteen. Forarbeidet til dette ser ut til å være så solid at han får plassen.

Innflytelse i valgkomiteen peker i retning av et langsiktig engasjement fra en aktør som vil noe. La oss lete etter historikken til Briarwood og Blatt og se om vi kan finne noen selskaper de har gått inn i på liknende måte. Hvordan har de gått fram, og hva har de oppnådd?

Kanskje ikke verden er akkurat slik du forestiller deg den ,Peaf. Realitetsorientering er krevende !
focuss
20.07.2021 kl 10:55 1491

Ser ikke at Peab sliter med realitetsorientering. Tvert i mot.
peaf
20.07.2021 kl 11:02 1470

Jeg vil vel ikke påstå att du har oppgradere oss noe større med din realitetsorientering. Men når det gjeller Hex/cys salget og lønnsomheten av den så er vi nok der eg har sagt att vi skulle havne..
Computum
20.07.2021 kl 14:30 1326

"Leser man presentasjonen til PHO er det side opp og side ned om hex/cys markedet og potensialet.
Men Cevira som har 10 ganger større potensiale og garantert innfrir da det ikke har konkurrenter står det inget om.
Og vi vet vem som har skylden til att det er sånn."

Hvor henter du din informasjon fra? Ifølge deg er du bedre informert enn CEO! Så hvor skaffer du deg bedre informasjon enn Schneider og hvorfor tar du ikke kontakt med han så han kan få litt oppdatering av en som virkelig forstår hva som skjer?
peaf
20.07.2021 kl 15:01 1302

Presentasjonen fra Q1 må du klare att lese selv. Men Kong av Bladder Canser company er ikke mottaklig for informasjon. Når man presenterer tidsfrister som reelle ferdigstilleserdator, da har man ikke følgt med i timen. Og påstår att en komersaliserings avtale bare handler om logistikk, da er det ett eller annet feil noenstans. Jeg hemter min innformasjon fra Asieris, skulle bare mangle det er de som skjøter alt for tiden.. Og even om eg prøvde informere Schneider, så er det for sent nu.hans dager er tellte. Det er flere som ser vad han presterer, eller rettere sagt ikke presterer.
Sappish
21.07.2021 kl 17:55 1085

focuss, jeg skylder deg et svar:
Vedlagt er tilbakemeldingen fra David og Dan (har tatt ut noe av innledning+saker som ikke var relatert til ideen din).
Om noen ønsker en prat med David direkte er det bare å kontakte ham, evt også avtale et Zoom-møte med ham.Hi…
I did some work on your suggestion for dedicated Cysview clinics in the U.S. and the answer is that we do have “Reference Centers” in which we have highly regarded Key Opinion Leaders (KOLs) that serve as experts and high volume users of BLC technology. Two notable KOLs and sites are: Dr. Siamak Daneshmand at USC Medical Center, and Dr. Yair Lotan at UT Southwestern Medical Center.

There are many patient types and procedures that utilize cystoscopy, and therefore, we are not sure if a dedicated BLC clinic would have consistent patient volume such that doctors would commit to this single line of treatment. In addition, there are ethical considerations with regard to excluding other treatment options, and that is another issue that would be a barrier to sponsoring a limited practice.

Note that our Reference Centers to a degree serve the idea that you have suggested, as physicians around the country are able to visit and train at these centers or speak with the expert KOLs at the practice if they want to learn more about the technology or have additional questions.

I hope that this answers your question. Thanks again for the inquiry and keep the ideas coming! Looking forward to keeping in touch.

David

David Moskowitz, RPh. MBA
Vice President, Investor Relations
Phone: +1 202.280.0888
Email: david.moskowitz@photocure.com
focuss
21.07.2021 kl 20:26 1008

Sappish
takk for tilbakemelding og synes de har svart på en seriøs og ok måte. Jeg forundrer meg litt over dette med pasientgrunnlaget. Pho oppgir selv at det utføres 1300000 surveillance prosedyrer i USA per år. Antar vi 260 arbeidsdager i året så blir det 5000 pasienter per dag som vil kreve 100 klinikker som tar 50 pasienter per dag. Uansett, ett frø kan være sådd og det kan jo hende entusiasmen øker når tanken har blitt modnet mer og eventuelt diskutert med flere. Noen ganger så undres jeg litt over pasientgrunnlaget som PHO oppgir. De oppgir at det utføres rundt 400000 prosedyrer i Turbt og ca 1300000 prosedyrer surveillance i USA. Skulle gjerne fått bekreftet at de tallene de oppgir er relevant for å beskrive markedets størrelse. Dersom de oppgir feil relevant markedsstørrelse så blir det jo ikke lett å vurdere potensialet.

Uansett. Sappish. Takk for job well done.
HrDuck
21.07.2021 kl 20:32 1001

Ang markedets størrelse aktuelt for pho så har de flere ganger vist til tallet 1.9 mrd usd om jeg husker riktig.
peaf
22.07.2021 kl 09:42 822

Dette var vel noenlunde samme konklusjon som noen av oss kom til førre gangen og vi hadde samme tema oppe. Vi ser jo att ikke ens flexiscope har hjelpt på antallet behandlinger per scope totalt. Og hvorfor pasienter ikke søker seg til BLC behandling i større utstrekkning, må jo bero på føste lege som gir de remiss til en spesialist.
Og man kan jo undre hvorfor BLC ikke trekker flere pasienter, når det er 100 % refusjon på behandlingen.
focuss
22.07.2021 kl 09:53 807

Peaf
Dette er ingen konklusjon:

There are many patient types and procedures that utilize cystoscopy, and therefore, we are not sure if a dedicated BLC clinic would have consistent patient volume such that doctors would commit to this single line of treatment. In addition, there are ethical considerations with regard to excluding other treatment options, and that is another issue that would be a barrier to sponsoring a limited practice.

