Enda en storfisk satser 420 mill på Carasent


To tunge og profesjonelle investorer , velger Carasent.
Nå er selskapet rigget for den store ekspansjonen og videre vekst - i markedet som spås enorm vekst fremover .

https://finansavisen.no/nyheter/helse/2021/07/22/7709359/investerer-420-mill.-og-blir-storste-eier-i-carasent

Hvordan blir dette mottatt på en døsig børs i morgen ?