IDEX -UTSIKTER

aklm
28.07.2021 kl 13:17 194

Det tekniske begynner å harmonere med utsiktene. Ser ut til å bli en hyggelig høst.
Fholm
28.07.2021 kl 13:34 172

Deilicht, har lasta godt ned på 1,95-2 her i gården.