På fiske etter billig aksje!Nskog kan gå 20-30% innen kort tid.


Ned på tall i dag,men her kommer det en kjempevekst fremover.
Oppkjøpskandidat til Stora er ikke og forakte.

Det vi ser nå er inngangen på et enormt løft sier Pareto tidligere.
Kursmål i dag er 50 kr.
https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/12/15/7598309/pareto-spar-milliardloft-i-norske-skog

Skjønner ikke hvorfor markedet skal legge så stor vekt på dette. 1. Halvår har de kommunisert dårlige resultater tidligere.
2. halvår blir betydelig bedre priser. Prisene på bølgepapp er også stigende.
Når Quantafuel er priset til mange mrd.med den katastrofefabrikken er vel nskog superbillig…

Tomteverdien på Saugbrugs er over 2 mrd??
Det er vel tidligere takst fra Halden Kommune vedr eiendommens verdi,denne er gammel og tomteprisene har vel gått opp 30% siden den ble satt.

Faller som en sekk i dag.Kjøper og snitter og sitter.
Bra med litt trøkk kan en si.

Takstvetdien 2015 var etter krangel 1,7 mrd med kommunen.
Kommunen ville ha 3 mrd.
Enorm verdi får en si.

Norske Skog to close the Tasman mill in New Zealand and sell mill assetsMill asset sales are expected to be completed during the second half of 2021, with gross proceeds and working capital release expected to amount to approximatley NZD 60 million. In summary, a net positive cash effect of approximately NZD 20 million is expected once everything is settled.

Papirprisene sterkt økende da kapasitet er nedstengt i q2 og 2H og 2022 vil gi mye bedre marginer.
Nskog faller på resultat men kostnadene på nedstegningen Tasman som ble realisert q2 vil gi en positiv effekt på 20 mill NZ dollar og en positiv effekt på 130 mill nkr q3 etter alle kostnader for q2 er diskonteres tilbake.

Papirprisene er forøvrig etter 1 juni allerede registrert godt høyere enn hva tilfellet q2 etter høyere priser på energie og returpapir,og tømmer.Dette skal gi sterkere marginer da også papirmaskiner stenges ned.