Otovo - doblingskandidat?


OBS OBS med fare for feil/mangler - husk å gjøre dine egne undersøkelser.

OTOVO har laget en fin bunn nå på 11-12kr, nærmere halvert seg siden notering i februar som var på over 22kr.

Q2 var positivt endte på 64,2 millioner kroner i omsetning - og de skal nå satse tungt og gå inn i Tyskland.
De spår også økt omsetning fremover.
De skal i tillegg til solcellepanel også fortsette satsingen på hjemmebatterier, dette har de allerede lykkes med i Italia.

Aksjer i selskapet fri flyt er på 11,51%, resterende aksjer 88,48% eies av bla SVENSKA HANDELSBANKEN AB, AKERSHUS ENERGI SOL AS, AGDER ENERGI VENTURE AS mfl.

Økende volum siste dagene etter Q2 resultat, men aksjen har ikke hatt den store stigningen enda-

Forrige kursmål Otovo var på 41kr fra mars i år.

Jeg mener at et rekyl opp mot 20-30kr + her er godt innafor og at dette kan bli en fin aksje å være investert i fremover.
Skal også nevnes at det alltid er skummelt og kjøpe en aksje som har vært synkende.

Mener dog at det kan se ut som trenden har endret seg med og at denne har gått fra synkende til svakt stigende.

Det er og foretatt innsidekjøp 11.06.21 på kurs 12,5kr, på over 900 000 aksjer.

Kurs fredag 16.07 avsluttet på 12,920 så her kan det ihverfall ikke sies å være for sent å komme seg inn.

Med økende satsing og eksponering i utlandet merk Tyskland hvor markedet er estimert til 18,7 milliarder kroner
så er det vel heller ikke utenkelig at flere, også i utlandet har lyst å bli aksjonær i Otovo.
Veldig spennende, tunge innside kjøp, entry av nytt marked (Tyskland). Kjøper selv her ganske tungt under 13.

Jeg tror også på Otovo nå. Har vektet snitt på rundt 12 og mener inngangen nå er veldig attraktiv.

Jeg tror otovo vil utvikle seg til å bli noe mer med årene og ta en posisjon i energimarkedet mot konsumenter - med utgangspunkt i å være en plattformleverandør. Denne artikkelen på shifter går i banene av det jeg peker på, her med fokus på batterier. Jeg tror de kan tenke en større integratorrolle på sikt.

https://shifter.no/nyheter/otovo-skyver-frem-batterisatsing-etter-rekord-kommer-til-a-endre-hvilket-type-selskap-vi-er/216364
Peftaus
18.07.2021 kl 19:06 1138

Som jeg allerede sa, forrige kursmål på 41 kr er ikke urealistisk på slutten av året. Vi for se.
al-tei
21.07.2021 kl 11:52 937

Stiger på bra volum og gode nyheter nå. Kan bli veldig fin fremover denne nå, når salget i Italia, Polen og Tyskland øker. Skulle det bli økt subsidier til solcelleanlegg i Norge også blir det jo veldig bra.
Peftaus
21.07.2021 kl 19:18 823

Nesten hvar dag Otovo begynner 5-6 % , 13 % i pluss men slutter 5 - 6% i minus. Skjønner ikke. Innsidekjøp for 17 millioner kr. Kus 12,5. Flere gode nyheter, men Otovo faller.
Selv om det var sterk Q2 tapte Otovo 41mil. Ser ut at mange kjøner ikke at Otovo investerer nå, men inntektene kommer månedlig neste 20 år. På en tidspunkt skal Otovo ha masse inntekt uten noe utgifter.
Jeg synes at forrige kursmål på 41 er ikke urealistisk men det tar litt tid.
Lykke til

"Otovo skal i tillegg til solcellepanel også fortsette satsingen på hjemmebatterier."

Hjemmebatterier? Glem det, det kommer aldri til å svare seg økonomisk
De som har solceller på hustaket bruker strømnettet som "Batteri". Med Pluskunde avtale får de betalt totalt 115øre pr kWt overskudstrøm som sendes ut på strømnettet, (+Plusskunde avtale)

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020.
Prisen på nettleie for bolig og fritidsbolig er akkurat nå 38,56 øre/kWh.

Som gjør det ulogisk å bruke penger på batteri i Norge.

I 2020 omsatte Otovo for 152 millioner og gikk 101,5 millioner i minus, og med 63 millioner i Kortsiktig gjeld.

Hva er strømprisen pr kWt i tyskland ink nettleie/avgifter ?
Redigert 22.07.2021 kl 06:15 Du må logge inn for å svare

Batteriet i Italia gikk bra. Strømpris i Tyskland skal være ca dobbelt så høyt som Norge.
Peftaus
22.07.2021 kl 14:22 464

Største aksjonærer har økt for ca 15 million kr. Kurs 12,5
Mange innsidere kjøpte, kurs 13. Tror ikke de vil kaste penger hvis de ikke tror på Otovo.
Jeg tror at jeg skal doble pengene i Otovo i vart fall.
Vi for se.
Peftaus
22.07.2021 kl 14:33 447

Hvis grønn skifte skal komme noen gang, det er ikke mulig uten solcellepanel på takket. Så mye energy for vi ikke uten at alle bidrar. Stadig høyere strømpris og lavere pris på solcellepanel. OTOVO blir no 1 i Europa.

Gode kjøpsmuligheter her nå
Peftaus
23.07.2021 kl 16:37 210

Kjøper på 16 kr kanskje.
Peftaus
23.07.2021 kl 16:47 197

Taycen skrev Kjøper på 8 kr
Hvorfor venter du til å kjøpe på 8 kr. Kan du ikke bare SHORTE aksjen.