VOW/VGM - Aktuell info og diskusjon.

Karbon
VGM 20.07.2021 kl 23:11 58450

Aktuell informasjon som gjerne berører begge selskaper.
Vow som leverandør av teknologi til Vgm - Vgm som produsent og leverandør av biokull til den metallurgiske industrien. I første omgang til Elkem fra fabrikken på Follum. Etterhvert også til?????
Redigert 05.08.2021 kl 19:31 Du må logge inn for å svare
kalg
05.08.2021 kl 18:13 7849

Kalle 1 skrev 👍
Hei
Tror vi nådde bunnen i dag for VGM.
Er mer usikker på VOW.
Ser frem til meldingen fra ledelsen som skal komme i løpet av måneden. Håper den avklarer med Elkem etc og ikke emisjoner.


Det er snakk om at VGM skal bestille utstyr fra VOW for flere millioner. Hvordan skal VGM finansiere disse innkjøpene.

Hammers
05.08.2021 kl 20:56 7667

Det kan dessverre virke som om den selvpåståtte aksjonæren "kalg" lider av en snikende demens.
Nicket som er "aksjonær", men som stadig vekk "tviler på" eller er skeptisk.......!
Hvorfor i alle dager er man aksjonær når man tviler på det meste?
Derfor "tviler også jeg på"......!

- Den 23. mars hentet VOW inn brutto 230 mill (merk dere tallet) - hvorav 150 mill ble øremerket til VGM.
- Den 28. mai mottok VGM over 80 mill i støtte fra Enova. Nettopp pga byggingen av fabrikken på Follum.
- Pengene går til opprustning av fabrikken på Follum + nødvendig startkapital for drift av anlegget.

- VGM har i dag rundt 230 mill (akkurat det emi beløpet som ble hentet inn).
- Dvs; Hvis det mot formodning ikke kom noen støtte fra Enova hadde man fortsatt startkapital til VGM.
- Man kunne da omrokkert fordelingen av de opprinnelige 230 millionene - noe man slapp å gjøre.

Mange av disse kronene havner om få uker hos VOW i fbm en større bestilling av utstyr og tjenester.
Den bestillingen ligger trolig et sted mellom NOK 100 - 200 mill? Trolig nærmere det siste tallet.
Dette er en bestilling som raskt blir effektuert og som øyeblikkelig får innvirkning i VOW's regnskap.

Jeg nevner tallet fordi; Betula Energy venter også på støtte fra Enova før deres bestilling av en fabrikk etter tilsvarende lest blir effektuert. Prislappen ligger på NOK 200 mill.
Dvs; VOW kan lett få 2 bestillinger innen "land" på samlet rundt NOK 400 mill ila august (sept).

Og NEI; Her venter man hverken på POC eller andre forsinkende elementer
(hvis ikke en sjelden sommerfugl flyr forbi /eller en tilsvarende salamander piler over veien foran fabrikken).

Her gjelder kun EN ting; Å komme i gang så raskt som mulig!

Hilsen Hammers
Redigert 05.08.2021 kl 21:08 Du må logge inn for å svare
Kalle 1
05.08.2021 kl 22:43 7524

Takker for at du tar deg tid Hammers!
Har du satt deg noe kursmål for VOW og VGM?
Tre/fem/ti år frem i tid?
Redigert 05.08.2021 kl 22:44 Du må logge inn for å svare

helt enig. ca80 mill i enovastøtte og 150 mill fra VOW for 30 prosent av selskapet. 2 ansatte hvor en starter i august prises til 900 mill. Nå i august skal VGM bestille teknolgi fra VOW for ca. 150-200 mill. I tillegg skal eksiterende bygg på follum klargjøres. Ser noen skriver at AM skal tilfalle VGM. mye sprøyt her. Innsidernes aksjer i selskapet er ren bonus.her er det mye luft,tro og kjærlighet.på sikt blir VGM bra, men per idag er det selskapet luftig priset. Noen som har lest prospektet. 6,5 prosent av VOW er skilt ut.