De har oppgitt at det utføres 1300000 surveillance prosedyrer i USA. Om ikke alle disse er relevante for BLCC så må de nesten opplyse det.
Redigert 22.07.2021 kl 09:55 Du må logge inn for å svare
peaf
22.07.2021 kl 10:34 763

Ja går du tilbake til presentasjonen Q1 - 2019 så sa de 1,4 mil i surveillance og 350 tusen i turbt i USA, men de har blitt mer flexible med åren. Nu er det som HrDuck seier 1,9 mrd usd totalt, vilket det nesten var bare i USA før.
Da undrer eg om de har regnet in Kina i det totale estimatet, eller om de holder det før seg selv. Har ganske stor tru på KIna, da det er enklare att forandre noe der.
Myndigheterne der tar ikke så stor hensyn til eksisterende behandlinger om de finner noe bedre, de reglerer ofte med økende eller minkande refusjoner på behandlinger.
Ebit
22.07.2021 kl 18:24 634

Maken til useriøs tråd :(
Krangling opp og i mente.
Savner Snøfflus
Men han er vel på en velfortjent ferie
Sappish
23.07.2021 kl 11:22 437

focuss,
Du luftet også spørsmålet vedr kostnader BLC vs WLC, noe også jeg har fundert på, i tillegg til hovedutfordringen; tempo i markedspenetrering (US). Dette er så langt de kan/vil svare i denne sammenheng. Men om du kontakter dem direkte, kan du få mer presis tilbakemelding på dine spørsmål.

«Hi…., yes you are correct, the cost for BLC is higher if you factor in equipment cost and the instillation process. I did mean procedural reimbursement is the same, plus the cost of the drug is covered by reimbursement. Sorry for that error.

Also, for sure we are constantly working on our plans for increasing penetration into the market, particularly as access improves and Covid-19 fades to minimal impact (hopefully soon).

Thanks again for your comments and support.

Speak soon!

David

David Moskowitz, RPh. MBA
Vice President, Investor Relations
Phone: +1 202.280.0888
Email: david.moskowitz@photocure.com»

Jeg har valgt å dele dette denne gang fordi focuss stiller kunnskapsbasert og konstruktive spørsmål. Jeg har riktignok et annet syn på Pho sin staus p.t., og gjennom min øvrige dialog med selskapet er jeg rimelig trygg på min investering i Photocure.

Takk for informativt innlegg. Kan du dele med oss andre hva du kaller et annet syn på PHO. Godt å høre at du er trygg på din investering i PHO da jeg er det samme.
Sappish
23.07.2021 kl 11:55 393

risksøker
Jeg ønsker ikke å gå inn i en dialog/diskusjon på HO, av årsaker du sikkert selv ser+ at jeg ikke vil bruke mye tid her. Jeg valgte unntaksvis å følge opp og svare focuss fordi han kom med et nokså konkret, konstruktivt og kvalifisert forslag.
Men, Supert at du også er trygg på Photocure.
peaf
23.07.2021 kl 11:57 390

Refusjonen til BLC dekker cysview og installasjon av cysview. Så lege og pasient har dekket alle ekstrakostnader.
• USD 92 increase compared to 2019 for using Blue Light Cystoscopy,
effective from January 2020
• Complexity adjusted rate 2019 – USD 2,926 2020 – USD 3,018
• USD 1,771 for a White Light Cystoscopy vs. USD 3,018 for a Blue Light
Cystoscopy with Cysview (USD 1,247 complexity adjustment when identified)
focuss
23.07.2021 kl 12:10 369

Sappish
Takk igjen. Jeg stusser på svaret fra PHO når det gjelder kostnads sammenlikning og mener den er ufullstendig. Skal man gjøre en surveiillance prosedyre med hvitt lys så mener jeg det gjøres med stivt (rigid scope) Det er smertefullt for pasienten og krever sykehusinnleggelse med overnatting og narkose. Med BLFC så kan prosedyren gjøres poliklinisk med flexiscope. I sum så tjener da klinikken mer penger på WLC mens Medicare og samfunn taper masse penger. Samfunnsøkonomisk er derfor BLFC å foretrekke både grunnet lavere kostnad av behandling, mindre tilbakefall og lavere totalkost for samfunnet. Grunnet at blærekreft gjerne er en livslang sykdom med mange gjentatte behandlinger og antall pasienter, er dette en av de dyreste kreftsykdommene for for samfunnet USA å behandle. Dette må PHO ta med Medicare og der kan kanskje Briarwood gjøre en forskjell. Det krever baller å sette seg opp mot etablert praksis i USA.
peaf
23.07.2021 kl 14:49 292

Det er vel samme prisdifferanse på rigide og flexible BLC scope i bruk, og endå er det mest rigide BLC scope som blir solgt. Og du vet jo og att de bruker BCG i kombinasjon med VLC flexi i surveillance, som de mener er like effektivt.