Det er slik at alle ikke kan lykkes i aksjemarkedet, og dette skyldes briller man bruker og litt flaks. Går man med solbriller i en vinternatt er det ikke mye man får med seg. Det ser forøvrig ut til at salgsviljen har avtatt noe, og det kan fort skje at flere må løpe etter et mislykket tradingsforsøk.. hva med shortskvis, det kan også fort skje.
Redigert 06.08.2021 kl 10:46 Du må logge inn for å svare
CapitaL
07.08.2021 kl 15:07 6933

En liten kommentar vedr Betula bare..
Avtalen Vow har med Betula betinger at Betula får finansiering på plass. Dersom dette selskapet ( tidl Biogren ) ikke lykkes med dette, så åpner det seg muligheter for at VGM kan ta over og sørge for å få bygget det planlagte anlegget i Bamble. Da har VGM plutselig to anlegg bare i Norge i løpet av kort tid. Mulig jeg husker feil, men mener at behovet for biokarbon er 40X første byggetrinn på Follum, bare her i Norge...

Nevner den muligheten fordi Betula/Biogren har prøvd og ikke fått til noe anlegg på Bamble i løpet av de siste fem årene..


Spot on Capital. Betula fremstår som et lite seriøst selskap i min verden og har også tenkt i samme baner som deg angående anlegget i Bamble.
Hammers
07.08.2021 kl 21:30 6774

Jeg vet selvsagt ikke noe sikkert, man antar at Betula kun går og venter svar på støttesøknaden fra Enova.
Akkurat som VOW gjorde det samme forut for tildelingen på 80 mill (svaret kom i midten av mai).

Har ikke eksakte datoer, men Betula sendte trolig sin søknad 2,5 - 3 mnd etter at VOW sendte sin.
Dvs at et svar trolig kan forventes ila august. Dvs når som helst - noe etter at saksbehandlerne kommer seg på jobb e/ferie.
______________________

Ellers husker du helt riktig mtp det stipulerte norske markedet.
40x første byggetrinn på Follum.
______________________

Høsten ser ut til å bli spennende mtp de planene for ekspansjoner som er annonsert skal komme.
Fordi det nordiske markedet er ca 4-5x det norske og Europa er ca 40x det norske.
VOW har som målsetting å være en markedsleder innen segmentet.

Mao;
- Det norske markedet er 40x byggetrinn 1 på Follum.
- Det nordiske markedet er ca 180x byggetrinn 1 på Follum.
- Det europeiske markedet er ca 1600x byggetrinn 1 på Follum.
- Hva verdens behov er har ingen opplyst noe som helst om. Neppe lite!

Hilsen Hammers.......som tror han må investere i større kalkulator hvis det blir større enn dette...😲!
Redigert 07.08.2021 kl 21:32 Du må logge inn for å svare

Til informasjon så har kullprisene steget kraftig i takt med strømprisen.
CO2 kvotepris følger etter og denne er ventet å stige vesentlig i framtiden.
Det er ikke mange bransjer man opplever økende volum og pris i takt.
I de fleste grønne næringer er forventningene det motsatte...
Denne lukter det store penger av 😊

Er det noen som kjenner til hvor mye varme og bioolje fabrikken vil produsere?
CapitaL
10.08.2021 kl 10:41 5797

Betula venter nok på mer enn Enovastøtte..

Fra børsmeldingen:

-" Vow vil levere produksjonslinjene for biokarbon, syngas og bio-oljer. Utstyret
fra Vow vil bli bestilt så snart Betula Energy er finansiert i løpet av 2021.
For Vow vil dette samarbeidet kunne resultere i leveranse av prosessteknisk
utstyr til en verdi opp mot 200 millioner kroner."


Ellers er du nok inne på noe vedr å investere i en større kalkulator.. ikke minst etter gårsdagens " Kode Rød".

Potensialet for at VGM kan bli mer verdt enn moderselskapet er nok ikke så utopisk som man skulle tro ved første øyekast.
Hammers
10.08.2021 kl 12:46 5640

Å skaffe privat kapital til en bedrift som skal drive innen biokarbon burde være en lek ut fra de signalene som sendes fra alle styrende myndigheter. Dette er framtidens olje!

For å få alle brikkene til å falle på plass tror jeg fortsatt at det først og fremst er ENOVA man venter på.
Det bør vel komme et svar ila August?

Det blir akkurat sånn det i sin tid også var med VGM. Man ventet og ventet - og så kom meldingen.
Tilskuddet ble større enn forventet.

Hilsen Hammers
Redigert 10.08.2021 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
Karbon
10.08.2021 kl 22:34 5378

For alle som ønsker å lære litt mer om biokull, og alle de forskjellige bruksområdene norges "nye olje" kan brukes til som klimatiltak:

https://www.biokull.info/ulike-bruksomrder-for-biokull-1

Jeg tar inn et avsnitt fra artikkelen, bare for å fantasere litt om hvem som blir neste aktør ut som kunde av Vow, (Vgm) etter Elkem:

"BioCarbUp
Oppfølgende prosjekt fra BioCarb+ med en prosjektperiode fra 2019-2022. Prosjektet har som hovedmål å optimalisere verdikjeden for bærekraftig produksjon av biokarbon til metallurgisk prosessindustri. I likhet med BioCarb+ er dette prosjektet ledet av SINTEF Energi i partnerskap med viktige industriaktører som bla. Eramet, Elkem, Alcoa Norway og Hydro Aluminium."
Redigert 10.08.2021 kl 22:43 Du må logge inn for å svare
Hammers
10.08.2021 kl 22:54 5326

Veldig bra og opplysende innlegg, Karbon.

Når man leser gjennom vedlegget (som er ca 1 år gammelt) ser man at ELK allerede der er nevnt under prosessindustri.
ELK som i ettertid har tegnet kontrakter for fabrikken i Follum.

Hva var det vel ikke Badin sa under presentasjonen av VGM;
Vi jobber nå med MAJOR PLAYERS som står for ca 40% av Norges utslipp.
Vel, de selskapene du nevner på slutten av innlegget ditt er trolig noen hete kandidater.

Hilsen Hammers..........som tror dette kan bli en VARM og SPENNENDE høst!
Karbon
11.08.2021 kl 10:15 5061

Alcoa Norway er et datterselskap av Alcoa, som er en verdensledende leverandør av aluminium og bauksitt. Alcoa inngikk et samarbeid med Elkem for mange mange år siden, faktisk helt tilbake til 1962. Dersom Alcoa skulle finne på å gjøre det samme som Elkem - bestille biokull fra Vow Green Metals - ja da snakker vi om en aktør med et enormt behov for biokull på verdensbasis.
Hammers
11.08.2021 kl 12:55 4927

Igjen interessante opplysning fra deg.

Det man kan tenke på er;
- Verden står foran et 10-år (eller flere) der avkarbonisering av egen drift ligger svært høyt på agendaen.
- Spørsmålet blir ikke HVIS, men NÅR også Alcoa bestemmer seg for å gjøre som Elkem.

Hilsen Hammers

- Spørsmålet blir ikke HVIS, men NÅR også Alcoa bestemmer seg for å gjøre som Elkem.

I såfall kommer vel Norsk Hydro og Eramet etter = $$$

Skjønner ikke at VGM og Vow ikke går bananas :-)

Behov for 700 anlegg!

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/8QqL1E/vil-erstatte-klimautslipp-fra-landbrukssektoren-med-biokull

Vil erstatte klimautslipp fra landbrukssektoren med biokull
Onsdag åpnet Norges første kommersielle karbonfangst-anlegg. Oplandske Bioenergi vil overbevise politikerne om at løsningen er bedre enn Langskip-prosjektet.


Redigert 11.08.2021 kl 16:17 Du må logge inn for å svare
Hammers
11.08.2021 kl 16:54 4723

Nei ikke jeg heller. Kanskje kunnskapene ikke er store nok rundt om?
Uansett kommer disse aksjene som kuler etter hvert som ordrene begynner å tikke inn igjen nå fra etter ferien.

Som vi etter hvert vet går VOW etter de STORE aktørene og de STORE markedene.
Sett fra Oppland er sikkert norges landbruk enormt stort - når de fra fabrikkvinduene ser det svaiene kornet på jordene rundt om i fylket. Likevel snakker vi om minimal målestokk i en større sammenheng.

VOW har nylig etablert et samarbeid med Wakefield i USA. Man satser på verdens kornkammer og med det også verdens matfat.
Wakefield har planer om flere større anlegg for å dekke etterspørselen og det er dette området VOW konsentrerer seg om.
Etter hvert regner jeg med at vi får høre mer konkret om hvilke planer selskapene har i USA.
Høsten blir spennende!

Hilsen Hammers
Redigert 11.08.2021 kl 16:55 Du må logge inn for å svare

Bla, bla, bla hakk i plata. Hvor lenge og hvor mange gang har du gjentatt det samme med STORE bokstaver?

Joda, Vow og VGM vil nok komme når de kan vise til noe konkrete kontrakter og ikke bare intensjonsavtaler med de STORE. De STORE er ikke så dumme at de satser alt på en hest. Mange aktører og flere skal det bli som melder seg på. Teknologien vil utvikle seg og snart kan det være andre som leder an. Tiden vil vise, men ikke gang Vow vil vokse inn i himmelen, selv om noen hevder at de VET det;-)
Redigert 11.08.2021 kl 20:20 Du må logge inn for å svare

Veldig bra link fra, Karbon👍
Siste 40 år har all utslipp vært i total ubalanse med naturen, her ser vi hvor viktig det er med nok kunnskap. Verden er vel ikke dummere enn at noen gode løsninger må finnes. Varmen fra forbrenningsovnen kunne benyttes til oppvarming av hus ect.. lurer på hvilke utslipp er det som kommer fra ovnen ??


Hammers
11.08.2021 kl 20:38 4524

Til opplysning;
- Bare i Q2 har VOW fått kontrakter på rundt 200 mill. Ordrereserven ligger LANGT over milliarden (inkl options).
- VGM er et helt nyoppstartet selskap som har inngtått LoI med Elkem ang Follum.
- Dette ble gjort i kvartalet FØR selskapet ble etablert. ELK kan ikke inngå bindende kontrakter med noen som ikke er der!

Hilsen Hammers.........som nå lurer på om han må benytte ENDA STØRRE skrift for de spesielt "tunge" blant oss!
Redigert 11.08.2021 kl 20:50 Du må logge inn for å svare

Må nok det skal du overbevise noen utenom menigheten:-) Jeg er derimot posisjonert ut i fra egne vurderinger der også Vow og VGM inngår som en del av porteføljen. Men i og med at omsetningen og dermed interessen for disse er så begrenset er postene også begrenset. Børsen er på ATH, mens Vow noteres nesten 40% under ATH. Hva skjer med Vow og VGM om børsen plutselig faller 10% før alle disse nyhetene som SKAL komme kommer?
Hammers
11.08.2021 kl 21:17 4442

At folk er mer opptatt av overprisede aksjer som NEL, QFUEL og tilsvarende slikt bryr da ikke jeg meg noe om.
Det er selskaper som ikke har noen drift - eller ikke tjener penger på den. Det gjør VOW.

Hypotetiske problemstillinger ang mulige fall er ikke noe å kaste bort tiden på.
Hvis VOW nå ligger 40% under ATH (har du tatt med VGM?) forteller det meg at det er mye å gå på når nyhetene tikker inn!
Det gjør de - om du vil eller ikke!

Hilsen Hammers.......som tror dette blir en "varm" høst!

For all del, ikke misforstå. Jeg vil svært gjerne at det tikker inn gode nyheter og at kursen beveger seg kraftig nordover.
Men langt derifra til å drive med utstrakt hausing, påstå at alle og enhver kan bli millionær ved å satse på Vow, antyde at kursen skal til 2000,- osv. osv.

Med sjefen på plass i VGM kan det jo komme gode nyheter hvilken dag som helst. Så får vi eventuelt se hvordan markedet reagere på det. Inntil videre over og ut fra meg for denne gang:-)
Record
11.08.2021 kl 22:03 4347

VOW tjener penger , VGM har pene forutsetninger for å gjøre det men ikke før om ganske lang tid .
Personlig tror jeg VGM skal lavere i pris før pengene tikker inn på konto , men kan jo være at VGM nyter glansen på linje med andre grønne selskap som også ikke vil høste noe før noe frem i tid .
VOW vil nok passere en milliard i inntekter før VGM henter noe , slik det ser ut. BI får bare se .

Hammers skrev Innlegget er slettet
Du hausser ikke når du antyder ar Vow skal til 2000,- i løpet av 6 år:-)
Neida, bare FAKTA og SKRÅSIKKERHET fra deg. Tror du selv bør vurdere å holde deg borte med all din tullete hausing.
Redigert 11.08.2021 kl 22:58 Du må logge inn for å svare

@tradetrend
“Du hausser ikke når du antyder ar Vow skal til 2000,- i løpet av 6 år”

Som gamle Platon sa: “ Beauty is in the eye of the beholder” (nok bare på gresk). Eller en annen variant på norsk: “Det er ikke gull alt som glimrer”.

Noen leser Hammers’ innlegg som haussing, mens andre gjør det ikke. Noen leser det som “beauty”, noen som “gull” - og andre ikke.
Men én ting er sikkert: å diskutere hvem som er den mest støgge … det er lite konstruktivt 😉
Hammers
11.08.2021 kl 23:35 4237

- Krimreporteren rapporterer hva som skjer på åstedet.
- Fotballreporteren rapporterer hva som skjer på banen.
- Jeg rapporterer hva TRENDEN sier mtp VOW/VGM - over tid.

Ingen av oss 3 har egne meninger i saken.
Vi kommer kun med våre objektive referater - og vi forteller saklig hva vi kan observere.

Hilsen Hammers
thypoon
12.08.2021 kl 16:06 3930

Da går toget i Vgm, selgerne er på retrett🚂🚂🚂
zomi
12.08.2021 kl 19:20 3761

Nå er det sannsynligvis kun dager før det sendes ut noen saftige børsmeldinger fra Vow og VGM. Ny adm dir VGM, Cecilie Jonassen, starter for fullt på mandag, og jeg regner med at vi her snakker om en oppstart krydret med gode nyheter til aksjonærer og markedet. Og kanskje dukker det også opp en og annen overraskelse, dvs. ved siden av VGMs betydelige bestilling av utstyr fra Vow og en ytterligere konkretisert avtale VGM & Elkem ...!!??

Kommunikasjonsplanen for august er nok klappet og klar, og det blir særdeles spennende å se hva som meldes de neste ukene

Fin flyt i VGM for tiden. Føler jeg har plassert meg helt riktig her. Har også stor tro på CJ som ny boss. Damene er gode på langsiktighet og kan tenke fremover😀

Jepp, penger vokser faktisk på trær 👍🏻
Far-far
18.08.2021 kl 14:39 2768

Ser 56 prosent oppside i grønn nykommer: – Vi venter flere kunngjøringer fra selskapet
Analytiker Turner Holm i Clarksons Platou mener biokarbon-markedet vil vokse mye og tar opp dekning på en grønn nykommer.
Record
18.08.2021 kl 15:40 2685

Ingen tvil om potensialet , men er redd den rigges for salg da det er noe frem i tid før insektene kommer ?
Hvorfor faller VOW , de burde jo virkelig profitere på denne ?